Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Bokszański Zbigniew
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kopestyńska Zofia
(1)
Kozielecki Józef
(1)
Leoński Jacek
(1)
Lissowska Maria
(1)
Michna Waldemar
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Rydz Eugeniusz
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Sosnowska Bogumiła
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Subject
Zmiana społeczna
(11)
Polska
(4)
Bezrobocie
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Indywidualizm
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Pomorze Środkowe (Polska ; region)
(1)
Problemy społeczne--Polska--1990
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczność
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transgresja
(1)
Turystyka
(1)
Wieś
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Cz.1: Działania normalne i transgresyjne tworzywem życia społecznego; Rozdział 1: W przestrzeni międzyludzkiej; Rozdział 2: Konglomerat transgresji i ich sprawcy; Rozdział 3: siły napędowe działań. Motywacja transgresji; Rozdział 4: Proces rozwiązywania problemów; Cz.2: Rozwój społeczeństwa transgresyjnego; Rozdział 5: Zmiana społeczna: szansa i ryzyko; Rozdział 6: Ewolucja systemu kultury; Rozdział 7: dynamika świadomości społecznej; Rozdział 8: Społeczeństwo transgresyjne: ku syntezie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19675, 19674 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19673/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Elżbieta Kryńska, Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy; 2. Tadeusz Szumlicz, Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczenieniowym; 3. Józefina Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej; 4. Maciej Dercz, Hubert Izdebski, Zmiany w ochronie zdrowia: permanentna reforma systemu; 5. Marta Zahorska, Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji; 6. Mirosław Księżpolski, Co dalej z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznych gwarancji do paternalistyczno- rynkowej hybrydy; 7. Marek Rymsza, Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych: próba podsumowania; 8. Janusz Czapiński, Adaptacja Polaków do zmiany społecznej: dla kogo III Rzeczpospolita okazała się matką, dla kogo zaś- macochą. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31242 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30708/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Indywidualizm: pojecie, konteksty, funkcje; Rozdział 2: O indywidualizmie"pierwszej nowoczesności"; Rozdział 3: Postacie indywidualizmu "później nowoczesności"; Rozdział 4: Indywidualizm późnej nowoczesności jako przedmiot badań empirycznych; Rozdział 5: Polacy a indywidualizm. Założenia projektu empirycznego; Rozdział 6: Orientacje indywidualistyczne a oceny moralne; Rozdział 7: Przekonania religijnew późnej nowoczesności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28132 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28131/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiana społeczna w ujęciu socjologicznym. Dwie perspektywy społeczeństw - Polska a Unia Europejska"; 2. "Otwarte wrota Europy - między kultura narodową a ponadnarodową"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21061, 21060 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21059/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys perspektywy teoretycznej; Rozdział 2: Transformacja modernizacyjna a koncepcja wolności obywatelskich; Rozdział 3: Model systemu społecznego realnego socjalizmu; Rozdział 4: Proces transformacji podsystemu ekonomicznego; Rozdział 5: Skutki zmiany systemowej w gospodarce; Rozdział 6: Kategorie analizy zmiany systemowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Procesy transformacji modernizacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium empiryczne; Rozdział 8: Krajobraz potransformacyjny. Szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17923, 14285, 14284, 14283, 14152 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14151/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Elementy teorii instytucjonalno-ewolucyjnej; Rozdział 2: Nowa ekonomia instytucjonalna; Rozdział 3: Teorie instytucjonalne a problemy transformacji; Rozdział 4: Ewolucja instytucji w okresie transformacji; Rozdział 5: Przekształcenia własnościowe w okresie transformacji w Polsce - rola historii i przemian hierarchii wartości; Rozdział 6: Wpływ grup interesu na przemiany instytucjonalne; Rozdział 7: Stosunki między bankami a kredytobiorcami jako przykład ewolucji form umownych; Rozdział 8: Instytucje wprowadzone w okresie transformacji i ich wpływ na efektywność i ład w gospodarce polskiej. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-48/3, P-48/2, P-48/1, 32224, 32223 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32222/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy; 2. Demograficzne uwarunkowania zmian na wiejskim rynku pracy; 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; 4. Mikroekonomiczne uwarunkownaia wiejskiego rynku pracy; 5. Przesiębiorczość na wsi i w rolnictwie; 6. Niektóre aspekty przemian na wiejskim rynku pracy Unii Europejskiej i wnioski dla Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19741, 19740 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19739/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej; 2. Kształtowanie się struktury terytorialnej Pomorza Środkowego; 3. Zmiany demograficzne na Pomorzy Środkowym po 1988 r. 4. Współczesne problemy gospodarcze na Pomorzy Środkowym; 5. Miejsce turystyki w przestrzeni społeczno-gospodarczej Pomorza Środkowego; 6. Społecznoekonomiczne skutki restrukturyzacji gospodarki na przykładach z Pomorza Środkowego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33043/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41379/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Lokalne społeczeństwo obywatelskie; 2. Tożsamośc Europejska i lokalne rewindykacje; 3. Globalność a lokalność; 4. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? Kilka pytań i hipotez badawczych; 5. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna; 6. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej; 7. Wielokulturowe społeczeństwa regionalne; 8. Zawiedzione nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolksich elit samorządowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26910, 26909 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26908/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again