Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(17)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(2)
Gracz Jacek
(2)
Jethon Zbigniew (1929- )
(2)
Sankowski Tadeusz
(2)
Toczek-Werner Sylwia
(2)
Zatoń Marek
(2)
Biernat Janusz
(1)
Bogucki Jerzy
(1)
Cholewa Jarosław
(1)
Drabik Józef (1939- )
(1)
Jędrzejczyk Irena
(1)
Kaczor Beata
(1)
Krawański Andrzej
(1)
Krynojewski Franciszek R
(1)
Kuśka Antoni
(1)
Malewski Krzysztof
(1)
Mazur Sławomir
(1)
Mynarski Władysław
(1)
Nowacki Marek
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Rosławski Adam
(1)
Walczak Małgorzata
(1)
Zamelska Maria
(1)
Łazowski Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Turystyka
(5)
Odpoczynek
(4)
Sport
(3)
Rekreacja
(2)
Ruchy
(2)
Biometeorologia
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekologia
(1)
Fizykoterapia
(1)
Informacje niejawne
(1)
Kajakarstwo
(1)
Klęski elementarne
(1)
Kondycja fizyczna
(1)
Krajobraz
(1)
Ludzie starzy
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Sporty
(1)
Trening (sporty)
(1)
Turystyka wodna
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(1)
Wysiłek fizyczny
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; nr 352.)
ISBN: : 83-88923-25-0
1: Współczesna doktryna wychowania fizycznego i jej paradygmat "wychowanie na rzecz dbałości o ciało"; 2: Zdrowie człowieka w dotychczasowych koncepcjach wychowania fizycznego; 3: Strategia kształcenia ogólnego MENiS; 4: Współczesna koncepcja edukacji zdrowotnej; 5: Wyzwania ciała i zdrowia wobec wychowania fizycznego; 6: Składowe i determinanty procesu tworzenia się dbałości o ciało poprzez wychowanie fizyczne; 7: Lekcja wychowania fizycznego; 8: Nauczyciel wychowania fizycznego-kontrowersje, oczekiwania, niezbędne kierunki przemian. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37196 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37195/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87389-88-9
Rozdział 1: Zarządzanie przestrzenią marketingową organizacji sportowej; Rozdział 2: Marketing w ujęciu procesowym; Rozdział 3: Radarowe modele produktów i usług sportowo-rekreacyjnych oraz potrzeb i oczekiwań klientów klubów sportowych; Rozdział 4: Marketing internetowy w sporcie, rekreacji i turystyce; Rozdział 5: Menedżer w organizacji sportowej; Rozdział 6: Sponsoring w firmach sportowych; Rozdział 7: Estetyka relamy w przestrzeni sportowej; Rozdział 8: Zarządzanie marketingowe sportową organizacją fraktalną; Rozdział 9: Koncepcja marketingu personalnego w organizacjach sporotwych; Rozdział 10: Marketing partnerski w przestrzeni sportu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25472, 25471 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25470/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Biometeorologia turystyki i rekreacji / Red. Jerzy Bogucki. - Poznań : AWF Poznań, 1999. - 347 s., [2] k. tabl. złoż. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
(Podręczniki (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań) ; nr 48.)
ISBN: : 83-86336-49-8
1. Biometeorologia człowieka; 2. Ziemia jako planeta; 3. Elementy meteorologiczne i metody ich pomiarów; 4. Promieniowanie; 5. Ciepło i temperatura powietrza; 6. Para wodna w atmosferze; 7. Osady, opady, mgły i chmury; 8. Ciśnienie atmosferyczne; 9. Ruch powietrza atmosferycznego; 10. Podstawowe wiadomości o pogodzie; 11. Zespoły boźców biometeorologicznych; 12. Zespół meteorotropowy; 13. Klimat i bioklimat; 14. Klimat lokalny i mikroklimat terenów rekreacyjnych; 15. Bioklimat pomieszczeń; 16. Adaptacja i aklimatyzcja; 17. Biometeorologiczne aspekty rytmów biologicznych człowieka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24947, 24946 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24945/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane elementy turystyki kajakowej / Jarosław Cholewa. - Katowice : Wydawnictwo AWF, 2004. - 127 s. : rys. (w tym kolor.), tab. ; 24 cm.
1. Kajakarstwo jako forma rekreacji i turystyki; 2. Pływajmy bezpiecznie; 3. Podstawowe zagadnienia metodyki kajakarstwa; 4. Organizacje spływy kajakowego; 5. Słowniczek terminów kajakowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21335, 21334, 21333, 21332, 21331, 21330, 21329, 21328, 21327 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21326/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ISSN 0137-9755 ; nr 141.)
1. Wprowadzenie w problematykę ćwiczeń z psychologii w rekreacji i turystyce; 2. Znaczenie neuropsychicznych mechanizmów zachowania w aktywności rekreacyjno-turystycznej. Procesy poznawcze- wrażenia, spostrzeżenia oraz uwaga; 3. Procesy poznawcze(c.d.) - myślenie, pamięć.Kształtowanie nawyków ruchowych w aktywności rekreacyjno-turystycznej; 4. Wybrane metody badań psychologicznych oraz możliwości ich zastosowania w rekreacji i turystyce; 5. Potrzeby i motywacja jako źródło aktywności związanej z pracą i wypoczynkiem oraz rekreacją i turystyką; 6. Procesy emocjonalne - pojęcie stresu i stresorów; 7. Kształtowanie odporności psychicznej. Rekreacja i turystyka jako sposób przeciwdziałania stresowi, trening autogenny; 8 i 9. Psychologiczne róznice indywidualne a praca i wypoczynek; 10. charaakterystyka i badanie zainteresowań w zakresie aktywności rekreacyjno-turystycznej; 11. Postawy, sposoby badania i kształtowania postaw prorekreacyjnych i proturystycznych;; 12. Psychologiczna analiza procesu pracy a wypoczynek; 13. Organizator rekreacji i turystyki w zakładzie pracy - jego rola i cechy; 14 i 15. Powtórzenie materiału, zaliczenie końcowe, poprawki. Zadania realizowane na wykładach. Problematyka egzaminacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21209, 21208, 21207, 21206 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21205/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań) ; nr 50.)
1. Pojęcie i działy psychologii jako nauki - psychologia w rekreacji i turystyce; 2. Percepcja i orientacja w otoczeniu jako przejawy zachowania; 3. Zagadnienia osobowości; 4. Psychologiczne różnice indywidualne a praca i wypoczynek; 5. Potrzeby i ich zaspokajanie w pracy i wypoczynku; 6. Procesy motywacyjne a aktywność rekreacyjno-turystyczna; 7. Rekreacja i turystyka jako sposób przeciwdziałania stresom - emocje i stres; 8. Zmęczenie pracą a wypoczynek; 9. Psychofizjologiczne skutki ruchowej aktywności rekreacyjno-turystycznej; 10. Postawy i ich kształtowanie w rekreacji i turystyce; 11. Wybrane zagadnienia społecznej psychologii rekreacji i turystyki; 12. Bariery i utrudnienia w podejmowaniu aktywności rekreacyjno-turystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25767, 25766, 25765, 25764, 25763, 25762, 25761, 25760, 25759, 25758, 25757, 25756, 25755, 25754 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25753/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-87478-65-2
Rozdział 1: Turystyka w procesie globalizacji i integracji europejskiej; Rozdział 2: Jakość produktu turystycznego i jego promocja w Polsce i na Świecie; Rozdział 3: Proekologiczna orientacja w turystyce jako tendencja ogólnoświatowa; Rozdział 4: Walory turystyczne Polski jako podstawa atrakcyjności turystycznej w skali ponad narodowej; Rozdział 5: Metody w badaniach turystyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19726, 19725, 19724, 19723 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19722/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji dla Bezpieczeństwa ; 1.)
1. Podstawy wiedzy o zarządzaniu kryzysowym; 2. Podstawy wiedzy o obronie cywilnej kraju; 3. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25469, 25468 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25467/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
A. Wykłady; 1. Ekologia jako nauka; 2. Ekologia człowieka; 3. Ochrona środowiska i ochrona przyrody w Polsce; 4. Zrównoważony rozwój; B. Przewodnik do ćwiczeń; 1. Człowiek w środowisku przyrodniczym; 2. Gleba jako element środowiska przyrodniczego; 3. Woda jako środowisko życia; 4. Atmosfera jako składnik środowiska naturalnego; 5. Klimat; 6. Wpływ warunków meteorologicznych na organizm człowieka; 7. Biorytmika ustroju; 8. Ekologia krajobrazu; 9. Przydatność środowiska przyrodniczego człowieka dla potrzeb rekreacji; 10. Środowisko przyrodnicze Polski; 11. Zajęcia terenowe z ekologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25342, 25341 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25340/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-87389-96-X
1. Zagadnienia ogólne; 2. Aktynoterapia; 3. Termoterapia; 4. Elektroterapia; 5. Leczenie energią mechaniczną; 6. Przykłady obliczania dawek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25652, 25651 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25650/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-87389-67-6
1. Starzenie się i najczęstsze choroby osób w podeszłym wieku; 2. Odmienności rehabilitacji starych ludzi; 3. Układ krążenia; 4. Układ oddechowy; 5. Układ nerwowy; 6. Narząd ruchu; 7. Choroby przemiany materii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25466, 25465, 25464, 25463 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25462/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rekreacji i turystyki / Sylwia Toczek-Werner. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2002. - 150 s. : il. ; 24 cm.
1. Rola przedmiotu "podstawy rekreacji i turystyki" w edukacji wyższej w zakresie wychowania fizycznego; 2. Podstawowe pojęcia; 3. Znaczenie rekreacji ruchowej i turystyki w życiu współczesnego człowieka; 4. Podstawowe formy i metody stosowane w rekreacji ruchowej; 5. Animator rekreacji i turystyki; 6. Podstawowe formy turystyki; 7. Zasady organizacji imprez turystyki krajoznawczej; 8. Zasady organizacji imprez turystyki kwalifikowanej; 9. Organizacyjno-prawne podstayw działalności w zakresie rekreacji ruchowej w szkole podstawowej; 10. Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski; 11. Główne atrakcje przyrodnicze i kulturowe Dolnego Śląska; 12. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15870, 15869, 15868, 15867, 15866, 15865, 15864, 15863, 15862, 15861, 15860, 15859, 15858, 15857, 15856, 15855, 15854, 15853, 15852 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15851/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rekreacji i turystyki / Sylwia Toczek-Werner, Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2005. - 258 [1] s. : il., tab. ; 24 cm.
1.Znaczenie terminów rekreacja i turystyka; 2. Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka; 3. Rekreacja i turystyka w działalności współczesnej szkoły; 4. Podstawowe pojęcia z dziedziny rekreacji; 5. Podstawowe pojęcie z dziedziny turystyki; 6. Podstawowe formy, metody i środki rekreacji; 7. Podstawowe formy turystyki; 8. Podstawowe czynniki rozwoju rekreacji i turystyki; 9. Rekreacyjny trening zdrowotny; 10. Imprezy rekreacyjne - zasady organizacji i obsługi; 11. Imprezy turystyki krajoznawczej - zasady organizacji i obsługi; 12. Imprezy turystyki specjalistycznej; 13. Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski w świetle planu kierunkowego zagospodarowania turystycznego; 14. Główne atrakcje turystyczne Dolnego Śląska; 15. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce; 16. Organizacja rekreacji i turystyki w Polsce; 17. Wizerunek pracownika rekreacji i turystyki; 18. Podstawowe akty prawne obowiązujące w rekreacji i turystyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17845, 17844, 17843, 17842, 17841, 17840, 17839, 17838, 17837 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17836 /XXVIII czyt (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-88923-62-5
Ćw. 1 i 2: Wprowadzenie w problematykę ćwiczeń z krajoznawstwa; Ćw. 3 i 4: Charakterystyka walorów krajoznawczych Pobrzeża Szczecińskiego. Pobrzeża Koszalińskiego, Pobrzeża Gdańskiego, Niziny Staropruskiej; Ćw. 5 i 6: Charakterystyka walorów krajoznawczych Pojezierza Zachodniopomorskiego, Pojezierza Wschodniopomorskiego, Pojezierza Południowopomorskiego, Doliny Dolnej Wisły, Pojezierza Iławskiego, Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego; Ćw. 7 i 8: Charakterystyka walorów krajoznawczych Pojezierza Mazurskiego, Pojezierza Litewskiego (część zachodnia - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie); Ćw. 9 i 10: Charakterystyka walorów krajoznawczych Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Pojezierza Lubuskiego, Pojezierza Wielkopolskiego (Wielkopolsko-Kujawskiego), Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, Wzniesień Zielonogórskich, Pojezierza Leszczyskiego; Ćw. 11 i 12: Charakterystyka walorów krajoznawczych Niziny Południowowielkopolskiej, Obniżenia Milicko-Głogowskiego, Wału Trzebnickiego, Nizin Sasko-Łużyckich, Niziny Śląskiej; Ćw. 13 i 14: Charakterystyka walorów krajoznawczych Niziny Północnomazowieckiej, Niziny Środkowomazowieckiej, Wzniesień Południowomazowieckich, Niziny Północnopodlaskiej, Polesia Zachodniego, Polesia Wołyńskiego; Ćw. 15: Podsumowanie materiału: główne centra i ośrodki krajoznawcze oraz szlaki turystyczne pobrzeży, pojezierzy i nizin. Zaliczenie ćwiczeń semestru jesienno-zimowego; Ćw. 16 i 17: Charakterystyka walorów krajoznawczych Przedgórza Sudeckiego, Pogórza Zachodniosudeckiego, Sudetów Zachodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Wschodnich; Ćw. 18 i 19: Charakterystyka walorów krajoznawczych Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Przedborskiej, Niecki Nidziańskiej, Wyżyny Kieleckiej, Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wyzyny Wołyńskiej i Małego Polesia; Ćw. 20 i 21: Charakterystyka walorów krajoznawczych Kotlin Ostrawskiej i Oświęcimskiej, Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich, Pogórza Środkowobeskidzkiego, Beskidów Środkowych, Beskidów Wschodnich, Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, Łańcucha Tatrzańskiego; Ćw. 22 i 23: Podsumowanie materiału: główne centra i ośrodki krajoznawcze oraz szlaki turystyczne wyżyn i gór; Ćw. 24 i 25: Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski: pojęcie, zasady, sposób realizacji; Ćw. 26 i 27: Studium krajoznawczych uwarunkowań rozwoju turystyki w regionie; Ćw. 28 i 29: Analiza atrakcji turystycznych na wybranych przykładach; Ćw. 30: Powtórzenie materiału, podsumowanie ćwiczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25729, 25727, 25725, 25723 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25721/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19191/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19190/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36085 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36084/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again