Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(13)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Biniakiewicz Bożena
(1)
Bosiacki Stefan
(1)
Bręczewski Grzegorz
(1)
Buczkowska Karolina
(1)
Cywińska-Wasilewska Grażyna
(1)
Gracz Jacek
(1)
Kazimierczak Marek
(1)
Kiełbasiewicz-Drozdowska Iwona
(1)
Koprowiak Ewa
(1)
Osiński Wiesław
(1)
Pawlak Maciej
(1)
Sahaj Tomasz
(1)
Sankowski Tadeusz
(1)
Siwiński Wiesław
(1)
Tomczak Maciej
(1)
Zamelska Maria
(1)
Śniadek Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Niepełnosprawni
(2)
Rehabilitacja (med.)
(2)
Sport
(2)
Turystyka
(2)
Turystyka kulturowa
(2)
Ból
(1)
Filozofia
(1)
Fizjoterapia
(1)
Fizykoterapia
(1)
Krajobraz
(1)
Metodyka
(1)
Młodzież
(1)
Nocyceptory
(1)
Odpoczynek
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Przewodnik
(1)
Rehabilitacja niepełnosprawnych
(1)
Rekreacja
(1)
Ruchy
(1)
Sporty
(1)
Szermierka
(1)
Wychowanie
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Śmierć
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-88923-40-4
Rozdział 1: Społeczno - psychologiczne aspekty obsługi ruchu turystycznego; Rozdział 2: Działalność biur podróży w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego; Rozdział 3: Baza noclegowa i gastronomiczna w obsłudze ruchu turystycznego; Rozdział 4: Transport w turystyce; Rozdział 5: Pilotaż i przewodnictwo; Rozdział 6: Ubezpieczenia w turystyce; Rozdział 7: Umowy w turystyce; Rozdział 8: Dokumenty i przepisy występujące w obsłudze ruchu turystycznego; Rozdział 9: Korespondencja i język handlowy w obsłudze ruchu turystycznego; Rozdział 10: Jakość w obsłudze ruchu turystycznego; Rozdział 11: Nowoczesne technologie informatyczne w obsłudze ruchu turystycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16321, 16320, 16319, 16318, 16317, 16316, 16315, 16314, 16313 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16312/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Niepełnosprawność - zagadnienia terminologiczne i definicje; Rozdział 2: Podstawowe modele badawcze niepełnosprawności; Rozdział 3: Rozwojowa koncepcja niepełnosprawności - w poszukiwaniu optymalnej wizji osoby niepełnosprawnej, uczestniczącej w procesie rehabilitacji; Rozdział 4: Rehabilitacja jako proces wspomagania rozwoju sprawności osoby niepełnosprawnej; Rozdział 5: diagnoza sytuacji osoby niepełnosprawnej jako podstawa organizacji oddziaływań rehabilitacyjnych.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36551 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36550/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88923-99-9
1.Wzajemne powiązania kultury i turystyki; 2.Przegląd definicji turystyki kulturowej; 3.Cechy turystyki kulturowej; 4.Rys historyczny turystyki kulturowej; 5.Uczestnicy turystyki kulturowej; 6.Formy turystyki kulturowej; 7.Turystyka chronionego dziedzictwa; 8.Turystyka kulturowa w Polsce (stan obecny) [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-433/3, P-433/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-433/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp. Znaczenie etyki w rehabilitacji; Rozdział 1: Krótka historia i znaczenie poglądów etycznych; Rozdział 2: Historia i podstawowe definicje rehabilitacji; Rozdział 3: Niepełnosprawność i jej następstwa; Rozdział 4: Podstawowe problemy psychologiczne i socjologiczne w rehabilitacji; Rozdział 5: Podstawowe normy moralne i ich znaczenie w rehabilitacji; Rozdział 6: Prawa człowieka, a prawa osób niepełnosprawnych; Rozdział 7: Strategia postępwoania usprawniającego i środki stosowane w rehabilitacji; Rozdział 8: Praca osób niepełnosprawnych; Rozdział 9: Rola techniki i postepu technicznego w rehabilitacji; Rozdział 10: Kulturotwórcza rola rehabilitacji; Rozdział 11: Zdobycze współczesnej nauki a etyka; Rozdział 12: Specyfika rehabilitacji dzieci; Rozdział 13: Problemy lecznicze i etyczne rehabilitacji osób w wieku starszym; Rozdział 14: Etyka zawodowa fizjotepeuty; Rozdział 15: Dylematy etyczne w rehabilitacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16367 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16366/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-86336-15-3
1. Przedmiot i zadania psychologii sportu; 2. Psychologiczna charakterystyka działalności sportowej; 3. Przegląd problematyki, perspektywy i kierunki rozowju psychologii sportu; 4. Neuropsychiczne mechanizmy zachowania - ogólna struktura i funkcjonowanie układu nerwowego; 5. Procesy poznawcze w działalności sportowej; 6. Proces uczenia się w działalności sportowej; 7. Wybrane metody badań psychologicznych i możliwości zastosowania ich w działalności sportowej; 8. Dziłalność sportowa jako źródło zaspokajania potrzeb; 9. Problematyka motywacji w działaności sportowej; 10. Procesy emocjonalne; 11. Odporność psychiczna sportowca i możliwości jej praktycznego kształtowania; 12. O potrzebach i możliwościach w zakresie rozwijania zainteresowań (zamiłowań) aktywnością ruchową u dzieci i młodzieży; 13. Zagadnienia postaw w działalności sportowej; 14. Zdolność i uzdolnienia sportowe; 15. Temperament i jego związki z dziąłlnością sportową; 16. Problematyka czasu reakcji w psychologii sportu; 17. Psychologiczne aspekty wczesnego uprawiania sportu; 18. Wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej związanej z aktywnością sportową; 19. Wybrane zagadnienia społecznej psychologii sportu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19636, 19635 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19634/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; nr 400)
ISBN: : 978-83-61414-39-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36549 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36548/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-86336-89-7
1. Wprowadzenie do rekreacji; 1.1. Iwona Kiełbasiewicz-Drozdowska - Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji ; 2. Społeczne podstawy rekreacji; 2.1. Wiesław Siwiński - Pedagogika czasu wolnego i jej związki z rekreacją; 2.2. Iwona Kiełbasiewicz-Drozdowska - Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji; 2.3. Piotr Wiśniewski, Agata Wiza - Instruktor rekreacji i jego rola w pracy z grupą; 3. Biologiczne podstawy rekreacji; 3.1. Wanda Staniewska-Zątek - Środowisko a rekreacja; 3.2 Zbigniew Drozdowski - Biologiczne podstawy rekreacji; 3.3.Tadeusz Rychlewski - Fizjologiczne podstawy rekreacji; 3.4. Wojciech Chalcarz - Praktyczne wykorzystanie współczesnych zaleceń żywieniowych w kulturze fizycznej; 4. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rekreacji; 4.1. Krzysztof Kasprzak, Rafał Kurczewski, Beata Raszka - Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych; 4.2. Stefan Bosiacki - Marketing w rekreacji; 5. Metodyka rekreacji ruchowej. Wybrane formy rekreacji ruchowej; 5.1. Jan Ożdziński - Wybrane zagadnienia z metodyki rekreacji ruchowej; 5.2. Jan Ożdziński - Organizacja imprez rekreacyjnych; 5.3. Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska - Gry i zabawy sportowe oraz rekreacyjne. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1304/2, P-1304/1, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15278, 15277, 15276, 15275, 15274, 15273, 15272, 15271, 15270, 15269, 15268 (21 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15267/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ogólna charakterystka pedagogiki specjalnej; 2. Systematyka w pedagogice specjalnej; 3. Norma i odchylenie od normy. Działalność powiatowego ośrodka edukacji specjalnej; 4. Integracyjny system kształcenia i wychowania; 5. Zasady nauczania w dydaktyce ogólnej; 6. Metody nauczania w dydaktyce ogólnej; 7. Znaczenie niektórych metod nauczania stosowanych w szkolnictwie specjalnym; 8. Kontrola i ocena w procesie kształcenia; 9. Samopoznanie warunkiem samokształcenia i samowychowania; 10. Elementy procesu nauczania warunkujące skuteczne usprawnianie; 11. Wykorzystanie technicznych środków nauczania i komputera w rehabilitacji; 12. Kompensacja braków zewnętrznych i wewnętrznych. Korektura, wzmacnianie, usprawnianie i profilaktyka; 13. Założenia rehabilitacji kompleksowej inwalidów; 14. Rewalidacja upośledzonych umysłowo; 15. Rewalidacja głuchych; 16. Rewalidacja niewidomych; 17. Pedagogika terapeutyczna; 18. Trudności szkolne - niepowodzenia szkolne; 19. Rewalidacja niedostosowanych społecznie; 20. Szkolnictwo specjalne w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25735, 25734, 25733, 25732 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25731/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Antropomotoryka / Wiesław Osiński. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2003. - 367, [1] s. : rys., tab. wykr. ; 24 cm.
(Podręczniki (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań) ; nr 49)
1. Motoryczność ludzka jako przedmiot teoretycznego poznania; 2. Sprawność fizyczna i motoryczność człowieka : podstawowe pojęcia i ich aspekty; 3. Rozwój motoryczny człowieka w procesie ontogenezy; 4. Genetyczne uwarunkowania predyspozycji i zdolności motorycznych oraz problem wytrenowalności; 5. Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej; 6. Morfologiczne uwarunkowania motoryczności człowieka; 7. Teoretyczne przesłanki procesu uczenia się i nauczania czynności ruchowych; 8. Pomiar w badaniach nad sprawnością fizyczną i motorycznością człowieka; 9. Przykładowe metody oceny sprawności fizycznej (motorycznej); 10. Podstawowe przesłanki konstrukcji i realizacji programu aktywności fizycznej; 11. Zdolności siłowe i znaczenie treningu z oporem (siłowego); 12. Zdolności szybkościowe (anaerobowe) i ich kształcenie; 13. Zdolności wytrzymałościowe (aerobowe) i trening zdrowotny; 14. Gibkość ciała- jej uwarunkowania, pomiar, trening oraz znaczenie; 15. Zdolności koordynacyjne i ich znaczenie; 16. Aktywność fizyczna w optymalizacji masy i składu ciała; 17. Symetria i asymetria a motoryczność człowieka; 18. Aktywność fizyczna a starzenia się osobnika i populacji; 19. Ocena poziomu aktywności fizycznej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36543 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36542/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań) ; nr 62)
ISBN: : 978-83-61414-37-7
Cz. 1 : Wprowadzenie do tematyki bólu; Rozdział 1: Ból jako doznanie sensoryczne; Rozdział 2: Ból dawniej i dzisiaj; Rozdział 3: Charakterystyka bólu; Cz. 2: System nocyceptywny; Rozdział 1: Co jest nocycepcją, a co bólem - rozróżnienie pojęć; Rozdział 2: Aspekty odbioru wrażeń bólowych; Rozdział 3: Nocyceptory - receptory bodźców bólowych; Rozdział 4: Molekularne aspekty odbioru bodźca bólowego; Rozdział 5: Przewodzenie informacji nocyceptywnej; Rozdział 6: Mechanizmy kontroli bólu; Cz. 3: Patofizjologiczne aspekty przetworzenia informacji nocyceptywnej; Rozdział 1: Sensytyzacja obwodowa; Rozdział 2: Ośrodkowa sensytyzacja; Rozdział 3: Pamięć bólu; Rozdział 4: Ból przewlekły (chroniczny); Rozdział 5: swiąd (swędzenie); 6. Rozdział 6: Wyładowania spontaniczne; Rozdział 7: Patofizjologia bólów głowy - migrena; Rozdział 8: Patofizjologia bólów mięśni i stawów; Rozdział 9: Modele eksperymentalne; Cz. 4: Aspekty bólu w sporcie i rehabilitacji; Rozdział 1: Znaczenie i rola nocyceptora w fizjoterapii; Rozdział 2: Czynniki wpływające na odbiór bólu; Rozdział 3: Specyfika bólu w sporcie i w rehabilitacji; Rozdział 4: Modulacja bólu poprzez czynniki fizykalne oraz stymulację elektryczną; Rozdział 5: Mechanizmy działania zabiegów fizjoterapeutycznych; Rozdział 6: Aspekty psychologii bólu; Cz. 5: Pomiar bólu - algezymetria; Rozdział 1: Subiektywne metody pomiaru bólu; Rozdział 2: Obiektywne metody pomiaru bólu; Rozdział 3: Oznaki bólu u ludzi; Rozdział 4: Czynniki różnicujące odbiór bólu; Rozdział 5: Efekt placebo; Cz. 6: Wybrane aspekty farmakologii bólu; Rozdział 1: Miejsca uchwytu dla środków farmakologicznych; Rozdział 2: Farmakologiczne środki przeciwbólowe; Rozdział 3: Znieczulenie miejscowe; Rozdział 4: Znieczulenie ogólne; Rozdział 5: Inne grupy leków; Rozdział 6: Inne terapie; Rozdział 7: Praktyczne konsekwencje stosowania leków przeciwbólowych. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36545 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36544/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-88923-31-5
Cz.1: Grecja w czasach starożytnych; Rozdział 1: Śmierć, sport, przeznaczenie; Rozdział 2: Podstawowe obowiązki wobec zmarłych. Święta; Rozdział 3: Prawo i misteria. Poszukiwanie ładu i nieśmiertelność; Rozdział 4: Mądrość i jej umiłowanie. Filozofia i kultura fizyczna; Cz. 2: Imperium Rzymskie; Rozdział 5: Wierzenia i zwyczaje rzymian; Rozdział 6: Chrześcijaństwo w Rzymie; Rozdział 7: Poszukiwanie tożsamości Kościoła. Wypowiedzi uczonych autorytetów; Rozdział 8: Walki gladiatorów. Gladiatorzy i filozofowie; Cz.3: Średniowiecze; Rozdział 9: Między niebem a ziemią; Rozdział 9: Turnieje rycerskie; Cz.4: Od odrodzenia do końca XIX wieku; Rozdział 10: Wiek XV - XVII; Rozdział 11: Wiek XVII - XIX; Rozdział 12: Wiek XX i XXI; Rozdział 13: Perypetie współczesnego człowieka ze śmiercią; Rozdział 14: Problem śmierci w medycynie współczesnej; Rozdział 15: Kultura fizyczna i sport strażnikami zdrowia i życia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16358 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16357/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36547 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36546/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-88923-62-5
1. Pobrzeże Szczecińskie; 2. Pobrzeże Koszalińskie; 3. Pobrzeże Gdańskie; 4. Nizina Staropruska; 5. Pojezierze Zachodniopomorskie; 6. Pojeziezre Wschodniopomorskie; 7. Pojezierze Południowopomorskie; 8. Dolina Dolnej Wisły; 9. Pojezierze Iławskie; 10. Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie; 11. Pojezierze Mazurskie; 12. Pojezierze Litewskie (cz. zach. - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie); 13. Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka; 14. Pojezierze Lubuskie; 15. Pojezierze Wielkopolskie (Wielkopolsko-Kujawskie); 16. Pradolina Warciańsko-Odrzańska; 17. Wzniesienia Zielonogórskie; 18. Pojezierze Leszczyńskie; 19. Nizina Południowowielkopolska; 20. Obniżenie Milicko-Głogowskie; 21. Wał Trzebnicki; 22. Niziny Sasko-Łużyckie; 23. Nizina Śląska; 24. Nizina Północnomazowiecka; 25. Nizina Środkowomazowiecka; 26. Wzniesienia Południowomazowieckie; 27. Nizina Północnopodlaska; 28.Nizina Południowopodlaska; 29. Polesie Zachodnie; 30. Polesie Wołyńskie; 31. Przedgórze Sudeckie; 32. Pogórze Zachodniosudeckie; 33. Sudety Zachodnie; 34. Sudety Środkowe; 35. Sudety Wschodnie; 36. Wyżyna Śląska; 37. Wyżyna Woźnicko-Wieluńska; 38. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska; 39. Wyżyna Przedborska; 40. Niecka Nidziańska; 41. Wyżyna Kielecka; 42. Wyżyna Lubelska; 43. Roztocze; 44. Wyżyna Wołyńska i Małe Polesie; 45. Kotliny Ostrawska i Oświęcimska; 46. Brama Krakowska; 47. Kotlina Sandomierska; 48. Pogórze Zachodniobeskidzkie; 49. Beskidy Zachodnie; 50. Pogórze Środkowobeskidzkie; 51. Beskidy Środkowe; 52. Beskidy Wschodnie; 53. Obniżenie Orawsko-Podhalańskie; 54. Łańcuch Tatrzański.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25730, 25728, 25726, 25724 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25722/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again