Form of Work
Książki
(24)
Publikacje fachowe
(4)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Fołta Teresa
(3)
Godlewska Jadwiga
(3)
Koc Stanisław
(2)
Adamek-Hyska Dorota
(1)
Dmowska Joanna (administracja)
(1)
Dąbrowska Katarzyna (administracja)
(1)
Goliszewska-Chojdak Bożena
(1)
Gąsiorek Krystyna
(1)
Ignatowska Alina
(1)
Jackiewicz Anita
(1)
Jakubiak-Mirończuk Aneta
(1)
Jaworski Leszek (prawnik)
(1)
Kasprzak Magdalena (radca prawny)
(1)
Krywan Tomasz
(1)
Kwasiborski Antoni
(1)
Lempart Marta (1978- )
(1)
Mazur-Jelonek Aneta
(1)
Mirończuk Krzysztof
(1)
Naumiuk Tadeusz
(1)
Nowacka Izabela
(1)
Nowicka Joanna
(1)
Nowicka Małgorzata (prawo pracy)
(1)
Oleksy Mateusz
(1)
Pigulski Mariusz
(1)
Przybyła Jolanta
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Rąbalska Anna
(1)
Sadowska Anna (prawo pracy)
(1)
Salamon Aldona
(1)
Skałkowski Marek
(1)
Stefaniak Jadwiga
(1)
Takáts Gyöngyvér
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Tyburczy Radosław
(1)
Wickowski Piotr
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Włoch Jarosław (radca prawny)
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(20)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
Subject
Kodeks
(8)
Prawo
(5)
Sprawozdawczość
(5)
Prawo pracy
(4)
Finanse
(3)
Koszty
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Budżet
(1)
Budżetowanie
(1)
Finanse publiczne
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Negocjacje
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Schemat podatkowy
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Spółki handlowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(3)
Poradnik
(3)
Poradniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39065/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47416/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
(Inforlex Poleca)
ISBN: : 978-83-8137-617-4
1. Schematy podatkowe – informacje ogólne; 2. Raportowanie schematów podatkowych – definicje, podmioty zobowiązane, obowiązki; 3. Kiedy jednostka będzie miała obowiązek raportowania schematów podatkowych? 4. Jak wypełnić MDR-1 i MDR-3? 5. Obowiązkowa wewnętrzna procedura MDR; 6. Kary za naruszenie obowiązków MDR; 7. Podsumowanie. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60849 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60848/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(PRB Poradnik Rachunkowości Budżetowej : najważniejsze tematy sfery budżetowej, ISSN 1897-0583 ; nr 1 (2019))
Część 1: Informator księgowego; 1. Miesięczny przegląd nowości; 2. Wyjaśnienia urzędowe; 3. Jak klasyfikować?; 4. Instruktaż; 5. Z doświadczenia księgowej; 6. Przegląd forów internetowych dla księgowych; 7. Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych; Część 2: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – bilans, rachunek zysków i strat, zastawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa; 1. Ogólne zasady oraz terminy sporządzania sprawozdania finansowego; 2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego; 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy);4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego; 5. Informacja dodatkowa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58613 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58612/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 54390/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Umowa; 2. Stosunek cywilnoprawny a stosunek pracy; 3. Umowa o pracę; 4. Obowiązki pracodawcy; 5. Umowa zlecenia; 6. Umowa o dzieło; 7. Podsumowanie; 8. Ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy o pracę, zlecenia i umowy o dzieło; 9.Opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy; 10. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z umowy zlecenia i umowy o dzieło; 11. Odliczenia od podatku; 12. Podsumowanie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3797/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88663-57-7
Rozdział 1: Pojęcia i klasyfikacja kosztów; Rozdział 2: Ewidencja kosztów; Rozdział 3: Wycena stanów i zużycia czynników produkcji; Rozdział 4: Rozliczenia międzyokresowe i działalność pomocnicza; Rozdział 5: Koszty pośrednie; Rozdział 6: Zasady kalkulacji kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7060, 7059, 7058, 7057, 7056, 6972, 6971, 6970, 6969 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6968/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54409/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45015/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik Rachunkowości Budżetowej : najważniejsze tematy sfery budżetowej ; Nr 11)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-423/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-423/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zasada sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Inwentaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego; Rozdział 3: Uznawanie i wycena aktywów; Rozdział 4: Uznawanie i wycena składników pasywów; Rozdział 5: Zasady ustalania wyniku finansowego w prawie bilansowym; Rozdział 6: Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania; Rozdział 7: Amortyzacja bilansowa i podatkowa; Rozdział 8: Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym; Rozdział 9: Leasing w prawie bilansowym i podatkowym; Rozdział 10: Rozliczenie usług długoterminowych na dzień bilansowy; Rozdział 11: Instrumenty finansowe; Rozdział 12: Odroczony podatek dochodowy; Rozdział 13: Sprawozdanie z działąlności; Rozdział 14: Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17323/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdawczość budżetowa / Krystyna Gąsiorek. - Stan prawny na dzień 15 listopada 2003 r. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2005. - 517 s. : faks. ; 24 cm.
Rozdział 1: Sprawozdawczość budżetowa; Rozdział 2: Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa; Rozdział 3: Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Sprawozdania w zakresie państwowego długu publicznego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17324/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2003 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Wyd. 2 rozsz.i uakt. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2003. - 495 [1] s. : tab. ; 24 cm.
Rozdział 1: Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Charakterystyka bilansu; Rozdział 4: Charakterystyka rachunku zysków i strat; Rozdział 5: Układ i treść informacji dodatkowej; Rozdział 6: Układ i treść zestawienia zmian w kapitale (fundusze) własnym; Rozdział 7: Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 8: Sprawozdanie z działalności; Rozdział 9: Amortyzacja bilansowa i podatkowa w 2003 roku Rozdział 10: Instrumenty finansowe-kwalifikacja i wycena; Rozdział 11: Utrata wartości aktywów; Rozdział 12: Odroczony podatek dochodowy; Rozdział 13: Wybrane zagadnienia inwentaryzacji; Rozdział 14: Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12875/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Charakterystyka bilansu; Rozdział 3: Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym; Rozdział 4: Przychody z sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego; Rozdział 5: Charakterystyka rachunku zysków i strat; Rozdział 6: Układ i treść informacji dodatkowej; Rozdział 7: Układ i treść zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 8: Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 9: Sprawozdanie z działalności; Rozdział 10: Amortyzacja bilansowa i podatkowa w 2004 roku; Rozdział 11: Leasing w prawie bilansowym i podatkowym; Rozdział 12: Rozliczenie usług długoterminowych na dzień bilansowy; Rozdział 13: Instrumenty finansowe; Rozdział 14: Odroczony podatek dochodowy; Rozdział 15: Wybrane zagadnienia inwentaryzacji; Rozdział 16: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych; Rozdział 17: Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17232/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Obowiązki sprawozdawcze; 2. Prace przygotowawcze do sprawozdania finansowego; 3. Wycena aktywów i pasywów bilansu; 4. Ustalanie wyniku finansowego; 5. Zawartość informacji dodatkowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6207, 6206 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6205/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Poradniki Poradniki ; 5.)
Rozdział 1: Strategia Public Relations; Rozdział 2: Badania jako podstawa komunikacji; Rozdział 3: Komunikacja wewnętrzna; Rozdział 4: Komunikacja zewnętrzna; Rozdział 5: Wizerunek lidera lokalnego; Rozdział 6: Komunikowanie w kryzysie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29119, 29118 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29117/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Przygotowanie procesu budżetowania; Rozdział 1: Miejsce budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Rachunek kosztów jako fundament budżetowania i kontroli kosztów; Cz.2: Budżetowanie kosztów, przychodów i wyniku; Rozdział 3: Planowanie sprzedaży, produkcji i zapasów; Rozdział 4: Budżetowanie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów pośrednich; Rozdział 6: Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej; Rozdział 7: Scalanie budżetów cząstkowych i tworzenie planowanych kosztów produktu; Rozdział 8: Budowa planowanego wyniku finansowego i wykorzystanie wieloblokowych i wielostopniowych systemów rachunku kosztów i wyników w zarządzniu; Cz.3: Analiza i kontrola wykonania budżetów; Rozdział 9: Koszty a poziom działalności - analiza zachowania się kosztów; Rozdział 10: Konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla wyróżnionych miejsc powstawania kosztów; Rozdział 11: Kontrola i ocena wykonania budżetów dla ośredków odpowiedzialnych za koszty i zyski; Cz.4: Organizacja systemu budżetowania; Rozdział 12: Organizacja i informatyzacja systemu budżetowania i kontroli;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6888, 6887, 6886, 6885 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6884/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8806/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2003. - 254 [2] s. ; 21 cm.
Temat: Prawo ; Kodeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8809/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy. - Wyd. 4. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2001. - 208 s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5713/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again