Form of Work
Książki
(35)
Publikacje fachowe
(13)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(35)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(35)
Author
Herbst Jan
(3)
Podgórska-Jachnik Dorota
(3)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Hryniewicka Agnieszka
(2)
Skowrońska Agnieszka
(2)
Spicker Paul (1954- )
(2)
Bailey Martin
(1)
Begum Nasa
(1)
Brotherton Graham
(1)
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
(1)
Chabior Agata
(1)
Chick Neil F
(1)
Chyłek Ewa
(1)
Cronin Mark
(1)
Davies Helen
(1)
Dunphy Hilary
(1)
Duranowski Wojciech
(1)
Dybalska Irena
(1)
Dzienniak-Pulina Daniela
(1)
Dębski Maciej (1977- )
(1)
Fabiś Artur
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Fook Jan
(1)
Gast Linda
(1)
Gościniewicz Magdalena
(1)
Grabusińska Zuzanna
(1)
Granosik Mariusz
(1)
Griffin Stephen
(1)
Gulczyńska Anita
(1)
Hafford-Letchfield Trish (1959- )
(1)
Harlow Elizabeth
(1)
Henderson Penny
(1)
Hennessey Roger A. S
(1)
Holloway Jim (1953- )
(1)
Hryniewiecka Agnieszka
(1)
Kacprzak Andrzej
(1)
Keeling Paul
(1)
Kibblewhite Karen
(1)
Klimczak-Ziółek Jolanta (1970-)
(1)
Klimek Maciej (1990-)
(1)
Kowalczyk Barbara (1946-)
(1)
Kudlińska Iwona
(1)
Kulesza Ewa (1951- )
(1)
Kuruliszwili Sergo
(1)
Leonard Kate
(1)
Mandrysz Witold (1976-)
(1)
McGillivray Gill
(1)
Millar Anthea (1951- )
(1)
Nowalska-Kapuścik Dorota (1979-)
(1)
Ołdak Małgorzata
(1)
Palacz-Chrisidis Agnieszka
(1)
Pankiv Olga
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pietras Tadeusz
(1)
Podobas Izabela
(1)
Potter Terry
(1)
Pritchard Colin (1936- )
(1)
Przywojska Justyna (1979-)
(1)
Raynor Peter (1947- )
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Ryan John (1949- )
(1)
Sapey Bob (1953- )
(1)
Sieradzki Piotr
(1)
Smith Claire (1951- )
(1)
Smith David (1947- )
(1)
Smith Zoë
(1)
Sokołowska Marta
(1)
Stanek Janusz
(1)
Staręga-Piasek Joanna
(1)
Staręga-Piasek Joanna (1939- )
(1)
Stępień Jakub
(1)
Szpoczek-Sało Monika
(1)
Słania Barbara (1981-)
(1)
Taylor Claire
(1)
Taylor-Browne Julie
(1)
Trotman Dave
(1)
Tucker Stanley
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Wawrzyniak Joanna K
(1)
Webb Stephen A. (1956- )
(1)
Willoughby Roger
(1)
Winiarski Mikołaj
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(35)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(19)
Subject
Opieka społeczna
(23)
Polityka społeczna
(4)
Pracownicy socjalni
(3)
Rodzina
(3)
Bezdomność
(2)
Pomoc społeczna
(2)
Praca socjalna
(2)
2001
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Dane statystyczne
(1)
Domy opieki dla ludzi starych
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dzieci
(1)
E-learning
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Internet
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kuratorzy sądowi
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka instytucjonalna
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Praca społeczna
(1)
Prawo
(1)
Przestępczość
(1)
Przywództwo
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Resocjalizacja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Superwizja w pracy socjalnej
(1)
Uchodźcy
(1)
Unia Europejska
(1)
Uprawnieni do pomocy społecznej
(1)
Uzależnieni
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(16)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Genre/Form
Podręcznik
(15)
Dane statystyczne
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 23)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-324-6 (t. 23)
1. Przywództwo i zarządzanie kształceniem; 2. Rozwijanie kultury uczenia się w pomocy społecznej. Praca w toku?; 3. Nauka i praca międzydyscyplinarna; 4. Klienci w roli partnerów w procesie tworzenia warunków do kształcenia i rozwoju; 5. Promowanie różnorodności równości poprzez edukację; 6. Ewaluacja i tworzenie warunków dla uczenia się; 7. Ocena pracy; 8. Mentoring przy udziale coacha jako narzędzie w miejscu pracy; 9. Zarządzanie wiedzą i rozwojem w pomocy społecznej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57985/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 24)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-325-3 (t. 24)
1.Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami – kontekst polityczny; 2. Zmieniające się dzieciństwo, zmieniające się rodziny; 3. Praca z rodzicami; 4. Ubóstwo jako zagadnienie społeczne i polityczne; 5. Zdrowie oraz dobre samopoczucie dzieci i młodzieży; 6. Wsłuchiwanie się w głos dzieci w placówkach oświatowych; 7. Od asekuracji do ochrony; 8. Interpretacja zagrożeń: czynniki, lęki i ocena sytuacji; 9. Kształtowanie rozwoju dziecka; 10. Badania realizowane z dziećmi, młodzieżą i rodzinami; 11. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych; 12. Dokąd zmierzamy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57986/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 12)
ISBN: : 978-83-7951-313-0
1. Człowiek stary i jego wsparcie w środowisku; 2. Praca socjalna z osobami starszymi. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57975/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych / Ewa Chyłek. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 127 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-73-5
Rozdział 1 : Historia utworzenia i aktualny kształt Unii Europejskiej; 1.1. Geneza Unii Europejskiej; 1.2. Traktaty założycielskie; 1.3. Zmiany wtraktatach założycielskich i ewolucja Wspólnot ; 1.4.Państwa członkowskie i rozszerzenia; 1.5.Współpraca z innymi krajami europejskimi;1.5. Aktualny kształt i kompetencje UE; 1.6.Kategorie i dziedziny kompetencji Unii Europejskiej; 1.7. Rozwój kompetencji WE i UE wsferze polityki społecznej. Pomoc społeczna a Unia Europejska; Rozdział 2 : Instytucje Unii Europejskiej; 2.1. Parlament Europejski; 2.2. Rada Europejska; 2.3. Komisja Europejska; 2.4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2.5.Europejski Bank Centralny; 2.6. Trybunał Obrachunkowy; 2.7. Komitet Ekonomiczno-Społeczny; 2.8. Komitet Regionów; 2.9. Języki Unii Europejskiej i jej instytucji; Rozdział 3 : System prawny i proces decyzyjny wUnii Europejskiej; 3.1. Prawo pierwotne i prawo wtórne UE;3.2. Prawo pochodne UE; 3.3 Proces decyzyjny; Rozdział 4 : Budżet Unii Europejskiej i instrumenty finansowe; 4.1.Źródła dochodów budżetu UE; 4.2. Wieloletnie ramy finansowe; 4.3. Procedura uchwalania budżetu Unii Europejskiej;4.4. Struktura budżetu i jego wydatki; 4.5. Realizacja budżetu; 4.6. Fundusze strukturalne i inne instrumenty finansowe UE ; 4.6. Rozdział 5 : Polska wUnii Europejskiej; 5.1.Historia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; 5.2. Implikacje członkowstwa Polski wUE dla administracji krajowej ; 5.3.Rola Parlamentu ; 5.4. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej ; 5.5. Sektor pomocy społecznej wPolsce a Unia Europejska ; Rozdział 6 : Unia Europejska a inne organizacje międzynarodowe ifora współpracy wEuropie; 6.1.Rada Europy; 6.2. Podobne nazwy – inne organizacje, czyli co jest najczęściej mylone; 6.3. Organy Rady Europy.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57996/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane metody pracy z bezdomnymi / Maciej Dębski. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. - 202 strony : fotografie, rysunki, tabele (głównie kolorowe) ; 25 cm.
(Nowa Praca Socjalna ; 17)
ISBN: : 978-83-7951-318-5
1. Bezdomność jako problem społeczny; 2. System pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Wybrane aspekty; 3. Praca socjalna prowadzona z osobami bezdomnymi; 4. Dobre praktyki w zakresie wspierania osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57979/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-94-0
Rozdział 1: Diagnoza problemu przestępczości w Polsce, źródła wiedzy o zjawisku, definicja i teoria oraz wybrane pojęcia; Rozdział 2: Charakterystyka społeczno – demograficzna osób pozbawionych wolności przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych; Rozdział 3: Instytucje powołane do świadczenia pomocy i ich kompetencje; Rozdział 4: Dostępny zakres usług i świadczeń – prawne uwarunkowania udzielania pomocy skazanym, opuszczającym zakłady karne oraz ich rodzinom; Rozdział 5: Wskazania do działań przykłady rozwiązań innowacyjnych i wartych upowszechnienia; Rozdział 6: Wyzwania dla systemu pomocy społecznej wobec osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57992/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 26)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 ; 978-83-7951-327-7 (26)
Rozdział 1: David Smith: Wprowadzenie. Niektóre rodzaje praktyki opartej na dowodach naukowych; Rozdział 2: Czego specjaliści oczekują od badania. Poza praktyka oparta na dowodach; Rozdział 3: Colin Pritchard: Skrajności w znęcaniu się nad dziećmi. Podejście makrosocjologiczne mierzenia skutecznej prewencji; Rozdział 4: Colin Pritchard: Skuteczna praca socjalna. Podejście mikrospołeczne – ograniczanie zjawiska wagarowania, przestępczości i wykluczenia ze szkoły; Rozdział 5: Julie Taylor-Browne: Przemoc w rodzinie. Polityka kierowana dowodem – praktyka kierowana niewiedzą?; Rozdział 6: Paul Keeling, Karen Kibblewhite, Zoe Smith: Praktyka oparta na dowodach w służbach ds. nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież; Rozdział 7: Claire Taylor: Praca socjalna a dzieci objęte opieką instytucjonalną; Rozdział 8: Bob Sapey: Praktyka w jakim celu? Wykorzystanie dowodu w pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi; Rozdział 9: Peter Raynor: Siedem sposobów na błędne zrozumienie oparte na dowodach nadzoru kuratorskiego. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57988/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 30)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-331-4 (30)
1. Zasady komunikacji w pracy socjalnej; 2. Jak działa komunikacja?; 3. Różnorodność w komunikacji; 4. Komunikacja w obliczu niechęci i oporu; 5. Komunikacja: jak to się robi? Nowe podejście do zmiany. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57991/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 18)
ISBN: : 978-83-7951-319-2
Część 1: Wybrane aspekty teoretyczne; 1. Rola współczesnej rodziny polskiej w procesie usamodzielnienia młodzieży. Charakterystyka rodzin biologicznych wychowanków pieczy zastępczej - Małgorzata Porąbaniec; 2. Metydy i działania w pracy socjalnej z młodzieżą i jej rodziną – Magdalena Gościniewicz; 3. Podstawy prawne i system wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, deficyty obowiązujących rozwiązań systemowych – Dorota Ławniczak; 4. Młodzież jako kategoria osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – Jacek Szkurłat; 5. Poradnictwo w procesie pomocowym dla młodzieży i ich rodzin – Małgorzata Krawczyk-Blicharska; Część 2: Dobre praktyki pracy socjalnej z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo – wychowawcze na przykładzie województwa świętokrzyskiego; 6. Rola koordynatora w usamodzielnieniu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – przykłady dobrych praktyk – Magdalena Adamiec; 7. Rola placówki opiekuńczo – wychowawczej w usamodzielnieniu wychowanków instytucjonalnej opieki zastępczej – Elżbieta Kzyra, Izabela Mularczyk; 8. Praca z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo – wychowawcze na przykładzie projektu systemowego miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Kielcach pn. „Działanie szansą na przyszłość” – Anna Jaśkowska; 9. Model współpracy trójsektorowej między sektorem publicznym, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywnego wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Renata Miszczuk. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57980/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym / Katarzyna Głąbicka. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. - 200 stron : rysunki, tabele (głównie kolorowe) ; 25 cm.
(Nowa Praca Socjalna ; 3)
ISBN: : 978-83-7951-304-8
1. Kwestia uchodźstwa i imigracji we współczesnej Polsce; 2. Prawa socjalne uchodźców i emigrantów; 3. Podmioty działające w obszarze problematyki migracyjnej; 4.Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy; 5. Świadczenia pomocy społecznej przysługujące cudzoziemcom w Polsce; 6. Indywidualne Programy Integracyjne jako forma pracy z uchodźcami i cudzoziemcami posiadającymi ochronę uzupełniającą; 7. Praca socjalna z uchodźcami i emigrantami w środowisku lokalnym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57968/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Domy pomocy społecznej w Polsce / Zuzanna Grabusińska. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 125 stron : ilustracje ; 25 cm + CD.
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
1. Geneza powstawania domów pomocy społecznej; 2. Usytuowanie domu pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej; 3. Proces wypracowywania standardów jakości w domach pomocy społecznej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57993/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 7)
ISBN: : 978-83-7951-308-6
Część 1. Badania partycypacyjne jako praktyki empowerment; 1. Peter Beresford: Upełnomocniająca wiedza na rzecz upełnomocniającej pracy socjalnej; 2. Katherine Tyson McCrea: „Jestem liderem ich wszystkich, by mówić prawdę”, czyli o zasadach sprzyjających rozwojowi tożsamości wszystkich partnerów badania partycypacyjnego; 3. Natalija Mažeikienė: Narracyjna analiza biografii jako narzędzie upełnomocniania (empowerment); 4. Jonas Ruškus, Darius Gerulaitis: Empowerment rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w procesie edukacyjnym. Przykład badania w działaniu na Litwie; 5. Lewis Williams, Ronald Labonte, Mike O’Brien: Upełnomocniające działanie społeczne poprzez tworzenie narracji kultury i tożsamości; 6. Lewis Williams: Posłowie: narracje tożsamości i kultury to za mało. Dlaczego praktyka empowerment potrzebuje pogłębienia w xxi wieku; 7. Część druga: Od badań do praktyki empowerment; 1. Katarzyna Gajek: Diagnoza doświadczeń przemocy na podstawie narracji autobiograficznej. Rekomendacje dla orientowania działań upełnomocniających; 2. Izabela Kamińska: Doświadczenia biograficzne osób chorych psychicznie a proces upełnomocnienia; 3. Gedas Malinauskas: Upełnomocnienie czy nieuprawniona ingerencja? O rekonstruowaniu narracji w badaniach z zakresu pracy socjalnej; 4. Anita Gulczynska: Koncepcja upełnomocnienia (empowerment) młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych; 5. Małgorzata Kostrzyńska: Empowerment w pracy z bezdomnymi. (re)konstrukcja z perspektywy badania społecznie zaangażowanego; 6. Anna Jarkiewicz: Empowerment pracy socjalnej z osobami „zaburzonymi psychicznie”?. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57971/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 27)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-328-4 (27)
Wstęp: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy służb społecznych: cyfrowych raj czy piekło hipertekstu?; 1. Profesje pomocowe i technologie informacyjne: w poszukiwaniu teorii; 2. Użycie Internetu w oparciu o sprawdzone praktyki; 3. Rzetelne dane, wirtualni klienci; 4. Technologia i system skierowań w służbach społecznych; 5. Wykorzystywanie dzieci w Internecie; 6. Technologia informacyjna oraz organizacja opieki nad pacjentem; 7. Zdrowie, kooperatywne uczenie się i upadek profesjonalizmu? Informacyjny bałagan; 8. Od samoobsługowej opieki do wirtualnej samopomocy; 9. Konsumenci, Internet i rekonfiguracja specjalistycznej wiedzy; 10. Podsumowanie: Technologie troski; 11. Redaktorzy tomu i autorzy rozdziałów. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57989/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 28)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-329-1 (28)
Rozdział 1: Wprowadzenie do pracy superwizora. Samoświadomość; Rozdział 2: Początek superwizji; Rozdział 3: Poznanie stylu relacji; Rozdział 4: Wsparcie w realizacji zadań i rozwoju umiejętności; Rozdział 5: Kształtowanie sesji superwizyjnej. Jak wybrać temat wiodący sesji; Rozdział 6: Dawanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej; Rozdział 7: Superwizja praktykanów; Rozdział 8: Wykorzystanie metod kreatywnych; Rozdział 9: Praca z procesami nieświadomymi; Rozdział 10: Wprowadzenie do etyki superwizyjnej; Rozdział 11: Korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; Rozdział 12: Proces superwizji ludzi w zespołach interdyscyplinarnych; Rozdział 13: Prowadzenie superwizji grupowej; Rozdział 14: Wspieranie własnego rozwoju; Rozdział 15: Zakończenie i rozpoczęcie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57990/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 25)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-326-0 (t. 25)
1. Wstęp do umiejętności interpersonalnych (relacyjnych) w pracy socjalnej; 2. Centralna rola relacji w pracy socjalnej; 3. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej opartej na relacjach; 4. Poznanie i wykorzystanie siebie w pracy socjalnej opartej na relacjach; 5. Poznanie drugiej osoby w pracy socjalnej opartej na relacjach; 6. Podtrzymywanie samego siebie w pracy socjalnej opartej na relacjach; 7. Etyka pracy socjalnej opartej na relacjach; 8. Podsumowanie: teoria i wykorzystanie doświadczeń osobistych. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57987/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Pomoc społeczna w liczbach 2009 / Agnieszka Hryniewicka, analiza statystycznych danych: Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. - 131 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
Rozdział 1 : Struktura pomocy społecznej oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej w latach 2007-2009; Rozdział 2 : Zasoby pomocy społecznej; Rozdział 3 : Świadczeniobiorcy i powody udzielania świadczeń pomocy społecznej; Rozdział 4 : Świadczenia. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57998/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-95-7
Ryszard Szafenberg : Kryteria ewaluacji pomocy społecznej ; Adam Lisowski : Pomiary skuteczności pomocy społecznej – dylematy i cele; Agnieszka Hryniewicka : Badania skuteczności, efektywności, trwałości, trafności i użyteczności; Dobroniego Trawkowska : W poszukiwaniu dróg poprawy skuteczności i trafności działań pomocy społecznej; Irena Wóycicka : Czy zasiłki z pomocy społecznej skutecznie redukują ubóstwo dochodowe; Anna Rurka : Miejsce klienta w procesie ewaluacji; Elżbieta Tarkowska : Młode pokolenie dorastające w warunkach ubóstwa a pomoc instytucji. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58000/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Pomoc społeczna w liczbach 2008 / Agnieszka Hryniewiecka, Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. - 134 strony : rysunki, tabele, wykresy (głównie kolorowe) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-99-5
Rozdział 1 : Instrukcje zbierające dane; Rozdział 2: Uwarunkowania prawne i ich wpływ na rodzaj zbieranych danych; Rozdział 3 : Świadczeniobiorcy i ich problemy. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57997/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 11)
ISBN: : 978-83-7951-312-3
1. Resocjalizacja, readaptacja Społeczna, reintegracja społeczna, Praca socjalna; 2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób opuszczających placówki resocjalizacyjne i ich rodzin w kontekście wykluczenia społecznego; 3. Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i ich rodziny jako podmioty pracy socjalnej; 4. Podstawy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami; 5. Wybrane teorie pracy socjalnej i wynikające z nich wskazówki praktyczne dla pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami; 6. Metody pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne; 7. Etapy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne; 8. Rekomendacja dla praktyków pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, zamiast zakończenia. Aneks: Przegląd „Dobrych praktyk”. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57974/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 117 stron ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-68-1
1. Określenie lokalnej polityki społecznej; 2. Instrumenty lokalnej polityki społecznej; 3. Lokalna polityka społeczna – wybrane zagadnienia; 4. Lokalna polityka na rzecz rodziny; 5. Działania samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych; 6. Lokalna polityka społeczna w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 7. Lokalna polityka w zakresie aktywizacji zawodowej i pomocy osobom bezrobotnym; 8. Lokalna polityka w zakresie edukacji dzieci i młodzieży; 9. Polityka lokalna samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57994/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again