Source
Katalog księgozbioru
(2)
Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Rutkowska Angelina
(2)
Wołoszyn Stefan
(2)
Year
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Pedagogika
(2)
Wychowanie
(2)
2 results Filter
Book
In basket
Cz. 1. Współczesna samowiedza historii wychowania; Cz. 2. Bogdana Nawroczyńskiego filozofia i pedagogika kultury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34459 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34458/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Współczesna samowiedza historii wychowania; Rozdział 1. Nowa nauka o dziecku- pedologia; Rozdział 2. Stulecie dziecka Ellen Key; Rozdział 3. Stanowisko i poglądy pedagogiczne Johna Deweya; Rozdział 4. Stanowisko i poglądy pedagogiczne Jerzego Kerschensteinera; Rozdział 5. Koncepcja wychowania funkcjonalnego Edwarda Claparéde'a; Rozdział 6. Metoda Marii Montessori; Rozdział 6. Metoda Owidiusza Decroly'ego; Rozdział 7. Zasady Daltońskiego Planu Laboratoryjnego; Rozdział 8. Zakład wychowawczy Aleksandra Sutherlanda Neilla w Summerhill; Rozdział 9. Podstawa pedagogiczna Janusza Korczaka; Rozdział 10. Szkoła twórcza w Polsce Henryk Rowid; Rozdział 11. Nowoczesna szkoła francuska- technik Celestyna Freineta; Rozdział 12. Skauting i wychowanie harcerskie Lord Baden- Powell; Rozdział 13. Aleksander Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską; Rozdział 14. Włodzimierz Lenin o wychowaniu komunistycznym; Rozdział 15. Pedagogiczna autobiografia Stanisława Szackiego; Rozdział 16. Stanowisko pedagogiczne Antoniego Makarenki; Rozdział 17. "Pedagogika serca" Wasyla Suchomlińskiego; Rozdział 18. Jean Piaget o sądach moralnych dzieci; Rozdział 19. Psychologiczna teoria wychowania Stefana Baleya; Rozdział 20. Psychologiczne podstawy wychowania w ujęciu Stefana Szumana; Rozdział 21. Pedagogika sportu Pierre'a de Coubertina i edukacja olimpijska; Rozdział 22. Kazimierza Sośnickiego Podstawy wychowania państwowego; Rozdział 23. Zygmunta Mysłakowskiego Państwo a wychowanie; Rozdział 24. Bertrand Russell wobec zagadnień pedagogicznych epoki; Rozdział 25. Rudolf Steiner i szkoły waldorfskie; Rozdział 26. Zygmunt Freud, Zarys psychoanalizy; Rozdział 27. Oskar Pfister, Psychoanaliza na usługach wychowania; Rozdział 28. Alfred Adler, Psychologia indywidualna w wychowaniu; Rozdział 29. "Osiem stadiów w życiu człowieka" Erika Fromma; Rozdział 30. Stanowisko socjologizmu pedagogicznego: Emil Durkheim o wychowaniu; Rozdział 31. Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego; Rozdział 32. Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej; Rozdział 33. Politechniczna szkoła pracy przemysłowej Pawła Błonskiego; Rozdział 34. Koncepcja ogólnokształcącej społecznej szkoły pracy twórczej Władysława Spasowskiego; Rozdział 35. Koncepcje Antoniego Bolesława Dobrowolskiego; Rozdział 36. Margaret Mead, Kultura i tożsamość; Rozdział 37. Jana Szczepańskiego socjologia systemów oświatowych; Cz. 2. Rozdział 1. Bogdana Nawroczyńskiego filozofia i pedagogika kultury; Rozdział 2. Podstawy pedagogiki personalistycznej w ujęciu Sergiusza Hessena; Rozdział 3. Zygmunt Mysłakowski o pedagogice ogólnej, pojęciu wychowania i kulturze współżycia; Rozdział 4. Kazimierz Sośnicki o pojęciu pedagogiki filozoficznej i o samokształceniu pedagogicznym; Rozdział 5. Pedagogika kultury w retrospekcji; Rozdział 6. Fragmenty pism Emmanuela Mouniera; Rozdział 7. Fragment z pism Jacques'a Maritaina; Rozdział 8. Fragment z książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei; Rozdział 9. Karol Jaspers, Co to jest egzystencjalizm?; Rozdział 10. Martin Heidegger Przeciw "humanizmowi"; Rozdział 11. Jean Paul Sartre, Wolność jako konieczny warunek działania; Rozdział 12. Simone de Beauvoir, Etyka odpowiedzialności; Rozdział 13. Encyklika papieża Piusa XI O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży; Rozdział 14. Sobór Watykański II o wychowaniu chrześcijańskim; Rozdział 15. Jan Paweł II Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju; Rozdział 16. Jan Paweł II Przekroczyć próg nadziei; Rozdział 17. Tadeusza Kotarbińskiego Medytacje o życiu godziwym; Rozdział 18. Andrzej Grzegorczyk, Dekalog po świecku przeczytany; Rozdział 19. Pedagogika Bogdana Suchodolskiego; Rozdział 20. Ireny Wojnar Sztuka jako "podręcznik życia"; Rozdział 21. Koncepcja wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia; Rozdział 22. Metodologiczne problemy pedagogiki w ujęciu Heliodora Muszyńskiego; Rozdział 23. Aleksander Lewin o tworzeniu mikrosystemu wychowawczego; Rozdział 24. John Seiler Brubacher, Zachęta do zajmowania się filozofią wychowania; Rozdział 25. Teodor Brameld, Potrzeba przebudowy filozofii (w duchu rekonstrukcjonizmu); Rozdział 26. Paolo Freire, Henry A. Giroux, Edukacja, polityka, ideologia; Rozdział 27. Ruch społeczny "wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona; Rozdział 28. Carla R. Rogersa koncepcja edukacji skoncentrowanej na uczniu; Rozdział 29. Pedagogika Gestalt; Rozdział 30. Ruch antypedagogiki; Rozdział 31. Hubertus von Schoenebeck; Rozdział 32. Marshall McLuhan Understanding Media: the Extension of Man; Rozdział 33. Umberto Eco Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki; Rozdział 34. Koncepcja Ivana Illicha deskolaryzacji społeczeństwa; Rozdział 35. Poszukiwanie nowych strategii oświatowych; Rozdział 36. Kontrkultura; Rozdział 37. New Age- poszukiwanie nowej wizji życia; Rozdział 38. Pedagogika dialogu; Rozdział 39. Martin Buber- fragmenty z dzieł; Rozdział 40. Wychowanie i pedagogika w perspektywie hermeneutycznej; Rozdział 41. Postmodernistyczne nurty w pedagogice współczesnej; Rozdział 42. Współczesny nurt feminologiczny; Rozdział 43. Edukacja globalna- czy ideał wychowawczy XXI wieku?; Rozdział 44. Tadeusz Lewowicki, Pedagogika a demokracja- refleksje; Rozdział 45. Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34213 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34212/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again