Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(24)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(23)
Author
Ciekanowski Zbigniew
(2)
Kaczmarczyk Barbara (nauki wojskowe)
(2)
Koziński Mieczysław
(2)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(2)
Śmiałek Wiesław
(2)
Abgarowicz Grzegorz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Borek Paweł (1978- )
(1)
Cebul Krzysztof (1979- )
(1)
Ficoń Krzysztof (1947- )
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Jabłonowski Marek (1954- )
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Krynojewski Franciszek R
(1)
Lisiecki Marek (1950- )
(1)
Mazur Sławomir M
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Ostrowska Monika H
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Plasota Tomasz
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Raczkowska-Lipińska Mirosława
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Smolak Leszek
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Stęplewski Bogumił
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tyburska Agata
(1)
Wachnik Monika
(1)
Walancik Marek
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Woszczatyński Marek
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(23)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Doktoranci
(2)
Analitycy systemów teleinformatycznych
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Subject
Zarządzanie kryzysowe
(24)
Bezpieczeństwo narodowe
(14)
Bezpieczeństwo publiczne
(8)
Bezpieczeństwo informacyjne
(3)
Bezpieczeństwo państwa
(2)
Powódź
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Straż graniczna
(2)
Wojsko
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo identyfikacyjne państwa
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Handel ludźmi
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
NATO
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Policja
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka lokalna
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rozwój lokalny
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła państwa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
2001-0
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Afryka
(1)
Chiny
(1)
Niemcy
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Opracowanie
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
24 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39035 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39034/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek, Społeczeństwo, Polityka : Projekt Wydziału Nauk Politycznych ; t. 7)
Część 1: Identyfikacja sytuacji kryzysowych. Ocena ryzyka; 1. Andrzej Skrzypek, Marek Jabłonowski: „Odpowietrza, głodu, ognia i wojny”; 2. Jan Rak: Próba ewaluacji ryzyka globalnego polskiej gospodarki; 3. Lidia Jabłonowska-Luba: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku; 4. Krzysztof Opolski: Służby i organy reagowania kryzysowego a zarządzanie jakością; Część 2: Międzynarodowe aspekty stanów kryzysowych; 1. Stanisław Koziej: Globalna strategia walki z terroryzmem; 2. Marek Madej: Zagrożenia asymetryczne – istota, specyfika, strategiczna ranga z polskiej perspektywy; 3. Katarzyna Chwała: Współpraca Polski z państwami ościennymi w zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych; Część 3: Sytuacje kryzysowe. wybrane zdarzenia i działania; 1. Andrzej Kurkiewicz: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym; 2. Józef Tymanowski: Wyzwania i zagrożenia w polskiej polityce bezpieczeństwa. Analiza zagrożeń kryzysowych po 1990 roku; 3. Andrzej Ostast: Zadania realizowane przez jednostki policji po wprowadzeniu gotowości czasu kryzysu. Policyjne sytuacje kryzysowe; 4. Włodzimierz Fehler: Użycie sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych; 5. Romuald Grocki: Kryterium czasu w planach reagowania kryzysowego; 6. Włodzimierz Blaszczyński: Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie katastrofy budowlanej w Chorzowie; 7. Bogdan Kosowski: Rola organizacji pozarządowych w systemie zrządzania kryzysowego; 8. Bogdan Zdrodowski: Kształcenie kadr na potrzeby bezpieczeństwa; 9. Eugeniusz Nowak: Logistyka w sytuacjach kryzysowych; 10. Jan Wojnarowski: Kryzysy konsekwencją zagrożeń cywilizacyjnych; 11. Tadeusz Leszczyński: Kryzys jako sytuacja decyzyjna w organizacji; Część 4: Społeczne konsekwencje kryzysów; 1. Marian Cieślarczyk: Kultura bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych; 2. Dariusz Tworzydło: Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w prognozowaniu i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym; 3. Wiesław Macierzyński: Rola mediów w komunikacji kryzysowej; Część 5: Zapobieganie sytuacjom kryzysowym; 1. Tomasz Aleksandrowicz: Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zwalczania terroryzmu; 2. Wiesław Śmiałek: Zapobieganie i likwidacja likwidacji skutków katastrof i klęsk żywiołowych w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; 3. Andrzej Glen: Bezpieczeństwo powietrzne elementem systemu bezpieczeństwa państwa; 4. Jan Borkowski: Uwarunkowania rozwoju zagrożeń terrorystycznych; 5. Stanowisko I Krajowej Konferencji Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Stan i perspektywy. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40481, 40480 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40479/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Determinanty zarządzania ryzykiem w Polsce; 2. Kompetencje administracji publicznej w zakresie zarządzania ryzykiem; 3. Normy z zakresu zarządzania ryzykiem; 4. Metodyki analizy ryzyka stosowane w innych krajach; 5. Metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem; 6. Zastosowanie metody foresight do identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; 7. Metodyka zarządzania ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47958/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Rozdział 1: Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce; Rozdział 2: Stany nadzwyczajne; Rozdział 3: Plan reagowania kryzysowego; Rozdział 4: Fazy zarządzania kryzysowego; Rozdział 5: Zarządzanie progresywne i konserwatywne; Rozdział 6: Poziomy reagowania; Rozdział 7: Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 8: Domeny bezpieczeństwa; Rozdział 9: Planowanie cywilne; Rozdział 10: Obrona cywilna; Rozdział 11: Definicje kryzysu; Rozdział 12: Społeczne postrzeganie zagrożeń; Rozdział 13: Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa; Rozdział 14: Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy; Rozdział 15: Współpraca cywilno-wojskowa; Rozdział 16: Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa: Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49218 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49217/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Dr Katarzyna Cabaj, dr Mieczysław Koziński, Ewa Bardadyn: Teoretyczny wyraz zarządzania kryzysowego; 2. Dr Katarzyna Cabaj: Współczesne zarządzanie kryzysowe; 3. Dr Mieczysław Koziński, Ewa Bardadyn: Podstawy prawne i edukacyjne zarządzania kryzysowego w Polsce; 4. Dr Mieczysław Koziński Ewa Bardadyn: Funkcjonowanie zarządzania kryzysowego; 5. Dr hah. Jerzy Zawisza, dr Katarzyna Cabaj: Zarządzanie kryzysowe; 6. Dr Weronka Jakubczak: Cywilizacyjny wymiar globalizacji; 7. Dr Katarzyna Cabaj: Media w sytuacjach kryzysowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39211 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39210/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. - Stan prawny na 10 kwietnia 2011 roku. - Warszawa : Difin, 2011. - 359, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Część 1; Rozdział 1: Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej; Rozdział 2: Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; Część 2: Rozdział 1: Zadania i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych; Część 3; Rozdział 1: Strategiczne kierunki działania administracji publicznej; Rozdział 2: Rządowe programy profilaktyczne; Rozdział 3: Rozwój centralnych programów prewencyjnych w Polsce; Rozdział 4: Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym; Rozdział 5: Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych; Rozdział 6: Budowa systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej; Rozdział 7: Budowa programów prewencyjnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48669, 48668, 38998 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38996/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Marek Walancik : Współczesne komunikowanie – media społecznościowe i Crowdsourcing jako dobre praktyki w przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom; Karolina Wojtasik : Uśpione komórki, samotne wilki albo walka zbrojna w Syrii i Iraku. Analiza podręczników i instrukcji dla radykalnych sympatyków tzw. Państwa Islamskiegop; Jarosław Stelmach : Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zwalczania aktów terroryzmu lotniczego; Wojciech Ołdyński, Jadwiga Stawnicka : Policja wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Zarządzanie strategiczne z perspektywy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu; Michał Piekarski : jednostki specjalne Policji, Straży Granicznej oraz innych służb policyjnych w obliczu współczesnych wyzwań; Piotr Kozłowski : Polskie formacje graniczne w systemie bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej ; Daria Hofman : Straż Graniczna w perspektywie socjologii grup dyspozycyjnych; Piotr Lipiński : Straż Graniczna jako ważny element systemu bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń asymetrycznych – przyczynek do dyskusji; Barbara Mróz : Zarządzanie kryzysowe Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń o charakterze transgranicznym; Tomasz Ciszewski : Wybrane aspekty współpracy terenowych organów Straży Granicznej organami terytorialnie właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego; Janusz Becker : Centralne Biuro Antykorupcyjne a Partnerstwo Wschodnie; Sebastian Pich : Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Ilona Kulik : Rola organów administracji niezespolonej w ochronie infrastruktury krytycznej; Rafał Wróbel : Multimedialny Trening Decyzyjny w kontroli przygotowania podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce; Janusz Czech : Zarządzanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej w aspekcie zagrożenia powodziowego; Mateusz Zulczyk, Witold Kustra : Flota bałtycka w pansiwowym programie zbrojeń federacji rosyjskiej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47972/ VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie kryzysowe w samorządach – podstawy teoretyczne; Rozdział 2: Zarządzanie kryzysowe w samorządach w ujęciu praktycznym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47032 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47031/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Jan Gołębiewski. - Warszawa : Difin, 2015. - 311, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Rozdział 1: Interdyscyplinarny charakter zarządzania kryzysowego; 1.1. System zarządzania kryzysowego; 1.2. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w państwie demokratycznym; Rozdział 2 : Narzędzia zarządzania kryzysowego; 2.1. Prawo kryzysowe; 2.2. Zarządzanie kryzysowe priorytetem cywilnego planowania kryzysowego; 2.3. Zarys współczesnych koncepcji zarządzania kryzysowego; Rozdział 3: Treść zarządzania kryzysowego; 3.1. Konsekwencja w zarządzaniu kryzysowym; 3.2. Wrażliwości społeczeństwa i środowiska na zagrożenia; 3.3. Finansowanie zarządzania kryzysowego; 3.4. Edukacja i szkolenie w zarządzaniu kryzysowym; Rozdział 4 : Etap przed katastrofą – faza zapobiegania; 4.1. Wprowadzenie do zapobiegania; 4.2. Planowanie zapobiegania; 4.3. Czynniki motywacyjne zapobiegania (minimalizowania); 4.4. Strategie zapobiegania; Rozdział 5: Etap przed katastrofą – faza przygotowania (gotowości); 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Planowanie reagowania; 5.3. Sporządzanie dokumentu – planu – wraz aneksami i załącznikami; 5.4. Ostateczna formuła planu reagowania (gotowości); 5.5. Charakterystyka dobrego planu; 5.6. Promocja i prezentacja planu; Rozdział 6 : Etap realizacyjny – faza reagowania; 6.1. Strategie reagowania kryzysowego; 6.2. Kolejność reagowania ; 6.3. Informowanie; 6.4. Szacowanie strat i szkód; 6.5. Funkcjonowanie centrum operacyjnego (reagowania kryzysowego); 6.6. Reagowanie kryzysowe w NATO; Rozdział 7 : Odbudowa integralną częścią cyklu kryzysowego; 7.1. Uwarunkowania i wymogi; 7.2. Organizacja wszechstronnej pomocy; 7.3. Oczekiwania, potrzeby, możliwości, programy ; 7.4. Odbudowa długofalowa, trwała. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50428 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50427/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System pogotowia NATO; 2. System reagowania kryzysowego NATO; 3. Uwarunkowania zadań sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej w sytuacjach kryzysowych; 4. Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w zarządzaniu kryzysowym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38102/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)
Publikacja dotyka wielu kwestii związanych z bezpieczeństwem w makro- i mikroskali. Opracowanie zawiera wartościowe rozumienie prawnych i organizacyjnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach przygranicznych. Może stanowić cenny materiał dla studentów kierunków bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz osób zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54372 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54371/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kształtowanie się ustroju i zadań samorządu terytorialnego ; Rozdział 2: Uwarunkowania rozwoju lokalnego; Rozdział 3 : Rozwój samorządności terytorialnej; Rozdział 4: Strategia rozwoju gminy; Rozdział 5: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w rozwoju lokalnym; Rozdział 6: Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32830, 32829 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32828/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 8)
Część 1: Podstawy metodologiczne zarządzania kryzysowego; Rozdział 1: Wprowadzenie do pojęcia kryzys oraz klasyfikacja sytuacji kryzysowych; Rozdział 2: Podstawy inżynierii zarządzania kryzysowego; Rozdział 3: Podstawy zarządzania kryzysowego; Rozdział 4: Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym; Rozdział 5: Antycypacja w zarządzaniu kryzysowym; Część 2: Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; Rozdział 6: Uwarunkowania prawne organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; Rozdział 7: Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; Rozdział 8: Systemy wykrywania i alarmowania; Rozdział 9: Planowanie kryzysowe; Rozdział 10: Podstawy zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych; Część 3: Struktury ratownicze i ochrona ludności w ramach systemu zarządzania kryzysowego; Rozdział 11; Struktury ratownicze w ramach powszechnego systemu ochrony ludności; Rozdział 12; Podstawy zachowania się w sytuacjach zagrożenia; Rozdział 13; zarządzanie kryzysowe w innych państwach. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60214/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52941/VI czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Ochrona infrastruktury krytycznej / pod red. Agaty Tyburskiej. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. - 336 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Część 1: Infrastruktura krytyczna a problemy bezpieczeństwa narodowego; 1. prof. dr hab. Marian Cieślarczyk: Problematyka bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej postrzegana z różnych perspektyw badawczych; 2. prof. dr hab. Józef Marczak: Podstawa skutecznej ochrony i obrony infrastruktury krytycznej - powszechna Obrona Terytorialna; 3. dr inż. Mieczysław Koziński: Tradycje i współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego; 4. dr Weronika Jakubczak: Globalizacja a infrastruktura krytyczna; 5. asp. sztab. Marek Nadarzewski: Procesy i zjawiska zachodzące w bezpieczeństwie Polski; Część 2: Ochrona infrastruktury krytycznej – zakres pojęciowy, koncepcje i unormowania prawne; 1. prof. dr hab. Zenon Trejnis: Infrastruktura krytyczna — koncepcje i zakres; 2. dr inż. Ryszard Piwowarczyk: Europejska infrastruktura krytyczna; 3. dr Ryszard Radziejewski: Ochrona infrastruktury krytycznej — uregulowania prawne; 4. Maciej Pyznar: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w systemie ochrony tej infrastruktury — wizja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 5. dr Andrzej Sęk, gen. W stanie spoczynku Henryk Tokarski: Prawne determinanty ochrony osób, mienia, obszarów i obiektów; Część 3: Zagrożenia elementów kluczowych infrastruktury państwa wybrane ujęcia w zarządzaniu kryzysowym; 1. Jerzy Stanisław Michalik: Zagrożenia poważnymi awariami w zakładach stacjonarnych oraz w transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych jako możliwe przyczyny sytuacji kryzysowych; 2. płk dr inż. Zbigniew Piątek: Telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna w zarządzaniu kryzysowym; 3. kmdr por dr inż. Ernest Lichocki: Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej w aspekcie infrastruktury krytycznej państwa; 4. dr inż. Witołd Stefan Moczulski: Strategiczny aspekt infrastruktury krytycznej obszaru polskiej przestrzeni powietrznej; 5. Cezary Sochala, Tomasz Nalepa: Zagrożenia dla ludzi, środowiska naturalnego oraz infrastruktury państwa wynikające z zastosowania broni masowego rażenia; 6. dr Ryszard Grosset, dr Zbigniew Ciekanowski: Zagrożenia infrastruktury krytycznej na przykładzie warszawskiego metra; 7. dr inż. Paweł Kępka: Analiza ryzyka na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej; 8. dr inż. Witold Skomra: Ochrona infrastruktury krytycznej w systemie zarządzania kryzysowego; Część 4: Ochrona elementów kluczowych infrastruktury państwa doświadczenia i dobre praktyki; 1. Wiesław Karnasiewicz, Rafał Kuczyński, Maria Januszewska: Ocena potencjalnych zagrożeń dla pracy krajowego systemu elektroenergetycznego; 2. Wojciech Marciszewski: Prawno-organizacyjne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku; 3. prof. dr hah. Andrzej Tuhielewicz, dr inż. Marcin Forkiewicz, Piotr Kowalczyk: Ocena stanu ochrony portowej infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym; 4. Wiesław Stach, Piotr Maliszewski: Ochrona portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Służby ochrony i sposób ich działania; 5. mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński: Hiszpańska propozycja zwalczania cyberprzestępczości; Część 5: Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej — wybrane przykłady; 1. prof. dr hab. Kuba Jałoszyński: Obiekty infrastruktury krytycznej a działania defensywne i ofensywne w obszarze zagrożeń terrorystycznych; 2. kpt. dr Adrian K. Siadkowski: Zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym a ochrona infrastruktury krytycznej. Straż Graniczna w systemie ochrony lotnictwa cywilnego; 3. dr hah. Bernard Wiśniewski: Reguły ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia dywersją; 4. płk dr Tadeusz Szczurek: Wykorzystanie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w ochronie infrastruktury krytycznej — uwarunkowania formalno-prawne; Część 6: Edukacja na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej; 1. mł. insp. dr Agata Tyburska: Kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39076, 39075 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39074/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kryzys społeczny a kryzys organizacji – ujęcie teoretyczne: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 2: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – uwarunkowania, organizacja, procesy: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 3: Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego: Janusz Ziarko. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40956/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego zagrożeń; Rozdział 2: Rodzaje i źródła zagrożeń; Rozdział 3: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; Rozdział 4; Uregulowania prawne w zakresie systemu bezpieczeństwa; Rozdział 5; Podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa regionalnego i globalnego; Rozdział 6: Rola administracji samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego; Rozdział 7: Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa; Rozdział 8: System ochrony ludności; Rozdział 9: Systemy bezpieczeństwa państwa; Rozdział 10: Znaczenie informacji we współczesnych systemach bezpieczeństwa; Rozdział 11: Bezpieczeństwo informacyjne; Rozdział 12: zarządzanie bezpieczeństwem państwa. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60524, 60523 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60522/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64179 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)
Część 1 : Granica państwa - pojęcie i istota- Teresa Grabińska; Rozdział 1 : Granica państwa - rozdzielenie czy zbliżenie, zamknięcie czy otwarcie?- Piotr Dobrowolski; Rozdział 2 : Kształtowanie granic rzeczypospolitej polskiej na przestrzeni wieków; Część 2 : Współczesne uwarunkowania ochrony granicy państwowej RP-Cezary Sochala; Rozdział 2 : Ochrona granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na lądzie wybrane zagadnienia w aspekcie dla współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa i obronności państwa - Cezary Sochala ; Rozdział 2 : Ochrona granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na morzu wybrane zagadnienia w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności państwa Cezary Sochala; Rozdział 3 : Ochrona granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej. wybrane zagadnienia w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności państwa Część 3 : Interdyscyplinarność zagrożeń granicznych- Marian Kopczewski; Rozdział 1 : Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych w rejonach transgranicznych- Marian Żuber, Adam Pawełczyk; Rozdział 2 : Zagrożenia w strefie przygranicznej; Adrian k Siadkowski Rozdział 3 : Kryzys migracyjny i zderzenie kultur i (bez)graniczne zagrożenie- Arkadiusz Kukuła; Rozdział 4 : Handel ludźmi jako zagrożenie transgraniczne- Beniamin Więzik; Rozdział 5 : Powódź błyskawiczna w zlewni wielkiej puszczy- Karolina Lis; Rozdział 6 : Powódź w terenach przygranicznych na przykładzie powodzi w Bogatyni w 2010 roku; Część 4 : Poznawcze i utylitarne aspekty działań ratowniczych- Zbigniew Ścibiorek; Rozdział 1 : Wybrane uwarunkowania kierowania akcją ratowniczą- Tomasz Zwęgliński; Rozdział 2 : Wymiar pomocy międzynarodowej podczas powodzi w 2010 roku- Zenon Zamiar Rozdział 3 : Uwagi do istoty ewakuacji zwierząt podczas zdarzeń nadzwyczajnych. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54370 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54369/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again