Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(36)
Forma i typ
Książki
(36)
Dostępność
tylko na miejscu
(35)
dostępne
(23)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia - Magazyn
(22)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Autor
Bělohlávek Alexander J. (1968- )
(3)
Barta Janusz (1947- )
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Batura Marzena
(1)
Borek Anna
(1)
Bukowska Joanna
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Ciupa Arkadiusz
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Ereciński Tadeusz
(1)
Fijałkowska-Kopyrska Marlena
(1)
Fijałkowska-Salawa Danuta
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Flisek Aneta
(1)
Gajoch Halina
(1)
Gintowt-Dziewałtowski Witold
(1)
Gliniecka Jolanta (1951- )
(1)
Hallmann Izabela
(1)
Hyla Jacek
(1)
Jackiewicz Barbara
(1)
Jagielski Andrzej (1946- )
(1)
Jankowska Agnieszka
(1)
Kerber Sławomir
(1)
Kierzkowski Tomasz
(1)
Knopik Robert
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kostka Zdzisław
(1)
Kral Przemysław
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Kulesza Michał
(1)
Kuryj Jan
(1)
Kurzyński Mariusz
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Lorek Grażyna
(1)
Marczewska Barbara (1949- )
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Mleczko Andrzej
(1)
Niemczyk Joanna
(1)
Paszkowska Joanna
(1)
Pietrzak Robert
(1)
Radziszewski Edward (1923- )
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rogala Elżbieta
(1)
Rutkowska-Rogala Justyna
(1)
Samelak Anna
(1)
Sikora Adrianna
(1)
Syta Tatiana
(1)
Szymański Janusz
(1)
Tchorek Joanna
(1)
Trynkos Krzysztof
(1)
Wiśniewska Urszula
(1)
Węgrzyn Ludwik
(1)
Zieliński Eugeniusz
(1)
Ćwiklińska-Ziomek Joanna
(1)
Świątkowski Andrzej
(1)
Źróbek Ryszard (1952- )
(1)
Źróbek Sabina (1952- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(35)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Samorząd lokalny
(5)
Arbitraż (prawo)
(3)
Finanse publiczne
(3)
Geodezja
(3)
Postępowanie arbitrażowe
(3)
Budownictwo
(2)
Koszty sądowe
(2)
Nieruchomości
(2)
Podatek od wartości dodanej
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Zagospodarowanie terenu
(2)
Budżety terenowe
(1)
Dochody lokalne
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze inwestycyjne
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
International Labour Organization
(1)
Inwestycje
(1)
Kierowcy
(1)
Komentarz
(1)
Kompetencja
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Kosmetyki
(1)
Księgowi
(1)
Legislacja
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowe standardy pracy
(1)
Ochrona danych (informatyka)
(1)
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku
(1)
Opieka i kuratela
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Osoby (prawo)
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Pielęgniarki
(1)
Podatek
(1)
Podatki lokalne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Położne
(1)
Praca
(1)
Prawa osobiste
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo budowlane
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe prywatne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rachunkowość
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Substancje niebezpieczne
(1)
Sądy administracyjne
(1)
Służba publiczna
(1)
Transport drogowy
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenie na wypadek choroby
(1)
Ustawodawstwo
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność nieruchoma
(1)
Zasiłek macierzyński
(1)
Środowisko
(1)
Żywność
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
Vademecum
(1)
legislacja
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(1)
36 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ordynacja podatkowa; 2. Ewidencja podatników i płatników; 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 4. Podatek dochodowy od osób prawnych; 5. Podatek od towarów i usług; 6. Podatek akcyzowy; 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 8. Opłata skarbowa; 9. Podatek od spadków i darowizn; 10. Podatki i opłaty lokalne; 11. Rachunkowość; 12. Doradztwo podatkowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23820 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23819/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Rachunkowość budżetowa : zbiór przepisów z wprowadzeniem / Halina Gajoch. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - XXXI, [1],232 s. ; 30 cm ; 30 cm + CD-ROM.
1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 2. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r.; 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa z dnia 20 czerwca 2006r.; 4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 14 czerwca 2006; 5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21 czerwca 2006r.; 6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 lipca 20067. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z Dia 27 czerwca 2006; 8. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 26 czerwca 2006r.; 9. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną z dnia 29 czerwca 2006; 10. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 czerwca 2006; 11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych z dnia 24 czerwca 2006; 12. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji z dnia 20 czerwca 2006 r.; 13. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych z dnia 23 czerwca 2006 r.; 14. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 3 lipca 2006 r.; 15. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach z dnia 29 czerwca 2006 r.; 16. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych z dnia 30 marca 2006.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23983 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23982/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo budowlane 2006 : z omówieniem zmian / [aut. omówienia Joanna Ćwiklińska-Ziomek]. - Wyd. 4, stan prawny: 1 września 2005 r. - Warszawa : Polcen, 2005. - 175 s. ; 15 cm.
1. Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane; 2. Wykaz aktów prawnych związanych z budownictwem. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37539 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37538/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. EE/4 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1: Akty wykonawcze do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Część 2: Polskie przepisy związane z prawem autorskim; 1. Konstytucja ; 2. Ochrona baz danych; 3. Ustawa -Prawo własności przemysłowej; 4. Konkurencja; 5. Środki masowego przekazu; 6. Kultura, muzea, biblioteki; 7. Handel elektroniczny; 8. Ochrona danych osobowych; 9. Prawo cywilne; 10. Prawo karne; 11. Prawo pracy; 12. Prawo administracyjne; 13. Prawo podatkowe; Część 3: Dawne ustawy autorskie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29080 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29079/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-205/1/XXV/K czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Teksty Ustaw Becka)
1. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(dz. U. Nr 62, poz. 621); 2. Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229); 3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880); 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)- wyciąg. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30523, 30522 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30521/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35583/XXXII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1. Biznes plan - przykłady; 2. Wycena przedsiębiorstwa; 3. Ocena efektywności planowanej inwestycji - podstawowe założenia; 4. Informacja o wydawnictwa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23155, 23154, 23153 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23152/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Vademecum prawne geodety / redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall. - Wydanie XI, stan prawny: 30 marca 2018 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2018. - 1302 wiele liczbowań ; 25 cm.
Forma i typ
Odbiorca
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 54461, 54454, 54420, 54418 (4 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Pojęcia związane z ochroną danych osobowych - wyjaśnienie terminologii ustawowej; Rozdział 2: Zakres zastosowania przepisów ustawy - konsekwencje dla firm; Rozdział 3: Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych; Rozdział 4: Obowiązki administratora danych; Rozdział 5: Powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi; Rozdział 6: Rejestracja zbioru danych w rejestrze prowadzonym przez GIODO. Obowiązek rejestracji zbioru; Rozdział 7: Kontrola GIODO. Uprawnienia kontrolerów, przygotowanie do kontroli. Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych w ogólności; Rozdział 8: Prawo pracy a ochrona danych osobowych pracownika. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34477 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34476/XIV (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie do prawa samorządu terytorialnego; 2. Wybrane źródła prawa samorządu terytorialnego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20574 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20573/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Finanse publiczne : komentarz / Cezary Kosikowski. - Wyd. 3, stan prawny na 15 lutego 2007 roku. - Warszawa : Lexis Nexis, 2007. - 482, [1] s. ; 22 cm.
Rozdział 1: Zasady ogólne finansów publicznych; Rozdział 2: Państwowy dług publiczny; Rozdział 3: Budżet państwa; Rozdział 4: Budżet jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi; Rozdział 6: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30612, 30611, 23873 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23872/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80,poz.717,zm.Dz.U.z2004r.Nr6,poz.41,Nrl41,po- z. 1492); 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nrl2,poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154. poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112); 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588); 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego orazwdecyzjio warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r.w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowyoraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(Dz.U. Nr 130, poz. 1385); 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587); 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233); 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 125, poz. 1309)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23142/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo budowlane : przepisy i komentarz / Edward Radziszewski. - Wyd. 2, stan prawny na 28 marca 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. - 741, [1] s ; 22 cm.
Część 1: Prawo budowlane; 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - prawo budowlane (jedn. Tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 2007, poz. 2016 z póź. Zm.); Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego; Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych; Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych; Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych; Rozdział 7: Katastrofa budowlana; Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; Rozdział 9: Przepisy karne; Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie; Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - prawo budowlane; 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianach niektórych innych ustaw; Część 2: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg wraz ze związanym z nim orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - jako źródło wykładni przepisów dotyczących budownictwa; Część 3: Szczegółowe regulacje prawne dotyczące budownictwa; A. Niektóre przepisy wykonawcze oraz przepisy związkowe; B. Wykaz aktów wykonawczych na podstawie ustawy - prawo budowlane; C. Wykaz ważniejszych przepisów prawnych stosowanych w budownictwie, wydanych poza regulacjami prawa budowlanego. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30459/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zarys gospodarki nieruchomościami; Rozdział 2: Wybrane procedury gospodarki nieruchomościami; Rozdział 3: Aspekty prawne i metodyczne wyceny nieruchomości; Rozdział 4: Orzecznictwo do wybranych artykułów ustawy o gospodarce nieruchomościami; Rozdział 6: Przykładowe wzory dokumentacji administracyjnoprawnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23164, 23163 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23162/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-856/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej