Form of Work
Książki
(196)
Status
only on-site
(195)
available
(186)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(190)
Czytelnia - Magazyn
(110)
Czytelnia - Wolny dostęp
(85)
Author
Bień Witold
(7)
Olchowicz Irena
(7)
Jarocka Ewa
(4)
Ostaszewski Janusz
(4)
Fedorowicz Zdzisław
(3)
Flejterski Stanisław
(3)
Grzywacz Jacek
(3)
Kowalczewski Wiesław
(3)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(3)
Lubińska Teresa
(3)
Tłaczała Agnieszka
(3)
Baliński Kazimierz
(2)
Bień Andrzej
(2)
Brzeziński Marek
(2)
Bugdol Marek
(2)
Chudoba Tadeusz
(2)
Dmowski Adam
(2)
Galata Stanisław
(2)
Gospodarek Jerzy
(2)
Janasz Władysław
(2)
Jankowska Kira
(2)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(2)
Karmańska Anna
(2)
Koniuszewska Elżbieta
(2)
Krawiec Franciszek
(2)
Lipczyński Andrzej
(2)
Marciniak Stanisław
(2)
Matwiejczuk Wiesław
(2)
Mierzejewska-Majcherek Janina
(2)
Mitura Elżbieta
(2)
Nowacki Robert
(2)
Pluskota Przemysław
(2)
Potocki Arkadiusz
(2)
Prokopowicz Dariusz
(2)
Rapacz Andrzej
(2)
Romanowska Maria
(2)
Sarnowski Janusz
(2)
Strużycki Marian
(2)
Urbaniak Maciej
(2)
Adamska Maria
(1)
Aniszewska Grażyna
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Apanowicz Jerzy
(1)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Bartkowiak Barbara
(1)
Białecki Klemens Paweł
(1)
Bieniak Jacek
(1)
Bieniak Michał
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bral Wiesław
(1)
Bukalska Teresa
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Bąk Stanisław Andrzej
(1)
Będzieszak Marcin
(1)
Chałas Jarosław
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Chynał Hanna
(1)
Ciesielski Marek
(1)
Cygler Joanna
(1)
Cylwik Andrzej
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Czechowska-Świtaj Teresa
(1)
Czernielewska-Rutkowska Małgorzata
(1)
Diakonow Aleksander
(1)
Dylewski Marek
(1)
Dziuba Dariusz
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fila Joanna
(1)
Filipiak Beata
(1)
Franek Sławomir
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Grudzewski Maria
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Grudzewski Wiesław Maria
(1)
Guzera Krystyna
(1)
Górak-Sosnowska Katarzyna
(1)
Gąsiorowska Elżbieta
(1)
Hejduk Irena
(1)
Henzel Halina
(1)
Janik Beata
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Jasiński Andrzej Henryk
(1)
Jerzak Stefan
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- )
(1)
Kapusta Franciszek
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kałwa Anna
(1)
Kidacka Izabela
(1)
Kidacki Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(192)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(196)
Language
Polish
(194)
Subject
Finanse
(20)
Przedsiębiorstwo
(19)
Zarządzanie
(17)
Rachunkowość
(13)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(10)
Turystyka
(9)
Banki
(8)
Marketing
(8)
Globalizacja
(7)
Innowacje
(6)
Przedsiębiorstwa
(5)
Etyka biznesu
(4)
Kadry
(4)
Kredyt
(4)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(4)
Rachunkowość zarządcza
(4)
Sprawozdania finansowe
(4)
Bilans księgowy
(3)
Logistyka gospodarcza
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(3)
Podatek od towarów i usług
(3)
Rachunkowość bankowa
(3)
Rachunkowość podatkowa
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Unia Europejska
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Zapewnienie jakości
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Analiza finansowa
(2)
Budownictwo
(2)
Budżety lokalne
(2)
Budżety terenowe
(2)
Controlling
(2)
Edukacja
(2)
Finanse przedsiębiorstw
(2)
Finanse publiczne
(2)
Gospodarka
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Hotelarstwo
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Integracja europejska
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Lokata
(2)
Marketing turystyczny
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Menedżerowie
(2)
Organizacja
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Personel
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Prawo
(2)
Procent
(2)
Public relations
(2)
Rolnictwo
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Aglomeracje miejskie
(1)
Agresywność
(1)
Agrobiznes
(1)
Amortyzacja
(1)
Aukcja
(1)
Aukcje internetowe
(1)
BHP
(1)
Banki internetowe
(1)
Bankowość
(1)
Bankowość elektroniczna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Bioetyka
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Decyzje
(1)
Decyzje finansowe
(1)
Dewizy
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Działalność naukowa
(1)
Dziecko
(1)
Ekonomika przedsiębiorstwa
(1)
Elektroniczne zarządzanie dokumentami
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa
(1)
Factoring
(1)
Finanse lokalne
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Podręczniki
(1)
196 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33527 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33526/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Formy nawiązania stosunku pracy; Rozdział 3: Inne umowy; Rozdział 4: Rozwiązanie umowy o pracę; Rozdział 5: Wygaśnięcie umowy o pracę; Rozdział 6: Obowiązki pracownika i pracodawcy; Rozdział 7: Czas pracy; Rozdział 8:Urlopy; Rozdział 9: Wynagrodzenie za pracę; Rozdział 10: Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy; Rozdział 11: Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego; Rozdział 12: Wypłata świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 13: Odprawa rentowa lub emerytalna; Rozdział 14: Odprawa pośmiertna; Rozdział 15: wykaz obowiązujących aktów prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26132 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26131/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rozwój wiedzy ludzkiej; 2. Poznanie naukowe; 3. Badanie naukowe; 4. Pisarstwo naukowe; 5. Realizacja rozprawy doktorskiej; 6. Realizacja pracy habilitacyjnej; 7. Etyka i etykieta w realizacji prac kwalifikacyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17420 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17418/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33409 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33408/XVIII/A czyt, (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i specyfika działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz formy i źródła ich finansowania; Rozdział 2: Instytucje mikropożyczkowe na rynku usług finansowych; Rozdział 3: Usługi mikropożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 4: Konsekwencje działalności funduszy pożyczkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23876, 23875 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23874/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Charakter prawnomiędzynarodowy Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej; Rozdział 2: Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz kultury i kulturoznawstwa; Rozdział 3: Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz turystyki kulturowej i turyzmu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28104, 28103, 28102, 28101, 28100, 26263, 26262 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26261/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jakie korzyści przynosi firmom eksport; Rozdział 2: Konsekwencje podjęcia decyzji o samodzielnej działalności eksportowej; Rozdział 3: Gromadzenie informacji o nabywcach, posrednicy na rynkach zbytu i organizacje wspomagajace działalność eksportową; Rozdział 4: Działalność promocyjna na rynkach importowych; Rozdział 5: Opracowanie oferty eksportowej; Rozdział 6: Analiza klauzul (warunków) kontraktowych; Rozdział 7: Realizacja transakcji eksportowej; Rozdział 8: ryzyko kontraktowe i sposoby jego ograniczania; Rozdział 9: Rozliczenia finansowe i formy płatności w transakcji eksportowej; Rozdział 10: Zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym; Rozdział 11: Nietypowe formy kontraktów w handlu międzynarodowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32150, 32149 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32148/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rys historyczny i prawnoporównawczy Rozdział 2: Spółka komandytowo-akcyjna w prawie polskim- definicje instytucji; Rozdział 3: Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej; Rozdział 4: Funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej; Rozdział 5: Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej. Wystąpienie wspólnika; Rozdział 6: Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe; Rozdział 7: Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6921, 6920 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6919/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmienna wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Odsetki proste; Rozdział 3: Odsetki składane; Rozdział 4: Strumienie jednakowych płatności seryjnych (annuity); Rozdział 5: Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów; Rozdział 6: Kalkulacja opłacalności inwestycji; Rozdział 7: Kalkulacja aktualnej wartości opłat leasingowych; Rozdział 8: Wybrane problemy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5298, 5297, 5296 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5295/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmienna wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Odsetki proste; Rozdział 3: Odsetki składane; Rozdział 4: Strumienie jednakowych płatności seryjnych (annuity); Rozdział 5: Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów; Rozdział 6: Kalkulacja opłacalności inwestycji; Rozdział 7: Kalkulacja aktualnej wartości opłat leasingowych; Rozdział 8: Wybrane problemy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33580, 33579 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33578/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7251-715-9
1. Powstanie weksla; 2. Specyficzne cechy weksla; 3. Funkcje weksla; 4. Podstawowe rodzaje weksli; 5. Obligatoryjne elementy składowe weksla; 6. Poreka wekslowa; 7. Klauzule wekslowe; 8. Obieg; 9. Zwrotne dochodzenie roszczeń wekslowych; 10. Przedawnienie roszczeń wekslowych; 11. Weksel gwarancyjny; 12. Weksel kredyt akceptacyjny; 13. Weksel jako wkład kapitałowy do spółki z o.o.; 14. Wykorzystanie weksla w rozliczeniach z tytułu handlu zagranicznego; 15. Odmienności weksla w systemie anglosaskim; 16. Nadużycia wekslowe; 17. Ustawa z dnia 28 IV 1936 r.- Prawa wekslowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26212, 26211 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26210/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień. - Wyd. 4 zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 1999. - 333 [1] s. : wykr. ; 24 cm.
Do Wyd. IV. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 3: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Kształtowanie struktury kapitałów; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; Do Wyd. VIII 2008r. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Kalkulacja ceny pieniądza; Rozdział 3: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 645, 644, 643, 642, 641 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 528/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Do Wyd. IV. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 3: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Kształtowanie struktury kapitałów; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; Do Wyd. VIII 2008r. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Kalkulacja ceny pieniądza; Rozdział 3: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22510, 22509 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22508/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Do Wyd. IV. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 3: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Kształtowanie struktury kapitałów; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; Do Wyd. VIII 2008r. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Kalkulacja ceny pieniądza; Rozdział 3: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6913, 6912, 6911, 6910, 6909, 6908, 6907, 6906, 6905, 6904, 6903, 6902, 6901, 6900, 6899, 6898, 6897, 6896, 6895 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6894/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień. - Wyd. 8. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 366 s. : tab. ryc. ; 24 cm.
Do Wyd. IV. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 3: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Kształtowanie struktury kapitałów; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; Do Wyd. VIII 2008r. Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Kalkulacja ceny pieniądza; Rozdział 3: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie finansowe; Rozdział 5: Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury; Rozdział 6: Zarządzanie majątkiem obrotowym; Rozdział 7: Preliminowanie inwestycji; Rozdział 8: Leasing; Rozdział 9: Finansowanie obrotów z zagranicą; [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-80/5, P-80/4, P-80/3, P-80/2 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-80/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1; Międzynarodowa integracja regionalna - pojęcia, uwarunkowania, problemy badawcze; Rozdział 2: Integracja a główne paradygmaty teoretyczne nauki o stosunkach międzynarodowych; Rozdział 3: Federalizm; Rozdział 4: Funkcjonalizm; Rozdział 5: Teoria komunikacyjna; Rozdział 6: Neofunkcjonalizm; Rozdział 7: Klasyczne podejejście międzyrządowe; Rozdział 8: Nowa perspektywa teoretyczna; Rozdział 9: Liberalne podejście międzyrządowe; Rozdział 10: Instytucjonalizm; Rozdział 11: Koncepcja wielopoziomowego zarządzania; Rozdział 12: Konstruktywizm; Rozdział 13: Pomiędzy ogólną teorią integracji a problemem Europy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26349, 26348, 26347, 26111 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26110/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7251-162-4
Cz.1: U źródeł ustawodawstwa dewizowego; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Ustawodawstwo dewizowe w Polsce międzywojennej; Rozdział 3: Ustawodawstwo dewizowe w Polsce powojennej; Cz.2: Nowe prawo dewizowe; Rozdział 1: Założenia, charakterystyka, struktura; Rozdział 2: Elementarne definicje/konstrukcje prawne; Rozdział 3: Obrót dewizowy; Rozdział 4: Ograniczenia obrotu dewizowego; Rozdział 5: Zwolnienia z ograniczeń obrotu dewizowego; Rozdział 6: Obowiązki dewizowe; Rozdział 7: Ograniczenia obowiązków dewizowych (wyłączenia, wyjątki, zwolnienia); Rozdział 8: Logistyka obrotu dewizowego; Rozdział 9: Inne regulacje Ustawy dewizowej; Cz.3: Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania przepisów Prawa dewizowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6143 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6142/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33498 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33497/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie jakością; Rozdział 2: Ochrona środowiska; Rozdział 3: Akty prawne związane z dokumentami elektronicznymi; Rozdział 4: Elektroniczny obieg dokumentów; Rozdział 5: Podpis elektroniczny i inne usługi; Rozdział 6: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39073 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39072/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Abecadło przedsiębiorstwa; Rozdział 1: Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Organizacyjne i produkcyjne aspekty działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 3: potencjał przedsiębiorstwa; Część 2: Zmieniające się przedsiębiorstwo; Rozdział 4: Odnawianie przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Globalizacja przedsiębiorstwa; Część 3: Współczesne i przyszłe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 6: Podstawy zarządzania; Rozdział 7: Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 8: Przedsiębiorstwo przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29736, 29735 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29734/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again