Forma i typ
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
dostępne
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Autor
Buczkowska Anna
(5)
Sawicki Kazimierz
(5)
Kiziukiewicz Teresa
(3)
Czubakowska Ksenia
(2)
Gos Waldemar
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Pałka Marian
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(10)
Odbiorca
Księgowi
(1)
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Rachunkowość
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Konto
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rachunkowość : zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej : praca zbiorowa ; T. 2)
ISBN: : 83-89179-38-5 (cz. 2)
1. Aktywa i pasywa; 2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych; 3.Podstawy ewidencji aktywów trwałych; 4. Podstawy ewidencji środków pieniężnych, rachunków bankowych i krótkoterminowych aktywów finansowych; 5. Podstawy ewidencji rozrachunków; 6. Podstawy ewidencji materiałów i towarów; 7. Podstawy ewidencji i kalkulacji kosztów; 8. Podstawy ewidencji produktów pracy; 9. Podstawy ewidencji przychodów i kosztów ich osiągnięcia; 10. Podstawy ewidencji kapitałów, funduszy i rezerw; 11. Podstawy ewidencji wyniku finansowego i jego rozliczenia; 12. Zadania całościowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23981, 23980, 23979, 23978 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23977/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rachunkowość : zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej : praca zbiorowa ; T. 1)
ISBN: : 83-89179-34-2
Cz.1: Teoretyczne podstawy rachunkowości; Rozdział 1: Wprowadzenie do rachunkowości; Rozdział 2: Fundamentalne znaczenie bilansu; Rozdział 3: Konto jako podstawowe urządzenie ewidencyjne; Rozdział 4: Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej; Cz.2: Ewidencje problemowe; Rozdział 5: Ewidencja aktywów trwałych; Rozdział 6: Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych; Rozdział 7: Ewidencja rozrachunków; Rozdział 8: Ewidencja materiałów i towarów; Rozdział 9: Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów; Rozdział 10: Ewidencja produktów pracy; Rozdział 11: Przychody i podatki; Rozdział 12: Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw; Rozdział 13: Wynik finansowy; Rozdział 14: Rachunkowość a łączenie się spółek; Rozdział 15: Sprawozdawczość finansowa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23976, 23975, 23974, 23973 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23972/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43257/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36374/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36375/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-914554-5-9
Rozdział 1: Park krajobrazowy Gór Słonych; Rozdział 2: Programy rolno środowiskowe na rzecz ochrony przyrody; Rozdział 3: Doświadczenia z realizacji pilotażowych programów rolnośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych Podkarpacia-próba oceny; Rozdział 4: Rola wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w procesie integracji; Rozdział 5: Produkcja energii odnawialnej na obszrach wiejskich; Rozdział 6: Projekt europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 w Polsce; Rozdział 7: Nowoczesne metody sanitacji wsi; Rozdział 8: Przewidywane instrumenty finansowania rozwoju obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 9: Wiejskie Fundusze Wyrównania Szans Edukacyjnych; Rozdział 10: Rola organizacji pozarządowych w przygotowywaniu i realizacji programów odnowy wsi; Rozdział 11: Specyfika, zagożenia, problemy i możliwości ochrony szaty roślinnej mokradeł w dolinach małych rzek Pomorza; Rozdział 12: Realizacja programu rolnośrodowiskowego na przykładzie Gospodarstwa Agroturystycznego w Dźwinaczu Dolnym, Gmina Ustrzyki Dolne; Rozdział 13: Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych w aktualnym systemie prawnym; Rozdział 14: Rosliny o szczególnej przydatności do upraw na terenach chronionych; Rozdział 15: Opis inwestycji proekologicznej zrealizowanej dzięki pomocy finansowej Fundacji Ekofundusz i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska; Rozdział 16: Łubin- roślina rolnictwa ekologicznego; Rozdział 17: Niekonwencjonalne metody unieszkodliwienia i wykorzystania odchodów zwierzęcych i innych odpadów organicznych; Rozdział 18: Oczyszczalnie roślinne; Rozdział 19: Gminna strategia zrównoważonego rozwoju jako instrument długofalowego zarzązdania i rozwoju społeczno-gospodarczego; Rozdział 20: Źródła i zasady finansowania programów ochrony środowiska. Kierunki i formy wspierania inwestycji działalności gospodarczych na terenach wiejskich obszarów chronionych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7606 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7605/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / red. Teresa Kiziukiewicz ; Ksenia Czubakowska. - Wyd. 6 zm. i rozsz. z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości. - Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2009. - 179, [3], 205 s. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-89179-51-7 (cz. 2)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-333/3, P-333/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-333/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-334/3, P-334/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-334/1/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ogólne zasady rachunkowości finansowej; 2. Aktywa trwałe; 3. Środki pieniężne, rachunki bankowe i krótkoterminowe aktywa finansowe; 4. Rozrachunki i roszczenia; 5. Materiały i towary; 6. Koszty i ich rozliczanie. Kalkulacja; 7. Produkty pracy; 8. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; 9. Kapitały, fundusze i wynik finansowy; 10. Rachunkowość łączących się spółek; 11. Sprawozdawczość finansowa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32442, 32441, 32440, 32439 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32438/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-329/2, P-329/1 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63688 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63687/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej