Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(17)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Przystupa Jan
(7)
Kotyński Juliusz
(6)
Dąbrowska Anna
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Kaliszuk Ewa
(1)
Kusińska Alicja (1934- )
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Szepieniec-Puchalska Dorota (et al.)
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Handel zagraniczny
(6)
Integracja europejska
(6)
Spożycie
(2)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Unia Europejska
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Pozycja konsumenta na rynku dóbr i usług. Ochrona konsumenta; Rozdział 1. Konsument na rynku europejskim i jego ochrona; Rozdział 2. Świadomość konsumencka polskich internautów (wyniki badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów); Rozdział 3. Konsument ukraiński w warunkach integrujących się rynków; Rozdział 4. Polsko-ukraiński handel przygraniczny i jego wpływ na kształtowanie rynku dóbr konsumpcyjnych w Obwodzie Lwowskim; Rozdział 5. Prosument XXI wieku. Szansa czy zagrożenia dla konsumenta; Rozdział 6. Konsument na rynku internetowym; Rozdział 7. Zmiany w wydatkach gospodarstw domowych w latach 2000-2005 (porównania międzynarodowe w świetle wyników badań); Rozdział 8. Bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności; Rozdział 9. Żywność pochodzenia zwierzęcego a ochrona zdrowia konsumentów. Cz. 2: Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług w warunkach integrującej się Europy; Rozdział 10. Łotewskie gospodarstwa domowe - analiza struktury dochodów i wydatków konsumpcyjnych w latach 2002-2005; Rozdział 11. Konsument i rynek dzieł sztuki i antyków na Ukrainie; Rozdział 12. Polskie gospodarstwa domowe na tle krajów Unii Europejskiej. Konwergencja poziomów cen, wynagrodzeń i struktury konsumpcji; Rozdział 13. Korzystanie z usług przez gospodarstwa domowe w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w świetle wyników badań empirycznych); Rozdział 14. Konsument na rynku usług społecznych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w świetle wyników badań empirycznych); Rozdział 15. Determinanty konsumpcji usług edukacyjnych na lokalnym rynku; Rozdział 16. Zachowania Polaków w czasie wolnym; Rozdział 17. Nowe trendy w konsumpcji a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - perspektywa europejska. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-50/3, P-50/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-50/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46853 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46852/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej w handlu zagranicznym Polski; 1.1. Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski - Juliusz Kotyński; 1.2. Początek dostosowań na międzynarodowych rynkach finansowych - Ryszard Michalski; 1.3. Wspólna polityka handlowa UE w latach 2007-2008. Wyzwania i rozczarowania - Ewa Kaliszuk; 2. Zmiany w handlu zagranicznym Polski; 2.1. Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych - Juliusz Kotyński; 2.2. Kurs walutowy - Barbara Sokołowska; 2.3. Rentowność małych i średnich przedsiębiorstw eksporterów i nieeksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.4. Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - Janusz Chojna; 2.5. Wykorzystanie środków unijnych w rolnictwie i handel rolno-żywnościowy - Józef Niemczyk; 2.6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych i wzrost eksportu - Wojciech Burzyński; 2.7. Wejście Polski do strefy euro w opiniach eksporterów. Analiza wyników badań ankietowych - Krzysztof Marczewski. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1413/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1413/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej i zmian w handlu zagranicznym Polski; 1.1. Zewnętrzne środowisko Polski - Juliusz Kotyński; 1.2. Oczekiwanie na zmiany na międzynarodowych rynkach finansowych - Ryszard Michalski; 1.3. Perspektywy energetyczne świata a polityka energetyczna Unii Europejskiej - Juliusz Kotyński; 1.4. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej - czy wspólna wobec Rosji? - Marzenna Błaszczuk, Ewa Kaliszuk; 2. Zmiany w handlu zagranicznym Polski; 2.1. Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych - Juliusz Kotyński; 2.2. Kurs walutowy w 2006 r. - Barbara Sokołowska; 2.3. Rentowność małych i średnich przedsiębiorstw eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.4. Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - Janusz Chojna; 2.5. Czynniki stymulujące i hamujące eksport - Janusz Chojna; 2.6. Polityka wspierania eksportu i jej skuteczność w świetle wyników badań ankietowych - Anna Wysocka; 2.7. Wykorzystanie środków unijnych w rolnictwie i handel żywnościowy - Józef Niemczyk; 2.8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych - Wojciech Burzyński; 2.9. Wpływ firm z udziałem kapitału zagranicznego na zmiany struktury ekonomicznej polskiego eksportu towarów przetworzonych w latach 1998-2004 - Krzysztof Marczewski; 2.10. Prognoza obrotów handlowych Polski w latach 2007-2008 - Elżbieta Małgorzata Jagiełło. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1415/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1415/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej; 1.1. Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski w latach 2005-2007 - Marian Paszyński; 1.2. Sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych - brak znaczących dostosowań - Ryszard Michalski; 1.3. Wpływ wspólnej polityki handlowej na handel zagraniczny Polski - Ewa Kaliszuk; 2. Zmiany w handlu zagranicznym Polski; 2.1. Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych - Juliusz Kotyński; 2.2. Ocena czynników stymulujących i hamujących eksport; 2.3. Kurs walutowy w 2005 r. - Barbara Sokołowska; 2.4. Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - Janusz Chojna; 2.5. Rentowność małych i średnich przedsiębiorstw eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.6. Wykorzystanie środków unijnych w rolnictwie i handel rolno-żywnościowy - Józef Niemczyk 2.7. Pobudzenie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki - Wojciech Burzyński; 2.8. Zmiany struktury ekonomicznej polskiego eksportu towarów przetworzonych w latach 1998-2004 - Krzysztof Marczewski; 2.9. Prognoza obrotów handlowych Polski w latach 2006-2007 - Elżbieta Małgorzata Jagiełło. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1417/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1417/1IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej; 1.1. Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski w latach 2004-2005 - Mariusz Puszyński; 1.2. Sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych - Ryszard Michalski; 1.3. Sytuacja gospodarcza nowych państw członkowskich UE oraz Rosji i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i ich stosunki z Polską - Marzena Błaszczuk, Urszula Kopeć; 2. Polska a zmiany instytucjonalne i strukturalne w Unii europejskiej; 2.1. Dylematy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez Polskę - Marian Paszyński; 2.2. Pierwszy rok członkowski Polski w Unii Europejskiej - obawy i rzeczywistość - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska; 2.3. Perspektywy strategii lizbońskiej w połowie okresu jej realizacji. Wyzwania dla Polski - Wojciech Burzyński, Aleksandra Władyniak-Bujnowska; 2.4. Dyrektywa usługowa - kolejny krok do jednolitego rynku? - Włodzimierz Kamiński; 3. Zmiany w handlu zagranicznym Polski po wejściu do Unii Europejskiej; 3.1. Zmiany w handlu zagranicznym Polski na tle tendencji makroekonomicznych - Juliusz Kotyński; 3.2. Wpływ przyjęcia wspólnej polityki handlowej UE na pozycję Polski - Ewa Kaliszuk; 3.3. Kurs walutowy w 2004 r. - Barbara Sokołowska; 3.4. Analiza kształtowania się wskaźników relatywnych krajowych cen eksportu oraz rentowność przedsiębiorstw-eksporterów w latach 2000-2004 - Krzysztof Marczewski; 3.5. szacunki kursu równowagi - Jan Przystupa; 3.6. Wpływ realnego kursu walutowego i popytu zewnętrznego na eksport małych i średnich przedsiębiorstw - Krzysztof Barteczko; 3.7. Wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw, w tym specjalizujących się w eksporcie do krajów UE - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 3.8. Polityka wobec inwestorów zagranicznych i przemieszczania produkcji z krajów Unii Europejskiej do Polski - Janusz Chojna; 3.9. Wpływ członkostwa Polski w UE na ceny, produkcję, eksport i dochody w sektorze rolno-żywnościowym - Janusz Rowiński; 3.10. Handel rolno-żywnościowy Polski w pierwszym roku członkostwa w UE - Józef Niemczyk; 3.11. Działania na rzecz stymulowania eksportu i ich skuteczność; 3.12. Prognoza obrotów handlowych Polski w latach 2005-2006 - Elżbieta Małgorzata Jagiełło; [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1418/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1418/1IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zewnętrzne kryzysowe uwarunkowania polityki gospodarczej i zmiany w handlu zagranicznym Polski; 1.1. Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski w okresie globalnego kryzysu gospodarczego - Juliusz Kotyński; 1.2. Konsekwencje kryzysu finansowo-gospodarczego da międzynarodowego systemu finansowego - Ryszard Michalski; 1.3. Wpływ kryzysu światowego na gospodarkę Rosji i jej stosunki ekonomiczne z zagranicą - Marzena Błaszczuk-Zawiła; 1.4. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego oraz po wejściu w życiu Traktatu z Lizbony - Ewa Kaliszuk; 1.6. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskie - Piotr Ważniewski; 2. Zmiany w Polskiej gospodarce i handlu zagranicznym w okresie światowej recesji gospodarczej; 2.1. Zmiany w handlu zagranicznym Polski na tle tendencji makroekonomicznych - Juliusz Kotyński; 2.2. Działania antykryzysowe w gospodarce i finansach w latach 2009-2011 - Jan Piotrowski; 2.3. Kurs walutowy - Barbara Sokołowska; 2.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego - Janusz Chojna; 2.5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w warunkach kryzysu - Wojciech Burzyński; 2.6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora MŚP w warunkach kryzysu - przegląd badań - Magdalena Hryniewicka; 2.7. Zmiany rentowności i eksportu małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich reakcje na pogorszenie warunków zewnętrznych i instrumenty polityki gospodarczej - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.8. Konkurencyjność polskiej gospodarki oraz przedsiębiorstw eksportujących w warunkach kryzysu - Elżbieta M. Jagiełło; 2.9. Wykorzystanie środków unijnych w rolnictwie oraz handel rolno-żywnościowy - Józef Niemczyk; 2.10. Kierunki i determinanty specjalizacji polskiego eksportu przetwórczego przed i po akcesji do Unii Europejskiej - analiza w podziale na firmy z udziałem kapitału zagranicznego i firmy z kapitałem krajowym - Krzysztof Marczewski; 2.11. Prognoza handlu zagranicznego Polski na lata 2010-2011 - Jan Przystupa. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1409/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1409/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1496/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1496/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przemiany w konsumpcji w procesach rozwoju gospodarczego; Rozdział 2: Globalizacja konsumpcji jako czynnik rozwoju gospodarczego; Rozdział 3: Zróżnicowanie konsumpcji i zachowania konsumentów na rynku jako czynnik kreujący rozwój społeczno-gospodarczy. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-52/3, P-52/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-52/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wzrost gospodarczy w 2008 r. - anatomia recesji; 1.1. Czynniki wzrostu: konsumpcja, inwestycje, eksport netto - Krzysztof Barteczko; 1.2. Handel zagraniczny w 2008 r. i na początku 2009 r. - Wojciech Mroczek; 1.3. Usługi w handlu zagranicznym Polski na tle UE i świata - Anna Dąbrowska, Lidia Kuczewska; 1.4. Bilans płatniczy Polski w 2008 r. - Barbara Sokołowska; 1.6. Popyt zewnętrzny w 2008 r. Prognoza na lata 2009-2010 - Juliusz Chojna; 1.7. Ceny na rynku światowym - Janusz Chojna; 1.8. Nominalny i realny kurs złotego - niepewność na rynku walutowym. Kurs równowagi - Jan Przystupa; 1.9. Prognoza PKB i jego składowych na lata 2009-2010 - Jan Przystupa; 1.10. Synchronizacja szoków i reakcji gospodarek na szoki strukturalne w wybranych krajach Europy Środkowej w aspekcie konwergencji ze strefą euro - Krzysztof Marczewski, Karolina Konopczak; 1.11. Globalny kryzys finansow0-gospodarczy a Policy mix w Polsce w 2008 r. - Ryszard Michalski; 2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa z elementami prognozy: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i sektora rolnego; 2.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych - Krystyna Kuśmierczyk; 2.2. Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora rolno-żywnościowego - Józef Niemczyk. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1410/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1410/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wzrost gospodarczy w 2007 r. - tendencje i uwarunkowania; 1.1. Czynniki wzrostu: konsumpcja, inwestycje, eksport netto - Krzysztof Barteczko; 1.2. Handel zagraniczny w 2007 . - wyniki i tendencje - Wojciech Mroczek; 1.3. Usługi w obrocie międzynarodowym w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - Anna Dąbrowska, Lidia Kuczewska; 1.4. Bilans płatniczy w 2007 r. - Barbara Sokołowska; 1.5. Popyt zewnętrzny - Juliusz Kotyński; 1.6. Ceny na rynku światowym - Janusz Chojna; 1.7. Nominalny i realny kurs walutowy. Kurs równowagi - Jan Przystupa; 1.8. Prognoza PKB i jego składowych na lata 2008-2009 - Jan Przystupa; 1.9. Polska a strefa euro - kwestia konwergencji realnej - Krzysztof Marczewski; 1.10. Równowaga sfery realnej a policy mix w 2007 r. Ryszard Michalski; 2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych, przedsiębiorstw przemysłowych i sektora rolnego; 2.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych - Krystyna Kuśnierczyk; 2.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora rolno-żywnościowego - Józef Niemczyk. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1412/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1412/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.1. Wzrost gospodarczy w 2006 r. - tendencje i uwarunkowania; 1.1. Czynniki wzrostu: konsumpcja, inwestycje, eksport netto - Krzysztof Barteczko; 1.2. Konsumpcja w skali makro- i mikroekonomicznej - Lucyna Piskiewicz; 1.3. Handel zagraniczny w 2006 r. - wyniki i tendencje - Wojciech Mroczek; 1.4. Usługi w obrocie międzynarodowym w Polsce i krajach Unii Europejskiej - Anna Dąbrowska, Lidia Kuczewska; 1.5. Bilans płatniczy w 2006 r. Barbara Sokołowska; 1.6. Popyt zewnętrzny - Juliusz Kotyński; 1.7. Ceny na rynku światowym Janusz Chojna; 1.8. Nominalny i realny kurs walutowy - Jan Przystupa; 1.9. Prognoza PKB i jego składowych na lata 2007-2008 - Jan Przystupa; 1.10. Równowaga sfery realnej a polityka fiskalna i pieniężna - Ryszard Michalski; 2. Sytuacja ekonomiczno-fiskalna gospodarstw domowych, przedsiębiorstw domowych, przedsiębiorstw przemysłowych i sektora rolnego; 2.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych - Krystyna Kuśmierczyk; 2.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora rolno-żywnościowego - Józef Niemczyk; 3. Skutki ekonomiczne emigracji zarobkowej - Krzysztof Marczewski. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1414/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1414/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wzrost gospodarczy w 2005 r. - tendencje i uwarunkowania; 1.1. Czynniki wzrostu - konsumpcja, inwestycje, eksport netto - Krzysztof Barteczko; 1.2. Handel zagraniczny w 2005 r. - Wojciech Mroczek; 1.3. Bilans płatniczy - Barbara Sokołowska; 1.4. Popyt zewnętrzny - Juliusz Kotyński; 1.5. Ceny na rynku światowym - Janusz Chojna; 1.6. Stopy procentowe i kurs walutowy - Jan Przystupa; 1.7. Stabilność gospodarki - Krzysztof Marczewski; 1.8. Równowaga sfery realnej a polityka pieniężna - Ryszard Michalski; 2. Prognoza PKB i jego składowych na lata 2006-2007 - Jan Przystupa; 3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłowych i sektora rolnego; 3.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału na eksporterów i nieeksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 3.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora rolno-żywnościowego - Józef Niemczyk. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1416/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1416/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wzrost gospodarczy w 2010 roku - ożywienie czy powód do recesji?; 1.1. Czynniki wzrostu: konsumpcja, inwestycje, eksport netto, zapasy - Krzysztof Barteczko; 1.2. Polski handel zagraniczy w 2010 roku - wyniki i tendencje - Wojciech Mroczek; 1.3. Bilans płatniczy i zadłużenie zagraniczne Polski - Barbara Sokołowska; 1.4. Dylematy polskich finansów publicznych - Ryszard Michalski; 2. Prognozy makroekonomiczne na lata 2011-2012; 2.1. Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne w perspektywie do 2020 roku - Krzysztof Marczewski; 2.2. Popyt zewnętrzny - Juliusz Kotyński; 2.3. Ceny na rynku światowycm - Janusz Chojna; 2.4. Nominalny i realny kurs złotego - Jan Przystupa; 2.5. Prognoza PKP Polski i jego składowych na lata 2011 - 2012 - Jan Przystupa; 3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa, z elementami prognozy, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw przemysłowych i sektora rolnego; 3.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych - Krystyna Kuśmierczyk; 3.2. Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 3.3. Sektor rolno-żywnościowy - Józef Niemczyk. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1494/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1494/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Mikrokorporacje w Polskiej gospodarce; 1.1. Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej - przyczyny I skutki - Krzysztof Barteczko; 1.2. Dochody i spożycie - Krzysztof Barteczko; 1.3. Inwestycje - Krzysztof Barteczko; 1.4. Oszczędności w Polsce w roku akcesji do UE - Barbara Liberda; 1.5. Zatrudnienie i bezrobocie - Wanda Karpińska-Mizielińska; 1.6. Dylematy polskiej polityki pieniężnej lat 2004-2005 - Ryszard Michalski; 1.7. Finanse publiczne w 2004 r. - Monika Wygoda, Mirosław Błażej; 1.8. Efektywność gospodarowania i konkurencyjność polskiej gospodarki - Piotr Ważniewski; 2. Sytuacja w Polskim handlu zagranicznym; 2.1. Tendencje w polskim handlu zagranicznym w 2004 r. - Wojciech Mroczek; 2.2. Usługi w obrotach handlu zagranicznego - Anna Marzec; 2.3. Bilans płatniczy - Barbara Sokołowska; 2.4. Zadłużenie zagraniczne - Barbara Sokołowska; 3. Relacje między sytuacją makroekonomiczną a handlem zagranicznym; 3.1. Związki między wartością dodaną i rentownością eksportu a kształtowanie się głównych instrumentów i parametrów polityki gospodarczej - Krzysztof Marczewski; 3.2. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na handel zagraniczny Polski; 3.3. Prognoza obrotów handlu zagranicznego oraz podstawowych wskaźników gospodarczych - Jan Przystupa; 4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw; 4.1. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw - Anna Marzec; 4.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 4.3. Ocena sytuacji koniunkturalnej eksporterów na tle nieeksporterów w 2004 r. - Janusz Chojna, Ewa Duchnowska; 4.4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa w sektora rolnego - dylematy rozwoju po przystąpieniu do UE - Józef Niemczyk. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1420/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1420/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wzrost gospodarczy w 2009 r. - kryzys finansowy i jego reperkusje; 1.1. Czynniki wzrostu: konsumpcja, inwestycje, ekipo netto - Krzysztof Barteczko; 1.2. Handel zagraniczny w 2009 r. - wyniki i tendencje. Skutki kryzysu - Wojciech Mroczek; 1.3. Bilans płatniczy i zadłużenie zagraniczne Polski - Barbara Sokołowska; 1.4. Popyt zewnętrzny - Juliusz Kotyński; 1.5. Ceny na rynku światowym - Juliusz Chojna; 1.5. Nominalny i realny kurs złotego - wpływ na sferę realną gospodarki - Jan Przystupa; 1.7. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki - prognoza na lata 2010-2011 - Jan Przystupa; 2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych, przedsiębiorstw przemysłowych i sektora rolnego. Reakcje na kryzys finansowy; 2.1. Gospodarstwa domowe - Krystyna Kuśmierczyk; 2.2. Przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski; 2.3. Sektor rolno-żywnościowy - Józef Niemczyk; 3. Finanse państwa; 3.1. Sytuacja fiskalna i działania na rzecz konsolidacji finansów publicznych - Krzysztof Marczewski; 3.2. Finanse państwa w obliczu kryzysu: sukces czy katastrofa? - Ryszard Michalski. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1419/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1419/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-994/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-994/1/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again