Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(12)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Brigham Eugene F
(2)
Dyk Maria
(2)
Gapenski Louis C
(2)
Sierpińska Maria
(2)
Doyle David P
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Fabozzi Frank J
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Konishi Atsuo
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Puławska Elżbieta
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Wędzki Dariusz
(1)
Wędzki Dariusz (1970- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwo
(5)
Rynek finansowy
(5)
Zarządzanie finansowe
(4)
Banki
(2)
Decyzje
(2)
Inwestycje
(2)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitał
(1)
Kasy oszczędnościowe
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(1)
Płynność
(1)
Płynność finansowa
(1)
Ryzyko
(1)
Strategie inwestycyjne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
11 results Filter
Book
In basket
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki. - [Wyd. 1, 10 dodr.]. - Warszawa : PWN, 2009. - 276, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42526, 42525 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42524/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota zarządzania finansami; Rozdział 2: Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiebiorstwa; Rozdział 3: Prognozowanie i planowanie potrzeb finansowych; Rozdział 4: Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5: Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; Rozdział 6: Rynek kapitałowy w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Koszt kapitału przedsiębiorstwa;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16419 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16418/XVII czyt. (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1040/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego bankiem; 2. Sprawozdania finansowe banku; 3. Zarządzanie efektywnością; 4. Zarządzanie ryzykiem; 5. Zarządzanie kapitałem; 6. Zintegrowanie zarządzanie efektywnością i ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16947, 16946 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16945/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 1: Przegląd teorii finansów; Rozdział 2: Ryzyko i dochód: cz.1; Rozdział 3: Ryzyko i dochód: cz.2; Rozdział 4: Wycena obligacji i akcji; Rozdział 5: Opcje i inne instrumenty pochodne; Cz.2: Decyzje dotyczące inwestycji długookresowych; Rozdział 6: Koszt kapitału; Rozdział 7: Metody podejmowania decyzji o preliminowaniu inwestycji; Rozdział 8: Analiza przepływów środków pieniężnych projektu; Rozdział 9: Analiza ryzyka przy preliminowaniu inwestycji; Rozdział 10: Optymalny preliminarz inwestycji; Cz.3: Struktura kapitału i polityka dywidend; Rozdział 11: Decyzje o strukturze kapitału cz.1; Rozdział 12: Decyzje o strukturze kapitału cz.2; Rozdział 13: Polityka dywidend; Cz.4: Decyzje dotyczące finansowania długoterminowego; Rozdział 14: Zwykły kapitał akcyjny i bankowość inwestycyjna; Rozdział 15: Dług długoterminowy; Rozdział 16: Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, warranty i zamienne papiery wartościowe; Rozdział 17: Leasing jako sposób finansowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5901 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5899/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.5: Analiza finansowa i planowanie długoterminowe; Rozdział 18: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 19: Długoterminowe planowanie finansowe; Cz.6: Planowanie i zarządzanie krótkoterminowe; Rozdział 20: Krótkoterminowe planowanie finansowe i preliminowanie inwestycji; Rozdział 21: Zarządzanie środkami pieniężnymi i finansowanie krótkoterminowe; Rozdział 22: Zapasy; Rozdział 23: Należności i polityka kredytowa; Cz.7: Zagadnienia specjalne; Rozdział 24: Restrukturyzacja firm: fuzje, wykup lewarowany i zdobywanie części majątku; Rozdział 25: Zarządzanie ryzykiem w firmie; Rozdział 26: Upadłość, restrukturyzacja i likwidacja; Rozdział 27: Ponadnarodowe zarządzanie finansami; Rozdział 28: Zarządzanie programami emerytalnymi; Rozdział 29: Zarządzanie finansami w firmach nie nastawionych na zysk;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5902 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5900/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej; 2. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 6. Metody monitorowania i prognozowania należności; 7. Polityka kredytowa wobec odbiorców; 8. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; 10. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 467, 466, 465, 464 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 463/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Jak dostosować sie do ciągłych zmian; 2. Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową; 3. Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową; 4. Ustalanie realnych kosztów działalności organizacyjnych - rachunek kosztów działań; 6. Analiza kosztów ogólnych; 7. Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów; 8. Koszty a wartość technologii informacyjnej; 9. Ocena strategiczna - końcowe zadania kontroli kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24612, 24611, 22208, 22207, 22206, 22205 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22204/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Źródła finansowania przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Kapitał zainwestowany i jego rentowność; Rozdział 3: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Strategie finansowe przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Integracja zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Rola kapitału warunkowego; Rozdział 7:Finansowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37385 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37384/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wartość pieniądza w czasie; 2: analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarzadzanie kapitałem obrotowym w przedsiebiorstwie; 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiebiorstwie; 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiebiorstw; 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji; 7. Koszt i struktura kapitału przedsiebiorstwa; 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych; 9. Planowanie finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32028 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32026/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Opłacalność zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Praktyczne podejście do zarządzania aktywami i pasywami; Rozdział 4: Charakterystyka zmienności cenowej papierów wartościowych o stałym dochodzie; Rozdział 5: Przegląd modeli zarządzania aktywami i pasywami oraz kontroli ryzyka stopy procentowej; Rozdział 6: Biuletyn nr 13 dla Kas Oszczędnościowych: implikacje dla menedżerów kas oszczędnościowych; Rozdział 7: Wartość rynkowa a dochód netto z tytułu odsetek: czy te dwa ujęcia są spójne?; Rozdział 8: Zarządzanie aktywami i pasywami metodą dochodu całkowitego przy wykorzystaniu modeli operacyjnych; Rozdział 9: Asekuracja przed ryzykiem stopy procentowej przy pomocy kontraktów terminowych, transakcji zamiennych i opcji; Rozdział 10: Nowe wytyczne dotyczące kapitału banku oraz ich implikacje; Rozdział 11: Wykorzystanie wytycznych dotyczących kapitału banku w planowaniu strategicznym; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy; Rozdział 13: Analiza ustrukturyzowaych transakcji arbitrażowych; Rozdział 14: Porównanie metod analizy hipotecznych papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13202 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13201/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again