Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Stabryła Adam
(3)
Balcerzak Adam P
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Chechelski Piotr
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Górecka Dorota
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Morkis Grażyna
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(6)
Zarządzanie
(2)
Budżetowanie
(1)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Globalizacja
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inwestycje
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kultura przedsiębiorstwa
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Produkty rolno
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Żywność
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 753)
1. Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu projektami; 2. Ekonomiczno- organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego; 3. Ewolucja władania korporacyjnego; 4. Przedsiębiorstwo z perspektywy nowej ekonomii; 5. Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji; 6. Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w procesie innowacyjnym; 7. Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej; 8. Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence; 9. Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej; 10. Rozwój systemów normalizacji jakości; 11. Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie; 12. Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji; 13. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości firmy; 14. Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości- prezentacja wyników badań; 15. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej- regulacje prawne; 16. Kontrola wewnętrzna w strukturach zdecentralizowanych; 17. Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu; 18. Zastosowanie metodyki wdrożeniowej systemu klasy ERP na przykładzie CDN Egeria.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria ekonomii w obliczu ewolucji gospodarki; Cz. 2: Teoria i praktyka ekonomii i polityki międzynarodowej; Cz. 3: Przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji; Cz. 4: Dylematy zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem; Cz. 5: Wiedza i kultura organizacyjna jako fundament efektywności nowoczesnej organizacji; Cz. 6: Współczesne teorie zarządzania ryzykieka gm a praktyospodarcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30772 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30771/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 727)
1. Aspekt interpretacyjny i metodologiczny projektowania systemów referencyjnych zarządzania; 2. Metodyczne aspekty oceny produktywności; 3. Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej; 4. Możliwości wykorzystania outsourcingu w usługach publicznych; 5. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej; 6. Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej; 7. Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; 8. Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie; 9. Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego; 10. Monitoring jako narzędzie zarządzania firmą; 11. Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej; 12. Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa; 13. Analiza pojęcia jakości pracy; 14. Rozwój koncepcji zarządzania wiedzą; 15. Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym; 16. Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 713)
1. Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi; 2. Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma; 3. Benchmarking jako metoda restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie; 4. Model rozwoju kompetencji menedżerskich; 5. Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucji użyteczności publicznej; 6. Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników; 7. Techniki organizatorskie w strukturze metody SMED.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: WYZNACZNIKI KONKURENCYJNOŚCI ORGANIZACJI; Rozdział 1: Luka kompetencyjna przedsiębiorstwa w zarządzaniu Konkurencyjnością; Rozdział 2: TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Wpływ nowoczesnych metod przygotowania i zarządzania produkcją na konkurencyjność przedsiębiorstw; Rozdział 4: Istnienie kluczowych kompetencji warunkiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Proces zlecania kontraktowego jako przykład prewencji restrukturyzacyjnej poprawiającej konkurencyjność małych przedsiębiorstw produkcyjnych; Rozdział 6: Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności; Rozdział 7: Ocena źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku cementu w Polsce; Rozdział 8: Wykorzystanie środków publicznych, w tym Funduszu Spójności dla potrzeb finansowania i poprawy konkurencyjności gmin należących do Związku Gmin Karkonoskich; Cz. 2: KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA; Rozdział 9: Strategie relacyjne w procesie rozwoju organizacji; Rozdział 10: Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw w aspekcie realizacji założeń koncepcji TQM Rozdział 11: Podejście zasobowe w zarządzaniu strategicznym - próba systematyki pojęć i podstawowych założeń111; Rozdział 12: Modelowanie strategii przedsiębiorstw energetycznych; Rozdział 13: Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku; nieruchomości w Polsce; Rozdział 14: Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości; Rozdział 15: Leasing środków trwałych w Polsce i w Europie w latach 1995-2005;Cz. 3: WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Rozdział 16: Identyfikacja i analiza wybranych problemów w zarządzaniu środowiskowym polskich przedsiębiorstw; Rozdział 17: Mapa strategii narzędziem wspierającym wdrożenie strategicznej karty wyników; Rozdział 18: Ryzyko w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem; Rozdział 19: Ocena ryzyka zawodowego fundamentem systemowego zarządzania BHP; Rozdział 20: Podmiotowość pracownicza w systemie nadzoru korporacyjnego; Rozdział 21: Nadzór właścicielski realizowany przez spółkę dominującą wobec podmiotów zależnych działających w formie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Studium przypadku; Rozdział 22: Stakeholders systemu transportu zbiorowego w kontekście potencjału realizacji usługi przewozowej; Rozdział 23: 10 największych błędów polskich menedżerów; Rozdział 24: Kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie majątkiem; Rozdział 25: Rozwinięta metoda oceny efektywności zarządzania zapasami; Cz. 4: OBSZARY I EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW; Rozdział 25: Rekonfiguracja procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie restrukturyzującym się; Rozdział 26: Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy; Rozdział 27: Restrukturyzacja jako instrument zwiększania wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 28: Innowacje a wzrost wartości przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych; Rozdział 29: Znaczenie zasobów klienckich w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw; Rozdział 30: Efekty synergii jako podstawa procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw; Rozdział 31: Funkcje sekurytyzacji aktywów w przedsiębiorstwie; Cz. 5: PROCESY RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - ASPEKTY METODYCZNO-PRAKTYCZNE Rozdział 32: Możliwości doskonalenia procesów w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań; Rozdział 33: Zmiany struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 34: Bariery utrudniające korzystanie z funduszy unijnych przez sektor MSP; Rozdział 35: Wspieranie mikroprzedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim ze środków funduszy strukturalnych; Rozdział 36: Wykorzystanie funduszu strukturalnych na rzecz zwiększenia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Irlandii; Rozdział 37: Znaczenie i udział korporacji transnarodowych w produkcji przemysłu spożywczego w Polsce; Rozdział 38: Wzrost znaczenia gospodarstw ekologicznych jako jeden z kierunków restrukturyzacji sektora rolniczego; Rozdział 39: Zmiany wielkości i struktury oraz kierunki restrukturyzacji ruchu turystycznego w uzdrowiskach w Polsce; Rozdział 40: Restrukturyzacja spółdzielni poprzez jej gospodarcze przekształcenie w spółkę kapitałową; - Rozdział 41: Sytuacja ekonomiczno-finansowa w polskich elektrowniach na przykładzie Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w roku 2005;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28606/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Pojęcie i elementy controllingu; 2. Rola budżetów w systemie controllingu; 3. Behawioralne aspekty budżetowania; 4. Zakres zastosowań metod budżetowania; 5. Informacyjno-kontrolne funkcje odchyleń w budżetowaniu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14137 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14136/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan wdrożania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego; 2. Inwestycje w przemyśle spożywczym w latach 2000-2005; 3. Eksport przemysłu spożywczego w latach 2003-2005; 4. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych; 5. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again