Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(20)
Forma i typ
Książki
(20)
Dostępność
tylko na miejscu
(20)
dostępne
(16)
Placówka
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Autor
Grosse Tomasz Grzegorz
(5)
Kucharczyk Jacek (1962- )
(3)
Fałkowski Mateusz
(2)
Kolarska-Bobińska Lena (1947- )
(2)
Arczewska Magdalena
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Błaszczyk Mateusz
(1)
Czapska Janina
(1)
Domański Henryk
(1)
Fedyszak-Radziejowska Barbara
(1)
Halik Janusz
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Legat Sławomir
(1)
Musidłowski Ryszard
(1)
Napiontek Olga
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Rosner Andrzej
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Sroka Jacek
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Widacki Jan
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Zubik Marek
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(20)
Kraj wydania
Polska
(20)
Język
polski
(20)
Temat
Unia Europejska
(3)
Demokracja
(2)
Dialog społeczny
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Ludzie starzy
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Socjologia
(2)
Wieś
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dziecko
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje pozarządowe
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Prawo państwowe
(1)
Problemy społeczne--Polska--1990
(1)
Przestępczość
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Socjologia starości
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Towarzystwa niedochodowe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubóstwo
(1)
Więziennictwo
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Książki elektroniczne
(2)
20 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rozwój dialogu społecznego w Europie i w Polsce; Rozdział 2: Problematyka badań-cele, metody, organizacja badań empirycznych; Rozdział 3: Dolnośląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego; Rozdział 4: Lubelska Wojewódzka Komisja Dialogu Społęcznego; Rozdział 5: Łódzka Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego; Rozdział 6: Małopolska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego; Rozdział 7: Pomorska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego; Rozdział 8: Śląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego; Rozdział 9: Świętokrzyska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego; Rozdział 10: Wielkopolska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego; Rozdział 11: Funkcjonowanie wojewódzkich komisji dialogu społecznego; Rozdział 12: Wnioski i rekomendacje;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28239 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28238/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Filozofia probacji. Podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego karania; 2. Kontekst kulturowy koncepcji penologicznych; 3. Więziennictwo w okresie transformacji ustrojowej w Polsce 1989-2003; 4. Nowe unormowania w praktyce penitencjarnej; 5. Prawa i obowiązki więźniów; 6. Organizacja i zasady działania więziennictwa; 7. Charakterystyka populacji więziennej; 8. Metodyczne aspekty oddziaływania na więźniów; 9. Pomoc postpenitencjalna w systemie pomocy spolecznej; 10. Psychospołeczne aspekty pomocy dla więźniów; 11. System probacji. Kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14577 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14576/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Zagraniczne doświadczenia w zapobieganiu przestępczości; 1. Klaus Sessar, Niemieckie doświadczenia w zapobieganiu przestępczości; 2. Lars Rand Jensen, Koncepcja policing oraz sposoby zapobiegania przestępczości w krajach nordyckich; 3. Claude Balmand: Komunalna Rada ds. Zapobiegania Przestępczości w Yoreppe (Francja); 4. Nyari Katalin: Obywatelskie zapobieganie przestępczości na Węgrzech; Część 2: Organizacja i koordynacja prewencji kryminalnej w Polsce; 1. Marek Mączyński: Problemy instytucjonalizacji i koordynacji działań prewencyjnych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2. Marcin Mianowski: Zabezpieczenie imprez masowych i koordynacja działań prewencyjnych na przykładzie imprez sportowych; 3. Tadeusz Cielecki: Koordynacja systemu przeciwdziałania patologii społecznej; Część III. Polskie próby stworzenia instytucji „policjanta pierwszego kontaktu”; 1. Mirosław Bryła, Józef Wójcikiewicz: „Idealny dzielnicowy” a rzeczywistość. Podsumowanie dyskusji; 2. Jan Widacki: Rewiry dzielnicowych. Przełom, czy kolejna zmarnowana szansa na reformę Policji?; 3. Janina Czapska: Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia; Część IV. Udział obywateli w prewencji kryminalnej –ocena wybranych doświadczeń polskie; 1. Witold Krupiarz: Czy programy prewencyjne przedstawione podczas I Warsztatów Samorządowych odniosły sukces?; 2. Tadeusz Cichorz: Efektywność programów profilaktycznych w świetle badań ankietowych; 3. Arkadiusz Krawiec: Inicjowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego wśród lokalnych społeczności. Przykład funkcjonowania wybranych elementów programu „Dialog” w Rzeszowie; Część 5: Rola środków masowego przekazu w zapobieganiu przestępczości; 1. Tomasz Goban-Klas: Media, policja, prewencja i promocja: niełatwe związki; 2. Wiesław Magiera: Czy media wychowują przestępców?; 3. Barbara Skowronek, Dariusz Krawczyk: Marketing prewencji kryminalnej w mediach. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13624/VI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Dziedziczenie pozycji społecznej i ruchliwość międzypokoleniowa w latach 1987 - 1999; Rozdział 2: Pochodzenie społeczne a poziom wykształcenia; Rozdział 3: związek pozycji zawodowej z wykształceniem; Rozdział 4: co różnicuje dochody?; Rozdział 5: Hierarchia dochodów i statusu materialnego; Rozdział 6: Elementy nowego stylu;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13632 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13631/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33862 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33861/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań - Instytut Spraw Publicznych)
Rozdział 1: Wizerunek wsi i rolnictwa w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Analiza materiałów prasowych; Rozdział 2: Unijne programy pomocowe w świadomości rolników oraz ich znaczenie w procesie rozwoju polskiej wsi; Rozdział 3: Program LEADER+. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi?; Rozdział 4: Aktywne wychodzenie z biedy jako element procesu demarginalizacji polskiej wsi; Rozdział 5: "Rozwój" w wiejskiej gminie-studium przypadku; Rozdział 6: Dostęp do informacji, szkoleń i doradztwa a proces demarginalizacji polskiej wsi; Rozdział 7: Podsumowanie i rekomendacji polskiej wsi; Rozdział 8: Podsumowanie i rekomendacje dla marzycieli, którzy chcą zatrzymać proces marginalizacji polskiej wsi;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28502 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28463/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Analiza możliwości zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi przez samorząd województwa; 2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych UE w latach 2007 - 2013;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16959, 16958 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16957/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Teoretyczne aspekty rozwoju regionalnego; 3. Europejska polityka regionalan; 4. Grecja; 5. Włochy; 6. Irlandia; 7. Polska; 8. Wyzwania polityki rozwoju reginalnego w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24206, 24205, 24204, 24203 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24202/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Starzenie się społeczeństw jako proces demograficzny i społeczny; Cz.2: Sytuacja ludzi starych w Polsce; Cz.3: Zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa polskiego; Cz.4: Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13654 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13653/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przyszłość wsi polskiej; 2. Obszary wiejskie - niewykorzystany potencjał rozwojowy; 3. Okiełznać globalizację, czyli o konieczności integracji z Unią Europejską; 4. Obecne i przyszłe zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa; 5. Ewolucja modelu wsi polskiej; 6. Warunki i szanse rozwoju polskiej wsi; 7. Kwestia opóźnienia w rozwoju wsi i rolnictwa; 8. Stagnacja a warunki rozwoju wsi i rolnictwa; 9. Przekształcenia w rolnictwie; 10. Ludzi - podstawowy kapiatła polskiej wsi; 11. Najpierw wizja; 12. Przyszłość wsi polskiej w kontekście doświadczeń światowych; 13. Zasięg koniecznych zmian w polityce rolnej; 14. Przyszłośc wsi polskiej - stan aktualny, kierunki działań;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14666, 14665 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14664/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie: Rodziny zastępcze a wybrane aspekty polityki społecznej państwa; 1. Podstawy prawne organizowania i funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce; 2. Analiza orzecznictwa sądów rodzinnych w kształtowaniu systemu opieki zastępczej nad dziećmi; 3. Rodziny zastępcze i ich podopieczni w świetle wyników badań i analiz w Polsce; 4. Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - raport z badań; 5. Stan opieki zastępczej nad dzieckiem ,, na półmetku'' wdrażania reformy.Z perspektywy standartów prawa; 6. wnioski i rekomendacje;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16830 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16829/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Trzeci sektor w Polsce po wejściu w życie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 2. Wnioski. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30687 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30686/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań - Instytut Spraw Publicznych)
Cz. 1: Dialog społeczny w Polsce: Komisja Trójstronna; Rozdział 1: Dialog społeczny i Komisja Trójstronna w Polsce po 1989 roku; Rozdział 2: Reforma kodeksu pracy 2002 i plan Hausnera jako przykład prac Komisji; Rozdział 3: Komisja Trójstronna a legitymizacja; Rozdział 4: Komisja Trójstronna i efektywność zarządzania; Rozdział 5: Komisja Trójstronna, zmiany systemowe, logika transformacji i patologie słabego państwa; Rozdział 6: Komisja Trójstronna a pozycja partnerów społecznych; Cz. 2: Dialog obywatelski w Polsce: Konsultacje projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013; Rozdział 7: Podtsawowe informacje dotyczące procesu konsultacji; Rozdział 8: Przyczyny prowadzenia konsultacji; Rozdział 9: Tryb konsultacji; Rozdział 10: Rola partnerów społecznych; Rozdział 11: Wpływ konsultacji NRP na legitymizację tego dokumentu; Rozdział 12: Efektywność konsultacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28097 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28096/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36683 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36682/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. EE/2 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36681 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36680/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. EE/1 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Elżbieta Kryńska, Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy; 2. Tadeusz Szumlicz, Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczenieniowym; 3. Józefina Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej; 4. Maciej Dercz, Hubert Izdebski, Zmiany w ochronie zdrowia: permanentna reforma systemu; 5. Marta Zahorska, Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji; 6. Mirosław Księżpolski, Co dalej z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznych gwarancji do paternalistyczno- rynkowej hybrydy; 7. Marek Rymsza, Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych: próba podsumowania; 8. Janusz Czapiński, Adaptacja Polaków do zmiany społecznej: dla kogo III Rzeczpospolita okazała się matką, dla kogo zaś- macochą. [I]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31242 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30708/XII/PS czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28283 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28282/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Przygotowanie do starości – kontekst demograficzny, społeczny i zdrowotny; 1. Piotr Szukalski: Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku; 2. Piotr Szukalski: Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości; 3. Alicja Bortkiewicz: Wiek i stan zdrowia a zdolność do pracy; 4. Danuta Duch-Krzystoszek: Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn; Część 2: To idzie starość – Polacy wobec starzenia się i starości; 1. Iwona A. Oliwińska: Styl życia współczesnych Polaków na przedpolu starości; 2. Piotr Szukalski: Zdrowie Polek i Polaków na przedpolu starości; 3. Zofia Szweda-Lewandowska: Rehabilitacja zawodowa jako przejaw przystosowania osób z problemami zdrowotnymi; 4. Piotr Szukalski: Plany zawodowe i przewidywania odnośnie do wieku przechodzenia na emeryturę; 5. Elżbieta Bojanowska: Opieka nad ludźmi starszymi; 6. Piotr Szukalski: Podsumowanie: wnioski i rekomendacje. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57963/XII/PS czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej