Form of Work
Książki
(44)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(47)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(32)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(13)
Author
Bobusia Bogusław
(15)
Proksa Michał
(11)
Archiwum Państwowe w Przemyślu
(8)
Konieczny Zdzisław (1930- )
(4)
Krochmal Jacek
(4)
Gosztyła Marek
(3)
Konieczny Zdzisław
(3)
Archiwum Państwowe (Przemyśl)
(2)
Dalecki Maciej
(2)
Stępień Bogdan
(2)
Baran Stanisław
(1)
Bałkiewicz Aleksandra
(1)
Bałkiewicz Mieczysław
(1)
Grin-Piszczek Ewa
(1)
Kieferling Krystyna
(1)
Kubrak Zygmunt
(1)
Nowak Anna
(1)
Pianowski Zbigniew
(1)
Pomes Kinga
(1)
Trojanowski Grzegorz
(1)
Zub Monika
(1)
Łosowska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(19)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(46)
Subject
Archiwum Państwowe (Przemyśl)
(7)
Miasta
(6)
Przemyśl (woj.podkarpackie ; okręg)
(6)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(4)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(3)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg)
(3)
Wieś
(3)
Zbiory archiwalne
(3)
Archiwa państwowe
(2)
Prawo
(2)
Twierdze i fortyfikacje miejskie
(2)
Zamki i pałace
(2)
Architektura obronna austriacka
(1)
Archiwistyka
(1)
Archiwiści
(1)
Arystokracja
(1)
Bełwin (woj. podkarpackie)
(1)
Brzozów (woj. podkarpackie)
(1)
Cmentarze
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Drogi
(1)
Dwory
(1)
Fotografia polska
(1)
Galicja
(1)
Handzlówka (woj. podkarpackie)
(1)
Herby miejskie
(1)
Józef Półćwiartek
(1)
Konieczny, Zdzisław (1930-)
(1)
Kraczkowa (woj. podkarpackie)
(1)
Lesko (woj. podkarpackie)
(1)
Lubaczów (woj. podkarpackie)
(1)
Miasta prywatne
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Oddział Polskiego Towarzystwa Historyków w Przemyślu
(1)
Organizacija Ukrains'kich Nacionalistiv
(1)
Ostrogska, Anna
(1)
Pawłokoma (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Pieczęcie
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Przemyśl (Polska ; region)
(1)
Przemyśl (woj.podkarpackie)
(1)
Przeworsk (woj.podkarpackie ; okręg)
(1)
Radymno (woj. podkarpackie)
(1)
Rotundy (arch.)
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Sztuka
(1)
Twierdza Przemyśl
(1)
Ukraina
(1)
Ukrains'ka Povstans'ka Armija
(1)
Wojsko
(1)
Własność wielka
(1)
Łętownia (woj. podkarpackie, pow. Przemyśl)
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1601-
(1)
Genre/Form
Źródła historyczne
(1)
47 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Apteka Józefa Rohma w Jarosławiu; 2. Apteki w Generalnym Gubernatorstwie; 3. Dom Opieki w Rżyskach; 4. Zakład Lecznictwa Pracowniczego – Oddział Obwodowy w Lubaczowie; 5. Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Lubachowie; 6. Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Jarosławiu; 7. Bractwo Św. Mikołaja w Przemyślu; 8. Polski Komitet Opiekuńczy w Rawie Ruskiej; 9. Polski Komitet Opiekuńczy w Jarosławiu; 10. Polski Komitet Opiekuńczy. Delegatura w Jarosławiu; u. Polski Czerwony Krzyż. Oddział w Jarosławiu; 12. Polski Czerwony Krzyż. Oddział w Przemyślu; 13. Zrzeszenie Katolików „Caritas”; 14. Szpital Powszechny w Jarosławiu. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34976/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34974/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Historia; 1. Michał Proksa, Zamki w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych; 2. Józef Półćwiartek, Zniszczenia ostatniego najazdu tatarskiego w 1672 roku na obszarze ziemi sanockiej; 3. Jacek Krochmal, Żydzi w społeczności miejskiej Przemyśla w XVI-XVIII wieku; 4. Ewa Kalnicka, Oświatowa działalność Związku Katolicko-Społecznego w latach 1906-1914; 5. Maciej Dalecki, Samosąd na moskalofilach w Przemyślu podczas pierwszej wojny światowej; 6. Anna Krochmal, Protestanckie ruchy religijne i sekty w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie II Rzeczypospolitej; 7. Andrzej Kazimierz Mielnik, Działalność sądów radzieckich w prawobrzeżnym Przemyślu 1940-1941 w świetle dokumentów Sądu Ludowego II dzielnicy; 8. Bogusław Bobusia, Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji "Wisła" w świetle akt zespołu Głównego Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR O/W Rzeszów; II. Archiwistyka; 1. Andrzej Kazimierz Mielnik, Powiatowe Archiwum Państwowe w Sanoku w latach 1954-1976; 2. Maria Stasiuk, Pracownia konserwatorska Archiwum Państwowego w Przemyślu; 3. Marek Wołek, Archiwa zakładowe urzędów terenowych organów administracji państwowej województwa przemyskiego (1981-1989); III. Źródła; 1. Zdzisław Konieczny, Organizacje ukraińskie w świetle sprawozdań starostów z 1938 roku; IV. Kronika; 1. Emilia Długosz, Kronika archiwów południowo-wschodniej Polski za lata 1990-1992; V. Recenzje i omówienia; 1. Żydzi w Małopolsce, studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, praca zb. pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991; 2. J. Sito, Barokizacja wystroju katedry przemyskiej za rządów biskupa Aleksandra Antoniego Fredry, Przemyśl 1992; 3. "Na rubieży". Ogólnopolskie Seminarium Historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej nr 1 (1992), nr 2,3 (1993), Wrocław; 4. Premisliana w nowym tomie 4 Teki Konserwatorskiej Polski Południowo-Wschodniej; 5. J. Wgierski, Lwów pod okupacją świecką 1939-1941, Warszawa 1991; 6. Szymon Konarski, Indeks nazwisk do "Herbarza polskiego" Adama Bonieckiego. Do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 1993; 7. Aleksander Korman, Piąte przykazanie boskie. Nie zabijaj! Nieukarane ludobójstwo dokonane przez ukraińskich szowinistów w latach 19339-1945, Londyn 1990; 8. Spotkania polski-ukraińskie. Redakcja naukowa Zygmunt Mańkowski, Lublin 1992; Vi. Listy do redakcji; 1. Andrzej Tomczak, W sprawie artykułu Florentyny Rzemieniuk, Cerkiew greckokatolicka w Małopolsce Wschodniej a ukraiński ruch nacjonalistyczny (na przykładzie wydarzeń z przełomu 1918-1919) publikowanego w t. VI Rocznika Historyczno-Archiwalnego, Przemyśl 1989; 2. Zdzisław Konieczny, Odpowiedź na list prof. dr. Andrzeja Tomczaka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Historia; 1. Kazimierz Arłamowski, Chłopi w królewszczyznach ziemi chełmskiej w świetle lustracji 1564/65 i 166/65; 2. Marek Gosztyła, Odnowa kamienic miasta Przemyśla; 3. Józef Kus, Jarmarki jarosławskie i ich wpływ na rozwój miasta w XVI i XVIII wieku; 4. Jacek Krochmal, Podwojewodziowie przemyscy (od końca XVI do XVIII wieku); 5. Michał Proksa, Niektóre dwory murowane w Polsce południowo-wschodniej; 6. Andrzej K. Mielnik, Działalność oświatowo-kulturalna Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici" we Lwowie z siedzibą w Gaci (1927-1939) w świetle własnej dokumentacji; II. Archiwistyka; 1. Szczepan Świątek, Udział archiwów w badaniach nad naukami pomocniczymi historii; 2. Maciej Dalecki, Z dziejów ustroju i kancelarii sądów w środkowej Galicji w latach 1855-1918; 3. Zdzisław Konieczny, Materiały źródłowe do dziejów ruchu ludowego w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; 4. Anna Łosowska, Echa legacji Filipa z Fermo w przemyskiej kolekcji "Liber legum"; III. Źródła; 1. Zdzisław Konieczny, Stronnictwo Ludowe w świetle wybranych dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu; IV. Kronika; 1. Emilia Długosz, Kronika archiwów południowo-wschodniej Polski za rok 1993; V. Recenzje i omówienia; 1. Helena z Seifertów Jabłońska, dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915. Do druku przygotowała i wstepem poprzedziła Hanna Imbs; 2. Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bogusław Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919. Działania bojowe - aspekty polityczne - kalendarium; 3.W tradycji idei Ignacego Solarza (w stulecie urodzin). Praca zbiorowa pod redakcją Albina Koprukowniaka i Antoniego Krawczyka; 4. Aleksander Korman, Z krwawych dni Lwowa 1941 roku. Krwawy błękitno-żółty tydzień ukraińskiej irredenty; 5. Prace historyczno-archiwalne, pod red. J. Basty, T. Biedy, T. Opasa, t. I, Rzeszów 1993; 6. Rocznik Przemyski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, t. 29-30, z. 1 (Archeologia), Przemyśl 1993/1994; 7. Przemyskie zapiski Historyczne. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu, t. 8-9, Przemyśl 1993; VI. Komunikat; 1. Sesja naukowa poswięcona pamięci prof. dr. Mojżesza Schorra, Kraków 1993.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Historia; 1. Jacek Krochmal, Ormianie przemyscy w XV wieku; 2. Michał Proksa, Rozwarstwienie chronologiczne murów bazyliki katedralnej w Przemyślu w świetle najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych; 3. Marek Gosztyła, Sklepienia klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu; 4. Andrzej Kazimierz Mielnik, Przed wyprawą wojenną przeciw Turcji w 1673 r.; 5. Michał Proksa, Nieznany opis Lwowa Jana Wincentego Smoniewskiego; 6. Irena Zając, Rozwój zabudowy przemyskich przedmieść; 7. Alojzy Zielecki, Ruch niepodległościowy w Przemyślu i regionie na przełomie XIX i XX wieku; 8. Maciej Dalecki, Ukraińskie instytucje kredytowe w Przemyślu w latach 1894-1945; 9. Anna Krochmal, Regulacje prawne między kościołem łacińskim a cerkwią greckokatolicką w metropolii lwowskiej w okresie autonomii galicyjskiej; 10. Leon Popek, Uchodźcy z Wołynia w latach 1943-1944 w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie; 11. Jan Basta, Seminarium czy szkoła rolnicza. Konflikt wokół Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu 1965-1966; II. Archiwistyka; 1. Zdzisław Konieczny, Akta dotyczące stosunków polsko-ukraińskich instytucji i organizacji ukraińskich w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; 2. Anna Nowak, Akta Józefa Benbenka w zasobie przeworskiego archiwum; 3. Szczepan Świątek, Druki ulotne w archiwach (uwagi i refleksje); 4. Szczepan Świątek, Materiały do dziejów Przemyśla i regionu w zespołach banków krakowskich (Komunikat źródłoznawczy); 5. Szczepan Świątek, Uwagi o warsztacie archiwisty dziejów najnowszych; 6. Bogusław Bobusia, XXX-lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Wojewódzki w Przemyślu (1965-1995); III. Źródła; 1. Zdzisław Konieczny, Żydzi w świetle sprawozdań starostów z lat 1938, 1939; IV. Kronika; 1. Emilia Długosz, Kronika Archiwum Państwowego w Przemyślu za rok 1994; 2. Zdzisław Konieczny, Sprawozdanie Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 1993-1995; V. Recenzje i omówienia; 1. Akcja "Wisła". Dokumenty. Opracował Eugeniusz Misiło, Archiwum Ukraińskie, Warszawa 1993; 2. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Informator archiwalny, oprac. Z. Szulc, Rzeszów 1994; 3. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Państwowa Służba Archiwalna Rosji w Moskwie, Katyń dokumenty zbrodni. Tom I, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny sierpień 1939-marzec 1940, Warszawa 1995; 4. Rocznik Przemyski. T. XXIX-XXX, wyd. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z. 3 (Historia) 1993/1994; VI. Bibliografia; 1. Emilia Długosz, Bibliografia zawartości Rocznika Historyczno-Archiwalnego t. I-X.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Historia; 1. Jerzy Potoczny, Pedagogiczne wyznania Mieczysława T. Baranowskiego (1851-1898); 2. Jacek Skwara, Konserwatyści wschodniogalicyjscy - podolacy wobec kwestii ukraińskiej w okresie namiestnictwa Michała Bobrzyńskiego 1908-1913; 3. Jerzy Gaul, Obieg dokumentów w Kancelarii Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce (1915-1918); 4. Grzegorz Szopa, Działalność kulturalno-oświatowa ludności ukraińskiej w Przemyślu w latach 1918-1939; 5. Józef Stolarczyk, Oddziały bojowe "Rozłucz" w akcji dywersyjnej "Łom" na Rusi Zakarpackiej; II. Archiwistyka; 1. Maciej Dalecki, Akta dóbr biskupów przemyskich obrządku łacińskiego 1652-1883. Inwentarz archiwalny zespołu; 2. Antonina Staszków, Archiwa lwowskie i przemyskie. (Raport dra Ericha Randta z pobytu we Lwowie i Przemyślu w dniach 1-6 lipca 1941 r.); 3. Zdzisław Konieczny, Źródła do dziejów ziem województwa Tarnobrzeskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; III. Źródła; 1. Michał Proksa, Typowe zagospodarowanie (zabudowa) dominium na przykładzie dominium Wysowa (1774-1843); 2. Bogusław Bobusia, Wybór tekstów źródłowych dotyczących sytuacji na terenach objętych akcją "Wisła" w 1947 roku (przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym CAW); IV. Kronika; 1. Emilia Długosz, Kronika Archiwum Państwowego w Przemyślu za 1995 rok; 2. Bogusław Bobusia, Sprawozdanie Archiwum Państwowego w Przemyślu za 1996 rok; V. Recenzje i omówienia; 1. Jan Wit, wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914-1915, z języka czeskiego przełożył Ladislaw Hofbaer i Jerzy Husar. Do druku przygotował i przedmową poprzedził Stanisław Stępień, Przemyśl 1995; 2. Krakowski Rocznik Archiwalny, t. II, Kraków 1996; VI. Wydawnictwa Archiwum Państwowego w Przemyślu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Historia; 1. Andrzej Zapałowski, Doświadczenia historyczne współpracy wojskowej polsko-ukraińskiej; 2. Mirosław Gilarski, Łowce - parafie, rozwój gospodarczy oraz najazdy nieprzyjacielskie i klęski żywiołowe do 1772 roku; 3. Andrzej Wójcik, 130 lat karty pocztowej; 4. Tomasz Proksa, Działalność publicystyczna i wydawnicza Erazma Piltza w latach 1877-1912; 5. Marta Trojanowska, Alojzy i Józef Trojanowscy - członkowie i założyciele Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu; 6. Jerzy Potoczny, Jolanta Szempruch, Z dziejów kształcenia nauczycieli w Polsce w latach 1918-1939; 7. Marian Kozaczka, Majątek przeworski w latach 1918-1939; 8. Elżbieta Laska, Działalność Państwowego Urzędu repatriacyjnego na terenie byłego województwa rzeszowskiego (1956-1958); 9. Agnieszka Jamroż, Życie kulturalno-oświatowe mniejszości ukraińskiej w województwie lubelskim w latach 1956-1958; II. Archiwistyka; 1. Eryk Krawczyk, Wewnętrzna organizacja urzędu starostwa powiatowego autonomicznej Galicji; 2. Jerzy Gaul, Michał Proksa, Polonika w centralnych archiwach wiedeńskich; 3. Anna Krochmal, Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych na Ukrainę; 4. Jacek Krochmal, Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych na Ukrainę w 1999 roku; III. Kronika; 1. Bogusław Bobusia, Sprawozdanie Archiwum Państwowego w Przemyślu za 1999 rok; IV. Recenzje i omówienia; 1. Kazimierz Girtler, Przemyśl w zaraniu doby autonomicznej. Opowiadania o rzeczach widzianych z zawróceniem wzroku w przeszłość; 2. Henryk Kocój, Konstytucja 3 Maja w relacjach posła Augusta Fryderyka Ferdynanda Goltza, Kraków 1999; V. Ad memoriam; 1. Bogusław Bobusia, Diana Pelc, Orest Maciuk(1932-1999).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Historia; 1. Ryszard Tłuczek, Ruch narodowy w Przemyślu w latach 1918-1939; 2. Adam Laska, Narodowa Partia Robotnicza w okresie przewrotu majowego; 3. Maciej Dalecki, Nielegalne rzemiosło i handel w Przemyślu w latach 1930-1939; 4. Andrzej Kazimierz Mielnik, Polski Czerwony Krzyż Oddział w Jarosławiu w latach 1939-1945; 5. Jacek Kurcoń, Problem ukraiński w działalności starostwa przemyskiego w latach 1944-1945; 6. Marian Kozaczka, Reforma rolna w ordynacji kozłowieckiej 1944-1945; II. Archiwistyka; 1. Elżbieta Laska, Zbiór pocztówek w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; 2. Krystyna Szajny-Buchtalarz, Kasy Stefczyka w regionie przemyskim; 3. Maria Stasiuk, Ochrona materiałów archiwalnych i bibliotecznych przed zniszczeniem mikrobiologicznym w Archiwum Państwowym w Przemyślu; 4. Anna Krochmal, Sprawozdanie z przebiegu prac na d wydaniem informatora dotyczącego map katastralnych w zbiorach archiwów polskich i ukraińskich; 5. Monika Zub, System informacji archiwalnej w Archiwum Państwowym w Przemyślu; III. Kronika; 1. Bogusław Bobusia, Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2000 rok; IV. Recenzje i omówienia; 1. Andrzej Borcz, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach "Potopu" 1655-1657, Przemyśl 1999; 2. Ireneusz Caban, Działalność zbrojna oddziałów partyzanckich Armii Krajowej 8 pp Leg., Lublin 1992; 3. Ireneusz Caban, Placówka Armii Krajowej Tyszowce. Z dziejów 21 kompanii, Lublin 1999; 4. Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945-1947, Warszawa 1977; V. Ad memoriam; 1. Maria Osiadacz, Anna Podolak (1942-2000).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zapomniany opis Stanisława Józefa Zielińskiego; 2. Zabytkowy Rynek jarosławski podstawowym ogniwem rozwoju miasta; 3. Ciche bohaterki; 4. Księga Uchwał - nieznany dokument samorządowy z lat 1867 - 1939 dotyczący wsi Chałupki koło Przeworska; 5. Z dziejów Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej w Obwodzie Tomaszów Lubelski; 6. Szkolnictwo zawodowe w Przemyślu pod okupacją niemiecką w latach 1940-1944 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu; 7. Dom Opieki w Rżyskach; 8. Nieudana próba osadnictwa reemigrantów polskich z Czechosłowacji w powiecie jarosławskim; 9. Zmagania OO. Karmelitów Bosych o odzyskanie kościoła i klasztoru w Przemyślu w latach 1846-1958; 10. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w powiecie jarosławskim w latach 1949-1956;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Organizacje oszczędnościowo-kredytowe w Mielcu w okresie zaborów na tle galicyjskiego systemu bankowego; 2. Początki przemyskiej energetyki 1895-1918; 3. Opieka społeczna we Lwowie w latach 1918-1939; 4. Polityka Sobiewów wobec mieszkańców Przemyśla na tle systuacji terenów okupowanych przez ZSRR w latach 1939-1941; 5. Zbrodnia Katyńska w świetle polskojęzycznej prasy okupacyjnej; 6. Opieka społeczna w Przemyslu w latach 1945- 1956; 7. CK Sąd Powiatowy w Milecu 1868 - 1914; 8. Akta Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyslu w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyslu; 9. Stosunek greckokatolickiego duchowieństwa do państwa polskiego w okresie II Rzeczpospolitej 1918-1939; 10. Kronika szkoły im. Tarasa Szewczenki jako źródło do dziejów Przemyśla pod okupacją sowiecka 1939-1941; 11. Wileokuturowość galicji w dokumencie archiwalnym wystawa; 12. Wystawa - Józef Piłsudski w malarstwie Zenona Joachimiaka; 13. Sprawozdanie z pracy Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2003 rok; 14. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88172-29-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29245/XXIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25827/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13240/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5570/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22905 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25826 czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
I. Materiały; 1. Mateusz Staroń, Związek Walki Czynnej i Związek Strzelecki w Przemyślu przed I wojną światową; 2. Tomasz Szulc, Przemyśl w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu w XX i XXI wieku; 3. Andrzej Leon Sowa, Sprawa polska w okresie I wojny światowej - stan badań; 4. Czesław Partacz, Wojna polsko-ukraińska o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919; 5. Michał Klimecki, Wobec wspólnych zagrożeń. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918-1921; 6. Krzysztof Filipow, Na przełomie. Ziemia wileńska i grodzieńska 1918/1919; 7. Grzegorz Szopa, Traktat wersalski wobec kwestii niepodległości Polski; II. Rozprawy i artykuły; 1. Bogumił Grott, Dyskryminacja Polaków - grekokatolików przez ukraińskie duchowieństwo grekokatolickie w II Rzeczypospolitej; 2. Ryszard Tomczyk, Ukraińska Partia Radykalna w okresie stanisławowskim Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej styczeń - maj 1919; 3. Ryszard Tłuczek, Ziemia Przemyska w okresie wojny polsko-bolszewickiej (czerwiec 1920-styczeń 1921); 4. Zygmunt Kubrak, Działania Grupy Operacyjnej "Boruta" za Sanem (11-20 września 1939 r.); 5. Marek Pach, Działalność żołnierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD w powiecie przeworskim; 6. Bogusław Kuźniar, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na terenie powiatu jarosławskiego w świetle dokumentów archiwalnych (1944-1947); III. Ad memoriam; 1. Bogumił Grott, Wiktor Poliszczuk (1925-2008) Historyk zbrodni ukraińskiego nacjonalizmu; 2. Anna Łosowska, Prof. Mieczysław Wieliczko, człowiek służby, nie żyje; IV. Recenzje i omówienia; 1. Tadeusz Kondracki, Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1918-1939, (Stanisław Franciszek Gajerski); 2. Krzysztof Zajączkowski, Lekarz z Westerplatte. Major Mieczysław Mikołaj Słaby 1905-1948, (Maciej Dalecki); 3. Jerzy Adam Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951, (Zdzisław Konieczny); V. Kronika; 1. Otwarcie wystawy pt. Władysław Koba (1914-1949) i promocja wydawniczych nowości regionalnych w Cieszanowie, Cieszanów, 18IX2008 r.(TomaszRóg); 2. Konferencja ,Kształtowanie się Państwa Polskiego 1918-1921", Przemyśl, 25 K 2008 r. (Izabela Glesmer, Stanisław Piszczek); 3. Sesja naukowa "Wrzesień 1939 r. w regionie przemyskim", Przemyśl, 5. IX. 2009 r. (Maciej Dalecki); 4. XVIII Powszechny Zjazd Historyków oraz Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Olsztyn, 16-20.IX. 2009 (Ewa Grin-Piszczek) [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 028/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34968/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Historia; Jacek Żmudzki, Powstanie i działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Łańcucie (1890-1939); 2. Ryszard Tłuczek, PPS w Przemyślu w latach 1918-1926; 3. Marcin Janowski, Szkoły powszechne w powiecie przemyskim pod okupacją hitlerowską i sowiecką w latach 1939-1941 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu; 4. Marcin Janowski, Tajne nauczanie w Przemyślu pod okupacją hitlerowską w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu;5. Zdzisław Konieczny, Okupacyjny spis ludności z 1 marca 1943 roku w 11 powiatach południowo-wschodnich dystryktów lubelskiego i krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa; II. Archiwistyka; 1. Maciej Dalecki, Kształtowanie się zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu 1951-2001; 2. Elżbieta Laska, Materiały źródłowe do mniejszości ukraińskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; 3. Andrzej Kazimierz Mielnik, Materiały rodziny Osińskich 1862-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; 4. Grzegorz Trojanowski, Specyfika materiałów archiwalnych podmiotów gospodarczych w upadłości. Kryteria klasyfikacji i oceny merytorycznej; 5. Monika Zub, Strona internetowa w systemie informacyjnym Archiwum Państwowego w Przemyślu; 6. Jerzy Gaul, Michał Proksa, Zespoły z polonikami z lat 1772-1918 w Archiwum Republiki w Wiedniu; III. Biografie; 1. Andrzej Gardziel, Ester Bick (Estera Lifsza Wander) - życie i dzieło; IV. Kronika; 1. Bogusław Bobusia, Sprawozdanie z działalności z Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2001 rok; 2. Andrzej Kazimierz Mielnik, Wystawa fotograficzna "Polska-Rosja w XX wieku trudne sąsiedztwo"; 3. Elżbieta Laska, XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Krasiczyn-Przemyśl-Lwów; 4. Maria Osiadacz, Wystawa "Przemyśl - miasto dzieciństwa Esther Bick"; 5. Andrzej Gardziel, Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Kongresu Obserwacji Niemowląt Metodą Esther Bick "Nowe odkrycia i zastosowania" Kraków-Przemyśl; V. Recenzje i omówienia; 1. Jerzy Węgierski, Armia Krajowa na zachód od Lwowa; 2. Jerzy Sroka, 9 Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej; 3. Z przeszłości Europy środkowowschodniej, Jadwiga Hoff; 4. Po mieczu i po kądzieli, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; 5. Polskie ustawodawstwo archiwalne (zarys dziejów); VI. Wydawnictwa; 1. Archiwum Państwowe w Przemyślu (2000-2002)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
I. HISTORIA; 1. Mateusz Fac, Początki i kształtowanie się grodowego starostwa przemyskiego (z uwzględnieniem kompetencji starostów i majątku domeny monarszej pod ich zarządem do końca XVI wieku); 2. Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Struktura społeczna mieszkańców przedmieść przemyskich w XVI- XVIII wieku; 3. Ewa Grin-Piszczek, Stan i perspektywy badań nad elitą władzy w Przemyślu do końca XVIII wieku; 4. Anna Siciak, Jan, Paweł i Gustaw Jeleniowie jako prekursorzy przemyskiego księgarstwa (1846-1898); 5. Bogusław Kuźniar, Działalność nacjonalistów ukraińskich w zachodniej części dawnego województwa lwowskiego (1941-1947); 6. Marek Pach, Zaangażowanie komunistycznego aparatu represji w przeprowadzenie zmian agrarnych w powiecie przeworskim w latach 1944-1956; 7. Ryszard Tłuczek, Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1956-1989 (wybrane zagadnienia); II. ARCHIWISTYKA; 1. Ewa Grin-Piszczek, Kopiariusz rodziny Trzecieskich z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu; 2. Andrzej Kazimierz Mielnik, Materiały rodziny Porembalskich w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; 3. Tomasz Szulc, Materiały źródłowe do dziejów harcerstwa przemyskiego latach 1908-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; 4. Marcin Paszkiewicz, Zasoby sanockiego Oddziału Archiwum Państwowego w Rzeszowie dotyczące pozostałości mienia poukraińskiego w powiecie sanockim po okresie przesiedleń 1947 roku; III. ŹRÓDŁA; 1. Kazimierz Arłamowski, Wanda Kaput, Inwentarze klucza rybotyckiego z lat 1696,1714 i 1726; 2. Stanisław Piszczek, "Pragnę unieśmiertelnić postacie niektórych osób…" -"Sylwetki przemyskie" Jana Porembalskiego ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu; IV. KRONIKA; 1. Bogusław Bobusia, Maciej Dalecki, Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2007rok; 2. Maciej Dalecki, Małgorzata Anna Nowak, Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2008 rok; 3. Maciej Dalecki, Emilia Długosz, Materiały do bibliografii Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2007 i 2008 rok; 4. Maciej Dalecki, Wystawa "O niepodległą Polskę i granice 1914-1920. Archiwalia ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu"; 5. Artur Kiełt, Wystawa "Pięć minut przed burzą… II wojna światowa w dokumentach z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu" oraz sesja naukowa "Wrzesień 1939 r. w regionie przemyskim" (Przemyśl, 4-5 IX 2009 r.); V. RECENZJE I OMÓWIENIA; 1. Maciej Dalecki: Jan Malczewski, Przemyśl w latach 1772-1914. Budownict wo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne, Rzeszów 2009 (recenzja); 2. Maciej Dalecki: Bartłomiej Gutowski, Secesja w architekturze Przemyśla, wyd. II Przemyśl b. r. w. (omówienie); VI. LISTY DO REDAKCJI; 1. Bogusław Wójcik, Odpowiedź na recenzję prof. dr hab. Józefa Półćwiartka książki Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów. IPN Rzeszów 2009; 2. Józef Półćwiartek, W odpowiedzi na polemikę Bogusława Wójcika; VII. BIBLIOGRAFIA; 1. Emilia Długosz, Bibliografia zawartości "Rocznika Historyczno-Archiwalnego" t. 1-20 za lata 1979-2009. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 030/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again