Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Czakon Wojciech
(2)
Duchniewicz Stanisław
(2)
Kadysz Piotr
(2)
Vollmuth Hilmar J
(2)
Bratnicki Mariusz
(1)
Dźwigoł Henryk
(1)
Gomółka Zdzisław
(1)
Jaworski Kazimierz Maksymilian
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
McGary Rudd
(1)
Panfil Marek
(1)
Rzychoń Tomasz
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szolc Michał
(1)
Wesołowski Jerzy W
(1)
Wysocki Robert K
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
Subject
Zarządzanie
(9)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(4)
Controlling
(3)
Organizacja
(3)
Rachunkowość zarządcza
(3)
Kontrola zarządzania
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Budownictwo
(1)
Cybernetyka
(1)
Metodologia
(1)
Metodologia badań naukowych
(1)
Metogologia pisania prac
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Place budowy
(1)
Projektowanie techniczne
(1)
Przebieg procesu badawczego
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Socjologia organizacji
(1)
Sterowanie
(1)
Szefowie przedsiębiorstw
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Onepress Exclusive)
Rozdział 1: Czym jest projekt?; Rozdział 2: Czym jest tradycyjne zarządzanie projektami?; Rozdział 3: Zakres projektu; Rozdział 4: Działania w ramach projektu; Rozdział 5: Prozgnozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu; Rozdział 6: Diagram sieci projektu; Rozdział 7: Dostępność zasobów i koszty projektu a zmiany w harmonogramie; Rozdział 8: Wspólne sesje planowania projektowego: organizowanie i prowadzenie; Rozdział 9: Rekrutacja, organizowanie i zarządzanie zespołem projektowym; Rozdział 10: Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem; Rozdział 11: Zamykanie projektu; Rozdział 12: Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego; Rozdział 13: Adaptacyjna struktura projektu- wprowadzenie; Rozdział 14: Zakres wersji; Rozdział 15: Plan cyklu; Rozdział 16: Budowa cyklu; Rozdział 17: Punkt kontrolny klienta; Rozdział 18: Przegląd rezultatów wersji; Rozdział 19: Odmiany APF; Rozdział 20: Zarządzanie portfelem projektów; Rozdział 21:Biuro wsparcia projektów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30777, 30776 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30775/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-264-4503-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44848/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129)
ISBN: : 978-83-7417-445-9
1. Nowe trendy w zarządzaniu; 2. Wykorzystanie analizy otoczenia w procesach kształtowania konkurencyjności MSP w regionie łódzkim; 3. Styl formowania celów strategicznych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami...; 4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w funkcji celów przedsiębiorstwa komunalnego; 5. Kategoria "wartość dla klienta" w naukach o zarządzaniu; 6. Metodyka implementacji modelu zarządzania wiedzą opartego na koncepcji "wspólnoty działań"; 7. Proste instrumenty identyfikacji i rozwoju uzdolnień w procesie zarządzania talentami; 8. Partycypacja pracownicza w jednostkach spółdzielczych agrobiznesu-uwarunkowania i przejawy; 9. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością-teoria i praktyka; 10. Znaczenie marki miasta w kreowaniu i komunikowaniu wartości dla klienta; 11. Ujęcie konfiguracyjne przedsiębiorczych zdolności organizacji; 12.Design management-zarządzanie przez wzornictwo; 13. Formy organizacji projektowej; 14. Instrumenty wspomagające zarządzanie a procesowa orientacja przedsiębiorstw(POP)-doniesienie z badań; 15. Tworzenie a przechwytanie wartości w kontekście międzyorganizacyjnym; 16. Projektowanie taryfikatora dodatków funkcyjnych w przedsiębiorstwie przemysłu wydobywczego; 17. Metoda hoshin a Lean Management; 18. Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce; 19. E-wytwarzanie-nowoczesna forma organizacji procesów wytwarzania; 20. Wykorzystanie metod analizy strategicznej w badaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa.Przykład operacjonalizacji; 21. Próba oceny zastosowania i skuteczności metod zarządzania w gminach; 22. Wybrane instrumenty zarządzania:porównanie zakresu wykorzystania w sektorze prywatnym i publicznym; 23. Modele ewolucji klastrów a zarządzanie rozwojem regionu; 24. Rozwój technologii w polskich przedsiębiorstwach usług finansowych; 25. Indywidualne podejście jako współczesny trend w motywowaniu pracowników; 26. Strategie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego-wyniki badań empirycznych; 27. Beyond Budgeting w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 28. Wykorzystanie metod refleksji strategicznej do oceny związków przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia w kontekście marketingu relacji; 29. Przywództwo neowizjonerskie(neotransformacyjne)-lekcja futbolu; 30. Wybrane problemy funkcjonowania Rady Spółki jako narzędzia nadzoru korporacyjnego w ujęciu międzynarodowym; 31. Dylematy analizy strategicznej w warunkach niepewności; 32. Wpływ systemu motywacyjnego na zaangażowanie pracowników; 33. Modele współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi; 34. Kierunki zmian w systemach motywowania badanych przedsiębiorstw; 35. Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw; 36. Benchmarking zarządzania talentami; 37. Negocjacje o pracę jako instrument zarządzania we współczesnej organizacji; 38. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji; 40. Konfigurowanie scenariuszy; 41. Reframing w procesie przekształcenia organizacji; 42. Alokacja zasobów wiedzy w organizacjach sieciowych; 43. Przesłanki stosowania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach; 44. Potrzeby przedsiębiorców w zakresie wsparcia eksperckiego ukierunkowanego na wykorzystanie funduszy strukturalnych; 45. Organizacja współpracy w ramach outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP; 46. Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach; 47. Percepcja modeli biznesowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce; 48. Koncepcja CRM a rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych-czy dealerzy faktycznie stosują koncepcję CRM?; 49. Modele biznesu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem; 50. Metody integracji systemu zarządzania; 51. Idea odpowiedzialności społecznej w strategii marketingowej korporacji transnarodowych; 52. Jak teoria organizacji w ruchu jest realizowana przez przedsiębiorstwa usługowe-wyniki badań pilotażowych; 53. Instrumenty zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie(wyniki badań sondażowych); 54. Narzędzia analizy łańcuchów wiedzy turystów:diamentowych,srebrnych,złotych i brązowych; 55. Sposoby radzenia sobie z kompleksowymi sytuacjami problemowymi; 56. Kompetencje organizacyjne w praktyce polskich przedsiębiorstw; 57. Zarządzanie przez wartość-perspektywa relacji przedsiębiorstwa z klientami; 58. Zarządzanie innowacjami jako instrument wspierający procesy zarządcze w małych przedsiębiorstwach; 59. Zastosowanie metody scenariuszowej w procesie projektowania strategii dystrybucji; 60. Podejmowanie decyzji w warunkach nieprzewidywalności zmian; 61. Analiza umiejętności kierowniczych na etapie ochrony pozycji lidera w zakresie kluczowych kompetencji przedsiębiorstw; 62. Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji; 63. Wybrane aspekty zarządzania zespołem wirtualnym; 64. Wykorzystanie współczesnych metod organizacji i zarządzania w procesie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej; 65. Rozwój transgresji organizacji metodami Strategic Policy Inteligence; 66. Organizacja pracy w perspektywie aktywizacji zawodowej osób starszych; 67. Multisourcing jako forma sprzyjająca redukcji ryzyka outsourcingu; 68. Instrumenty zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie; 69. Metodyka wieloaspektowej diagnozy systemów zarządzania; 70. Podejście współczesnych przedsiębiorstw do zwalczania praktyk korupcyjnych-wyniki badań; 71. Wiedza jako zasób strategiczny-wyniki badań; 72. O niektórych uwarunkowaniach skuteczności procesu zmian organizacyjnych; 73. Lider kryzysowy; 74. Dwa sposoby radzenia sobie z dylematami wynagradzania pracowników; 75. Niwelowanie luki zasobowej jako czynnik stymulujący kreowanie więżi międzyorganizacyjnych; 76. Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem detalicznym; 77. System zarządzania wiedzą firmy TETA S.A.-podstawowe elementy i etapy rozwoju; 78. Zarządzanie projektem wdrożenie nowego produktu-studium przypadku; 79. Współczesne przedsiębiorstwo wobec wyzwań etyki środowiskowej; 80. Praktyka wspomagania informacyjnego procesu podejmowania decyzji strategicznych; 81. Zarządzanie kluczowymi kompetencjami przedsiębiorstw w dobie gospodarki opartej na wiedzy; 82. Próba wzbogacenia kluczowych pojęć istotnych dla zarządzania strategicznego; 83. Strategia wyjścia w praktyce; 84. Ocena wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86919-10-8
Rozdział 1: Cechy charakterystyczne pracy naukowo-badawczej; Rozdział 2: Wyznaczanie obszaru i tematu pracy naukowej w dziedzinie zarządzania; Rozdział 3: Etapy realizacji pracy naukowo-badawczej; Rozdział 4: Wykorzystywanie literatury naukowej w pracy badawczej; Rozdział 5: Metody odwzorowywania struktur organizacyjnych systemu; Rozdział 6: Model strukturalny sytemu gospodarczego; Rozdział 7: Podstawy analizy struktury systemu gospodarczego i jej etapy; Rozdział 8: Modele decyzyjne systemu stymulacji rozwoju procesu gospodarczego; Rozdział 9: Metody i techniki poszukiwań twórczego rozwiązywania problemów; Rozdział 10: Oceny jakości w systemach zarządzania; Rozdział 11: Ocena efektów działania systemów gospodarczych; Rozdział 12: Ocena efektywności działania systemów gospodarczych; Rozdział 13: Wymogi i procedura dotycząca podjęcia i realizacji dysertacji doktorskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12778 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12777/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-914212-6-0 ; 978-83-914212-6-0 (wyd. 3)
Rozdział 1: Metodologia badań organizacyjnych; Rozdział 2: Planowanie. Metody i techniki; Rozdział 3: Organizowanie - istota i zakres; Rozdział 4: Organizowanie - wybrane metody i techniki; Rozdział 5: Metody i techniki motywowacji; Rozdział 6: Kontrola - metody i techniki w zarządzaniu; Rozdział 7: Audyt wewnętrzny jako nowoczesny instrument zarządzania i kontroli; Rozdział 8: Efektywność zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16570 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16569/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-914212-6-0 ; 978-83-914212-6-0 (wyd. 3)
Rozdział 1: Metodologia badań organizacyjnych; Rozdział 2: Planowanie. Metody i techniki; Rozdział 3: Organizowanie - istota i zakres; Rozdział 4: Organizowanie - wybrane metody i techniki; Rozdział 5: Metody i techniki motywowacji; Rozdział 6: Kontrola - metody i techniki w zarządzaniu; Rozdział 7: Audyt wewnętrzny jako nowoczesny instrument zarządzania i kontroli; Rozdział 8: Efektywność zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29674, 29673, 29672 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44750/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
1. Wprowadzenie do cybernetyki; 2. Modelowanie cybernetyczne organizacji; 3. Sterowanie w sytemie złożonym. [j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31184 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31183/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
1. Controlling jako instrument zarzadzania; 2. Składniki systemu controllingu; 3. Warunki wstępne dla funkcjonowania controllingu; 4. Stopniowy rozwój krótkookresowego rachunku wyników; 5. Jak możemy oceniać wyniki; 6. Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania; 7. Budowa systemu wskaźników liczbowych; 8. Techniki prezentacji; 9. Programy komputerowe do rachunku kosztów i wyników oraz controllingu; 10. Wdrażanie controllingu; 11. Dalszy rozwój controllingu; 12. Postęp w controllingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5317 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5316/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
1. Controlling jako instrument zarzadzania; 2. Składniki systemu controllingu; 3. Warunki wstępne dla funkcjonowania controllingu; 4. Stopniowy rozwój krótkookresowego rachunku wyników; 5. Jak możemy oceniać wyniki; 6. Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania; 7. Budowa systemu wskaźników liczbowych; 8. Techniki prezentacji; 9. Programy komputerowe do rachunku kosztów i wyników oraz controllingu; 10. Wdrażanie controllingu; 11. Dalszy rozwój controllingu; 12. Postęp w controllingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30766, 30765 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30764/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria controllingu; Rozdział 1: Podstawy controllingu; Rozdział 2: Dylematy controllingu; Rozdział 3: Charakterystyka controllingu; Rozdział 4: Modele controllingu; Rozdział 5: Projektowanie systemów controllingu; Cz. 2: Zastosowanie controllingu; Rozdział 6: Charakterystyka odmian controllingu; Rozdział 7: Zastosowanie modeli controllingu operacyjnego; Rozdział 8: Zastosowanie modeli controllingu strategicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32118, 32117 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32116/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45402 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45401/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przygotowywanie ludzi do działania, czyli o przesłankach zachowań przedsiębiorczych; Rozdział 2: Pomiędzy lotem ikara a łódką charona: nieortodoksyjny przewodnik po organizacyjnych uwarunkowaniach przedsiębiorczości; Rozdział 3: Lotne piaski i rozstaje współewolucji organizacji i jej otoczenia; Rozdział 4: Ubóstwo ekonomii przedsiębiorczości: wyprawa po racje bytu do krainy wartości społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17649 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17648/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1: Kierunki rozwoju metod i technik badawczych w naukach; 2: Uwarunkowania metodyczne i metodologiczne nauk o zarządzaniu; 3: Wybrane metody ilościowe w procesie badawczym; 4: Wybrane metody jakościowe w procesie badawczym; 5: Mieszane metody badawcze; 6: Metodyka badawcza w pracach naukowych; 7: Problematyka i organizacja badań własnych; 8: Autorskie podejście do budowy metodyki badawczej w naukach o zarządzaniu; 9: Rekomendacje dla nauki i praktyki zarządzania. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62579 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62578/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-931/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-931/1/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again