Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(16)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Abgarowicz Grzegorz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Cebul Krzysztof (1979- )
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Jabłonowski Marek (1954- )
(1)
Janc Alfred
(1)
Jedynak Piotr
(1)
Knedler Konrad
(1)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(1)
Lisowski Jacek
(1)
Mazurek Agnieszka (audyt)
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Olkiewicz Anna Maria
(1)
Perz Paweł
(1)
Plasota Tomasz
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Smolak Leszek
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Wachnik Monika
(1)
Wieczorek-Kosmala Monika
(1)
Wiśniewska Ewelina
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Śliwiński Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(12)
Subject
Zarządzanie ryzykiem
(13)
Banki
(2)
Inwestycje
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Ryzyko gospodarcze
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Giełda
(1)
Handel
(1)
Informacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instrumenty pochodne (finanse)
(1)
Instytucje ubezpieczeń społecznych
(1)
Kapitał
(1)
Kontrola wewnętrzna
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Michalski, Tomasz
(1)
Normalizacja
(1)
Organizacje
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Płynność finansowa
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko (ubezpieczenie)
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenie
(1)
Ubezpieczenie majątkowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie aktywami i pasywami bankowymi
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie środowiskowe
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
16 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Ryzyko i niepewność w działalności handlowej; Rozdział 2: Charakterystyka i ocena metod ograniczania ryzyka finansowego w działalności handlowej w świetle historii; Rozdział 3: Instrumenty ograniczania ryzyka w polskiej i zagranicznej praktyce gospodarczej; Rozdział 4: Koncepcja skutecznego ograniczania ryzyka finansowego w działalności handlowej związanej ze sprzedażą. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37653 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37652/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek, Społeczeństwo, Polityka : Projekt Wydziału Nauk Politycznych ; t. 7)
Część 1: Identyfikacja sytuacji kryzysowych. Ocena ryzyka; 1. Andrzej Skrzypek, Marek Jabłonowski: „Odpowietrza, głodu, ognia i wojny”; 2. Jan Rak: Próba ewaluacji ryzyka globalnego polskiej gospodarki; 3. Lidia Jabłonowska-Luba: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku; 4. Krzysztof Opolski: Służby i organy reagowania kryzysowego a zarządzanie jakością; Część 2: Międzynarodowe aspekty stanów kryzysowych; 1. Stanisław Koziej: Globalna strategia walki z terroryzmem; 2. Marek Madej: Zagrożenia asymetryczne – istota, specyfika, strategiczna ranga z polskiej perspektywy; 3. Katarzyna Chwała: Współpraca Polski z państwami ościennymi w zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych; Część 3: Sytuacje kryzysowe. wybrane zdarzenia i działania; 1. Andrzej Kurkiewicz: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym; 2. Józef Tymanowski: Wyzwania i zagrożenia w polskiej polityce bezpieczeństwa. Analiza zagrożeń kryzysowych po 1990 roku; 3. Andrzej Ostast: Zadania realizowane przez jednostki policji po wprowadzeniu gotowości czasu kryzysu. Policyjne sytuacje kryzysowe; 4. Włodzimierz Fehler: Użycie sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych; 5. Romuald Grocki: Kryterium czasu w planach reagowania kryzysowego; 6. Włodzimierz Blaszczyński: Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie katastrofy budowlanej w Chorzowie; 7. Bogdan Kosowski: Rola organizacji pozarządowych w systemie zrządzania kryzysowego; 8. Bogdan Zdrodowski: Kształcenie kadr na potrzeby bezpieczeństwa; 9. Eugeniusz Nowak: Logistyka w sytuacjach kryzysowych; 10. Jan Wojnarowski: Kryzysy konsekwencją zagrożeń cywilizacyjnych; 11. Tadeusz Leszczyński: Kryzys jako sytuacja decyzyjna w organizacji; Część 4: Społeczne konsekwencje kryzysów; 1. Marian Cieślarczyk: Kultura bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych; 2. Dariusz Tworzydło: Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w prognozowaniu i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym; 3. Wiesław Macierzyński: Rola mediów w komunikacji kryzysowej; Część 5: Zapobieganie sytuacjom kryzysowym; 1. Tomasz Aleksandrowicz: Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zwalczania terroryzmu; 2. Wiesław Śmiałek: Zapobieganie i likwidacja likwidacji skutków katastrof i klęsk żywiołowych w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; 3. Andrzej Glen: Bezpieczeństwo powietrzne elementem systemu bezpieczeństwa państwa; 4. Jan Borkowski: Uwarunkowania rozwoju zagrożeń terrorystycznych; 5. Stanowisko I Krajowej Konferencji Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Stan i perspektywy. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40481, 40480 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40479/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44721/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Determinanty zarządzania ryzykiem w Polsce; 2. Kompetencje administracji publicznej w zakresie zarządzania ryzykiem; 3. Normy z zakresu zarządzania ryzykiem; 4. Metodyki analizy ryzyka stosowane w innych krajach; 5. Metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem; 6. Zastosowanie metody foresight do identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; 7. Metodyka zarządzania ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47958/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 182)
I. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie; 1. Krzysztof Łyskawa, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (artykuł sprawozdawczy); 2. Anna Bera, Dariusz Pauch, Ubezpieczenie od sprzeniewierzenia jako instrument zarządzania ryzykiem nadużyć w przedsiębiorstwie; 3. Romuald Holly, Agnieszka Chmielewska, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzadzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa); 4. Robert Dankiewicz, Monitoring ryzyka utraty należności w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego; 5. Beata Dubiel, Ubezpieczenie działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; 6. Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz, Uwarunkowania wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP w 2009 roku - wyniki badań ankietowych; 7. Petre Iltchev, Wielowymiarowa mapa ryzyka - metoda zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem w placówkach opieki zdrowotnej; 8. Ryszard Stempel, Ryzyko w uprawach polowych na terenie Polski Północnej i wykorzystane ubezpieczenia; II. Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń; 1. Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń (artykuł sprawozdawczy); 2. Sylwia Bożek, Uwagi o możliwości wykorzystania standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym; 3. Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Determinanty zmian w strategicznym zarządzaniu kosztami zakładu ubezpieczeń; 4. Teresa Tatiana Czerwińska, Cele polityki inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w świetle koncepcji interesariusza; 5. Aneta Grygoruk, Elżbieta Ostrowska, Analiza struktury i ocena efektywności portfela inwestycyjnego towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II w latach 2003-2008; 6. Tomasz Jedynak, Możliwości zastosowania ratingu jako uproszczonej metody oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń; 7. Robert Kurek, Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń - nowy element dyscypliny rynkowej w świetle Solvency II; 8. Malwina Lemkowska, Przesłanki wdrażania znormalizowanego systemu zarządzania jakością w zakładzie ubezpieczeń; 9. Jan Piątek, Koszty działalności zakładów ubezpieczeń - pojęcie i prezentacja; 10. Anna Szkarłat-Koszałka, Klasyfikacja instrumentów finansowych a wynik finansowy ubezpieczyciela; 11. Stanisław Wieteska, Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie dla osób z wszczepionym stymulatorem serca; III. Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach; 1. Piotr Manikowski, Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach (artykuł sprawozdawczy); 2. Beata Jackowska, Ewa Wycinka, Zastosowanie scoringu do oceny ryzyka ubezpieczeniowego; 3. Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka, Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP; 4. Anna Kufel-Siemińska, O metodologii badań ilościowych nad dystrybucją usług ubezpieczeniowych; 4. Viera Pacakova, Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company; 5. Krzysztof Piasecki, Nieprecyzyjny opis porządku zatrzymania straty; 6. Jacek Rodzinka, Model regresji liniowej lojalności klientów indywidualnych zakładów ubezpieczeń działu II; 7. L'ubica Sipkova, Hanna Bohacova, Juraj Sipko, Quantile Models of Losses in Property Insurance; 8. Ondrej Slavicek, Bonus-malus Systems : Theory and Practice; 9. Alicja Wolny-Dominiak, Szacowanie stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modelu HGLM. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56493/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Kapitał ryzyka – identyfikacja problemu; Rozdział 1: Kategoria kapitału z perspektywy finansów przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Poglądy dotyczące struktury kapitału w dorobku teorii finansów przedsiębiorstw; Rozdział 3: Propozycja szerszego spojrzenia na strukturę kapitału przedsiębiorstwa – uzasadnienie dla kategorii kapitału ryzyka; Część 2: Zastosowanie kapitału ryzyka w przedsiębiorstwie – problemy decyzyjne; Rozdział 4: Kapitał ryzyka a zarządzanie ryzykiem – umiejscowienie problemów decyzyjnych; Rozdział 5: Cel zarządzania ryzykiem z perspektywy finansów przedsiębiorstwa a rola kapitału ryzyka; Rozdział 6: Ocena ryzyka jako podstawa analizy zapotrzebowania na kapitał ryzyka; Rozdział 7: Źródła kapitału ryzyka – propozycja klasyfikacji; Rozdział 8: Tradycyjne źródła kapitału ryzyka; Rozdział 9: Alternatywne źródła kapitału ryzyka oparte na retencji; Rozdział 10: Alternatywne źródła kapitału ryzyka oparte na kontraktach; Rozdział 11: Alternatywne źródła kapitału ryzyka oparte na transferze ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy; Rozdział 12: Problem rachunku kosztu kapitału ryzyka; Część 3: Zastosowanie kapitału ryzyka w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań własnych; Rozdział 13: Ramy koncepcyjne badań własnych; Rozdział 14: Identyfikacja związku zarządzania ryzykiem z podejmowaniem decyzji finansowych; Rozdział 15: Zastosowanie źródeł kapitału ryzyka w badanych przedsiębiorstwach; Rozdział 16: Wiedza o źródłach kapitału ryzyka; Rozdział 17: Uwarunkowania zastosowania alternatywnych źródeł kapitału ryzyka w opinii ekspertów. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58493 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58492/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdowe instrumenty pochodne / Ewelina Wiśniewska. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 182 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Charakterystyka rynku terminowego oraz jego instrumentów; Rozdział 2: Giełdowy rynek finansowych instrumentów pochodnych; Rozdział 3:Rola instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; Rozdział 4: Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju giełdowego rynku finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37391 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37390/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48282 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48281/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynki i instrumenty finansowe; 2. Tworzenie strategii inwestycyjnej; 3. Podstawy analizy trendu; 4. Podstawowe formacje w analizie trendu; 5. Inne narzędzia analizy technicznej; 6. Wybór spółek do portfela inwestycyjnego; 7. Alternatywne strategie inwestycyjne. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37583 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37582/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41007/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 155)
1. Michał Jurek, Paweł Marszałek, Modele kryzysów bankowych i walutowych; 2. Paweł Marszalek, Stabilność systemów wolnej bankowości - wnioski z doświadczeń historycznych; 3. Michał Jurek, Wpływ kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych na pozycję dolara jako pieniądza międzynarodowego; 4. Kilion Munyama, Udział wybranych międzynarodowych instytucji finansowych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu finansowego; 5. Anna Iwańczuk, Nadzór banków centralnych nad systemami płatniczymi w warunkach integracji europejskiej; 6. Radosław Kałużny, Przydatność sprawozdań finansowych banków w ocenie zagrożenia ryzykiem utraty płynności finansowej i upadłości; 7. Grzegorz Kotliński, Źródła ryzyka operacyjnego a kształtowanie polityki bezpieczeństwa banku; 8. Ewa Kulińska-Sadłocha, Grzegorz Kotliński, Zaufanie jako element rozwoju nowego systemu bankowego w Polsce; 9. Ewa Kulińska-Sadłocha, Controlling bankowy w obliczu kryzysu finansowego; 10. Ryszard Mikołajczak, Stabilność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce; 11. Eryk Łon Indeks branży bankowej a zmiany realnego tempa polskiego PKB; 12. Krzysztof Waliszewski, Nadzór oraz licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność polskiego systemu bankowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zewnętrzne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych w Polsce i ich wpływ na wyniki finansowe; 2. Elementy zarządzania wybranymi pozycjami bilansu banku spółdzielczego; 3. Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej banku spółdzielczego; 4. Ryzyko w działalności banku spółdzielczego - wybrane aspekty;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20622 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20621/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46228 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46227/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60287 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again