Source
Katalog księgozbioru
(35)
Status
only on-site
(35)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(35)
Author
Herbst Jan
(3)
Podgórska-Jachnik Dorota
(3)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Hryniewicka Agnieszka
(2)
Skowrońska Agnieszka
(2)
Spicker Paul (1954- )
(2)
Bailey Martin
(1)
Begum Nasa
(1)
Brotherton Graham
(1)
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
(1)
Chabior Agata
(1)
Chick Neil F
(1)
Chyłek Ewa
(1)
Cronin Mark
(1)
Davies Helen
(1)
Dunphy Hilary
(1)
Duranowski Wojciech
(1)
Dybalska Irena
(1)
Dzienniak-Pulina Daniela
(1)
Dębski Maciej (1977- )
(1)
Fabiś Artur
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Fook Jan
(1)
Gast Linda
(1)
Gościniewicz Magdalena
(1)
Grabusińska Zuzanna
(1)
Granosik Mariusz
(1)
Griffin Stephen
(1)
Gulczyńska Anita
(1)
Hafford-Letchfield Trish (1959- )
(1)
Harlow Elizabeth
(1)
Henderson Penny
(1)
Hennessey Roger A. S
(1)
Holloway Jim (1953- )
(1)
Hryniewiecka Agnieszka
(1)
Kacprzak Andrzej
(1)
Keeling Paul
(1)
Kibblewhite Karen
(1)
Klimczak-Ziółek Jolanta (1970-)
(1)
Klimek Maciej (1990-)
(1)
Kowalczyk Barbara (1946-)
(1)
Kudlińska Iwona
(1)
Kulesza Ewa (1951- )
(1)
Kuruliszwili Sergo
(1)
Leonard Kate
(1)
Mandrysz Witold (1976-)
(1)
McGillivray Gill
(1)
Millar Anthea (1951- )
(1)
Nowalska-Kapuścik Dorota (1979-)
(1)
Ołdak Małgorzata
(1)
Palacz-Chrisidis Agnieszka
(1)
Pankiv Olga
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pietras Tadeusz
(1)
Podobas Izabela
(1)
Potter Terry
(1)
Pritchard Colin (1936- )
(1)
Przywojska Justyna (1979-)
(1)
Raynor Peter (1947- )
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Ryan John (1949- )
(1)
Sapey Bob (1953- )
(1)
Sieradzki Piotr
(1)
Smith Claire (1951- )
(1)
Smith David (1947- )
(1)
Smith Zoë
(1)
Sokołowska Marta
(1)
Stanek Janusz
(1)
Staręga-Piasek Joanna
(1)
Staręga-Piasek Joanna (1939- )
(1)
Stępień Jakub
(1)
Szpoczek-Sało Monika
(1)
Słania Barbara (1981-)
(1)
Taylor Claire
(1)
Taylor-Browne Julie
(1)
Trotman Dave
(1)
Tucker Stanley
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Wawrzyniak Joanna K
(1)
Webb Stephen A. (1956- )
(1)
Willoughby Roger
(1)
Winiarski Mikołaj
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(35)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 23)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-324-6 (t. 23)

1. Przywództwo i zarządzanie kształceniem; 2. Rozwijanie kultury uczenia się w pomocy społecznej. Praca w toku?; 3. Nauka i praca międzydyscyplinarna; 4. Klienci w roli partnerów w procesie tworzenia warunków do kształcenia i rozwoju; 5. Promowanie różnorodności równości poprzez edukację; 6. Ewaluacja i tworzenie warunków dla uczenia się; 7. Ocena pracy; 8. Mentoring przy udziale coacha jako narzędzie w miejscu pracy; 9. Zarządzanie wiedzą i rozwojem w pomocy społecznej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57985/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 24)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-325-3 (t. 24)

1.Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami – kontekst polityczny; 2. Zmieniające się dzieciństwo, zmieniające się rodziny; 3. Praca z rodzicami; 4. Ubóstwo jako zagadnienie społeczne i polityczne; 5. Zdrowie oraz dobre samopoczucie dzieci i młodzieży; 6. Wsłuchiwanie się w głos dzieci w placówkach oświatowych; 7. Od asekuracji do ochrony; 8. Interpretacja zagrożeń: czynniki, lęki i ocena sytuacji; 9. Kształtowanie rozwoju dziecka; 10. Badania realizowane z dziećmi, młodzieżą i rodzinami; 11. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych; 12. Dokąd zmierzamy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57986/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 12)
ISBN: : 978-83-7951-313-0

1. Człowiek stary i jego wsparcie w środowisku; 2. Praca socjalna z osobami starszymi. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57975/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych / Ewa Chyłek. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 127 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-73-5

Rozdział 1 : Historia utworzenia i aktualny kształt Unii Europejskiej; 1.1. Geneza Unii Europejskiej; 1.2. Traktaty założycielskie; 1.3. Zmiany wtraktatach założycielskich i ewolucja Wspólnot ; 1.4.Państwa członkowskie i rozszerzenia; 1.5.Współpraca z innymi krajami europejskimi;1.5. Aktualny kształt i kompetencje UE; 1.6.Kategorie i dziedziny kompetencji Unii Europejskiej; 1.7. Rozwój kompetencji WE i UE wsferze polityki społecznej. Pomoc społeczna a Unia Europejska; Rozdział 2 : Instytucje Unii Europejskiej; 2.1. Parlament Europejski; 2.2. Rada Europejska; 2.3. Komisja Europejska; 2.4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2.5.Europejski Bank Centralny; 2.6. Trybunał Obrachunkowy; 2.7. Komitet Ekonomiczno-Społeczny; 2.8. Komitet Regionów; 2.9. Języki Unii Europejskiej i jej instytucji; Rozdział 3 : System prawny i proces decyzyjny wUnii Europejskiej; 3.1. Prawo pierwotne i prawo wtórne UE;3.2. Prawo pochodne UE; 3.3 Proces decyzyjny; Rozdział 4 : Budżet Unii Europejskiej i instrumenty finansowe; 4.1.Źródła dochodów budżetu UE; 4.2. Wieloletnie ramy finansowe; 4.3. Procedura uchwalania budżetu Unii Europejskiej;4.4. Struktura budżetu i jego wydatki; 4.5. Realizacja budżetu; 4.6. Fundusze strukturalne i inne instrumenty finansowe UE ; 4.6. Rozdział 5 : Polska wUnii Europejskiej; 5.1.Historia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; 5.2. Implikacje członkowstwa Polski wUE dla administracji krajowej ; 5.3.Rola Parlamentu ; 5.4. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej ; 5.5. Sektor pomocy społecznej wPolsce a Unia Europejska ; Rozdział 6 : Unia Europejska a inne organizacje międzynarodowe ifora współpracy wEuropie; 6.1.Rada Europy; 6.2. Podobne nazwy – inne organizacje, czyli co jest najczęściej mylone; 6.3. Organy Rady Europy.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57996/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane metody pracy z bezdomnymi / Maciej Dębski. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. - 202 strony : fotografie, rysunki, tabele (głównie kolorowe) ; 25 cm.
(Nowa Praca Socjalna ; 17)
ISBN: : 978-83-7951-318-5

1. Bezdomność jako problem społeczny; 2. System pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Wybrane aspekty; 3. Praca socjalna prowadzona z osobami bezdomnymi; 4. Dobre praktyki w zakresie wspierania osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57979/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-94-0

Rozdział 1: Diagnoza problemu przestępczości w Polsce, źródła wiedzy o zjawisku, definicja i teoria oraz wybrane pojęcia; Rozdział 2: Charakterystyka społeczno – demograficzna osób pozbawionych wolności przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych; Rozdział 3: Instytucje powołane do świadczenia pomocy i ich kompetencje; Rozdział 4: Dostępny zakres usług i świadczeń – prawne uwarunkowania udzielania pomocy skazanym, opuszczającym zakłady karne oraz ich rodzinom; Rozdział 5: Wskazania do działań przykłady rozwiązań innowacyjnych i wartych upowszechnienia; Rozdział 6: Wyzwania dla systemu pomocy społecznej wobec osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57992/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 26)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 ; 978-83-7951-327-7 (26)

Rozdział 1: David Smith: Wprowadzenie. Niektóre rodzaje praktyki opartej na dowodach naukowych; Rozdział 2: Czego specjaliści oczekują od badania. Poza praktyka oparta na dowodach; Rozdział 3: Colin Pritchard: Skrajności w znęcaniu się nad dziećmi. Podejście makrosocjologiczne mierzenia skutecznej prewencji; Rozdział 4: Colin Pritchard: Skuteczna praca socjalna. Podejście mikrospołeczne – ograniczanie zjawiska wagarowania, przestępczości i wykluczenia ze szkoły; Rozdział 5: Julie Taylor-Browne: Przemoc w rodzinie. Polityka kierowana dowodem – praktyka kierowana niewiedzą?; Rozdział 6: Paul Keeling, Karen Kibblewhite, Zoe Smith: Praktyka oparta na dowodach w służbach ds. nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież; Rozdział 7: Claire Taylor: Praca socjalna a dzieci objęte opieką instytucjonalną; Rozdział 8: Bob Sapey: Praktyka w jakim celu? Wykorzystanie dowodu w pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi; Rozdział 9: Peter Raynor: Siedem sposobów na błędne zrozumienie oparte na dowodach nadzoru kuratorskiego. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57988/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 30)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-331-4 (30)

1. Zasady komunikacji w pracy socjalnej; 2. Jak działa komunikacja?; 3. Różnorodność w komunikacji; 4. Komunikacja w obliczu niechęci i oporu; 5. Komunikacja: jak to się robi? Nowe podejście do zmiany. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57991/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 18)
ISBN: : 978-83-7951-319-2

Część 1: Wybrane aspekty teoretyczne; 1. Rola współczesnej rodziny polskiej w procesie usamodzielnienia młodzieży. Charakterystyka rodzin biologicznych wychowanków pieczy zastępczej - Małgorzata Porąbaniec; 2. Metydy i działania w pracy socjalnej z młodzieżą i jej rodziną – Magdalena Gościniewicz; 3. Podstawy prawne i system wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, deficyty obowiązujących rozwiązań systemowych – Dorota Ławniczak; 4. Młodzież jako kategoria osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – Jacek Szkurłat; 5. Poradnictwo w procesie pomocowym dla młodzieży i ich rodzin – Małgorzata Krawczyk-Blicharska; Część 2: Dobre praktyki pracy socjalnej z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo – wychowawcze na przykładzie województwa świętokrzyskiego; 6. Rola koordynatora w usamodzielnieniu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – przykłady dobrych praktyk – Magdalena Adamiec; 7. Rola placówki opiekuńczo – wychowawczej w usamodzielnieniu wychowanków instytucjonalnej opieki zastępczej – Elżbieta Kzyra, Izabela Mularczyk; 8. Praca z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo – wychowawcze na przykładzie projektu systemowego miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Kielcach pn. „Działanie szansą na przyszłość” – Anna Jaśkowska; 9. Model współpracy trójsektorowej między sektorem publicznym, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywnego wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Renata Miszczuk. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57980/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym / Katarzyna Głąbicka. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. - 200 stron : rysunki, tabele (głównie kolorowe) ; 25 cm.
(Nowa Praca Socjalna ; 3)
ISBN: : 978-83-7951-304-8

1. Kwestia uchodźstwa i imigracji we współczesnej Polsce; 2. Prawa socjalne uchodźców i emigrantów; 3. Podmioty działające w obszarze problematyki migracyjnej; 4.Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy; 5. Świadczenia pomocy społecznej przysługujące cudzoziemcom w Polsce; 6. Indywidualne Programy Integracyjne jako forma pracy z uchodźcami i cudzoziemcami posiadającymi ochronę uzupełniającą; 7. Praca socjalna z uchodźcami i emigrantami w środowisku lokalnym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57968/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Domy pomocy społecznej w Polsce / Zuzanna Grabusińska. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 125 stron : ilustracje ; 25 cm + CD.
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-85-8

1. Geneza powstawania domów pomocy społecznej; 2. Usytuowanie domu pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej; 3. Proces wypracowywania standardów jakości w domach pomocy społecznej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57993/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 7)
ISBN: : 978-83-7951-308-6

Część 1. Badania partycypacyjne jako praktyki empowerment; 1. Peter Beresford: Upełnomocniająca wiedza na rzecz upełnomocniającej pracy socjalnej; 2. Katherine Tyson McCrea: „Jestem liderem ich wszystkich, by mówić prawdę”, czyli o zasadach sprzyjających rozwojowi tożsamości wszystkich partnerów badania partycypacyjnego; 3. Natalija Mažeikienė: Narracyjna analiza biografii jako narzędzie upełnomocniania (empowerment); 4. Jonas Ruškus, Darius Gerulaitis: Empowerment rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w procesie edukacyjnym. Przykład badania w działaniu na Litwie; 5. Lewis Williams, Ronald Labonte, Mike O’Brien: Upełnomocniające działanie społeczne poprzez tworzenie narracji kultury i tożsamości; 6. Lewis Williams: Posłowie: narracje tożsamości i kultury to za mało. Dlaczego praktyka empowerment potrzebuje pogłębienia w xxi wieku; 7. Część druga: Od badań do praktyki empowerment; 1. Katarzyna Gajek: Diagnoza doświadczeń przemocy na podstawie narracji autobiograficznej. Rekomendacje dla orientowania działań upełnomocniających; 2. Izabela Kamińska: Doświadczenia biograficzne osób chorych psychicznie a proces upełnomocnienia; 3. Gedas Malinauskas: Upełnomocnienie czy nieuprawniona ingerencja? O rekonstruowaniu narracji w badaniach z zakresu pracy socjalnej; 4. Anita Gulczynska: Koncepcja upełnomocnienia (empowerment) młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych; 5. Małgorzata Kostrzyńska: Empowerment w pracy z bezdomnymi. (re)konstrukcja z perspektywy badania społecznie zaangażowanego; 6. Anna Jarkiewicz: Empowerment pracy socjalnej z osobami „zaburzonymi psychicznie”?. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57971/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 27)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-328-4 (27)

Wstęp: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy służb społecznych: cyfrowych raj czy piekło hipertekstu?; 1. Profesje pomocowe i technologie informacyjne: w poszukiwaniu teorii; 2. Użycie Internetu w oparciu o sprawdzone praktyki; 3. Rzetelne dane, wirtualni klienci; 4. Technologia i system skierowań w służbach społecznych; 5. Wykorzystywanie dzieci w Internecie; 6. Technologia informacyjna oraz organizacja opieki nad pacjentem; 7. Zdrowie, kooperatywne uczenie się i upadek profesjonalizmu? Informacyjny bałagan; 8. Od samoobsługowej opieki do wirtualnej samopomocy; 9. Konsumenci, Internet i rekonfiguracja specjalistycznej wiedzy; 10. Podsumowanie: Technologie troski; 11. Redaktorzy tomu i autorzy rozdziałów. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57989/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 28)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-329-1 (28)

Rozdział 1: Wprowadzenie do pracy superwizora. Samoświadomość; Rozdział 2: Początek superwizji; Rozdział 3: Poznanie stylu relacji; Rozdział 4: Wsparcie w realizacji zadań i rozwoju umiejętności; Rozdział 5: Kształtowanie sesji superwizyjnej. Jak wybrać temat wiodący sesji; Rozdział 6: Dawanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej; Rozdział 7: Superwizja praktykanów; Rozdział 8: Wykorzystanie metod kreatywnych; Rozdział 9: Praca z procesami nieświadomymi; Rozdział 10: Wprowadzenie do etyki superwizyjnej; Rozdział 11: Korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; Rozdział 12: Proces superwizji ludzi w zespołach interdyscyplinarnych; Rozdział 13: Prowadzenie superwizji grupowej; Rozdział 14: Wspieranie własnego rozwoju; Rozdział 15: Zakończenie i rozpoczęcie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57990/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 25)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-326-0 (t. 25)

1. Wstęp do umiejętności interpersonalnych (relacyjnych) w pracy socjalnej; 2. Centralna rola relacji w pracy socjalnej; 3. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej opartej na relacjach; 4. Poznanie i wykorzystanie siebie w pracy socjalnej opartej na relacjach; 5. Poznanie drugiej osoby w pracy socjalnej opartej na relacjach; 6. Podtrzymywanie samego siebie w pracy socjalnej opartej na relacjach; 7. Etyka pracy socjalnej opartej na relacjach; 8. Podsumowanie: teoria i wykorzystanie doświadczeń osobistych. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57987/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Pomoc społeczna w liczbach 2009 / Agnieszka Hryniewicka, analiza statystycznych danych: Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. - 131 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)

Rozdział 1 : Struktura pomocy społecznej oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej w latach 2007-2009; Rozdział 2 : Zasoby pomocy społecznej; Rozdział 3 : Świadczeniobiorcy i powody udzielania świadczeń pomocy społecznej; Rozdział 4 : Świadczenia. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57998/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-95-7

Ryszard Szafenberg : Kryteria ewaluacji pomocy społecznej ; Adam Lisowski : Pomiary skuteczności pomocy społecznej – dylematy i cele; Agnieszka Hryniewicka : Badania skuteczności, efektywności, trwałości, trafności i użyteczności; Dobroniego Trawkowska : W poszukiwaniu dróg poprawy skuteczności i trafności działań pomocy społecznej; Irena Wóycicka : Czy zasiłki z pomocy społecznej skutecznie redukują ubóstwo dochodowe; Anna Rurka : Miejsce klienta w procesie ewaluacji; Elżbieta Tarkowska : Młode pokolenie dorastające w warunkach ubóstwa a pomoc instytucji. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58000/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Pomoc społeczna w liczbach 2008 / Agnieszka Hryniewiecka, Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. - 134 strony : rysunki, tabele, wykresy (głównie kolorowe) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-99-5

Rozdział 1 : Instrukcje zbierające dane; Rozdział 2: Uwarunkowania prawne i ich wpływ na rodzaj zbieranych danych; Rozdział 3 : Świadczeniobiorcy i ich problemy. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57997/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 11)
ISBN: : 978-83-7951-312-3

1. Resocjalizacja, readaptacja Społeczna, reintegracja społeczna, Praca socjalna; 2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób opuszczających placówki resocjalizacyjne i ich rodzin w kontekście wykluczenia społecznego; 3. Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i ich rodziny jako podmioty pracy socjalnej; 4. Podstawy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami; 5. Wybrane teorie pracy socjalnej i wynikające z nich wskazówki praktyczne dla pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami; 6. Metody pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne; 7. Etapy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne; 8. Rekomendacja dla praktyków pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, zamiast zakończenia. Aneks: Przegląd „Dobrych praktyk”. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57974/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 117 stron ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-68-1

1. Określenie lokalnej polityki społecznej; 2. Instrumenty lokalnej polityki społecznej; 3. Lokalna polityka społeczna – wybrane zagadnienia; 4. Lokalna polityka na rzecz rodziny; 5. Działania samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych; 6. Lokalna polityka społeczna w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 7. Lokalna polityka w zakresie aktywizacji zawodowej i pomocy osobom bezrobotnym; 8. Lokalna polityka w zakresie edukacji dzieci i młodzieży; 9. Polityka lokalna samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57994/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again