Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(23)
available
(21)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(23)
Author
Kitler Waldemar (1957- )
(3)
Drabik Krzysztof
(2)
Krupa Andrzej
(2)
Marszałek Maciej
(2)
Pelc Mieczysław
(2)
Sienkiewicz Piotr (1945- )
(2)
Wojnarowski Jan
(2)
Zieliński Tomasz
(2)
Świeboda Halina
(2)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(1)
Czaja Jan
(1)
Czupryński Andrzej
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Elak Leszek
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kośmider Tomasz (1967- )
(1)
Kubiński Marek
(1)
Kunikowski Jerzy (1945- )
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lipińska Justyna
(1)
Loranty Krzysztof
(1)
Majchrzak Dariusz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Nowak Eugeniusz (1946- )
(1)
Odziemkowski Janusz (1950- )
(1)
Pawłowski Jacek (nauki wojskowe)
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Rosa Ryszard (1941- )
(1)
Rosłan Grzegorz
(1)
Schreiber Hanna
(1)
Sobolewski Grzegorz (wojskowość)
(1)
Szostek Izabela Karolina
(1)
Wyszczelski Lech (1942- )
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(23)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(9)
Wojsko
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
NATO
(3)
System obronny państwa
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Badania operacyjne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Zarządzanie
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bitwy
(1)
Budżet zadaniowy
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kultura i stosunki międzynarodowe
(1)
Logistyka
(1)
Mobilizacja (wojsk.)
(1)
Nauki wojskowe
(1)
Obrona
(1)
Ochrona danych (informatyka)
(1)
Politycy
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wschód i Zachód
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Unia Europejska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Encyklopedie
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Kultura organizacyjna wojska i jej wpływ na efektywność operacji wielonarodowych: Hanna Schreiber; 2. Świadomość międzykulturowa i operacjonalizacja kultury w operacjach populacjocentrycznych - doświadczenia amerykańskie: Kamila Trochowska; 3. Idea pokoju, konfliktu oraz wojny z perspektywy kultury islamskiej: Magdalena El Ghamari; 4. Świadomość i komunikacja międzykulturowa w przedmisyjnym szkoleniu żołnierzy Wojska Polskiego w świetle; doświadczeń CSNPSP W Kielcach: Janusz Falecki, Joanna Fraczek; 5. Komunikacja międzykulturowa funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania zadań w Islamskiej Republice Afganistanu: Paweł Sobociński, Sylwester Szopieraj; 6. Afganistan – wielokulturowość a bezpieczeństwo wewnętrzne: Janusz Wdowski; 7. Komunikacja międzykulturowa na przykładzie PKW Afganistan: Marcin Matczak; 8. Ograniczone możliwości aplikacji modelu kulturowego Hoefstede w osiąganiu celów operacji reagowania kryzysowego: Marek Pawlak; 9. Humań Terrain po polsku. Analiza i praktyczne wykorzystanie wiedzy kulturowej w działaniach niekinetycznych PKW w Republice Afganistanu na przykładzie Grupy ds. Zarządzania i Rozwoju Dystryktów (maj-listopad) 2010: Marek Lemiesz; 10. Wielonarodowość jako paradygmat operacji reagowania kryzysowego: Andrzej Czupryński; 11. Wiedza jako atrybut myślenia operacyjnego a poznanie zagadnień wielokulturowości: Andrzej Polak; 12. Negocjacje międzykulturowe – efektywne podejmowanie decyzji w operacjach wsparcia pokoju: Jacek Trembecki; 13. Wielokulturowość a kompetencje współczesnego oficera: Leszek Elak; 14. Uwarunkowania wielokulturowe w organizacji wojskowej: Marek Strzoda; 15. Walka o wolę ludności: Marek Chmielecki; 16. Wojna kultur: Jolanta Niderla-Witkowska. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44693/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System pogotowia NATO; 2. System reagowania kryzysowego NATO; 3. Uwarunkowania zadań sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej w sytuacjach kryzysowych; 4. Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w zarządzaniu kryzysowym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38102/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-375-9
Andrzej Pieczywok : Refleksyjny wgląd w wybrane obszary edukacji dla bezpieczeństwa; Krzysztof Drabik : Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego; Włodzimierz Chojnacki : Socjologiczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa; Aleksandra Skrabacz : Charakter narodowy Polaków i jego wpływ na proces edukacji dla bezpieczeństwa Polaków; Cezary Smuniewski : Wychowanie do patriotyzmu. Studium o miłości ojczyzny w oparciu o biblijną i współczesną myśl katolicką; Jerzy Walkowiak : Pacyfizm jako utopia czy narzędzie walki o pokój? Żołnierz jako wzór osobowy w procesie edukacji dla bezpieczeństwa; Marcin Mazurek : Etos czy profesjonalizm; Ilona Urych : Istota edukacji w kontekście bezpieczeństwa społecznego; Krzysztof Loranty : Jak żyć w świecie konfliktów? Konflikt społeczny jako problem edukacyjny; Leszek Kanarski : Kształtowanie kompetencji negocjacyjnych; Marek Koter : Pożądane społecznie wzorce kontaktów interpersonalnych; Anna Drabarek : Przyjaźń jako kategoria edukacji dla bezpieczeństwa ; Krzysztof Klimek : Szkolna edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie bezpieczeństwa; Lesław Wełyczko : Wybrane problemy edukacji dla bezpieczeństwa i życia w pokoju; Bogdan Michailuk : Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego; Daria Olender : Kradzież kieszonkowa jako jedna z najbardziej uciążliwych form przestępczości pospolitej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48223, 48222 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48221/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1; 1. Stanisław Koziej: Obrona przeciwrakietowa w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa; 2. Andrzej Ciupiński: Rozwój zdolności obronnych unii europejskiej w pierwszym ćwierćwieczu xxi wieku; 3. Jarosław Gryz: Rosyjska polityka energetyczna a bezpieczeństwo polski; 4. Wiesław Lizak: bezpieczeństwo Afryki a bezpieczeństwo Europy: uwarunkowania i współzależności; 5. Zdzisław Śliwa: Kierunki przemian polityczno-ekonomicznych współczesnych Chin; Część 2; 1. Mariusz Fryc: Postindustrialne „modele” wojen i konfliktów zbrojnych; 2. Marek Leszczyński: Bezpieczeństwo społeczne wyzwaniem dla nowego ładu bezpieczeństwa; 3. Szymon Krupka: Operacja wojskowa Unii Europejskiej w czadzie i republice środkowoafrykańskiej realizowana w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39165, 39164 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39163/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-257-8
Rozdział I1: Ontologiczne, epistemologiczne i etyczne podstawy bezpieczeństwa; Rozdział 2: Bezpieczeństwo personalne - podmiot jednostkowy; Rozdział 3: Personalne atrybuty bezpieczeństwa człowieka; Rozdział 4: Bezpieczeństwo personalne - podmiot zbiorowy; Rozdział 5: Bezpieczeństwo strukturalne; Rozdział 6: Wojna a bezpieczeństwo personalne i strukturalne; Rozdział 7: Polemologia i irenologia w badaniach nad wojną i pokojem; Rozdział 8: Teoretyczne i praktyczne dylematy bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego; Rozdział 9: Edukacyjne, społeczne i ideologiczne formy aktywności podmiotów w zakresie kształtowania bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48745 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48744/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1 : Ochrona danych osobowych na gruncie regulacji Unii Europejskiej; Rozdział 2 : Standardy ochrony danych osobowych ustanowione przez Radę Europy; Rozdział 3 : Ochrona danych osobowych w polskim systemie prawa; Rozdział 4 : Ochrona baz danych jako element bezpieczeństwa informacyjnego; Rozdział 5 : Gromadzenie i przetwarzanie informacji (w tym danych osobowych) dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz ich ochrona; Rozdział 6 : Zasady ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną w systemie bezpieczeństwa informacyjnego; Rozdział 7 : Ochrona informacji niejawnych; Rozdział 8 : Bezpieczeństwo teleinformatyczne. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48300, 48299 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48298/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-159-5
1.Bezpieczeństwo narodowe - podstawowe kategorie i ich systematyzacja; . 2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego; 3. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP; 4. Bezpieczeństwo narodowe RP - kompetencje i powinności podmiotów władczych i wykonawczych; 5. Bezpieczeństwo narodowe RP-organizacja i doskonalenie.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48226, 48225 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48224/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-338-4
Prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER : Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP – zasadnicze wnioski z diagnozy obecnego stanu rzeczy; prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER, dr hab. Jarosław GRYZ ; Misje państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego; dr hab. Jarosław GRYZ : Dyrektywy strategiczne doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; dr Marian LUTOSTAŃSKI : Kultura i logika tworzenia przepisów normujących problematykę bezpieczeństwa. Refleksji kilka; dr Wojciech GIZICKI : Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczeństwa Polski; dr Marlena DRYGIEL : Uwarunkowania europejskie bezpieczeństwa narodowego RP w ujęciu geopolitycznym; prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK, dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI; Uwarunkowania wewnętrzne bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; ppłk dr hab. Krzysztof DRABIK : Personalne i strukturalne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa narodowego; prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, dr Andrzej W. ŚWIDERSKI : Kultura bezpieczeństwa a funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego (na przykładzie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce); dr Agnieszka FILIPEK : Kultura bezpieczeństwa i kultura prawna objętych badaniami grup społecznych Rzeczypospolitej Polskiej; dr Małgorzata LIPIŃSKA-RZESZUTEK : Ikluczenie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa; prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER : System bezpieczeństwa narodowego RP – podstawowe założenia koncepcji struktury SBN RP; prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI : Model podsystemu obronnego państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego; mgr inż. Rafał WRÓBEL : System ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego; dr hab. Mirosław KARPIUK : Zarys koncepcji terenowego systemu bezpieczeństwa narodowego; płk dr hab. Andrzej PIECZYWOK : Problemy i wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie tworzenia systemu bezpieczeństwa narodowego; ppłk dr inż. Mariusz FRACZEK : Wpływ transformacji struktur organizacyjnych jednostek dowodzenia wojsk lądowych na system łączności; dr inż. Bogdan MICHAILIUK : Miejsce Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48498, 48497 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48496/VI czyt.
Book
In basket
1.Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Miejsce i rola prezydenta w systemie politycznym państwa polskiego; 3. Instytucje doradcze prezydenta funkcjonujące w okresie drugiej rzeczypospolitej; 4. Instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa państwa w okresie Polski Ludowej; 5. Rozwiązania funkcjonujące w innych krajach w zakresie organów doradczych głowy państwa; 6. Instytucje doradcze i sztabowe głowy państwa polskiego zajmujące się problematyką bezpieczeństwa narodowego. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48277, 48276 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48275/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. płk dypl. Zbigniew Błażewicz: Strategiczne środowisko bezpieczeństwa – istota i ewolucja; 2. płk dypl. Piotr Kriese: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa. Rys historyczny oraz współczesne podejście głównych instytucji oraz wybranych państw do zjawiska; 3. płk Oleksandr Muzyka, lłk Bohdan Ohorodnik: Konflikt na wschodniej Ukrainie – wpływ na środowisko bezpieczeństwa; 4. płk Ruslan Kazmirczuk: Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze regionalnym; 5. płk dypl. Piort Malinowski: Źródła ambicji narodowych oraz kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP; 6. płk pil. Wojciech Pikuła: Proces budowy zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych; 7. płk dypl. Zenon Brzuszko: Wpływ wybranych czynników geograficznych Polski na budowanie zdolności operacyjnych SZ RP; 8. płk dypl. Dariusz Lewandowski: Wojna hybrydowa jako wyzwanie w procesie budowania zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP; 9. płk dypl. Mirosław Bodnar: Rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP do obrony przeciwrakietowej jako element zdolności obronnej Rzeczypospolitej Polskiej i NATO; 10. płk dypl. Jarosław Gromadziński: Budowa zdolności Sił Zbrojnych RP do realizacji połączonego wsparcia ogniowego w operacji; 11. płk dypl. Dariusz Kosowski: Infrastruktura bezpieczeństwa jako element budowy zdolności przetrwania i ochrony wojsk; 12. płk Sławomir Berdychowski: Zdolność do dowodzenia sojuszniczymi operacjami specjalnymi w kontekście pozyskanych zdolności przez wojska specjalne; 13. płk Andrzej Śmietana: Zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu obrony narodowej w procesie rozwoju zdolności systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych RP. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48343, 48342 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48341/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(BWW Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Rozdział 1:Lech Wyszczelski: Prawno-ustrojowe zasady funkcjonowania wojska polskiego II Rzeczypospolitej; Rozdział 2: Lech Wyszczelski: Prawno-ustrojowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa w wybranych państwach ugruntowanej demokracji; Rozdział 3: Jerzy Kunikowski: Siły zbrojne w społeczeństwie demokratycznym; Rozdział 4: Ryszard Rosa: Filozoficzne I prawne aspekty praw i wolności człowieka w armii demokratycznego państwa. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38103/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-229-5
Rozdział 1: Ogólne rozważania o nauce; Rozdział 2: Podstawy metodologiczne dydaktyki obronnej; Rozdział 3: Szczególne rozumienie nauki. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48360, 48359 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48358/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-239-4
Rozdział 1: Kształtowanie wizerunku instytucji publicznej; Rozdział 2: Public Relations w wojsku; Rozdział 3: Narzędzia Public Relations: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49001, 49000 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48999/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ewolucja Sojuszu Północnoatlantyckiego i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe : Maciej Marszałek; Analiza rozwoju sytuacji na Ukrainie w kontekście działań podejmowanych przez Polskę, NATO i UE na rzecz stabilności granic Polski i utrzymania bezpieczeństwa w Europie : Małgorzata Ewa Milian-Pogonowska; Central and Eastern Europe in U.S. Foreign and Security Policy : Gabor Csizmazia; Niemiecka polityka bezpieczeństwa: stosunki wzajemne Niemiec z NATO i USA : Aleksandra Korczyc; Wnioski z operacji powietrznej NATO w Libii w świetle prawa konfliktów zbrojnych : Mateusz Piątkowski; Wyzwania wojskowo-prawne w zakresie użycia bezzałogowych aparatów latających przez Sojusz Północnoatlantycki we współczesnych konfliktach : Martyna Bucholc; Rola i wyzwania NATO w regionie Arktyki : Magdalena Madej; Prawo międzynarodowe aspekty secesji, uznania i aneksji państwa na przykładzie Kosowa i Krymu : Malwina Ewa Kołodziejczak; The New Great Game for Energy and Security in Central Asia. The security implications of military presence and energy dependence of major powers in Central Asia : Janusz Bąbel; Krym w polityce Federacji Rosyjskiej – implikacje dla Ukrainy, Mołdawii i Unii Europejskiej : Kamila Węderska; Polityka bezpieczeństwa państw nadbałtyckich : Grzegorz Klein; Przyszłość amerykańskiej potęgi wobec wschodzących mocarstw : Piotr Kłos, Robert Kobryński; Wpływ integracji europejskiej na środowisko bezpieczeństwa Bośni i Hercegowiny. Zachodniobałkański kontekst regionalny : Patryk Bukowski; Analiza porównawcza manewrów wojskowych przeprowadzonych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2013 : Natalia Wojtowicz; Środowisko bezpieczeństwa Polski i państw nadbałtyckich w świetle ustaleń podjętych na szczycie NATO w Chicago : Beata Belica; Proces europeizacji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa : Tomasz Hoffmann; Unia Europejska jako strażnik międzynarodowego pokoju : Piotr Napierała; Integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską :Izabela Bielka; NATO wobec wyzwań XXI wieku : Karolina Kuśmirek; Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki wobec zagrożenia piractwem i terroryzmem morskim : Daria Olender; Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym : Dorota Wojtyto; Siły Zbrojne RP w cyberprzestrzeni. Aspekt instytucjonalny i praktyczny : Wojciech Nowakowski. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48357, 48356 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48355/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-418-3
1.Pojęcie, charakter i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa) : prof. dr hab. Jacek Pawłowski, dr hab. Józef Marczak, dr Krzysztof Gąsiorek; 2. Interesy narodowe i cele strategiczne jako podstawowe składniki bezpieczeństwa państwa : prof. dr hab. Julian Skrzyp; 3. Państwo w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego : dr hab. Jarosław Gryz; 4. Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa : dr inż. Zbigniew Skwarek; 5. Bezpieczeństwo zewnętrzne w dokumentach oficjalnych : dr inż. Tomasz Limanowski, mjr mgr Wojciech Sójka; 6. Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach współczesnego świata : dr hab. prof. AON Jan Czaja; 7. Bezpieczeństwo ekologiczne jako podstawowa potrzeba współczesnego człowieka : dr inż. Zdzisław Maślak; 8. Bezpieczeństwo militarne : prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra; 9. Podstawy bezpieczeństwa społecznego państwa : dr Marian Ruchlicki; 10. Bezpieczeństwo polityczne : dr hab. Sławomir Zalewski; 11. Podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa : prof. dr hab. Zenon Stachowiak, dr inż. Sylwester Tomasz Kurek; 12. System bezpieczeństwa współczesnego państwa : prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler; 13. Strategia bezpieczeństwa narodowego (państwa) : prof. dr hab. Stanisław Koziej; 14. Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego : dr hab. Małgorzata Czuryk ; 15. Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego państwa : dr inż. Roman Kwećka.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48285, 48284 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48283/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Standardy i środowiska modelowania, Tadeusz Nowicki; 2. Modelowanie dynamiczne procesów zarządzania, Radosław Pytlak; 3. Statystyczne metody zarządzania jakością, Tomasz Zieliński; 4. Formalne pojęcie równowagi w modelach optymalizacji i zarządzania, Andrzej Wieczorek; 5. Problem horyzontu w modelu zaopatrzenia z losowymi cenami, Ryszarda Rempala; 6. Zarządzanie zapasami w łańcuchu produkcji i dystrybucji, Stanisław Byłka; 7. Modelowanie oceny zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, Stefan Kurinia, 8. Podejmowanie decyzji dowódczych jedno- i wielokryterialnych, Stanisław Sirko. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45423 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45422/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46997 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46996/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(BWB Biblioteka Wiedzy o Bezpieczeństwie)
1.Ewaluacja efektywności działania w analizie systemowej zarządzania bezpieczeństwem {Piotr Sienkiewicz); 2. Geneza i istota budżetu zadaniowego {Małgorzata Borowik); 3. Kontrola zarządcza, w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności {Piotr Modzelewski); 4.Formułowanie celów w budżecie zadaniowym dla drugiej funkcji państwa bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny (Halina Swieboda); 5. Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego (Halina Świeboda, Małgorzata Borowik); 6. Wsparcie informatyczne budżetów zadaniowych i kontroli zarządczej (Adam Chojnacki); 7. Budżet zadaniowy a współdziałanie służb w obszarze bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny (Halina Świeboda, Małgorzata Borowik).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48220, 48219 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48218/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(BWB Biblioteka Wiedzy o Bezpieczeństwie)
(Monografie / Akademia Obrony Narodowej)
Global Commons – wyzwania dla NATO, jego członków i partnerów - Mieczysław Bieniek; Teoria bezpieczeństwa. Zagrożenia a problemy i metody badawcze - Józef Buczyński); Problemy tożsamości nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności - Bogdan M. Szulc; Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym (aspekty przedmiotowe i metodologiczne) -Ryszard Wróblewski; Bezpieczeństwo narodowe a modernizacja techniczna sił zbrojnych- Arkadiusz Polak; Wybrane problemy bezpieczeństwa - Mariusz Paweł Podyma; Wybrane kwestie obronności w Rzeczypospolitej Polskiej –Robert M. Martowski; Wybrane obszary badań nad bezpieczeństwem narodowym - Weronika Jakubczak; Rodzaje wiedzy o bezpieczeństwie w perspektywie filozoficznej -Krzysztof Drabik; Dewaluacja racjonalności - Anna Drabarek; Wyzwania i zagrożenia XXI wieku. Wybrane metody badań-Piotr Daniluk; Zmiany w stosunkach międzynarodowych: nowy paradygmat bezpieczeństwa – Tomasz R. Aleksandrowicz; Current research in humanities and its influence on security studies -Piotr Twardzisz; Wykorzystanie mediów społecznościowych na potrzeby bezpieczeństwa - Magdalena Witecka; Możliwości wykorzystania środków masowego przekazu w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego - Monika Szyłkowska; Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo bankowe - Ryszard Jakubczak; Rola samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych w kreowaniu bezpieczeństwa państwa - Piotr Baczar; Pracownicy Firm Ochrony Osób i Mienia (FOOM) oraz wybrani absolwenci kierunku bezpieczeństwa narodowego – zapleczem osobowym dla celów realizowanych przez Narodowe Siły Rezerwowe. Możliwość współdziałania w sytuacjach kryzysowych - Marian Kryłowicz; Z problematyki badań nad regionalnym poziomem bezpieczeństwa -Zenon Trejnis; Znaczenie szkoły kompetencji, zasobów i umiejętności zarządzania strategicznego w rozwoju nauk o bezpieczeństwie -Aneta Nowakowska-Krystman; Badania fokusowe w metodologii badań bezpieczeństwa - Monika Ostrowska; Metody ilościowe w badaniach bezpieczeństwa - Wiesław Błażejczyk; Świadomość emocjonalna jako dystraktor w procesach badawczych bezpieczeństwa – Andrzej Zduniak, Natalia Majchrzak; Polska na tle państw sąsiednich w rankingu globalnego indeksu pokoju – Tomasz Jałowiec, Janusz Płaczek; Analiza wybranych zimnowojennych sytuacji kryzysowych - Joanna Ciuba; Bezpieczeństwo społeczne i jego mierniki - Janusz Gierszewski; Kontrowersje i dylematy funkcjonowania mechanizmów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - Zenon Stachowiak; Analiza wybranych zagrożeń bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich w świetle przygotowań EURO 2012 - Katarzyna Łopuszynska; Analiza systemowa bezpieczeństwa imprez masowych - Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda; Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa ekologicznego - Andrzej Dobosz; Metodologiczny dyskurs w obszarze badania społecznych aspektów bezpieczeństwa na przykładzie problematyki zawodowej służby wojskowej kobiet – Zagrożenia Anna Dębska; Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa obywateli oraz bezpieczeństwa narodowego na podstawie badań ankietowych - Aleksander Matuszewski. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48270, 48269 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48268/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-243-1
1. Teoria zarządzania kryzysowego; 2. Praktyczny wymiar zarządzania kryzysowego; 3. Wspomaganie teleinformatyczne zarządzania kryzysowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49321 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49320/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again