Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Boruszczak Mirosław
(2)
Dąbrowska Barbara
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Gaworecki Władysław Włodzimierz
(1)
Olszewski Arkadiusz
(1)
Wilczyński Jörg
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Gastronomia
(2)
Hotelarstwo
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Turystyka
(2)
Turystyka zdrowotna
(2)
Unia Europejska
(2)
Usługi
(2)
Banki
(1)
Ekonomika turystyki
(1)
Infrastruktura turystyczna
(1)
Konferencje
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podróże
(1)
Podróże motywacyjne
(1)
Podróże służbowe
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Turystyka biznesowa
(1)
Turystyka pielgrzymkowa
(1)
Usługi hotelarskie
(1)
Zarządzanie
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35457 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35456/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89081-31-5 (WSTiH) ; 978-83-7531-054-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36444 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36443/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88884-30-1 ; 83-89786-11-7 (FRUG)
Rozdział 1: Proces integracji europejskiej; Rozdział 2: Tworzenie unii celnej; Rozdział 3: Realizacja idei wspólnego rynku; Rozdział 4: Zasady rynku wewnętrznego; Rozdział 5: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego - znoszenie barier administracyjnych; Rozdział 6: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego - znosenie barir technicznych; Rozdział 7: Tworzenie jednolitego rynku europejskiego - zniszenie barier fiskalnych; Rozdział 8: Proces budowy unii ekonomicznej i monetranej w Europie Zachodniej; Rozdział 9: Konkurencja jako podstawa funkcjonowania rynku wewnętrznego UE; Rozdział 10: Europejskie prawo konkurencji; Rozdział 11: Skutki powstania jednolitego rynku wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26374, 26373, 26372, 26371 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26370/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki rozwoju turystyki europejskiej; Rozdział 1: Uwarunkowania naturalne, ekonomiczno społeczne i polityczne rozwoju turystyki w Europie; Rozdział 2: Polityka turystyczna w europie; Rozdział 3: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Część 2: Europejski sektor turystyczny; Rozdział 4: Specyfika europejskiego rynku turystycznego; Rozdział 5: Rozwój popytu turystycznego w Europie na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 6: Rozwój turystyki międzynarodowej na kontynencie europejskim w latach 1995-2007. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30379, 30378, 30377, 30376 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30375/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-89081-10-5 (WSTiH) ; 83-89786-45-1
1. Rola turystyki w promocji wartości religijnych i kształtowaniu sprawiedliwości społecznej (tezy szczegółowe); 2. Walory przyrodnicze centrów pielgrzymkowych na zachodzie Ukrainy; 3. Ocena dostępności wybranych obiektów sakralnych Warszawy dla turystów niepełnosprawnych; 4. Główne problemy turystyki religijnej na świecie; 5. Badanie opinii uczestników pielgrzymki do Kalwarii Wejherowskiej; 6. Współczesne makroregiony pielgrzymkowe w świetle wyżywienia i obyczaju religijnego świata; 7. Turystyka religijna i pielgrzymkowa w procesie ochrony dziedzictwa kulturowego w prowincji Quebek w Kanadzie; 8. Religia jako stymulator turystyki w poszczególnych kręgach cywilizacyjnych; 9. Dialog religijny jako czynnik integracji Europy; 10. Kalwaria Zebrzydowska jako ośrodek turystyki pielgrzymkowej; 11. Współczesne pielgrzymki piesze krajów skandynawskich; 12. Transeuropejski szlak pielgrzymi Zachód-Wschód (od Fatimy do Wilna); 13. Aktualna sytuacja w turystyce pielgrzymkowej i szanse jej rozwoju; 14. Wpływ obchodów dziesięciolecia pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej na przemiany religijne społeczeństwa; 15. Święte obrazy i relikwie Lwowa jako obiekty pielgrzymek religijnych; 16: Wielowyznaniowość województwa podlaskiego; 17. Religie i wierzenia jako czynnik rozwoju społecznego; 18: Morskie pielgrzymki mieszkańców Pobrzeża Kaszubskiego; 19: Lwów - miasto trzech arcybiskupów - jako czynnik kształtowania tolerancji religijnej; 20. Gospodarczo-społeczne korzyści i koszty rozwoju turystyki religijno-pielgrzymkowej na Jasną Górę dla Częstochowy i jej mieszkańców; 21. Pielgrzymki w Ukrainie - od przeszłości do przyszłości; 22. Socjologiczne aspekty turystyki religijno-pielgrzymkowej w powiecie jasielskim; 23. Turystyka religijno-pielgrzymkowa na Ukrainie; 24. Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i perspektywy rozwoju. Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej w tym zakresie; 25. Obiekty sakralne jako element dziedzictwa kulturowego; 26. Turystyka religijna - krajowa czy zagraniczna - szanse rozwoju, perspektywy; 27. Turystyka religijna jako kontynuacja tradycji chrześcijańskiego wychowania; 28. Gdańska, piesza pielgrzymka na Jasną Górę - wartości i organizacja; 29. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jako forma prowadzenia działalnosci gospodarczej z zakresu usług turystyki religijno-pielgrzymkowej; 30. Turystyka pielgrzymkowa - specyficzna gałąź przemysłu turystycznego (trendy w Wielkiej Brytanii); 31. Znaczenie i rozwój turystyki religijno-pielgrzymkowej w Bawarii; 32. Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego); 33. Kapliczki i krzyże przydrożne szansą rozwoju turystyki wiejskiej; 34. Społeczno-moralne aspekty pielgrzymowania do Santiago de Compostela; 35. Religia jako stymulator rozwoju turystyki transnarodowej w Europie; 36. Turystyka pielgrzymkowa (pielgrzymki katolickie/maryjne) do Lucjan. Prowincja Buenos Aires. Argentyna; 37. Znaczenie pielgrzymowania Lecha Wałęsy dla polskiego społeczeństwa; 38. Szlak Świętego Wojciecha - produktem turystycznym Polski i Europy; 39. Polska jako kraj pielgrzymowania; 40. Rola Pilota i Przewodnika na szlaku pielgrzymkowym; 41. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki pielgrzymkowej na przykładzie miasta Częstochowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25799, 25798, 25797, 25796 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25795/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36446 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36445/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Procesy inwestycyjne w hotelarstwie; 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu; 3. Wiadomości wstępne z zakresu wyposażenia hoteli; 4. Wyposażenie hallu hotelowego i recepcji; 5. Wyposażenie jednostek mieszkalnych; 6. Wyposażenie hotelowego zakładu gastronomicznego; 7. Instalacje hotelowe; 8. Wyposażenie hoteli dla usług dodatkowych; 9. Przystosowanie hotelu dla potrzeb gości niepełnosprawnych; 10. Produkcja przemysłowa na rzecz hoteli; 11. Wpływ postępu technicznego na wyposażenie hoteli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28125, 28124 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28123/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26582, 26581, 26580 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26579/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1. Referaty wprowadzające; 1.1. W. Włodzimierz Gaworecki, Turystyka szansą rozwoju Związku Metropolitalnego Trójmiasta (tezy szczegółowe); 1.2. Antoni Makać, Miejsce turystyki w międzynarodowych stosunkach gospodarczych; 1.3. Wojciech Nastaj, Podróże służbowe a system podatkowy w Polsce; 1.4. Jerzy Kozłowski, Podróże służbowe w czasach e-gospodarki; 1.5. Barbara Jolanta Dąbrowska, Turystyczne zachowanie Europejczyków podróżujących w celach służbowych na przykładzie piętnastu "starych" krajów członkowskich Unii Europejskiej; 1.6. Aleksander Szwichtenberg, Fenomen podróży motywacyjnych w Polsce i na świecie; 1.7. Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Turystyka motywacyjna instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; 1.8. Tomasz Kozłowski, Bariery rozwoju podróży motywacyjnych w turystyce biznesowej; 1.9. Monika Gut-Winiarska, Podróże biznesowe a kształtowanie świadomości ekologicznej; 1.10. Tomasz Augustyniak, Tomasz Bojar-Fijałkowski, Bariery rozwoju turystyki w polskim prawie ochrony przyrody; Cz.2. Turystyka biznesowa w przekroju prproblemowym; 2.1. Jacek Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa; 2.2. Stanisław Wilgocki, Idea organizacji konferencji i jej wpływ na rozwój turystyki biznesowej; 2.3. Andrzej Piskozub, Podobieństwo i różnice między turystyką biznesową a turystyką naukową; 2.4. Sławomir Wróblewski, Oczekiwania wobec nauki w sytuacji dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej w Polsce i na świecie; 2.5. Stanisław Jojczyk, Problemy etyczne turystyki biznesowej, 2.6. Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Zarządzanie produktem w turystyce biznesowej; 2.7. Anna Białk, Zarządzanie kryzysowe w turystyce biznesowej; 2.8. Maria Lechnicka-Kostuch, Mariola Łuczak, Jakość usług turystycznych świadczonych turystom biznesowym; 2.9. Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Uwarunkowania i cechy marketingu w turystyce biznesowej; 2.10. Jacek Winiarski, Usługi informatyczne jako element wspierania rozwoju turystyki biznesowej; 2.11. Patrycja Kozłowska, Perspektywy rozwoju indywidualnej turystyki biznesowej w świetle promocji internetowej; 2.12. Joanna Miotke-Dzięgiel, Warunki rozwoju "morskiej" formy turystyki biznesowej; 2.13. Joanna Górna, Uzdrowiska jako ośrodki turystyki biznesowej w Polsce; 2.14. Paulina Gajewska, Barbara Słowiak, Imprezy integracyjne jako element turystyki biznesowej; 2.15. Wacław Mozolewski, Magdalena Warmińska, Janusz F. Pomianowski, Przyjęcia okolicznościowe w turystyce biznesowej; 2.16. Henryk J. Lewandowski, Stan i znaczenie gastronomii w turystyce biznesowej; 2.17. Dominik Orłowski, Rola gastronomii w turystyce biznesowej; 2.18. Magdalena Warmińska, Organizacja usług gastronomicznych w turystyce biznesowej; 2.19. Zbigniwe Witkiewicz, Usługi hotelowe dla gości biznesu; 2.20. Daniel Szostak, Marta Sidorkiewicz, Wzajemne relacje między turystyką biznesową a hotelarstwem na współczesnym rynku turystycznym; Cz.3. Turystyka biznesowa w przekroju regionalnym; 3.1. Artur R. Kozłowski, Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej; 3.2. Siegmund Sawicki, Lucyna Ruszel, Rozwój turystyki biznesowej w Bawarii; 3.3. Milena Warmowska, Tomasz Studzieniecki, Turystyka biznesowa w wybranych destynacjach Regionu Morza Bałtyckiego; 3.4. Tomasz Mazurek, Tomasz Studzieniecki, Turystyka biznesowa w Euroregionie Bug i otoczeniu; 3.5. Jurij Stadnyćky, Infrastruktura turystyczna a szanse turystyki biznesowej we Lwowie; 3.6. Janusz Merski, Justyna Kościelnik, Turystyka biznesowa w regionie Warszawy- możliwość i oczekiwania; 3.7. Rafał Adamczyk, Możliwości rozwoju turystyki biznesowej w dużych miastach województwa śląskiego; 3.8. Józef Sala, Turystyka biznesowaa rozwój hotelarstwa w województwie małopolskim; 3.9. Adrian Lubowiecki-Vikuk, Targi turystyczne jako produkt turystyki biznesowej na przykładzie Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon w Poznaniu; 3.10. Małgorzata Sztorc, Turystyka biznesowa a rozwój infrastruktury w regionie świętokrzyskim; 3.11. Mirosław Boruszczak, Stan i perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Gdańsku; 3.12. Bogdan Donke, Anna Górska, Struktura organizacji i zarządzania turystyką biznesową w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności Gdańsk Convention Bureau; 3.13. Jacek Olszewski, Potencjał biznesowy województwa pomorskiegona tle pozostałych województw Polski; 3.14. Maria Lechnica-Kostuch, Mariola Łuczak, Beata Wierzbicka, Tworzenie wartości obszaru Szwajcarii Kaszubskiej poprzez rozwój produktu turystyki biznesowej. [I].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33941, 33940, 33939, 30416, 30415, 30414, 30413 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30412/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again