Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(19)
available
(8)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia Czasopism
(7)
Author
Musiałkiewicz Jacek
(7)
Jaki Andrzej
(5)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(4)
Komosa Andrzej
(3)
Borowiecki Ryszard
(1)
Buks Joanna
(1)
Bułkowska Małgorzata
(1)
Floriańczyk Zbigniew
(1)
Graczyk Andrzej (ekonomia)
(1)
Hamulczuk Mariusz
(1)
Harasim Adam
(1)
Kowalski Andrzej (ekonomika rolnictwa)
(1)
Niewęgłowska Grażyna
(1)
Niezgoda Dionizy
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Skarżyńska Aldona
(1)
Toczyński Tadeusz
(1)
Wigier Marek
(1)
Woś Augustyn
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Zegar Józef Stanisław (1940- )
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
Subject
Rolnictwo
(6)
Przedsiębiorstwo
(4)
Przedsiębiorstwa
(3)
Zarządzanie
(3)
Edukacja ekonomiczna
(2)
Globalizacja
(2)
Polityka rolna
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Statystyka
(2)
Borowiecki, Ryszard (1943- )
(1)
Ceny
(1)
Dochody rolnicze
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kultura pracy
(1)
Marketing
(1)
Nadwyżka bezpośrednia z działalności rolniczej
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Rolnictwo alternatywne
(1)
Szeregi czasowe
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Żywność
(1)
Genre/Form
Podręczniki dla szkół zawodowych
(5)
Podręczniki dla szkół średnich
(2)
Dane statystyczne
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Kultura zawodu / Andrzej Komosa. - Warszawa : Ekonomik, 2003. - 134 s. : fot., rys., tab. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37838 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Statystyka / Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Ekonomik, 2001. - 179, [3] s. : il., mapy ; 21 cm.
ISBN: : 83-87095-33-8
Cz. 1: Wiadomości wstępne; 1. Przedmiot i rola statystki; 2. Rola statystyki w procesie podejmowanie decyzji; 3. Podstawowe pojęcie statystyczne; Cz. 2: Organizacja badania statystycznego; 1. Metody badań statystyczny; 2. Etapy badania statystycznego; Cz. 3: Opracowanie materiału statystycznego; 1. Grupowanie statystyczne; 2. Zaliczanie materiału statystycznego; Cz. 4: Prezentacja danych statystycznych; 1. Prezentacja tabelaryczna; 2. Graficzna prezentacja danych statystycznych; 3. Rocznik statystyczny; Cz. 5: Podstawowe wiadomości z zakresu analizy statystycznej; 1. Cel analizy statystystycznej; 2. Analiza natężenia; 3. Analiza struktury; 4. Analiza tendencji centralnej; 5. Analiza rozproszenia; 6. Analiza dynamiki; 7. Analiza współzależności zjawisk; 8. Arkusze kalkulacyjne w analizie statystycznej; Cz. 6: Organizacja i zadania statystyki publicznej.[JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38154 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing / Jacek Musiałkiewicz. - Warszawa : "Ekonomik", 2001. - 190 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN: : 83-87095-37-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58245/D (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38204 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45494 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59522/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59523/D (1 egz.)
Book
In basket
Statystyka / Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo "EKONOMIK", 2000. - 179 [4] S. ; 21 CM.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87095-23-0
1. Wiadomości wstępne; 2. Organizacja badania statystycznego; 3. Opracowanie materiału statystycznego; 4. Prezentacja danych statystycznych; 5. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy statystycznej; 6. Organizacja i zadania statystyki publicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4301 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4300/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86815-64-7
Rozdział 1: Uwarunkowania systemowe; Rozdział 2: Rolnicze źródła finansowania gospodarki narodowej; Rozdział 3: Rolnictwo w procesie tworzenia produktu społecznego i dochodu narodowego; Rozdział 4: Zatrudnienie rolnicze i rynek pracy; Rozdział 5: Rolnictwo i wyżywienie; Rozdział 6: Eksportowo-importowe powiązania rolnictwa z gospodarką narodową; Rozdział 7: Relacje między rolnictwem a środowiskiem naturalnym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17234/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-920244-1-9
Rozdział 1: Czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Czynniki stymulujące poprawę pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Rola kapitału intelektualnego w poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw; Rozdział 4: Czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw w agrobiznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19075, 19074 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19073/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33326/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wyzwania rozwojowe i konkurencyjność w warunkach globalizacji; 2. Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem i jego restrukturyzacją; 3. Finansowe aspekty zarządzania restrukturyzacją;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33327 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19092/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 27)
1. Ocena efektów gospodarowania w rolnictwie a strategie zrównoważonego rozwoju; 1.1. Efekty gospodarowania a zrównoważony rozwój rolnictwa; 1.2. Produktywność rolnictwa w dokumentach strategicznych unijnych i krajowych; 1.2.1. Kwestia sprawności rolnictwa w unijnych strategiach rozwoju; 1.2.2. Kwestia sprawności rolnictwa w krajowych strategiach rozwoju; 1.3. Podsumowanie; 2. Współczesne badania sprawności rolnictwa w kontekście zrównoważenia rolnictwa; 2.1. Produktywność rolnictwa w badaniach sektorowych; 2.2. Produktywność rolnictwa w badaniach mikroekonomicznych; 2.3. Podsumowanie; 3. Zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej; 3.1. Gospodarka nawozami mineralnymi; 3.2. Zastosowanie środków ochrony roślin; 3.3 Wykorzystanie ziemi rolniczej i struktura zasiewów; 3.4. Intensywność produkcji zwierzęcej; 3.5. Intensywność gospodarowania a zasoby ziemi rolniczej; 3.6. Specjalizacja gospodarstw rolnych; 3.7. Rolnictwo ekologiczne; 3.8. Emisja amoniaku towarzysząca produkcji rolniczej; 3.9. Podsumowanie; 4. Wyniki gospodarstw norfolskich na tle gospodarstw pozostałych; 4.1.Charakterystyka populacji gospodarstw norfolskich; 4.2. Potencjał ekonomiczny i wielkość produkcji gospodarstw norfolskich; 4.3. Poziom dochodów i wydajności pracy w gospodarstwach norfolskich; 4.4. Kierunki specjalizacji gospodarstw norfolskich; 4.5. Podsumowanie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 89.)
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej ; nr 89.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 93)
ISBN: : 978-83-7658-431-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again