Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Author
Czekaj Krzysztof
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Giza-Poleszczuk Anna (1955- )
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Jarosz Maria
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Kopestyńska Zofia
(1)
Leoński Jacek
(1)
Leśniak Małgorzata
(1)
Lissowska Maria
(1)
Markowski Daniel
(1)
Marody Mirosława
(1)
Marody Mirosława (1947- )
(1)
Michna Waldemar
(1)
Morawski Witold
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Rychard Andrzej (1951- )
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Solecki Sławomir
(1)
Sosnowska Bogumiła
(1)
Tuziak Arkadiusz
(1)
Tuziak Bożena
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(16)
Subject
Zmiana społeczna
(16)
Polska
(8)
Socjologia
(4)
Bezrobocie
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Struktura społeczna
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Edukacja
(1)
Elastyczność zatrudnienia
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Jakość życia
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Problemy społeczne--Polska--1990
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Struktura zawodowa
(1)
System partyjny
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Turystyka
(1)
Wieś
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zmiany demograficzne
(1)
Śląskie, województwo
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
1. rozumienie jako kategoria poznawcza w naukach społecznych; 2. Mentalność i strategie przystosowawcze społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998; 3. Funkcje (i dysfunkcje) badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek RP; 4. Ewaluacja i społeczeństwo; 5. Lokalne społeczeństwa obywatelskie w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Próba diagnozy; 6. Media wobec zmian społecznych; 7. Kościół jako czynnik zmian społecznych i problemy zmian w Kościele; 8. Teoretyk i ekspert: Role uczestnika przemian społecznych; 9. Kobiety. Feminizm. Demokracja; 10. Konsolidacja demokracji: aspekty instytucjonalne i społeczne; 11. Zmiany społęczne: dylematy teoretyczne i praktyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13300 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13299/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45057 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35221 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35220/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiana społeczna w ujęciu socjologicznym. Dwie perspektywy społeczeństw - Polska a Unia Europejska"; 2. "Otwarte wrota Europy - między kultura narodową a ponadnarodową"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21061, 21060 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21059/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Leszek K. Gilejko: Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim; 2. Marek W. Kozak: Dysproporcje materialne i edukacyjne w układzie terytorialnym; 3. Krzysztof Jasiecki: O nieznanych, z reguły nie badanych kręgach bogactwa; 4. Piotr Kozarzewski: Zasoby i strategie gospodarstw domowych u progu kryzysu; 5. Marta Danecka, Adam Kęska: Migracje a rynek pracy; 6. Juliusz Gardawski: Związki zawodowe w sporach o egalitaryzm; 7. Ewa Nalewajko: Populizm w polskiej polityce; 8. Katarzyna Abramczuk: Zróżnicowanie zaufania społecznego; 9. Zofia Kinowska: Obywatelki i obywatele – równe i równiejsi?; 10. Maria Jarosz, Marek W. Kozak: Konkluzje. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35548 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35482/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35381 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35380/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Elżbieta Kryńska, Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy; 2. Tadeusz Szumlicz, Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczenieniowym; 3. Józefina Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej; 4. Maciej Dercz, Hubert Izdebski, Zmiany w ochronie zdrowia: permanentna reforma systemu; 5. Marta Zahorska, Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji; 6. Mirosław Księżpolski, Co dalej z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznych gwarancji do paternalistyczno- rynkowej hybrydy; 7. Marek Rymsza, Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych: próba podsumowania; 8. Janusz Czapiński, Adaptacja Polaków do zmiany społecznej: dla kogo III Rzeczpospolita okazała się matką, dla kogo zaś- macochą. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31242 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30708/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43212 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43211/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Ani Elizjum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany; 2. Formowanie się nowej struktury społecznej; 3. Płodność a rodzina w okresie transformacji; 4. Przemiany miast i zbiorowości miejskich; 5. Przemiany zbiorowości wiejskich; 6. Partie polityczne w Polsce po 1989 roku; 7. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej; 8. Ubóstwo i wykluczenie społeczne.Koncepcje i polskie problemy; 9. Korupcja w warunkach postkomunistycznych przemian ustrojowych: podejście instytucjonalne; 10. Przebudowa ustrojowa i pamięć przeszłości 11. Kultura Polska w oczach mniejszości; 12. Postkomunizm:instytucjonalny ład czy chaos?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26395, 26394 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26393/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys perspektywy teoretycznej; Rozdział 2: Transformacja modernizacyjna a koncepcja wolności obywatelskich; Rozdział 3: Model systemu społecznego realnego socjalizmu; Rozdział 4: Proces transformacji podsystemu ekonomicznego; Rozdział 5: Skutki zmiany systemowej w gospodarce; Rozdział 6: Kategorie analizy zmiany systemowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Procesy transformacji modernizacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium empiryczne; Rozdział 8: Krajobraz potransformacyjny. Szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17923, 14285, 14284, 14283, 14152 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14151/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Elementy teorii instytucjonalno-ewolucyjnej; Rozdział 2: Nowa ekonomia instytucjonalna; Rozdział 3: Teorie instytucjonalne a problemy transformacji; Rozdział 4: Ewolucja instytucji w okresie transformacji; Rozdział 5: Przekształcenia własnościowe w okresie transformacji w Polsce - rola historii i przemian hierarchii wartości; Rozdział 6: Wpływ grup interesu na przemiany instytucjonalne; Rozdział 7: Stosunki między bankami a kredytobiorcami jako przykład ewolucji form umownych; Rozdział 8: Instytucje wprowadzone w okresie transformacji i ich wpływ na efektywność i ład w gospodarce polskiej. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-48/3, P-48/2, P-48/1, 32224, 32223 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32222/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1. Region w transformacji: Teoria i badanie; 1. Zbigniew Rykiel: Podkarpacie jako region – podstawy teoretyczne; 2. Jerzy Bartkowski: Dynamika postrzegania konfliktów lokalnych w ujęciu regionalnym; Część 2. Regionalizacja i polaryzacja procesów rozwojowych; 1. Bożena Tuziak: Społeczno-kulturowe determinanty rozwoju w wymiarze regionalnym; 2. Ruta Spiewak: Społeczności realizujące program Leader+: wyrównywanie czy pogłębianie zróżnicowań?; 3. Arkadiusz Tuziak: Przejawy aktywności społeczności regionalni w pokonywaniu dystansów i zróżnicowań rozwojowych. Przypadek regionu peryferyjnego; 4. Hubert Kotarski: Egzogenne i endogenne czynniki rozwoju regionalnego. Podkarpacie na tle polskich regionów; Część 3. Zróżnicowanie tradycji historycznej i podziały społeczne na poziomie lokalnym; 1. Marta Klekotko: Echa historii śląskiej społeczności górniczej, czyli długie trwanie w Radzionkowie na Górnym Śląsku w perspektywie koncepcji rozwoju neoendogennego; 2. Paulina Sobiesiak: Podział postkomunistyczny w Polsce lokalnej - studium przypadku. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34633 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34632/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy; 2. Demograficzne uwarunkowania zmian na wiejskim rynku pracy; 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; 4. Mikroekonomiczne uwarunkownaia wiejskiego rynku pracy; 5. Przesiębiorczość na wsi i w rolnictwie; 6. Niektóre aspekty przemian na wiejskim rynku pracy Unii Europejskiej i wnioski dla Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19741, 19740 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19739/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Od wartości i norm społecznych do kontrkultury; Rozdział 2: Społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych; Rozdział 3: Jednostka- dewiacja- społeczeństwo; Rozdział 4: Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości; Rozdział 5: Zmiana społeczna a problemy społeczne; Rozdział 6: Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie; Rozdział 7: Zagrożenia środowiska naturalnego i społecznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 7023 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7022/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41379/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I. Kwestie teorii i praktyki; 1. Krzysztof Frysztacki, Dwie socjologie?; 2. Bronisław Misztal, Teoria i praktyka socjologiczna jako dyskurs w domenie publicznej; II. Regionalne i lokalne społeczności Śląska; 1. Marek S. Szczepański, Regiony pogranicza: między centrum świata i peryferiami; 2. Ewa Jurczyńska-McCluskey, Podbeskidzkie jako subregion: od praktyki do teorii rozwoju lokalnego; 3. Robert Geisler, Być albo nie być Europejczykiem. Pomiędzy teorią integracji europejskiej a praktyką akcesji społeczności lokalnych województwa śląskiego do Wspólnot Europejskich; 4. Michal Heller, Integracja Śląska Cieszyńskiego z Macierzą i jego kulturą 1918-1939; III. Problemy społeczno-ekonomiczne w społecznościach lokalnych i sposoby ich rozwiązywania; 1. Lesław Haber, Otoczenie społeczne a przedsiębiorczość w regionie; 2. Bogusław Blachnicki , Przedsiębiorczość i bezrobocie- uwagi o teorii i praktyce; 3. Zygmunt Seręga, Marginalizacja polskiej wsi: teoria i rzeczywistość; 4. Jan Gerlach, Konkurencyjność przedsiębiorstw w otoczeniu transgranicznym; 5. Roman Sanetra, Działalność Stowarzyszenia Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jako przykład wspierania przedsiębiorczości w społeczności lokalnej; IV. Problemy społeczne z perspektywy amerykańskiej; 1. Steven A. Tuch, Lee Sigelman, Divergent WViews of Social Policy: Race and Class in the United States; 2. Denise E. Bronson, Social Work Evaluation: Theory or Practice -Driven Inquiry?; 3. Eileen Trzcinski, Work and Family Policies: Economic Burden or Long-term Economic Stimulus?; 4. Krzysztof Frysztacki, Alhaji Kabba Sesay, Are the International Monetary Fund and the World Bank Structural Adjustment Programmes the Best Prescriptions for Healing African Poverty?; V. Varia; 1. Patrycja Bałdys, Nowe województwo śląskie - rozwój czy stagnacja?; 2. Łukasz Kubisz-Muła, Młodzi działacze partyjni a sprawy lokalne. Z badań nad nowymi elitami politycznymi; 3. Barbara Frysztacka, Międzynarodowa współpraca partnerskich instytucji edukacyjnych. Na przykładzie projektu Socrates-Comenius; 4. Ewa Jurczyńska-McCluskey, Ku racjonalności w teorii i w praktyce społeczne [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14375, 14374 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14373/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Czym jest społeczeństwo; Część 1: Społeczeństwo polskie w okresie zmiany społecznej; 1. Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stulecia; 2. Mechanizmy stratyfikacji i hierarchie społeczne; 3. Zmiany w polskiej edukacji i ich społeczne konsekwencje; 4. Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu przeczy zakrytych; 5. Bezrobocie jako zjawisko społeczne; 6. Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany; 7. Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania; 8. Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia; 9. System partyjny czy zbiorowisko partii? O stabilnym rozchwianiu polskiej polityki; Część 2: Zachowania społeczne w okresie zmiany systemowej; 1. Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych; 2. Rodzina i system społeczny; 3. Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi; 4. Zachowania wyborcze Polaków 1989-2006; 5. Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania; 6. Religijność a tożsamość narodowa Polaków; 7. Przekształcenia moralności w Polsce i w Europie; 8. Ruchy społeczne w Polsce; Część 3: Przemiany cywilizacji; 1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce; 2. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego; 3. Globalność i globalizacja; 4. Trendy cywilizacyjne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-144/2, P-144/1, 30444 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30443/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again