Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(38)
Forma i typ
Książki
(37)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(37)
dostępne
(17)
wypożyczone
(5)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(26)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(7)
Autor
Armstrong Michael (1928- )
(2)
Bal-Woźniak Teresa
(2)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(2)
Stabryła Adam (1942- )
(2)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Brown Duncan (1965- )
(1)
Brzosko Anna
(1)
Buchelt Beata (1974- )
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Chmiel Nik
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Culepa Michał
(1)
Dach Zofia
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Dessler Gary
(1)
Doleciński Damian
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Fedan Roman
(1)
Golnau Wiesław (1965- )
(1)
Gross-Gołacka Elwira
(1)
Heffner Krystian
(1)
Jarecki Wojciech
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Kacmajor Anna
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Kozina Andrzej (1958- )
(1)
Kozioł Leszek (ekonomia)
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Kramar Robin
(1)
Kłak Dariusz
(1)
Litwin Joanna
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Miś Alicja
(1)
Muszyński Zenon (1925-2017)
(1)
Nowicka Julita
(1)
Ostapko Bożena
(1)
Przybyszewski Roman (1945- )
(1)
Rejman Krzysztof. Redakcja
(1)
Rok Bolesław
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Stabryła Adam
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Syed Jawad
(1)
Taylor Stephen (1965- )
(1)
Tyborowska Justyna
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Wronowska Gabriela
(1)
Wyrębek Henryk
(1)
Łukasiewicz Grzegorz
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(13)
Okres powstania dzieła
2001-
(11)
Kraj wydania
Polska
(36)
Stany Zjednoczone
(2)
Język
polski
(36)
angielski
(2)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(3)
Menedżerowie
(2)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Specjaliści ds. kadr
(1)
Studenci
(1)
Szkoły Wyższe
(1)
Temat
Zasoby ludzkie
(15)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(12)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(10)
Kadry
(7)
Personel
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Język angielski
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Innowacje
(2)
Ocena pracowników
(2)
Produktywność pracy
(2)
Przywództwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Edukacja
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia i zarządzanie
(1)
Ergonomia
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Informatyzacja
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kariera pracowników
(1)
Kierowanie
(1)
Kierowanie personelem
(1)
Kompetencja
(1)
Kompetencje menedżerskie
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kultura pracy
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Lekarze
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracowników
(1)
Motywacja pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Ocen pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja pracy
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Praca osób z niepełnosprawnością
(1)
Praca zespołowa
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Psychologia pracy
(1)
Płaca
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rynek pracy
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szpitale
(1)
Transfer technologii
(1)
Układ zbiorowy pracy
(1)
Wartości niematerialne
(1)
Wartościowanie pracy
(1)
Zarządzania zasobami ludzkimi
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ludźmi
(1)
Zarządzanie personelem
(1)
Zarządzanie różnorodnością
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zatrudnienie
(1)
audyt personalny
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(5)
Europa
(1)
Gatunek
Opracowanie
(5)
Podręcznik
(3)
Monografia
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Poradnik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(11)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Edukacja i pedagogika
(2)
Media i komunikacja masowa
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
38 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 939)
Marek Ćwiklicki : Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych ; Marek Rawski : Wykorzystanie metody refleksji strategicznej do oceny możliwości zmian potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa; Krzysztof Woźniak : Pomiar sprawności działania w zwinnych metodykach projektowania oprogramowania; Beata Barczak : Budowanie wartości w sieciach organizacyjnych; Małgorzata Tyrańska : Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników ; Renata Winkler, Michał Chmielecki; Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych; Paweł Łukasik : Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym; Andrzej Kozina : Organizowanie zespołu negocjacyjnego; Joanna Sobula : Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości; Joanna Dziadkowiec, Paulina Podmokła : Rola jakości w budowaniu relacji z klientami na rynku usług ciepłowniczych; Urszula Balon, Milena Sikora : Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe [k].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Zarządzanie personelem : niezbędnik dla działów kadr / Justyna Tyborowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XI, [1], 145 stron ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Beck Info Biznes)
(Szybki Kurs Kadrowy)
Forma i typ
Gatunek
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66180 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ccharakterystyka audytowanych organizacji; Rozdział 2: Organizacja funkcji personalnej; Rozdział 3: Strategia zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 4: Rekrutacja i selekcja kandydatów do zatrudnienia; Rozdział 5: Ruch zatrudnionych; Rozdział 6: Ocena pracy; Rozdział 7: Wynagrodzenie pracowników; Rozdział 8: Zarządzanie rozwojem i karierami pracowników; Rozdział 9: Społeczne środowisko pracy; Rozdział 10: Zbiorowe stosunki pracy; Rozdział 11: Deklarowane osiągnięcia w dziedzinie ZZL;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14969 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14968/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 64722/XIX/A czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 64723/XIX/A czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944 ; nr 707)
1. Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej; 2. Kapiatał ludzki w procesie konwergencji gospodarki. Wnioski dla Polski; 3. Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy; 4. Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podziła w Polsce? 5. Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją; 6. Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34125 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34124/XIX/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. - Warszawa : Difin, 2016. - 232 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Część 1. Teoretyczne konteksty kompetencji; Rozdział 1: Konceptualizacja pojęcia „kompetencje”; Rozdział 2: Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki; Rozdział 3: Typologia kompetencji; Rozdział 4: Kompetencje społeczne: refleksje-dylematy-pytania; Część 2. Problematyka kompetencji w perspektywie pedagogicznej; Rozdział 5: Kompetencje jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy; Rozdział 6: Modele i metody kształtowania kompetencji; Rozdział 7: Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne; Część 3. Kompetencje jako problem kształcenia na poziomie wyższym w świetle wyników badań empirycznych; Rozdział 8: Problemy wyposażania studentów w kompetencje przydatne w pracy zawodowej; Rozdział 9: Z badań własnych nad kompetencjami absolwentów studiów doktoranckich. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63871, 63870 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52501/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania, ISSN 2300-5157 ; nr 13)
1. Roman Fedan, Dariusz Kłak,Kapitał ludzki sektora MŚP w procesie aktywizacji wiejskiej przestrzeni gospodarczej; 2. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Atrakcyjność pracy za granicą dla młodych Polaków z regionu Podkarpacia; 3. Lucyna Szczygieł, Jolanta Wojtowicz-Żygadło, Zarządzanie środkami finansowymi w wybranych gminach województwa podkarpackiego; 4. Stanisław Popek, Adam Popek, Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją; 5. Róża Weryńska-Bieniasz, E-learning as a tool supporting the processes of knowledge management in education; 6. Katarzyna Kucab-Bąk, Instytucjonalne aspekty konwergencji w przestrzeni społeczno-gospodarczej polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego; 7. Andrzej Olak, Dariusz Kłak, Teorie i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w zwinnym przedsiębiorstwie; 8. Waldemar Zadworny, Cloud computing a zarządzanie procesami biznesowymi (BPM w przedsiębiorstwach); 9. Emília Huttmanová, Tomáš Valentiny, Roman Novotný, Assessment of the similarity of the eu countries in the proces of sustainable development in the context of agenda 2030 goals = Ocena podobnych krajów UE w procesie zrównoważonego rozwoju w kontekście celów programu 2030; 10. Svitlana Ishchuk, Comparative assessment of structural indicators of Ukraine industry and the European Union = Ocena porównawcza strukturalnych wskaźników przemysłu Ukrainy i Unii Europejskiej; 11. Khrystyna Ptytula, Olha Demedyuk, Yaroslava Kalat, Influence of european integration processes on social and economic convergence of regions in Ukraine-Eu cross-border space = Wpływ europejskich procesów integracji na społeczną i ekonomiczną konwergencję regionów w obszarze transgranicznym Ukraina-UE; 12. Lyubomyr Sozanskyy, Optimization model of the structure of the ukrainian industrial sector (by polish industry parameters) = Model optymalizacji struktury ukraińskiego sektora przemysłowego (w oparciu o polskie parametry przemysłowe). [O]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1742/3, P-1742/2 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1742/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 092/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46465 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46464/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Badanie pracy; Rozdział 3: Planowanie zasobów ludzkich; Rozdział 4: Rekrutacja kandydatów do pracy; Rozdział 5: Selekcja kandydatów do pracy; Rozdział 6: Wartościowanie pracy; Rozdział 7: Wynagrodzenia pracowników; Rozdział 8: Okresowe oceny pracownicze; Rozdział 9: Szkolenie pracowników; Rozdział 10: Kariery pracownicze; Rozdział 11: Zwalnianie pracowników. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 60016 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60015/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Pracownik HR / Bożena Ostapko. - Lublin: Fundacja VCC, 2013. - 235 stron: ilustracje kolorowe; 24 cm.
(Vocational Competence Certificate)
1. HR – menedżer, a pracownik w przedsiębiorstwie; 2. Opisy stanowisk pracy; 3. Aspekty wdrażania modelu kompetencji; 4. Dobór kompetencji pracowniczych w zależności od kultury organizacyjnej; 5. Budowa i procedura wdrożeń modelu kompetencji; 6. Komunikacja jako czynnik HR-u; 7. Programowanie neurolingwistyczne, czyli jak wpływać na podświadomość ludzi; 8. Ocena pracowników; 9. System motywacyjny; 10. Wartościowanie stanowisk pracy; 11. Przykładowe egzaminy. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62325, 62324, 62323 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62321/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Strategia personalna; Rozdział 2: Zarządzanie kompetencjami; Rozdział 3: Wartościowanie stanowisk; Rozdział 4: Opis stanowiska pracy; Rozdział 5: System ocen okresowych pracowników; Rozdział 6: Wynagrodzenia premiowe; Rozdział 7: System szkoleń; Rozdział 8: Badania satysfakcji pracowników.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 14768 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14766/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46467 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46466/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18936/XI/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1; Rozdział 1: Historia i kontekst psychologii pracy i organizacji; Rozdział 2: Role i metody; Część 2: Ludzie w pracy; Rozdział 3: Analiza i projektowanie pracy; Rozdział 4: Selekcja pracowników; Rozdział 5: Szkolenia; Rozdział 6: Ocena pracy: ewaluacja i doskonalenie potencjału pracowników i ich pracy; Rozdział 7: Stres zawodowy a zdrowie pracowników; Część 3: Czynniki ludzkie w środowisku pracy; Rozdział 8: Obciążenie pracą i przydział (alokacja) zadań; Rozdział 9: Środowisko pracy a wykonanie pracy; Rozdział 10: Projektowanie i wykorzystanie technologii; Rozdział 11: Bezpieczeństwo w pracy; Część 4: Organizacja pracy; Rozdział 12: Przywództwo i zarządzanie; Rozdział 13: Motywacja w miejscu pracy; Rozdział 14: Zespoły: wyzwania pracy w grupie' Rozdział 15: Zmiana w organizacji i rozwój organizacji; Część 5: Zagadnienia z zakresu psychologii pracy i organizacji; Rozdział 16: Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzenie różnorodnością; Rozdział 17: Wykonanie pracy a starzenie się siły roboczej; Rozdział 18: Zmiany charakteru pracy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29108, 29107, 29106, 29105, 29104, 29103, 29101, 29100 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29099/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Teoria kapitału ludzkiego; Rozdział 2: Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w różnych obszarach ekonomii; Rozdział 3: Demografia jako nauka o ludności i kapitale ludzkim; Rozdział 4: Rynek pracy i segmentacja a struktura kapitału ludzkiego; Rozdział 5: Migracje we współczesnym świecie; Rozdział 6: Edukacja i kształcenie ; Rozdział 7: Zdrowie jako komponent kapitału ludzkiego; Rozdział 8: Programy rozwoju kapitału ludzkiego w UE; Rozdział 9: Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37398 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37397/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 810)
1. A. Pocztowski, Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej; 2. J. Purgał- Popiela, Analiza i pomiar kapitału intelektualnego organizacji w kontekście tworzenia wartości dla jej interesariuszy; 3. A. Miś, Zarządzanie talentami w organizacji; 4. T. Sapeta, Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw; 5. B. Buchelt, Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 6. U. Pauli, Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; 7. M. Karwiński, J. Pieniążek, Moduł rekrutacja systemu IFS Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Teoretyczne aspekty kapitału ludzkiego; Rozdział 2: Organizacyjny wymiar kapitału ludzkiego; Rozdział 3: Pomiar kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Sprawozdawczość kapitału ludzkiego; Rozdział 5: Miejsce i rola kapitału ludzkiego w sprawozdawczości kapitału intelektualnego organizacji.[JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47047 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47046/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 828)
1. A. Miś, Zarządzanie pracownikami utalentowanymi; 2. T. Sapeta, Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy; 3. I. Kubica, Adaptacja społeczno- zawodowa nowo przyjętych pracowników; 4. B. Buchelt, Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; 5. M. Karwiński, Sukcesy zespołu a sukces organizacji sportowej; 6. A. Rychwalska, Zastosowanie podejścia "Give and Get Back" w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej; 7. U. Pauli, Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej