Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(24)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Hamrol Adam
(4)
Mantura Władysław
(4)
Łuczkiewicz Grzegorz
(3)
Budzyński Wojciech
(2)
Pocztowski Aleksy
(2)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Burnett Ken
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Cowling Alan
(1)
Deventer Donald R. Van
(1)
Fabozzi Frank J
(1)
Gesteland Richard R
(1)
Gratton Chris
(1)
Hampden-Turner Charles
(1)
Jung Bohdan
(1)
Katolik Jerzy
(1)
Konishi Atsuo
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kownacki Stanisław
(1)
Koźmiński Andrzej
(1)
Lundy Olive
(1)
Matten Chris
(1)
Nawrot Bogumiła
(1)
Pawlak Marek
(1)
Przybyś Katarzyna
(1)
Puławska Elżbieta
(1)
Rummel-Syska Zofia
(1)
Smith Clifford W
(1)
Smithson Charles W
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Trompenaars Fons
(1)
Uyemura Dennis G
(1)
Wilford D. Sykes
(1)
Ziębicki Bernard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Zarządzanie
(17)
Przedsiębiorstwo
(9)
Banki
(4)
Zapewnienie jakości
(4)
Zarządzanie jakością
(4)
Kadry
(3)
Kultura
(2)
Marketing
(2)
Public relations
(2)
Siła robocza
(2)
Etnopsychologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kapitał
(1)
Kasy oszczędnościowe
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konkurencja
(1)
Konsulting
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Negocjacje
(1)
Obsługa klienta
(1)
Odpoczynek
(1)
Organizacja
(1)
Poradnictwo
(1)
Postęp techniczny
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płynność
(1)
Reklama
(1)
Rekreacja
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Strategie inwestycyjne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wizerunek firmy jako element wartości; Rozdział 2: Dziedziny pokrewne wizerunku firmy; Rozdział 3: Etapy wstępne zarządzania wizerunkiem; Rozdział 4: Komunikowanie się firmy z otoczeniem; Rozdział 5: Kierunki wspierania i rozwoju zarządzania wizerunkiem firmy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9607 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9606/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Umiędzynarodowienie i globalizacja; Rozdział 2: Nowe źródła przewagi konkurencyjnej; Rozdział 3: Strategia i struktury w zarządzaniu międzynarodowym; Rozdział 4: Umiędzynarodowienie podstawowych elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw; Rozdział 5: Integracja i koordynacja łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 6: Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5826, 5825, 5824 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5823/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Czym jest zarządzanie aktywami i pasywami?; Rozdział 2: Znaczenie ryzyka i dochodów oraz ocena wyników; Rozdział 3: Regulacje kapitałowe; Rozdział 4: Zastosowanie sygnałów rynkowych do wyceny kredytów i alokacji kapitału; Rozdział 5: Ryzyko stóp procentowych - przegląd zagadnień; Rozdział 6: Niedopasowanie stóp procentowych a zabezpieczania się przed ryzykiem; Rozdział 7: Analiza ryzyka stóp procentowych: analiza luki i modele symulacyjne; Rozdział 8: Analizy ryzyka stopy procentowej: średni czas oczekiwania; Rozdział 9: Cechy ryzyka stóp procentowych produktów bankowych; Rozdział 10: Ryzyko kredytowe i inne czynniki ryzyka; Rozdział 11: Analiza płynności; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów a wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 13: Pomiar rentowności; Rozdział 14: Wycena transferu; Rozdział 15: Jak to wszystko połączyć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13204 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13203/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86890-39-8
1. Istota public relations; 2. Uwarunkowania prawne public relations; 3. Zasady organizacji działań public relations; 4. Tworzenie programu public relations; 5. Techniki tworzenia tożsamości firmy i oddzialywania na pracowników; 6. Media relations - współpraca ze środkami masowego przekazu; 7. Wydawnictwo firmowe; 8. Imprezy firmowe; 9. Sponsoring, lobbying i działania w sytuacji kryzysowej; 10. System oceny skuteczności i efektywności działań PR;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3837, 3836, 3835 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3833/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Publikacje Biznesowe)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88597-75-2
1.Co wiadomo o zarządzaniu relacjami z kluczowymi klientami; 2. Firma zorientowana na klienta; 3. Co wiadomo o klientach; 4. Budowa skutecznego systemu zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; 5. Planowanie działalności firmy; 6. Kluczowi klienci jako źródło zysków; 7. Jak stworzyć odpowiedni biznesplan dla każdego z kluczowych klientów; 8. Skuteczność porozumiewania się; 9. Zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu relacjami z klientami; 10. Tworzenie motywacji i budowanie skutecznie działających zespołów do spraw klientów; 11. Negocjacje z kluczowymi klientami; 12. ,,Już nie przynosisz mi kwiatów'', czyli utrata klienta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24690 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24689/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1265 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88110-83-7
Rozdział 1: Podstawowe pojecia; Rozdział 2: Zarządzanie projektem w sensie instytucjonalnym; Rozdział 3: Model podejścia do projektowania; Rozdział 4: Cykl rozwiązywania problemów; Rozdział 5: Analiza sytuacji; Rozdział 6: Formułowanie celów; Rozdział 7: Synteza i analiza; Rozdział 8: Ocena i decydowanie; Rozdział 9: Kierowanie projektem; Rozdział 10: Współpraca; Rozdział 11: Komunikowanie się; Rozdział 12: Motywacja i opór przed zmianami; Rozdział 13: Konflikty i ich rozwiązywanie; Rozdział 14: Jak wprowadzać zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie; Rozdział 15: Ekonomiczna efektywność projektu; Rozdział 16: Metody sieciowe jako narzędzie planowania prac projektowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12114, 12113, 12112 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6484/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-10-2
Rozdział 1: Ewolucja instrumentów zarzązdania ryzykiem; Rozdział 2: Przegląd procesu zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Stan rynku produktów zarządzania ryzykiem; Rozdział 4: Jak zarządzanie ryzykiem może zwiększyć wartość firmy; Rozdział 5: Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach; Rozdział 6: Kontrakty forward; Rozdział 7: Zastosowanie kontraktów forward do zarządzania ryzykiem; Rozdział 8: Kontrakty futures; Rozdział 9: Zastosowanie kontraktów futures do zarządzania ryzykiem; Rozdział 10: Kontrakty swapowe; Rozdział 11: Wykorzystanie swapów do zarządzania finansowym ryzykiem cenowym; Rozdział 12: Elementarz opcji; Rozdział 13: Taksonomia modeli wyceny opcji; Rozdział 14: Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem cenowym; Rozdział 15: Inżynieria " nowych" produktów służących do zarządzania ryzykiem; Rozdział 16: Hybrydowe papiery wartościowe; Rozdział 17: Pomiar ryzyka odmowy zapłaty i zarządzania tym ryzykiem; Rozdział 18: Zarządzanie ryzykiem cenowym w portfelu instrumentów; Rozdział 19: Znaczenie zarządzania ryzykiem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9612 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5238/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 234)
ISBN: : 978-83-7252-671-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46502 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86890-27-4
1. Konsulting - nowa dziedzina rozwoju; 2. Konsultant skuteczny; 3. Relacje konsultant - klient; 4. jak doradzać; 5. Jak współpracować.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9924 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9923/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-46-3
Cz. 1: Rola i definicja kapitału; Rozdział 1: Rola kapitału: dlaczego od banków wymaga się, by utzrymywały kapitał; Rozdział 2: Wprowadzenie do technik alokacji kapitału: w jaki sposób banki inwestują swój kapitał i jak mierzą jego rentowność; Cz. 2: Alokacja kapitału w praktyce; Rozdział 3: Kapitał ustawowy: czy rzeczywiście jest tak nieistotny, jak wszyscy sądzą; Rozdział 4: Wartość ryzykowana a alokacja kapitału: metoda skorygowanego o ryzyko pomiaru wyników; Rozdział 5: Metoda odgórna: ustalenie kosztu kapitału i bufor " zysków zagrożonych"; Rozdział 6: Metody oparte na zmienności zysków; Cz. 3: Ograniczenie metody rentowności kapitału; Rozdział 7: Wypełnienie modeli treścią: znaczenie dobrych danych; Rozdział 8: Ograniczenie wskaźnika rentowności kapitału: perspektywa giełdowa; Rozdział 9: Wartość dla akcjonariuszy jako podstawowa miara wyników; Rozdział 10: Wdrażanie technik i procedur alokacji kapitału: przejście od systemu biernego do czynnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24563, 24562 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5240/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 371 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością; Rozdział 1: Wybrane elemennty kwalitologii; Rozdział 2: Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania; Rozdział 3: Wprowadzenie do zarządzania jakością; Rozdział 4: Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; Rozdział 6: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 7: Zapewnienie jakości i sterowanie jakością; Rozdział 8: Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32542, 32541 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32540/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949 [Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr.]
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością; Rozdział 1: Wybrane elemennty kwalitologii; Rozdział 2: Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania; Rozdział 3: Wprowadzenie do zarządzania jakością; Rozdział 4: Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; Rozdział 6: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 7: Zapewnienie jakości i sterowanie jakością; Rozdział 8: Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4549, 4548, 4547, 4546 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4545/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949 [Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr.]
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością: Władysław Mantura; 1. Wybrane elementy kwalitologii; 2. Wybrane elementy nauk o zarządzaniu; 3. Wprowadzenie do zarządzania jakością; 4. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie: Adam Hamrol; 5. Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; 6. Instrumentarium zarządzania jakością; 7. Zapewnienie jakości w cyklu istnienia wyrobu. [j]zania jakością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31219, 31218, 7852, 7851, 7850, 7849 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7848/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. - Wyd. 3 uaktual. 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 371, [1] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 85-01-12593-4 ; 9788301149949 [Wyd. 3 uaktualnione, 4 dodr.]
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania jakością; Rozdział 1: Wybrane elemennty kwalitologii; Rozdział 2: Wybrane elementy nauk organizacji i zarządzania; Rozdział 3: Wprowadzenie do zarządzania jakością; Rozdział 4: Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Cz. 2: Praktyka zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000; Rozdział 6: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 7: Zapewnienie jakości i sterowanie jakością; Rozdział 8: Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30898/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Perspektywy teoretyczne; Rozdział 1: Pojęcie strategii; Rozdział 2: Powstanie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; Cz.2: Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 3: Zarządzanie strategiczne; Rozdział 4: Struktury strategiczne; Rozdział 5: Kultura, strategia i zmiana; Rozdział 6: Planowanie zasobów ludzkich i strategia zasobów ludzkich; Cz. 3: Strategiczna integracja zasobów ludzkich; Rozdział 7: Selekcja strategiczna; Rozdział 8: Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy; Rozdział 9: Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami; Rozdział 10: Strategiczne relacje z pracownikami; Cz.4: Aspekt strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce. Studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15290 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15289/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie historycznej; Rozdział 2: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 3: Planowanie zatrudnienia; Rozdział 4: Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia; Rozdział 5: Kierowanie ludźmi w organizacji; Rozdział 6: Ocenianie w procesie pracy; Rozdział 7: Rozwój zasobów ludzkich; Rozdział 8: Kształtowanie wynagrodzeń; Rozdział 9: Warunki i stosunki pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9645 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9643/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie historycznej; Rozdział 2: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 3: Planowanie zatrudnienia; Rozdział 4: Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia; Rozdział 5: Kierowanie ludźmi w organizacji; Rozdział 6: Ocenianie w procesie pracy; Rozdział 7: Rozwój zasobów ludzkich; Rozdział 8: Kształtowanie wynagrodzeń; Rozdział 9: Warunki i stosunki pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44940, 22541, 22540, 22538, 22536, 22535, 22534, 22533 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22532/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Siedem wymiarów kultury; 2. Iluzja organizacji uniwersalnej; 3. Znaczenie kultury; 4. Przestrzeganie zasad a stosunki między ludźmi; 5. Grupa i jednostka; 6. Uczucia i relacje; 7. Jak bardzo się angażujemy; 8. Jak przyznajemy status; 9. Jak zarządzamy czasem; 10. Jak odnosimy się do przyrody; 11. Kultury narodowe a kultura przedsiębiorstwa; 12. Zarzadzanie firmami międzynarodowymi i ponadnarodowymi; 13. Rozwiązywanie dylematów kulturowych; 14. Republika Południowej Afryki: tęczowy naród; 15. Płeś, pochodzenie etniczne i pozycja zawodowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15163 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15162/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Opłacalność zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Praktyczne podejście do zarządzania aktywami i pasywami; Rozdział 4: Charakterystyka zmienności cenowej papierów wartościowych o stałym dochodzie; Rozdział 5: Przegląd modeli zarządzania aktywami i pasywami oraz kontroli ryzyka stopy procentowej; Rozdział 6: Biuletyn nr 13 dla Kas Oszczędnościowych: implikacje dla menedżerów kas oszczędnościowych; Rozdział 7: Wartość rynkowa a dochód netto z tytułu odsetek: czy te dwa ujęcia są spójne?; Rozdział 8: Zarządzanie aktywami i pasywami metodą dochodu całkowitego przy wykorzystaniu modeli operacyjnych; Rozdział 9: Asekuracja przed ryzykiem stopy procentowej przy pomocy kontraktów terminowych, transakcji zamiennych i opcji; Rozdział 10: Nowe wytyczne dotyczące kapitału banku oraz ich implikacje; Rozdział 11: Wykorzystanie wytycznych dotyczących kapitału banku w planowaniu strategicznym; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy; Rozdział 13: Analiza ustrukturyzowaych transakcji arbitrażowych; Rozdział 14: Porównanie metod analizy hipotecznych papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13202 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13201/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again