Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Jarosz Mirosław Jerzy
(1)
Kowalski Wiesław (oświata)
(1)
Kucharski Władysław Stanisław (1934- )
(1)
Włoszczak-Szubzda Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nałóg
(1)
Opieka społeczna wobec ludzi starych
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Służby mundurowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
3 results Filter
Book
In basket
(Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
ISBN: : 978-83-62074-52-5
1.Rozwój uzależnienia od substancji psychoaktywnych z perspektywy cyklu życia; 2. Rodzina alkoholowa jako środowisko wysokiego ryzyka; 3. Perfekcjonizm w matkowaniu – realizacja siebie czy uzależnienie od informacji? Model macierzyństwa obsesyjno-kompulsywnego na internetowych forach dla rodziców; 4. Nieobecność ojca w wychowaniu a jakość relacji między matką synem; 5. Pracoholizm a zaburzenia systemu rodzinnego; 6.Dzieci pracoholików; Internet: pociąga, zniewala, uzależnia; Poczucie własnej wartości a ryzyko uzależnienia od Internetu wśród gimnazjalistów; Obraz typowego nauczyciela u młodzieży o różnym zaangażowaniu w używanie środków psychoaktywnych ;Profilaktyk zachowań narkotykowych młodzieży w perspektywie koncepcji resilience; Zrozumieć i ochronić wolność- formowanie odpowiedzialnej wolności; współdziałanie warunkiem wolności? Ujęcie W. Sterna (Od modelu interakcyjnego do modelu ludzkiego działania); Rodzinny system wartości. Rozwija czy zniewala; aktywność młodzieży w wolontariacie a czynniki chroniące przed uzależnieniami. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49047/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Anna Kanios : Sytuacja demograficzna Polski w kontekście problemu starzenia się społeczeństwa. Bariery i szanse inkluzji społecznej osób starszych; Wiesław Kowalski : Problemy funkcjonowania ludzi starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego; Mariusz Goniewicz, Magdalena Witt, Patryk Rzońca : Wypadki drogowe wśród osób starszych; Agnieszka J. Kowalska, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław J. Jarosz : Głusi – osoby niepełnosprawne czy cudzoziemcy?; Jan Saran : Bariery i szanse w dostępie do edukacji osób starszych; Jarosław Dzierżek, Ewa Dzierżek, Andrzej Horoch : Technologie informacyjne i Komunikacyjne w rozwiązywaniu problemów ludzi starszych w Polsce; Marta Czerkirda, Maria Pyć ,Violetta Mianowana : Jakość życia osób w wieku geriatrycznym przebywających w zakładach opieki długoterminowej; Alina Dzirba, Mariusz Goniewicz, Rafał Patryn : Promocja zdrowia osób starszych poprzez aktywizację; Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław J. Jarosz, Robert Chmura : Edukacja pracowników socjalnych w Polsce w zakresie relacyjności; Rafał Patryn, Mariusz Goniewicz, Alina Dzirba : Uwarunkowania prawne organizacji pomocowych w Polsce. Krytyka projektowanych formalno-etycznych zapisów dotyczących pracownika socjalnego; Wiesław Poleszak : Identyfikacja potrzeb osób starszych; Maggie Peters : Szkolenia komunikacyjne w zakresie zdrowia dla pracowników socjalnych i wolontariuszy w Wielkiej Brytanii; Carol Older : Wpływ zmian demograficznych na system opieki w Wielkiej Brytanii; Peter Ciarkę : Projekt FLOW – elastyczność zawodowa ludzi starszych; Robin Garrett : Współpraca partnerska miedzy władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie pracy socjalnej, w Wielkiej Brytanii; Maggie Peters : Rekrutacja i zarządzanie woluntariuszami w pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii; Parson Kath : Organizacja „Poparcia Spraw Starszych Wiekiem Obywateli” (z ang. Older People’s Advocacy Alliance OPAAL) – promowanie zmian dla ludzi starszych. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44850 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44849/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Konferencje Naukowe Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
1. Mariusz Paździor: Konstytucyjne organy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa obywateli; 2. Andrzej Żebrowski: Determinanty funkcjonowania służb wywiadu i kontrwywiadu na przełomie XX i XXI wieku – wybrane problemy; 3. Ryszard Suduł: Usytuowanie Straży Granicznej w prawie polskim; 4. Bogumił Szmulik: Żandarmeria Wojskowa; 5. Paweł Pochodyła: Pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych; 6. Marek Żmigrodzki: Policja jako organ porządku publicznego i ścigania karnego w III Rzeczpospolitej Polskiej; 7. Radosław Żmigrodzki, Marek Żmigrodzki: Usytuowanie straży miejskich (gminnych) w prawie polskim; 8. Władysław S. Kucharski: Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w świetle ustawy z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40696, 40695 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40694/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again