Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(22)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Penc Józef
(3)
Tarczyński Waldemar
(3)
Jasiński Zdzisław
(2)
Mansfield Edwin
(2)
Vollmuth Hilmar J
(2)
Bangs David
(1)
Bratnicki Mariusz
(1)
Chmiel Katarzyna
(1)
Durlik Ireneusz
(1)
Durlik Ireneusz (1931- )
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Jain Dipak C
(1)
Kadysz Piotr
(1)
Kotler Philip C
(1)
Maesincee Suvit
(1)
Nowak Edward
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Sanenko Lucjan
(1)
Schauz Ewa
(1)
Smid Wacław
(1)
Sobczyk Mieczysław
(1)
Steinbeck Hans H
(1)
Tuszyński Łukasz
(1)
Zwolankowski Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Przedsiębiorstwo
(7)
Finanse
(4)
Gospodarka
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Controlling
(2)
Ekonomia
(2)
Giełda papierów wartościowych
(2)
Marketing
(2)
Motywacja pracy
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Zarządzanie
(2)
Globalizacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kierowanie
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Makroekonomia
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Mikroekonomia
(1)
Organizacja
(1)
Produkcja
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Ryzyko inwestowania
(1)
Strategie inwestowania
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Określ swoje potrzeby finansowe; Rozdział 2: Przygotuj prognozy sprzedaży i wydatków; Rozdział 3: Przygotuj prognozy dochodów; Rozdział 4: Przygotuj prognozy przepływu środków pieniężnych; Rozdział 5: Wykorzystanie budżetu przepływu gotówki i analizy odchyleń; Rozdział 6: Kontroluj należnośc i zapasy; Rozdział 7: Zarządzanie dodatnim przepływem środków pieniężnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6386 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6385/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85428-57-7
Rozdział 1: Proces badania kompetencji przedsiębiorstwa: treść i struktura; Rozdział 2: W świątyni konkurencyjności: tworzenie mapy kompetencji przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Analiza zasobów przedsiębiorstwa pod kątem przewagi konkurencyjnej; Rozdział 4: Analiza i ocena konfiguracji procesów tworzenia strategii; Rozdział 5: Redefiniowanie przyszłości: strategiczny przegląd przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Wyłanianie źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa: sito kompetencji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8881 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8880/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wstęp; Cz. 1: Podstawy projektowania restrukturyzacji techniczno-organizacyjnej w warunkach high technology; Rozdział 2: Reengineering jako metoda na sukces organizacji; Rozdział 3: Podstawowe czynniki radykalnej restrukturyzacji przedsiębiorstw; Rozdział 4: Praktyczne przykłady restrukturyzacji metodą reengineeringu; Cz. 2: Modele i procedury radykalnej restrukturyzacji metodą reengineeringu; Rozdział 5: Model analizy i oceny strategicznej dla potrzeb restrukturyzacji; Rozdział 6: Model analizy i oceny ekonomicznej dla potrzeb restrukturyzacji; Rozdział 7: Model decyzyjny kierunków i form restrukturyzacji; Rozdział 8: Model restrukturyzacji w warunkach " high technology"; Cz. 3: Pilotowe wdrożenia i podsumowanie; Rozdział 9: Pilotowe wdrożenia radykalnej restrukturyzacji techniczno-organizacyjnej; Rozdział 10: Podsumowanie i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8930 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8929/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Strategie organizacji i zarządzania produkcją; Rozdział 1: System produkcyjny i jego otoczenie; Rozdział 2: Proces produkcyjny i wytwórczy; Rozdział 3: Struktury produkcyjne i produkcyjno-administracyjne; Rozdział 4: Typy, formy i odmiany organizacji produkcji; Rozdział 5: Współczesne urządzenia i techniki produkcyjne-aspekty organizatorskie; Rozdział 6: Planowanie i sterowanie produkcją; Rozdział 7: Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8879/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Srodki i narzędzia stosowane w procesie motywacyjnym; Rozdział 1: Proces motywacyjny i jego przebieg; Rozdział 2: Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego; Rozdział 3: Motywacyjne aspekty organizacji pracy; Rozdział 4: Motywacyjna rola uprawnień pracowniczych; Rozdział 5: Motywowanie elementami procesu kadrowego; Rozdział 6: Uwarunkowania przebiegu procesów motywacyjnych; Cz.2: Motywowanie w wybranych obszarach przesiębiorstwa; Rozdział 7: Motywowanie do pracy twórczej w przedsiębiorstwie; Rozdział 8: Motywowanie do zachowań projakościowych; Rozdział 9: Motywowanie w procesie implementacji systemów informatycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8901 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8900/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Srodki i narzędzia stosowane w procesie motywacyjnym; Rozdział 1: Proces motywacyjny i jego przebieg; Rozdział 2: Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego; Rozdział 3: Motywacyjne aspekty organizacji pracy; Rozdział 4: Motywacyjna rola uprawnień pracowniczych; Rozdział 5: Motywowanie elementami procesu kadrowego; Rozdział 6: Uwarunkowania przebiegu procesów motywacyjnych; Cz.2: Motywowanie w wybranych obszarach przesiębiorstwa; Rozdział 7: Motywowanie do pracy twórczej w przedsiębiorstwie; Rozdział 8: Motywowanie do zachowań projakościowych; Rozdział 9: Motywowanie w procesie implementacji systemów informatycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1004/6, P-1004/5, P-1004/4, P-1004/3, P-1004/2 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1004/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Marketing
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-85428-76-3
Cz.1: Dostosowanie marketingu do potrzeb gospodarki cyfrowej; 1. Pozycjonowanie marketingu jako stymulator gospodarki cyfrowej; 2. Formułowanie strategii odnowy rynku; Cz.2: Tworzenie platform konkurencyjnych; 3. Identyfikowanie możliwości rynkowych; 4. Projektowanie efektywnych ofert rynkowych; 5. Projektowanie struktury działalności; 6. Projektowanie infrastruktury i możliwości działalności; 7. Projektowanie działań marketingowych; 8. Projektowanie metod działania; 9. Osiąganie zysków i wzrostu dzięki odnowie marketingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8897 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8896/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-85428-73-9
Cz.1: Produkcja globalna, bezrobocie i inflacja; Rozdział 1: Produkcja globalna; Rozdział 2: Bezrobocie i inflacja; Rozdział 3: Popyt globalny; Rozdział 4: Krzywe zagregowanego popytu i zagregowanej podaży; Rozdział 5: Zmiany koniunktury w gospodarce; Cz.2: Polityka fiskalna i deficyt budżetowy; Rozdział 6: Polityka fiskalna; Rozdział 7: Deficyt budżetowy i dług publiczny; Rozdział 8: Co zrobić z deficytem budżetowym; Cz.3: Polityka pieniężna; Rozdział 9: Pieniądz i gospodarka; Rozdział 10: Rezerwa federalna i system bankowy; Rozdział 11: Polityka pieniężna; Rozdział 12: Kontrowersyje wokół polityki stabilizacyjnej; Rozdział 13: Dlaczego Rezerwa Federalna podwyższyła stopy procentowe po koniec 1994 roku? Cz.4: Wzrost gospodarczy; Rozdział 14: Podstawy wzrostu gospodarczego; Rozdział 15: Jaka powinna być polityka Stanów Zjednoczonych wobec technologii; Cz.5: Ekonomia międzynarodowa; Rozdział 16: Handel międzynarodowy; Rozdział 17: Finanse międzynarodowe; Rozdział 18: Czy uchwalenie porozumienia handlowego z 1994 roku było słuszną decyzją? Aneks: Rynki i ceny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8914 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8913/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Popyt rynkowy a zachowanie firm; Rozdział 1: Teoria popytu; Rozdział 2: Teoria produkcji; Rozdział 3: Ekonomia na kufle, puszki i beczki; Cz.2: Konkurencja doskonała i monopol; Rozdział 4: Konkurencja doskonała; Rozdział 5: Monopol; Rozdział 6: Bez prądu nie byłoby współczesnej cywilizacji; Cz.3: Oligopol, konkurencja monopolistyczna a polityka antytrustowa; Rozdział 7: Oligopol i konkurencja monopolistyczna; Rozdział 8: Koncentracja w branży a prawo antytrustowe; Rozdział 9: Dzisiaj Henry Ford nie poznałby branży motoryzacyjnej; Cz.4: Podział dochodów; Rozdział 10: Płace; Rozdział 11: Procent, renta i zysk; Rozdział 12: Praca kobiet nigdy sie nie kończy; Cz.5: Alokacja zasobów a rząd; Rozdział 13: Optymalna alokacja zasobów; Rozdział 14: Rola państwa w gospodarce; Rozdział 15: Czy kawior zniknie z powodu zanieczyszczenia środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30660, 30659, 8918 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8917/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85428-38-9
1. Ogólne zagadnienia prognozowania; 2. Rola prognoz w gospodarce rynkowej; 3. Dane statystyczne w procesie prognozowania; 4. Modele tendecji rozwojowej w prognozowaniu; 5. Modele adaptacyjne w prognozowaniu; 6. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych; 7. Jednorównaniowe modele ekonometryczne w prognozowaniu; 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne w prognozowaniu; 9. Prognozowanie zjawisk dyskretnych; 10. Prognozowanie przez analogię; 11.Model przepływów międzydziałowych w prognozowaniu gospodarczym; 12. Prognozowanie na podstawie opinii ekspertów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5993 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5992/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pracownicy jako zasób organizacji; 2. Procesy kierowania w organizacji; 3. Koncepcje doskonalenia kierowania; 4. Funkcje procesu kierowania; 5. Style i techniki kierowania; 6. Menedżer jako podmiot kierowania; 7. Trudne sytuacje w kierowaniu; 8. Doskonalenie w sztuce kierownia; 9. Nowa organizacja przyszłości; 10. Menedżer w organizacji przyszłości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22213, 22212, 22211, 22210, 22209, 20169, 20168, 20167, 20166, 17647, 17646 (11 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17645/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu; Rozdział 2: Perspektywiczne myślenie i działania; Rozdział 3: Zarządzanie strategiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5313 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5312/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie marketingowe; Rozdział 2: Zarządzanie,innowacyjne; Rozdział 3: Zarządzanie zasobami pracy; Rozdział 4: Zarządzanie ekologiczne; Rozdział 5: Zarządzanie zintegrowane i jego implementacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5315 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5314/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Koncepcje zarządzania; Cz.2: Modele zarządzania; Cz.3: Metody zarządzania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5307 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5306/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-85428-75-5
Rozdział 1: Marketing - Globalizacja - Język; Rozdział 2: Funkcjonowanie wartości w zarządzaniu marketingiem; Rozdział 3; Hierarchia ludzkich potrzeb w zarządzaniu marketingiem; Rozdział 4: Metamarketing - Globalizacja - Perspektywy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8899 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8898/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85428-13-5
Rozdział 1: Kalkulacja wartości pieniądza w czasie; Rozdział 2: Rozliczenia związane ze spłatą długów; Rozdział 3: Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych; Rozdział 4: Wycena papierów wartościowych; Rozdział 5: Transakcje leasingowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42197, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168, 5167, 5166, 5165, 5164 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5163/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85428-36-4
Rozdział 1: Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)- określenie pozycji wyjściowej; Rozdział 2: Pracownicy i wyznaczenie celów; Rozdział 3: Program "zero błędów"; Rozdział 4: System TQM; Rozdział 5: Koszty; Rozdział 6: Realizacja praktyczna; Rozdział 7: Co nastąpi po TQM;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8942/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej; Rozdział 1: Rynek finansowy i jego segmenty; Rozdział 2: Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego; Rozdział 3: Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego; Cz.2: Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej; Rozdział 4: Mechanizm kreacji innowacji finansoweych; Rozdział 5: Istota i pola aktywności inżynierii finansowej; Rozdział 6: Zarządzanie ryzykiem czyli wstęp do zastosowań inżynierii finansowej; Rozdział 7: Opcje; Rozdział 8: Kontakty financial futures i forward; Rozdział 9: Swapy; Cz. 3: Strategie inwestowania z wykorzystaniem instrumentów pochodnych; Rozdział 10: Wycena pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 11: Strategie inwestowania; Rozdział 12: Commercial papers-skrypty dłużne przedsiębiorstw; Rozdział 13: Venture capital nowy element polskiego rynku kapitałowego; Rozdział 14: Inżynieria finansowa -polskie przykłady i doświadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8878 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8877/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie : rynek kapitałowy w Polsce; 1. Rynek finansowy i jego elementy; 2. Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego; 3. System notowań giełdowych WARSET; Cz.1: Analiza techniczna; 1. Wprowadzenie do analizy technicznej; 2. Wykresy i skale; 3. Trend, wsparcie i opór; 4. Średnie ruchome; 5. Wybrane wskaźniki stosowane w analizie technicznej; 6. Wybrane formacje; 7. Teorie oceny rynku; 8. Nowe trendy w analizie technicznej; 9. Liczby Fibonacciego na GPW w Warszawie; Cz.2: Analiza fundamentalna; 1. Wprowadzenie do analizy fundamentalnej; 2. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; 3. Analiza wskaźnikowa; 4. Analiza makroekonomiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5309 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5308/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 3: Analiza portfelowa; Rozdział 1: Stopa zwrotu i ryzyko inwestucji; Rozdział 2: Portfel papierów wartościowych; Rozdział 3: Równowaga na rynku kapitałowym i inne sposoby budowy portfela; Rozdział 4: Efektywność inwestycji i inwestowanie na kredyt; Cz. 4: Analiza sektora bankowego; Rozdział 5: Banki na polskim rynku finansowym; Rozdział 6: Ranking banków; Rozdział 7: Analiza banków notowanych na GPW;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5311 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5310/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again