Forma i typ
Książki
(14)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Dostępność
dostępne
(12)
tylko na miejscu
(12)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Autor
Arentewicz Joanna
(2)
Grandin Temple (1947- )
(2)
Myers Jennifer McIlwee
(2)
Preissmann Christine (1970- )
(2)
Winczura Barbara (1969- )
(2)
Attwood Tony (1952- )
(1)
Charbicka Magdalena
(1)
Dyrda Karolina
(1)
Haduła Aleksandra
(1)
Korendo Marta
(1)
Kozdroń Agnieszka
(1)
Kłosiński Michał
(1)
Mikołajczak Małgorzata (pedagogika)
(1)
Notbohm Ellen
(1)
Ołdak Edyta
(1)
Panasiuk Maria
(1)
Patyk Katarzyna
(1)
Rosińska Jolanta
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sorensen Patricia
(1)
Sørensen Patricia
(1)
Zysk Veronica
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(13)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(11)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura niemiecka
(1)
Temat
Dziecko z zespołem Aspergera
(8)
Zespół Aspergera
(7)
Dziecko autystyczne
(4)
Autyzm
(3)
Diagnostyka
(2)
Leczenie
(2)
Osoby z zespołem Aspergera
(2)
Rozwój psychofizyczny
(2)
Wychowanie
(2)
Arduino (mikrokontroler)
(1)
Biblioterapia
(1)
Dorośli
(1)
Dzieci niepełnosprawne
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie i rozwój psychiczny
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Pediatria
(1)
Psychoterapia
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Wychowanie i rozwój psychofizyczny
(1)
Zaburzenia rozwoju
(1)
Zaburzenia rozwoju dziecka
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Gatunek
Poradnik
(6)
Poradniki
(2)
Antologia
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Poradniki dla chorych i niepełnosprawnych
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(3)
Medycyna i zdrowie
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
14 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44806/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Engram)
ISBN: : 978-83-7930-536-0
I. Zespół Aspergera - opis i charakterystyka osób z tym syndromem; 1. Wiadomości podstawowe; 1.1. Czym jest zespół Aspergera?; 1.2. Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera; 1.3. Kliniczne wskazania etiologii syndromu; 1.4. Charakterystyka osobowości dotkniętej zespołem Aspergera; 2. Zaburzenia integracji sensorycznej; 2.1. Zaburzenia integracji sensorycznej w ujęciu Zbigniewa Przyrowskiego; 2.2. Świat zmysłów w praktycznym ujęciu; II. Poradnik dla pedagogów; 1. Podstawy trudności i niepowodzeń edukacyjnych w kontekście zaburzenia ze spektrum autyzmu; 1.1. Trudności i niepowodzenia dziecka w edukacji formalnej – definicje; 1.2. Niepowodzenia edukacyjne dziecka z zespołem Aspergera; 1.3. Przyczyny powstania trudności i niepowodzeń dziecka z zespołem Aspergera w kontekście procesu integracji w placówkach edukacyjnych; 1.4. Przyczyny trudności i niepowodzeń edukacyjnych dziecka z ZA leżące po stronie kadry dydaktycznej; 1.5. System rodzinny przyczyną trudności i niepowodzeń edukacyjnych dziecka z zespołem Aspergera; 2. Praktyczne metody oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w placówce przedszkolnej na dziecko z zespołem Aspergera; 2.1. Określenie potrzeb dziecka z zespołem Aspergera rozpoczynającego proces edukacji formalnej w placówce przedszkolnej; 2.2. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej; 2.3. Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera w zakresie kompetencji społecznych; 2.4. Adekwatne oddziaływania pedagogiczne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej dziecka z zespołem Aspergera; 2.5. Efektywna współpraca z opiekunami dziecka; III. Poradnik dla rodziców; 1. Informacje praktyczne; 1.1. Uporządkowanie spraw formalnych; 1.2. Diagnoza; 1.3. Orzeczenie o niepełnosprawności; 2. Terapia dla twojego dziecka; 2.1. Relacja dziecko-terapeuta; 2.2. Współpraca z rodzicami; 2.3. Organizacja pracy podczas terapii; 2.4. Osobowość terapeuty; 2.5. Przebieg terapii; 2.6. Przemoc w terapii; 2.7. Zalecane metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi; 2.7. Efekty terapeutyczne; 3. Terapeutyczne oddziaływania w środowisku domowym; 3.1. Pokochać dziecko z diagnozą; 3.2. Akceptacja; 3.3. Zaspokojenie potrzeb dziecka w środowisku rodzinnym; 3.4. Postawy rodzicielskie wobec niepełnosprawności; 3.5. Gdy na ZA cierpi ojciec i syn; 3.6. Przemoc w placówkach edukacyjnych [JS]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58635 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58634/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7489-389-3
Część 1 : Psychoterapia i pomoc - zagadnienia ogólne; Rozdział 1 : Relacje terapeuty z pacjentem; Rozdział 2 : Podstawowe warunki i początek terapii; Rozdział 3 : Pomieszczenia i gabinet terapeutyczny; Rozdział 4 : Postępowanie podczas terapii ; Rozdział 5 Cele terapii i pragnienia, których nie da się spełnić ; Rozdział 6 : Wymiar finansowy; Część 2 : Tematy ważne w psychoterapii i pomocy - zagadnienia szczegółowe; Rozdział 7 : Przyjaźń i związki; Rozdział 8 : Życie intymne ; Rozdział 9 : Mieszkanie; Rozdział 10 : Nauka w szkole; Rozdział 11 : Praca i zawód; Rozdział 12 : Organizowanie czasu wolnego; Rozdział 13 : Zdrowie, choroba i starość; Rozdział 14 : Sytuacje przeciążające; Rozdział 15 : Sytuacje kryzysowe ; Rozdział 16 : Rodzina i inne bliskie osoby; Rozdział 17 : Pośredniczenie w uzyskiwaniu pomocy [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48511 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48510/X czyt.
Książka
W koszyku
1. Wyzwanie: okres nauki; 2. Radzenie sobie w życiu zawodowym; 3. Trudna płaszczyzna relacji międzyludzkich; 4. Czas wolny i mieszkanie; 5. Zdrowie i choroba. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 54366 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 54365/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63828 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52462/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-931685-3-8
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 50353 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 50352/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Dziecko z zespołem Aspergera / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2015. - 143 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Rozdział 1: Problemy diagnostyczne; Rozdział 2: Charakterystyka dziecka z zespołem Aspergera; Rozdział 3: Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Aspergera; Rozdział 4: Zaburzenia współwystępujące w zespole Aspergera. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58561 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58560/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43093, 43092, 42414, 42413 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42412/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część1. Adolescencja i wczesna dorosłość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: zagadnienia psychologiczno-medyczne; Rozdział 1: Psychologiczne aspekty dojrzewania i wczesnej dorosłości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Anna Stypuła; Rozdział 2: Autyzm w biegu życia jednostki. Namysł osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nad stanem samoświadomości oraz nad własną przeszłością i przyszłością – Elżbieta Maria Minczakiewicz; Rozdział 3: Społeczno-komunikacyjne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu. Od narodzin ku dorosłości – Barbara Winczura; Rozdział 4: Temporalny aspekt funkcjonowania osoby z autystycznym spektrum zaburzeń – Joanna Kossewska; Rozdział 5: Zaburzenia psychiatryczne współwystępujące u adolescentów i młodych osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera strategie leczenia – Bożena Śpila; Rozdział 6: Specyfika zaburzeń neurologicznych w przypadku osób ze spektrum autyzmu; Część 2. Wybrane kierunki działań strategicznych w opiece nad osobami z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zastosowania praktyczne; Rozdział 7: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań w przełamywaniu barier na drodze do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Wojciech Sekta, Anna Skierczyńska; Rozdział 8: Trening umiejętności społecznych dla osób znASD. Założenia programowe uwzględniające wyzwania okresu dojrzewania – Małgorzata Ciemborowicz, Beata Koczur; Rozdział 9: Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem – Katarzyna Patyk, Grzegorz Borkowski; Rozdział 10: Farma Życia szansą na godne życie dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń – Alina Perzanowska; Rozdział 11: Przygotowanie zawodowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przykładzie działalności fundacji MADA Warsztat Terapii Zajęciowej – Jan Reszkiewicz; Rozdział 12: Przygotowanie osób z autystycznym spektrum zaburzeń do dorosłego życia w założeniach programowych lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Iwona Mróz, Teresa Wojtachnia; Część 3. Sytuacja rodziny osoby z autyzmem: kierunki wsparcia społeczno-specjalistycznego; Rozdział 13: Wyzwania rodzicielskie związane z okresem dojrzewania osoby z autyzmem – Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk; Rozdział 14: Profesjonalna pomoc rodzinie z dzieckiem lub dorosłym z ASD. Terapia rodzinna – Iwona Gryniuk-Toruń; Rozdział 15: Ubezwłasnowolnienie a autonomia dorosłych osób z autyzmem – Michał Piotr Stępień; Rozdział 16: Analiza prawna możliwości wsparcia przez instytucje państwowe rodzin osób z autystycznym spektrum zaburzeń – Joanna Olszewska. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52476, 52446 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52389/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52467 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Engram)
1. Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera - charakterystyka zaburzeń; 1.1. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera w obowiązujących w świecie klasyfikacjach zaburzeń psychicznych; 1.2. Charakterystyka objawów zaburzeń autystycznych oparta na kryteriach diagnostycznych ICD-10. Triada autystyczna; 1.3. Objawy mogące świadczyć o istnieniu autyzmu w pierwszych latach życia dziecka; 1.4. Charakterystyka zaburzeń w zespole Aspergera oparta na kryteriach diagnostycznych zawartych w ICD-10; 1.5. Objawy mogące świadczyć o istnieniu zespołu Aspergera u dziecka w kolejnych okresach rozwojowych; 2. Wczesne wspomaganie dziecka z autyzmem. Zasady pracy oraz metody terapeutyczne dostosowane do zaburzonych funkcji; 2.1. Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny; 2.2. Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla skuteczności oddziaływań terapeutycznych w autyzmie; 2.3. Zasady postępowania terapeutycznego z dzieckiem autystycznym lub z zespołem Aspergera w zależności od zaburzonych funkcji; 2.4. Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 3. Analiza indywidualnych przypadków [JS]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58625 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58624/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52488 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52401/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7744-120-6
Część 1. Najpierw przeczytaj mnie; Rozdział 1: Dlaczego Ty? Dlaczego ja? Dlaczego umiejętności życiowe?; Rozdział 2: Układ odniesienia; Rozdział 3: Sukces buduje się na umiejętnościach życio-wych; Rozdział 4: Dziwny świat terminologii autyzmu; Część 2. Uczenie umiejętności życiowych dziecka na spektrum: pomysły i przykłady; Rozdział 5: Nauka uczenia się; Rozdział 6: Mów to, co musisz powiedzieć; Rozdział 7: Przekazuj informacje na kilka różnych sposobów; Rozdział 8: Jak przekazać informacje: mów językiem, który twoje dziecko rozumie; Rozdział 9: Powtarzanie i wy-trwałość; Rozdział 10: Okazje do nauki, okazje do osiągnięcia sukcesu; Rozdział 11: Wykorzystaj zainteresowania swojego dziecka; Rozdział 12: Nastawienie, które prowadzi do zwycięstwa (i to, które do niego nie prowadzi); Część 3. Konkretne umiejętności życiowe; Rozdział 13: Wprowadze-nie do konkretnych umiejętności; Rozdział 14: Prace domowe i więcej; Rozdział 15: Prace domowe, część druga: jak mówić dziecku, co ma robić; Rozdział 16: Prace domowe, część trzecia: więcej o uczeniu prac domowych; Rozdział 17: Punktualność; Rozdział 18: Stosowne ubranie; Rozdział 19: Maniery, maniery, maniery; Rozdział 20: Życzliwość to umiejętność życiowa; Rozdział 21: Ucz konkretów życzliwości; Rozdział 22: Wypady poza dom uczą umiejętności życiowych; Rozdział 23: Ucz specjalnych umiejętności, które potrzebne są osobą z autyzmem; Rozdział 24: Umiejętności życiowe dla osób na spektrum: problemy z przechodzeniem do innych zajęć i obsesje na punkcie gier komputerowych; Rozdział 25: Uczenie się, jak spędzać czas; Rozdział 26: Radzenie sobie z kwe-stiami sensorycznymi; Część 4. Bardzo ważne umiejętności, które każdy musi opanować; Rozdział 27: Pierwsza bardzo ważna umiejętność: ćwiczenia dla zdrowia psychicznego i fizycznego; Rozdział 28: Druga bardzo ważna umiejętność: dobre nawyki senne; Rozdział 29: Trzecia bardzo ważna umiejętność: radzenie sobie z błędami i niepowodzeniami; Rozdział 30: Czwarta i ostatnia bardzo ważna umiejętność: rozumienie metod terapii poznawczo-behawioralnej.[JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63931 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63930/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 59537/X czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej