Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Cymerman Ryszard
(3)
Cellmer Radosław
(2)
Cymerman Ryszard (1947- )
(2)
Kowalczyk Cezary
(2)
Źróbek Sabina
(2)
Bajerowski Tomasz
(1)
Cymerman Krystyna
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Hernik Józef
(1)
Hopfer Andrzej
(1)
Kijania Elżbieta
(1)
Kryszk Hubert
(1)
Kurowska Krystyna
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Telega Tomasz
(1)
Turkowski Konrad
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Nieruchomości
(4)
Metody wyceny
(2)
Operat szacunkowy
(2)
Rzeczoznawstwo majątkowe
(2)
Zagospodarowanie terenu
(2)
rynek nieruchomości
(2)
wartość nieruchomości
(2)
Grunt
(1)
Grunty rolne
(1)
Las
(1)
Lasy
(1)
Leśnictwo
(1)
Nieruchomości leśne
(1)
Opłaty
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Poradnik
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wody śródlądowe
(1)
Wycena
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa; 2. Wartość rynkowa nieruchomości i sposoby jej określania; 3. Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości; 4. Forma i treść operatu szacunkowego; 5. Wycena nieruchomości podejściem porównawczy - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 6. Wycena nieruchomości podejściem dochodowym procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 7. Wycena nieruchomości podejściem mieszanym - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23112, 23111 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23110/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa; 2. Wartość rynkowa nieruchomości i sposoby jej określania; 3. Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości; 4. Forma i treść operatu szacunkowego; 5. Wycena nieruchomości podejściem porównawczy - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 6. Wycena nieruchomości podejściem dochodowym procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 7. Wycena nieruchomości podejściem mieszanym - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31712, 31711 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31710/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik - Educaterra)
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-04-4
1. Wprowadzenie; 2. Prawne podstawy praktyk zawodowych; 3. Praktyczne porady i wyjaśnienia dotyczące odbywania praktyk zawodowych; 4. Praktyczne porady sporządzania operatu szacunkowego; 5. Zakończenie praktyki zawodowej z zakresu szacowania nieruchomości; 6. Dokumenty potrzebne do egzaminu państwowego i jego przebieg; 7. Przykłady dokumentów stanowiących załączniki do operatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23115, 23114 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23113/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Edukacyjne. Seria Nieruchomości ; n-3c.)
1. Podstawowe pojęcia; 2. Procedura zmian gruntów rolnych i lasów na inne użytki; 3. Wycena gruntów rolnych i lasów w różnych stanach procesu inwestycyjnego; 4. Cele szacowania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 5. Przykładowe operaty szacunkowe; 6. Zadania i pytania sprawdzające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23121, 23120 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23119/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-17-6
1. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy; 2. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym; 3. Teoretyczne podstawy prognozowania; 4. Prognozowanie zmian wartości przestrzeni planistycznej; 5. Prognozowanie skutków finansowych zmian wartości przestrzeni planistycznej; 6. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23124, 23123 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23122/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-830/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-830/1/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przestrzeń, jej cechy i struktura; 2. Pojęcia i definicje dotyczące gospodarki przestrzennej; 3. Uwarunkowania prawne planowania przestrzennego i klasyfikacja opracowań planistycznych; 4. Opracowania planistyczne o charakterze ponadlokalnym (kraj, województwo, powiat; 5. Opracowania planistyczne występujące na terenie gminy; 6. Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 7. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 8. Wartość nieruchomości a planowanie przestrzenne; 9. Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych; 10. Wykorzystanie opracowań planistycznych do wyceny nieruchomości; 11. Określanie wartości do celów wynikających z przepisów dotyczących planowania przestrzennego; 12. Problematyka planowania zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa i w doktrynie prawnej; 13. Pytania i zadania do rozwiązania. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37519 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37518/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik - Educaterra ; nr 3.)
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-07-9
Część 1: Przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności; Część 2: Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; Część 3: Użytkowanie wieczyste a wycena nieruchomości; Część 4: Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23118, 23117 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23116/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wycena nieruchomości leśnych / Andrzej Nowak. - Olsztyn : Educaterra, 2006. - 154 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-19-2
1. Słownik pojęć leśnych; 2. Podstawy leśnictwa; 3Obrót lasami; 4. Funkcje lasów w dokumentacji planowania przestrzennego; 5. Procedura zalesiania gruntów; 6. Dokumentacja urządzeniowo-leśna; 7. Opis taksacyjny lasu; 8. Metody określania miąższości drzewostanów; 9. Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna; 10. Cele wyceny nieruchomości leśnych; 11. Ogólne zasady szacowania nieruchomości przeznaczonych na cele leśne; 12. Procedury wyceny gruntów leśnych oraz drzewostanów i pojedynczych drzew; 13. Szacunek strat w lasach spowodowanych przez pożary; 14. Wycena lasów przeznaczonych na cele nieleśne; 15. Tabele przeliczników wartości drzewostanów na 1 ha; 16. Przykładowe operaty szacunkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23127, 23126 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23125/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wycena wód i gruntów pod wodami / Konrad Turkowski. - Olsztyn : Educaterra, 2003. - 210 s. : il. ; 24 cm.
1. Podstawy prawne gospodarowania wodami; 2. Wycena wód; 3. Przykłady wyceny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23130, 23129 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23128/XXXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again