Forma i typ
Książki
(25)
Dostępność
tylko na miejscu
(24)
dostępne
(21)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Autor
Hamrol Adam
(4)
Mantura Władysław
(4)
Łuczkiewicz Grzegorz
(3)
Budzyński Wojciech
(2)
Pocztowski Aleksy
(2)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Burnett Ken
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Cowling Alan
(1)
Deventer Donald R. Van
(1)
Fabozzi Frank J
(1)
Gesteland Richard R
(1)
Gratton Chris
(1)
Hampden-Turner Charles
(1)
Jung Bohdan
(1)
Katolik Jerzy
(1)
Konishi Atsuo
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kownacki Stanisław
(1)
Koźmiński Andrzej
(1)
Lundy Olive
(1)
Matten Chris
(1)
Nawrot Bogumiła
(1)
Pawlak Marek
(1)
Przybyś Katarzyna
(1)
Puławska Elżbieta
(1)
Rummel-Syska Zofia
(1)
Smith Clifford W
(1)
Smithson Charles W
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Trompenaars Fons
(1)
Uyemura Dennis G
(1)
Wilford D. Sykes
(1)
Ziębicki Bernard
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(25)
Język
polski
(25)
Temat
Zarządzanie
(17)
Przedsiębiorstwo
(9)
Banki
(4)
Zapewnienie jakości
(4)
Zarządzanie jakością
(4)
Kadry
(3)
Kultura
(2)
Marketing
(2)
Public relations
(2)
Siła robocza
(2)
Etnopsychologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kapitał
(1)
Kasy oszczędnościowe
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konkurencja
(1)
Konsulting
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Negocjacje
(1)
Obsługa klienta
(1)
Odpoczynek
(1)
Organizacja
(1)
Poradnictwo
(1)
Postęp techniczny
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płynność
(1)
Reklama
(1)
Rekreacja
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Strategie inwestycyjne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
25 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wizerunek firmy jako element wartości; Rozdział 2: Dziedziny pokrewne wizerunku firmy; Rozdział 3: Etapy wstępne zarządzania wizerunkiem; Rozdział 4: Komunikowanie się firmy z otoczeniem; Rozdział 5: Kierunki wspierania i rozwoju zarządzania wizerunkiem firmy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9607 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9606/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Umiędzynarodowienie i globalizacja; Rozdział 2: Nowe źródła przewagi konkurencyjnej; Rozdział 3: Strategia i struktury w zarządzaniu międzynarodowym; Rozdział 4: Umiędzynarodowienie podstawowych elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw; Rozdział 5: Integracja i koordynacja łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 6: Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5826, 5825, 5824 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5823/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Czym jest zarządzanie aktywami i pasywami?; Rozdział 2: Znaczenie ryzyka i dochodów oraz ocena wyników; Rozdział 3: Regulacje kapitałowe; Rozdział 4: Zastosowanie sygnałów rynkowych do wyceny kredytów i alokacji kapitału; Rozdział 5: Ryzyko stóp procentowych - przegląd zagadnień; Rozdział 6: Niedopasowanie stóp procentowych a zabezpieczania się przed ryzykiem; Rozdział 7: Analiza ryzyka stóp procentowych: analiza luki i modele symulacyjne; Rozdział 8: Analizy ryzyka stopy procentowej: średni czas oczekiwania; Rozdział 9: Cechy ryzyka stóp procentowych produktów bankowych; Rozdział 10: Ryzyko kredytowe i inne czynniki ryzyka; Rozdział 11: Analiza płynności; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów a wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 13: Pomiar rentowności; Rozdział 14: Wycena transferu; Rozdział 15: Jak to wszystko połączyć.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13204 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13203/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86890-39-8
1. Istota public relations; 2. Uwarunkowania prawne public relations; 3. Zasady organizacji działań public relations; 4. Tworzenie programu public relations; 5. Techniki tworzenia tożsamości firmy i oddzialywania na pracowników; 6. Media relations - współpraca ze środkami masowego przekazu; 7. Wydawnictwo firmowe; 8. Imprezy firmowe; 9. Sponsoring, lobbying i działania w sytuacji kryzysowej; 10. System oceny skuteczności i efektywności działań PR;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3837, 3836, 3835 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3833/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Publikacje Biznesowe)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88597-75-2
1.Co wiadomo o zarządzaniu relacjami z kluczowymi klientami; 2. Firma zorientowana na klienta; 3. Co wiadomo o klientach; 4. Budowa skutecznego systemu zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; 5. Planowanie działalności firmy; 6. Kluczowi klienci jako źródło zysków; 7. Jak stworzyć odpowiedni biznesplan dla każdego z kluczowych klientów; 8. Skuteczność porozumiewania się; 9. Zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu relacjami z klientami; 10. Tworzenie motywacji i budowanie skutecznie działających zespołów do spraw klientów; 11. Negocjacje z kluczowymi klientami; 12. ,,Już nie przynosisz mi kwiatów'', czyli utrata klienta;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24690 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24689/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1265 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88110-83-7
Rozdział 1: Podstawowe pojecia; Rozdział 2: Zarządzanie projektem w sensie instytucjonalnym; Rozdział 3: Model podejścia do projektowania; Rozdział 4: Cykl rozwiązywania problemów; Rozdział 5: Analiza sytuacji; Rozdział 6: Formułowanie celów; Rozdział 7: Synteza i analiza; Rozdział 8: Ocena i decydowanie; Rozdział 9: Kierowanie projektem; Rozdział 10: Współpraca; Rozdział 11: Komunikowanie się; Rozdział 12: Motywacja i opór przed zmianami; Rozdział 13: Konflikty i ich rozwiązywanie; Rozdział 14: Jak wprowadzać zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie; Rozdział 15: Ekonomiczna efektywność projektu; Rozdział 16: Metody sieciowe jako narzędzie planowania prac projektowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12114, 12113, 12112 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6484/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-10-2
Rozdział 1: Ewolucja instrumentów zarzązdania ryzykiem; Rozdział 2: Przegląd procesu zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Stan rynku produktów zarządzania ryzykiem; Rozdział 4: Jak zarządzanie ryzykiem może zwiększyć wartość firmy; Rozdział 5: Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach; Rozdział 6: Kontrakty forward; Rozdział 7: Zastosowanie kontraktów forward do zarządzania ryzykiem; Rozdział 8: Kontrakty futures; Rozdział 9: Zastosowanie kontraktów futures do zarządzania ryzykiem; Rozdział 10: Kontrakty swapowe; Rozdział 11: Wykorzystanie swapów do zarządzania finansowym ryzykiem cenowym; Rozdział 12: Elementarz opcji; Rozdział 13: Taksonomia modeli wyceny opcji; Rozdział 14: Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem cenowym; Rozdział 15: Inżynieria " nowych" produktów służących do zarządzania ryzykiem; Rozdział 16: Hybrydowe papiery wartościowe; Rozdział 17: Pomiar ryzyka odmowy zapłaty i zarządzania tym ryzykiem; Rozdział 18: Zarządzanie ryzykiem cenowym w portfelu instrumentów; Rozdział 19: Znaczenie zarządzania ryzykiem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9612 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5238/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 234)
ISBN: : 978-83-7252-671-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46502 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86890-27-4
1. Konsulting - nowa dziedzina rozwoju; 2. Konsultant skuteczny; 3. Relacje konsultant - klient; 4. jak doradzać; 5. Jak współpracować.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9924 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9923/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-46-3
Cz. 1: Rola i definicja kapitału; Rozdział 1: Rola kapitału: dlaczego od banków wymaga się, by utzrymywały kapitał; Rozdział 2: Wprowadzenie do technik alokacji kapitału: w jaki sposób banki inwestują swój kapitał i jak mierzą jego rentowność; Cz. 2: Alokacja kapitału w praktyce; Rozdział 3: Kapitał ustawowy: czy rzeczywiście jest tak nieistotny, jak wszyscy sądzą; Rozdział 4: Wartość ryzykowana a alokacja kapitału: metoda skorygowanego o ryzyko pomiaru wyników; Rozdział 5: Metoda odgórna: ustalenie kosztu kapitału i bufor " zysków zagrożonych"; Rozdział 6: Metody oparte na zmienności zysków; Cz. 3: Ograniczenie metody rentowności kapitału; Rozdział 7: Wypełnienie modeli treścią: znaczenie dobrych danych; Rozdział 8: Ograniczenie wskaźnika rentowności kapitału: perspektywa giełdowa; Rozdział 9: Wartość dla akcjonariuszy jako podstawowa miara wyników; Rozdział 10: Wdrażanie technik i procedur alokacji kapitału: przejście od systemu biernego do czynnego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24563, 24562 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5240/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 371 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością; Rozdział 1: Wybrane elemennty kwalitologii; Rozdział 2: Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania; Rozdział 3: Wprowadzenie do zarządzania jakością; Rozdział 4: Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; Rozdział 6: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 7: Zapewnienie jakości i sterowanie jakością; Rozdział 8: Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32542, 32541 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32540/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949 [Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr.]
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością; Rozdział 1: Wybrane elemennty kwalitologii; Rozdział 2: Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania; Rozdział 3: Wprowadzenie do zarządzania jakością; Rozdział 4: Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; Rozdział 6: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 7: Zapewnienie jakości i sterowanie jakością; Rozdział 8: Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4549, 4548, 4547, 4546 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4545/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949 [Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr.]
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością: Władysław Mantura; 1. Wybrane elementy kwalitologii; 2. Wybrane elementy nauk o zarządzaniu; 3. Wprowadzenie do zarządzania jakością; 4. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie: Adam Hamrol; 5. Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; 6. Instrumentarium zarządzania jakością; 7. Zapewnienie jakości w cyklu istnienia wyrobu. [j]zania jakością;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31219, 31218, 7852, 7851, 7850, 7849 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7848/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 3 uaktual. 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 371, [1] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949 [Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr.]
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością; Rozdział 1: Wybrane elemennty kwalitologii; Rozdział 2: Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania; Rozdział 3: Wprowadzenie do zarządzania jakością; Rozdział 4: Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; Rozdział 6: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 7: Zapewnienie jakości i sterowanie jakością; Rozdział 8: Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30898/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Perspektywy teoretyczne; Rozdział 1: Pojęcie strategii; Rozdział 2: Powstanie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; Cz.2: Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 3: Zarządzanie strategiczne; Rozdział 4: Struktury strategiczne; Rozdział 5: Kultura, strategia i zmiana; Rozdział 6: Planowanie zasobów ludzkich i strategia zasobów ludzkich; Cz. 3: Strategiczna integracja zasobów ludzkich; Rozdział 7: Selekcja strategiczna; Rozdział 8: Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy; Rozdział 9: Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami; Rozdział 10: Strategiczne relacje z pracownikami; Cz.4: Aspekt strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce. Studia przypadków.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 15290 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15289/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie historycznej; Rozdział 2: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 3: Planowanie zatrudnienia; Rozdział 4: Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia; Rozdział 5: Kierowanie ludźmi w organizacji; Rozdział 6: Ocenianie w procesie pracy; Rozdział 7: Rozwój zasobów ludzkich; Rozdział 8: Kształtowanie wynagrodzeń; Rozdział 9: Warunki i stosunki pracy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9645 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9643/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie historycznej; Rozdział 2: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 3: Planowanie zatrudnienia; Rozdział 4: Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia; Rozdział 5: Kierowanie ludźmi w organizacji; Rozdział 6: Ocenianie w procesie pracy; Rozdział 7: Rozwój zasobów ludzkich; Rozdział 8: Kształtowanie wynagrodzeń; Rozdział 9: Warunki i stosunki pracy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44940, 22541, 22540, 22538, 22537, 22536, 22535, 22534, 22533 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22532/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1.Siedem wymiarów kultury; 2. Iluzja organizacji uniwersalnej; 3. Znaczenie kultury; 4. Przestrzeganie zasad a stosunki między ludźmi; 5. Grupa i jednostka; 6. Uczucia i relacje; 7. Jak bardzo się angażujemy; 8. Jak przyznajemy status; 9. Jak zarządzamy czasem; 10. Jak odnosimy się do przyrody; 11. Kultury narodowe a kultura przedsiębiorstwa; 12. Zarzadzanie firmami międzynarodowymi i ponadnarodowymi; 13. Rozwiązywanie dylematów kulturowych; 14. Republika Południowej Afryki: tęczowy naród; 15. Płeś, pochodzenie etniczne i pozycja zawodowa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15163 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15162/VIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Opłacalność zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Praktyczne podejście do zarządzania aktywami i pasywami; Rozdział 4: Charakterystyka zmienności cenowej papierów wartościowych o stałym dochodzie; Rozdział 5: Przegląd modeli zarządzania aktywami i pasywami oraz kontroli ryzyka stopy procentowej; Rozdział 6: Biuletyn nr 13 dla Kas Oszczędnościowych: implikacje dla menedżerów kas oszczędnościowych; Rozdział 7: Wartość rynkowa a dochód netto z tytułu odsetek: czy te dwa ujęcia są spójne?; Rozdział 8: Zarządzanie aktywami i pasywami metodą dochodu całkowitego przy wykorzystaniu modeli operacyjnych; Rozdział 9: Asekuracja przed ryzykiem stopy procentowej przy pomocy kontraktów terminowych, transakcji zamiennych i opcji; Rozdział 10: Nowe wytyczne dotyczące kapitału banku oraz ich implikacje; Rozdział 11: Wykorzystanie wytycznych dotyczących kapitału banku w planowaniu strategicznym; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy; Rozdział 13: Analiza ustrukturyzowaych transakcji arbitrażowych; Rozdział 14: Porównanie metod analizy hipotecznych papierów wartościowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13202 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13201/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej