Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia Czasopism
(7)
Author
Buks Joanna
(1)
Bułkowska Małgorzata
(1)
Floriańczyk Zbigniew
(1)
Graczyk Andrzej (ekonomia)
(1)
Hamulczuk Mariusz
(1)
Harasim Adam
(1)
Kowalski Andrzej (ekonomika rolnictwa)
(1)
Niewęgłowska Grażyna
(1)
Skarżyńska Aldona
(1)
Toczyński Tadeusz
(1)
Wigier Marek
(1)
Woś Augustyn
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Zegar Józef Stanisław (1940- )
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Rolnictwo
(6)
Polityka rolna
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Ceny
(1)
Dochody rolnicze
(1)
Ekorozwój
(1)
Nadwyżka bezpośrednia z działalności rolniczej
(1)
Rolnictwo alternatywne
(1)
Szeregi czasowe
(1)
Żywność
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86815-64-7
Rozdział 1: Uwarunkowania systemowe; Rozdział 2: Rolnicze źródła finansowania gospodarki narodowej; Rozdział 3: Rolnictwo w procesie tworzenia produktu społecznego i dochodu narodowego; Rozdział 4: Zatrudnienie rolnicze i rynek pracy; Rozdział 5: Rolnictwo i wyżywienie; Rozdział 6: Eksportowo-importowe powiązania rolnictwa z gospodarką narodową; Rozdział 7: Relacje między rolnictwem a środowiskiem naturalnym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17234/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 27)
1. Ocena efektów gospodarowania w rolnictwie a strategie zrównoważonego rozwoju; 1.1. Efekty gospodarowania a zrównoważony rozwój rolnictwa; 1.2. Produktywność rolnictwa w dokumentach strategicznych unijnych i krajowych; 1.2.1. Kwestia sprawności rolnictwa w unijnych strategiach rozwoju; 1.2.2. Kwestia sprawności rolnictwa w krajowych strategiach rozwoju; 1.3. Podsumowanie; 2. Współczesne badania sprawności rolnictwa w kontekście zrównoważenia rolnictwa; 2.1. Produktywność rolnictwa w badaniach sektorowych; 2.2. Produktywność rolnictwa w badaniach mikroekonomicznych; 2.3. Podsumowanie; 3. Zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej; 3.1. Gospodarka nawozami mineralnymi; 3.2. Zastosowanie środków ochrony roślin; 3.3 Wykorzystanie ziemi rolniczej i struktura zasiewów; 3.4. Intensywność produkcji zwierzęcej; 3.5. Intensywność gospodarowania a zasoby ziemi rolniczej; 3.6. Specjalizacja gospodarstw rolnych; 3.7. Rolnictwo ekologiczne; 3.8. Emisja amoniaku towarzysząca produkcji rolniczej; 3.9. Podsumowanie; 4. Wyniki gospodarstw norfolskich na tle gospodarstw pozostałych; 4.1.Charakterystyka populacji gospodarstw norfolskich; 4.2. Potencjał ekonomiczny i wielkość produkcji gospodarstw norfolskich; 4.3. Poziom dochodów i wydajności pracy w gospodarstwach norfolskich; 4.4. Kierunki specjalizacji gospodarstw norfolskich; 4.5. Podsumowanie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 89.)
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej ; nr 89.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 93)
ISBN: : 978-83-7658-431-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 24)
1. Teoria dóbr publicznych a ekonomia dobrobytu; 1.1 Dobra publiczne - teoria; 1.2 Teoria dóbr publicznych a dobra dostarczane przez rolnictwo; 2. Istota zasady wzajemnej zgodności; 2.1 Co to jest zasada wzajemnej zgodności (cross - compliance); 2.2 Wysokie normy środowiskowe zarządzania a wyniki ekonomiczne gospodarstw; 2.2.1 Beneficjenci programu rolnośrodowiskowego a gospodarstwa pozostałe; 2.2.2 Beneficjenci ONW a gospodarstwa pozostałe; 2.2.3 Opłacalność stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwach z produkcją roślinną; 3. Metodologia wyliczenia kosztów spełnienia zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych; 3.1 Klasyfikacja gospodarstw rolnych; 3.2 Określenie kosztów rzeczywistych oraz kosztów utraconych możliwości; 3.3 Koszty utraconych możliwości związane ze spełnieniem zasad wzajemnej zgodności w zakresie minimalnych wymogów utrzymania zwierząt; 4. Wymogi zasady wzajemnej zgodności a krajowe koszty ich przestrzegania; 4.1 Koszty przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 4.2 Koszty przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych na obszarach pozostałych (poza obszarami Natura 2000); 4.3 Przestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach posiadających zwierzęta i wynikające z nich koszty; 5. Podsumowanie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 043/c
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 68)
1. Władysław Szymański, Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa; 2. Andrzej Graczyk, Karol Kociszewski, Teoretyczne i aplikacyjne aspekty wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych w rolnictwie; 3. Jan Kuś, Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa; 4. Anna Matuszczak, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Próba oceny współzależności pomiędzy zrównoważeniem środowiskowym a wynikami ekonomicznymi gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Wielkopolska i Śląsk. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again