Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(13)
Author
Dmochowska Halina
(11)
Cierpiał-Wolan Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Statystyka
(10)
Rocznik statystyczny
(5)
Rocznik demograficzny
(2)
Regiony przygraniczne
(1)
Rocznik
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8987, 8986 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8985 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Warunki naturalne i ochrona środowiska; 2. Organizacja państwa; 3. Wymiar sprawiedliwości; 4. Ludność. Wyznania religijne; 5. Rynek pracy; 6. Dochody i spożycie w gospodarstwach domowych; 7. Handel i gastronomia. Ceny; 8. Infrastruktura komunalna i mieszkania; 9. Edukacja i wychowanie; 10. Ochrona zdrowia i opieka społeczna; 11. Kultura. Turystyka. Sport; 12. Nauka i technika; 13. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołówstwo; 14. Przemysł i budownictwo; 15. Transport i łączność; 16. Handel zagraniczny; 17. Finanse przedsiębiorstw; 18. Inwestycje. Środki trwałe; 19. Rachunki narodowe; 20. Proces prywatyzacji gospodarki; 21. Przegląd międzynarodowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58749, 12973, 12972 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12971 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Statystyka
ISBN: : 1640-3630
Rozdział 1: Warunki naturalne i ochrona środowiska; Rozdział 2: Organizacja państwa; Rozdział 3: Wymiar sprawiedliwości; Rozdział 4: Ludność. Wyznania religijne; Rozdział 5: Rynek pracy; Rozdział 6: Dochody i spożycie w gospodarstwach domowych; Rozdział 7: Handel i gastronomia. Ceny; Rozdział 8: Infrastruktura komunalna i mieszkania; Rozdział 9: Edukacja i wychowanie; Rozdział 10: Ochrona zdrowia i opieka społeczna; Rozdział 11: Kultura. Turystyka. Sport; Rozdział 12: Nauka i technika; Rozdział 13: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołówstwo; Rozdział 14: Przemysł i budownictwo; Rozdział 15: Transport i łączność; Rozdział 16: Handel zagraniczny; Rozdział 17: Finanse; Rozdział 18: Inwestycje. Środki trwałe; Rozdział 19: Rachunki narodowe; Rozdział 20: Proces prywatyzacji gospodarki; Rozdział 21: Przegląd międzynarodowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28154, 28153 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28152 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7075, 7074, 7073, 7072 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7071 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8990, 8989 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8988 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i struktura ludności; 2. Ruch naturalny ludności; 3. Migracje ludności; 4. Przegląd międzynarodowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13113 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13111 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7070, 7069, 7068, 7067 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7066 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8993, 8992 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8991 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Geografia; 2. Stan i ochrona środowiska; 3. Organizacja państwa; 4. Wymiar sprawiedliwości; 5. Ludność. Wyznania religijne; 6. Rynek pracy; 7. Wynagrodzenia; 8. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej; 9. Budżety gospodarstrw domowych; 10. Infrastruktura komunalna. Mieszkania; 11. Edukacja i wychowanie; 12. Ochrona zdrowia i opieka społeczna; 13. Nauka i technika; 14. Ceny; 15. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołówstwo; 16. Przemysł i budownictwo; 17. Transport i łączność; 18. Handel zagraniczny; 19. Finanse przedsiębiorstw; 20. Pieniądz i banki. Rynek giełdowy. Zakłady ubezpieczeń. Otwarte fundusze emerytalne; 21. Finanse publiczne; 22. Inwestycje. Środki trwałe; 23. Rachunki narodowe; 24. Proces prywatyzacji gospodarki; 25. Przegląd międzynarodowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12976, 12975 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12974 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-284/2, P-284/1 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 050/c czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wybrane dane o regionach (NTS 1) w 2006r; 2. Ważniejsze dane o województwach (NTS 2); 3. Wybrane dane o podregionach (NTS 3) w 2006r; 4. Wybrane dane o powiatach (NTS 4) w 2006r. Dział 1: Warunki naturalne i ochrona środowiska; Dział 2: Organizacja państwa; Dział 3: Wymiar sprawiedliwości; Dział 4: Ludność; Dział 5: Rynek pracy; Dział 6: Dochody ludności; Dział 7: Infrastruktura komunalna. Mieszkania; Dział 8:Edukacja i wychowanie; Dział 9: Ochrona zdrowia i opieka społeczna; Dział 10: Kultura. Turystyka. Sport; Dział 11: Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) i innowacyjna; Dział 12: Rolnictwo i leśnictwo; Dział 13: Przemysł i budownictwo; Dział 14: Transport i łączność; Dział 15: Handel. Ceny; Dział 16: Finanse publiczne; Dział 17: Inwestycje. Środki trwałe; Dział 18: Rachunki regionalne; Dział 19: Zmiany strukturalne w gospodarce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28468 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28467 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Statystyka
1. Wyjaśnienia metodyczne; 2. Regionalne żróźnicowanie produktu krajowego brutto;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6537 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Uwagi metodyczne. Komentarze analityczne; Cz. 2: Tablice. Ogólne dane o turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach 1980, 1985, 1990, 2000, 2004-2006; Rozdział 1: Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania według województw w 2006 R.; Rozdział 2: Wykorzystanie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2006 R. Rozdział 3: Ruch graniczny w 2006; Rozdział 4: Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego w latach 1990, 1995, 2000, 2005-2006; Rozdział 5: Porównania międzynarodowe 2000-2005; Spis wykresów; Spis map;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28257 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28256/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1698/1 inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again