Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Gierszewska Grażyna
(2)
Romanowska Maria
(2)
Barczak Beata
(1)
Budziński Ryszard
(1)
Edvinsson Leif
(1)
Falencikowski Tadeusz
(1)
Hutt Michael D
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Krupski Rafał
(1)
Malone Michael S
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Skrzypek Elżbieta
(1)
Speh Thomas W
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Zarządzanie
(6)
Zarządzanie strategiczne
(5)
Planowanie strategiczne
(4)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Struktura sieciowa
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
2001-
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7011-313-3
Cz.1: Strategie i zarządzanie strategiczne; 1.1: Istota strategii przedsiębiorstwa; 1.2:. Rodzaje strategii przedsiębiorstwa; 1.3:. Rynkowe uwarunkowania strategii; 1.:4. Zarządzanie strategiczne; Cz. 2: Planowanie strategiczne; 2.1: Opcje procedur identyfikacji strategii; 2.2:Teologiczne i metodyczne elementy analizy strategicznej; 2.3: Metody planowania strategicznego; 2.4: Uniwersalne metody planowania i analizy w zarządzaniu strategicznym; Cz. 3:Strategie funkcjonalne; 3.1: Strategie marketingowe; 3.2: Strategie produkcyjne; 3.3: Strategie personalne; 3.4: Strategie finansowe; Cz.4: Implementacja strategii. Controling strategiczny; 4.1: Strategia a struktury organizacyjne; 4.2: Kulturowe uwarunkowania strategii; 4.3: Organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie; Cz.5: Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne; 5.1: Business Processing Reengineering (BRP) a zarządzanie strategiczne; 5.2: Postmodernizm a zarządzanie strategiczne; 5.3: Zarządzanie wiedza menedżerską a strategia; 5.4: Zarządzanie zintegrowane a strategia potencjałów rozwoju; 5.5: Organizacja samorekonstruująca się; 5.6: Strategia organizacji samouczącej się; 5.7: Teoria chaosu a zarządzanie; 5.8: Zmiana paradygmatu nauk organizacji i zarządzania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 149/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Problemy dotyczące narzędzi i instrumentów doskonalenia zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Cz. 2: Zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw-narzędzia doskonalenia zarządzania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10419, 10418 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10417/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12266-8
Cz.1: Środowisko marketingu dóbr i usług przemysłowych; Rozdział 1: Perspektywa marketingu dóbr i usług przemysłowych; Rozdział 2: Rynek towarów i usług przemysłowych z perspektywy zorganizowanego nabywcy; Cz.2: Proces zakupów w organizacji; Rozdział 3: Tworzenie związków z organizacjami nabywców; Rozdział 4: Zachowanie nabywcze organizacji; Cz.3: Ocena możliwości rynkowych; Rozdział 5 : System informacyjny w marketingu dóbr i usług przemysłowych; Rozdział 6: Segmentacja rynku towarów i usług przemysłowych; Rozdział 7: Analiza popytu organizacji; Cz. 4: Formułowanie strategii marketingu dóbr i usług przemysłowych; Rozdział 8: Planowanie marketingu dóbr i usług przemysłowych: perspektywy strategiczne; Rozdział 9: Strategie marketingu dóbr i usług przemysłowych dla rynków globalnych; Rozdział 10: Zarządzanie asortymentem dla rynków towarów i usług przemysłowych; Rozdział 11: Zarządzanie innowacją i rozwojem nowych produktów przemysłowych; Rozdział 12: Zarządzanie usługami dla rynków towarów i usług przemysłowych; Rozdział 13: Zarządzanie kanałami marketingu dóbr i usług przemysłowych; Rozdział 14: Kanały marketingu dóbr i usług przemysłowych: powiązania logistyczne; Rozdział 15: Zarządzanie funkcją ustalania cen przemysłowych; Rozdział 16: Marketing dóbr i usług przemysłowych: przekazywanie informacji poprzez reklamę i promocję sprzedaży; Rozdział 17: Porozumiewanie się w marketingu dóbr i usług przemysłowych: zarządzanie sprzedażą osobistą; Cz.5: Ocena strategii marketingu dóbr i usług przemysłowych i jej wyników; Rozdział 18: Kontrolowanie strategii marketingu dóbr i usług przemysłowych; Cz.6: Przykłady;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3817/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ukryte korzenie wartości; 2. Ukryte zdolności przedsiębiorstwa; 3. Szukając własnej ścieżki; 4. Nawigacja w nowym świecie; 5. Prawdziwa wartość: finanse; 6. Prawdziwa wartość: klienci; 7. Prawdziwa praca: procesy; 8. Prawdziwa przyszłość: rozwój; 9. Prawdziwe życie: ludzie; 10. A teraz wszystko razem; 11. Wspólna wartość; 12. Przyszły rynek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7958 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7957/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35852 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35851/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota zarządzania operacyjnego; Rozdział 2: Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność; Rozdział 3: Strategie operacyjne i zasady ich budowy; Rozdział 4: Zarządzanie projektami; Rozdział 5: Zarządzanie przez jakość; Rozdział 6: Projektowanie produktu; Rozdział 7: Projektowanie procesu; Rozdział 8: Projektowanie lokalizacji; Rozdział 9: Zarządzanie zaawansowanymi technologiami; Rozdział 10: Zarządzanie łańcuchem dostaw; Rozdział 11: Prognozowanie; Rozdział 12: Planowanie zdolności produkcyjnej; Rozdział 13: System planowania produkcji; Rozdział 14: Zarządzanie zapasami; Rozdział 15: Planowanie zaopatrzenia materiałowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17085, 17084 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17083/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie strategiczne a informatyka; 2. Metody ewidencji zdarzeń gospodarczych; 3. Podejście transakcyjne w przetwarzaniu danych ekonomiczno-finansowych; 4. Integracja w systemach przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9273, 9272 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9271/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 241)
Rozdział 1 : Teorie badawcze związane z koncepcją sieci organizacyjnej; 1.1. Pojęcie sieci i podejście sieciowe; 1.2. Koncepcja sieci w teorii nauk ekonomicznych; 1.3. Teorie socjologiczne w analizie sieci organizacyjnych; 1.4. Sieci organizacyjne w świetle współczesnych teorii zarządzania; Rozdział 2 : Modele struktury sieciowej; 2.1. Interpretacja pojęcia struktury sieciowej; 2.2. Relacje sieciowe; 2.3. Cechy i parametry struktur sieciowych; 2.4. Typologia struktur sieciowych ; 2.5. Współczesne modele sieci złożonych; 2.6. System zarządzania siecią organizacyjną ; Rozdział 3 : Dynamika struktur sieciowych ; 3.1. Czynniki stabilizujące i destabilizujące współpracę sieciową; 3.2. Koncepcje dynamiki sieci organizacyjnej; 3.3. Wybrane modele dynamiki struktury sieciowej; 3.4. Problem określania granic sieci organizacyjnych; Rozdział 4 : Podstawy teoretyczne oceny efektywności struktur sieciowych; 4.1. Interpretacja kategorii efektywności ; 4.2. Wybrane koncepcje wielowymiarowej oceny efektywności ; 4.3. Koncepcje oceny struktur sieciowych w kontekście charakterystyk strukturalnych; 4.4. Pomiar efektywności struktur sieciowych – wybrane podejścia; 4.5. Efektywność sieci organizacyjnych w procesach tworzenia wartości; 4.6. Efekty sieci i zjawisko synergii; Rozdział 5 : Ramowe ujęcie metodyki oceny efektywności struktur sieciowych; 5.1. Założenia badania efektywności struktur sieciowych; 5.2. Charakterystyka obszaru badań; 5.3. Ogólny schemat postępowania badawczego; 5.4. Dobór kryteriów i wzorców oceny; 5.5. Metody i techniki szczegółowe; Rozdział 6 : Przegląd metod oceny efektywności struktur sieciowych; 6.1. Metody ekonomiczne; 6.2. Metody strukturalne; 6.4. Metody oceny potencjału innowacyjnego; 6.5. Metody behawioralne; 6.6. Metody zintegrowane; 6.7. Metoda oceny agregatowej; Rozdział 7 : Prezentacje empiryczne dotyczące oceny efektywności struktur sieciowych; 7.1. Wielokryterialna ocena agregatowa efektywności struktur sieciowych; 7.2. Analiza centralności na przykładzie Wielkopolskiego Klastra; 7.3. Analiza relacji sieciowych wybranych klastrach; 7.4. Ocena efektywności współpracy sieciowej na przykładzie sieci franczyzowej. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Analiza strategiczna- zakres i wykorzystanie; Rozdział 2. Analiza makrootoczenia; Rozdział 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego; Rozdział 4. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Rozdział 5. Analiza SWOT. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10371 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3689/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 351 [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
Rozdział 1. Analiza strategiczna- zakres i wykorzystanie; Rozdział 2. Analiza makrootoczenia; Rozdział 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego; Rozdział 4. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Rozdział 5. Analiza SWOT. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15828, 15827, 15826, 15825, 15824, 15823, 15822, 15821, 15820, 15819, 15818, 15817, 15816, 15815, 15814, 15813, 15812, 15811, 15810, 15809, 15028, 15027 (22 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15026/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again