Form of Work
Książki
(30)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(30)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Knosala Ryszard
(4)
Jarosz Antoni
(3)
Borowiecki Ryszard
(2)
Jaki Andrzej
(2)
Anastasi Alessandro
(1)
Bajdak Andrzej
(1)
Bojar Ewa
(1)
Chabasińska Anna
(1)
Czachór Zbigniew (1965- )
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Hejduk Irena
(1)
Jastrzębski Cezary
(1)
Kieżun Witold (1922- )
(1)
Leśniak Teresa
(1)
Lutrzykowski Alfred (1945- )
(1)
Mazurek Jerzy
(1)
Musiałkiewicz Robert
(1)
Nalikowski Fabian
(1)
Niezgoda Dionizy
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Popek Stanisław (1936- )
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Sikora Jan
(1)
Sitek Bronisław (1958- )
(1)
Sroka Henryk
(1)
Stanek Stanisław
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Trzaskalik Roman
(1)
Świda Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(26)
Subject
Zarządzanie
(16)
Przedsiębiorstwo
(5)
Materiały konferencyjne
(4)
Systemy informatyczne
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(4)
Turystyka
(4)
Finanse
(3)
Globalizacja
(2)
Marketing
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Agrobiznes
(1)
Agroturystyka
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Borowiecki, Ryszard (1943- )
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Decyzje
(1)
Ekologia
(1)
Etyka pracy
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gastronomia
(1)
Gospodarka
(1)
Humanizacja pracy
(1)
Informacja
(1)
Infrastruktura turystyczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Inteligentne miasta
(1)
Język angielski
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Konferencje
(1)
Konkurencja
(1)
Kultura
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Menedżer
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Podróże
(1)
Podróże motywacyjne
(1)
Podróże służbowe
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prakseologia
(1)
Produkt regionalny
(1)
Prognozy
(1)
Reklama
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
SEWSS
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Sponsoring
(1)
Statistica (informat.)
(1)
Systemy ekspertowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka biznesowa
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenie
(1)
Ubezpieczenie majątkowe
(1)
Urbanistyka
(1)
Usługi
(1)
Usługi hotelarskie
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(10)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Znaczenie marketingu przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach; 2. Strategiczne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie hutniczym; 3. Niekonwencjonalne metody zarządzania w organizacjach o strukturach sieci na przykładzie Yuppies. PI. 4. Strategie cenowe w działalności marketingowej przedsiębiorstw; 5. Reklama motoryzacyjna w gazetach i czasopismach- jej zróżnicowanie i rola w aspekcie walki konkurencyjnej oraz unifikacji ofert producentów; 6. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce; 7. Nowe formy konfliktów w organizacji. Informatyk kontra przedsiębiorca - właściciel; 8. Benchmarking a zarządzanie strategiczne; 9. Cele przedsiębiorstwa u progu XXI wieku; 10. Komputer narzędzie pracy menedżera XXI wieku; 11. Kierowanie konfliktem w organizacji; 12. Promocja uzupełniająca jako instrument intensyfikacji sprzedaży; 13. Fuzje i przejęcia jako droga rozwoju przedsiebiorstwa; 14. Karty płatnicze - rodzaje i znaczenie; 15. Wartościowanie pracy skoliatoliczności, heteroyeliczności i jej skutki w kierowaniu zespołami pracowniczymi; 16. Jednostki monetarne w wersetach biblijnych; 17. dochody jako czynnik zróżnicowania konsumpcji; Cz.2: Turystyka i ekologia; 1. Podmiotowość pracownika w świetle katolickiej nauki społecznej; 2. Walory przyrodnicze i antropologiczne w powiecie lubaczowskim- szansą rozwoju infrastruktury turystycznej tego regionu; 3. Uzdrowisko Ustka tożsamość w różnorodności; 4. Organizacje pozarządowe a rozwój regionu; 5. Instytucjonalizacja turystyki w POlsce Międzywojennej; 6. Zróżnicowany rozwój gospodarst rolnych w rejonie Kotliny Kłodzkiej; 7. potencjał pracy czynnikiem stymulującym rozwój gospodarstw rodzinnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4852, 4851, 4850, 4849, 4848, 4847, 4846, 4845, 4844, 4843, 4842 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4841/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33358, 33357 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33356/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Słowo wstępne; 2. O małej dawce zarządzania; 3. Wspólnota Europejska, Rada Europy i inne potencjalne źródła pomocy finansowej i technicznej dla kultury w Polsce; 4. Organizacja sieci i tworzenie ,,sojuszy strategicznych''- propozycje dla polskiego sektora kulturalnego; 5. Wspieranie kultury przez fundacje i sponsorów - model niemiecki; 6. Zarządzanie kulturą: projekty-techniki-planowanie-instrumenty polityki komunikacyjnej; 7. Instytucje kulturalne: modele i cele-alternatywne możliwości subwencjowania; 8. Reklama w placówkach kulturalnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24384, 24383, 24382, 24381 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24380/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badania preferencji nabywców dotyczących opakowań produktów mleczarskich; 2. Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku czyli marketing wirtualny; 3. Planowanie krótkoterminowe w gospodarstwach indywidualnych; 4. Kryteria wyboru i wdrażania systemu informatycznego do rachunkowości zarządcze i controllingu finansowego; 5. Rola i znaczenie sprawności w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa; 6. Zastosowanie dźwigni operacyjnej w planowaniu zysku; 7. Ocena rynku ubezpieczeń indywidualnych na zycie w opinii konsumentów; 8. Reklama w Internecie; 9. Kryteria usprawniania organizacji zasobów ludzkich z uwzględnieniem struktury zatrudnienia; 10. Zarządzanie w warunkach globalizacji; 11. Zastosowanie wybranych technik organizatorskich w badaniach przesiewowych dysfunkcji narządu ruchu; 12. Kolory w reklamie; 13. Rola kariery indywidualnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 14. Zastosowanie modelu macierzowego do zarządzania; 15. Selektywność percepcji w odbiorze przekazu reklamowego; 16. Twórcze rozwiązywanie problemów - efektywny sposób na osiągnięcie sukcesu; 17. Kadra zarządzająca - gwarant sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 18. Organizacja systemu wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie; 19. Jakość produkcji wymogiem końca XX wieku; 20. Telepraca a koncepcja. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4002/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Merchandising - walka o kienta do ostatnie chwili; 2. Product placement jako narzędzie promocji; 3. Bariery rozwojowe sektora MSP; 4. Kampania banerowa jako najpopularniejsza forma kampanii internetowej w Polsce; 5. Podejście procesowe w doskonaleniu systemów zarządzania jakością; 6. Możliwość wykorzystania analizy strategicznej SWOT do rozwiązywania problemów gospodarczych miasta; 7. Wykorzystanie Internetu przez małe przedsiębiorstwa; 8. Analiza oceny pracowników w systemach jakości; 9. Czynniki determinujące jakość usług na przykładzie usług handlowych supermarketu; 10. Analiza nieszczelności opakowań dla producentów nabiałowych; 11. Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji przyczyn powodujących nieszczelność podczas produkcji rur zgrzewczych; 12. Wykorzystanie elektronicznych platform transakcyjnych przez przebsiębiorstwo wirtualne; 13. Zarządzanie jakością podczas realizacji procesów specjalnych; 14. Analiza jakości wyrobów z papieru na przykładzie chusteczek higienicznych; 15. Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce; 16. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju przyjmującego; Cz.2: Człowiek a społeczeństwo; 17. Wybrane aspekty kreowania wizerunków polityków na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 r. 18. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako jedna z form demokracji bezpośredniej; 19. Społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo polityczne w myśl Johna Lockea; 20. Religia w świetle badań socjologicznych. Problemy definicji religii; 21. Współpraca policji z urzędem celnym w zakresie ścigania przestępstw celnych; 22. Problem uzależnień młodzieży szkół średnich powiatu jarosławskiego; Cz. 3: Finanse i bankowość; 23. Prywatyzacja banków polskich; 24. Ogólna charakterystyka rynku obligacji w Polsce; 25. Obligacje komunalne; 26. Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowo- majątkowej jednostki; 27. Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące środków trwałych w latach 1997-2000; 28. Podstawowe zadania generalnego inspektora informacji finansowej; Cz.4: Turystyka i ekologia; 29. Infrastruktura energetyczna, źródła, szanse, zagrożenia; 30. Analiza potencjału turystycznego powiatu bieszczackiego w aspekcje prowadzenia działań promocyjnych przez władze samorządowe; 31. Turystyka a ekologia czy turystyka a ochrona środowiska; 32. Historia turystyki pielgrzynkowej wśród wyznawców chrześcijaństwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5685, 5684, 5683, 5682, 5681, 5680, 5679, 5678, 5677, 5676, 5675, 5674, 5673, 5672, 5671, 5670, 5669, 5668, 5667 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5666/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Systemy zarządzania wiedza - nowy paradygmat czy wyzwanie? 2. Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości; 3. Jakość i innowacje - paradygmat relacji; 4. Innowacycje w organizacjach u produ XXI wieku; 5. Przesłanki filozofii zarządzania; 6. Koncepcja centrów zysku oparta na paradygmacie słusznej zapłaty; 7. Zarządzanie przez jakośc Totalną w organizacji przyszłości; 8. Wiedza i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych; 9. Usługi centrów informacyjnych w zarządzaniu wiedzą przedmiotową organizacji wirtualnej; 10. zarządzanie zmianą- podstawowe wyzwanie przedsiebiorstwa przyszłości; 11. Kompetencje menedżerskie i kompetencje pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 12. Standardy systemu zapewnienia jakości w przemysle lotniczym; 13. Klastery przemysłowo - usługowe - organizacje przyszłości na rynku globalnym; 14. Zmiany w podejściu do motywowania pracowników; 15. Nowe role menedżera w przedsiębiorstwie przyszłości; 15. Wirtualny wymiar energetyki rozproszonej; 16. Gospodarstwa rolne w XXI wieku; 16. Rozwój e-biznesu w Polsce; 17. Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie; 18. Organizacja przyszłości - wyzwania dla kompetencji menedżerskich; 19. Firmowa witryna w biznesie elektronicznym; 20. Zarządzanie logistyką w dobie globalizacji; 21. Istota inżynierii sytemów życia z ryzykiem - pracoholizm; 21. Kształtowanie modelu krajowego produktu turystycznego; 22. Nasza mała globalizacja; 23. Symulacja "Monte Carlo" zarzadzania logistyką w łańcuchu dostaw; 24. Inwestycje w warunkach globalizacji, konkurencji i wywań technologicznych; 25. Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym; 26. Projekty jako narzędzie wdrażania strategii organizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22339, 22338, 22337, 22336 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22335/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19104/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 120)
I. Humanizacja Pracy W Wymiarze Socjologicznym; 1. "Praca" jako wieloznaczna kategoria społeczna; 2. Własność a humanizacja pracy; 3. Humanizacja pracy a kultura pracy; 4. Wyzwania wobec humaizacji pracy na początku XXI wieku; 5. Humanizacja pracy w perspektywie kodeksów etycznych; 6. Humanizacja pracy a mentalność polskiego rolnika; 7. Humanizacyjny wymiar pracy w turystyce; 8. Wybrane aspekty humanizacji procesu negocjacji w sprawie pracy; 9. Elastyczny czas pracy-humanizacja czy dehumanizacja w organizacji pracy; 10. Współczesne uwarunkowania pracy urzędnika w systemie administracji samorządowej; 11. Praca a satysfakcja z życia matek; II. Zarządzanie I Etyka W Procesie Pracy; 1. Partycypacja pracownika w zarządzaniu jako instrument humanizacji pracy; 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu-humanitarne znaczenie; 3. Instytucjonalizacja etyki zawodowej; 4. Mobbing w środowisku pracy; 5. Wolontariat biznesu jako narzędzie polityki personalnej; 6. Działalność wolontarystyczna a płaca.Weryfikacja empiryczna na podstawie Brytyjskiego Badania Gospodarstw Domowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 11829/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Inteligentne systemy wspomagania decyzji we współczesnej organizacji -przegląd problematyki; Rozdział 2. Aspekty metodologiczne ISWD w organizacji; Rozdział 3. Teoretyczne problemy budowy ISWD; Rozdział 4. Realizacja ISWD; Rozdział 5. Prezentacja firm. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3695/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1. Problemy zarządzania współczesnymi organizacjami; Cz. 2. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw; Cz. 3. Narzędzia i obszary restrukturyzacji przedsiębiorstw; Cz. 4. Cele i efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw; Cz. 5. Procesy restrukturyzacji w wybranych dziedzinach gospodarki; Cz. 6. Przedsiębiorstwo a procesy globalizacji i internacjonalizacji. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34138, 33332 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33331/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Bezpieczeństwo narodowe; 1: Debata o polskiej strategii bezpieczeństwa w kontekście polityki wschodniej RP po 2005 roku: Zarys problematyki: Grzegorz Kucharczyk; 2: Zagrożenia cyberprzemocą w Polsce i na świecie: Andrzej Pepłoński; 3: Samowystarczalność energetyczna kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Polski: Albin Skwarek; 4: Determinanty środowiska bezpieczeństwa Polski w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku: Jerzy Stańczyk; 5: Polityka imigracyjna Unii Europejskiej jako determinant bezpieczeństwa państw członkowskich UE : Aleksandra Szczerba-Zawada; 6: Wpływ zmian w doktrynach obronnych wybranych państw ościennych na stan bezpieczeństwa Polski w XXI wieku: Ewa Tamara Szuber-Bednarz; 7: Współczesne wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski: Mirosław Szulczyński; 8: Współpraca Polski z państwami w regionie wobec kryzysu na Ukrainie: Paulina Błażejewska; 9: Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach wzrostu państwowego długu publicznego: Wojciech Bożek; 10: Współzależność jako wyzwanie w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej: Krzysztof Szwarc; 11: Organizacje militarne i polityczne jako instrument neoimperialnej myśli Federacji Rosyjskiej w świetle kryzysu ukraińskiego: Mateusz Ziętarski; Część 2: Instytucjonalno-prawne aspekty bezpieczeństwa; 1: Sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej i jej obywateli: Wybrane pola badawcze w ujęciu instytucjonalno-prawnym: Zbigniew Dawid Czachór; 2: Rozwój mediacji na tle problematyki bezpieczeństwa prawnego – polskie uwarunkowania: Kinga Flaga-Gieruszyńska; 3: Postępowanie zabezpieczające jako instrument kształtowania bezpieczeństwa prawnego: Izabella Gil; 4: System antyterrorystyczny w Polsce na tle regulacji prawnych Unii Europejskiej: Jerzy Zalewski; 5: Kontrola indywidualna postanowień klauzul wzorcowych i umownych sprawowana przez sądy powszechne: Piotr Gil; 6: Środki ochrony prawnej jako gwarancja bezpieczeństwa wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Katarzyna Samulska; 7: Kilka uwag o pewności prawa jako podstawie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców: Agnieszka Worbs; 8: Policja w systemie zarządzania kryzysowego państwa: Jarosław Żółtowski; Część 3: Polityczno-społeczny wymiar bezpieczeństwa; 1: Problemy i zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego współczesnego państwa: Bogusław Jagusiak; 2: Bezpieczeństwo i ochrona uczestników masowych imprez sportowych na przykładzie Poznania: Dariusz Magierek, Tomasz Hoffmann; 3: Bezpieczeństwo obywateli elementarną powinnością państwa: Paweł Rodzoś; 4: Użycie sił zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego: Waldemar Krupiński; 5: Idea COMMUNITY POLICING w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych: Daniel Drozdowski; 6: Determinanty bezpieczeństwa działalności banków na rynku finansowym: Anna Mierzejewska; Część 4: Techniczno-technologiczny wymiar bezpieczeństwa; 1: Zagrożenia ekologiczne wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa: Marek Zbigniew Kulisz; 2: Zagrożenia terrorystyczne dla sektora transportu: Gabriel Nowacki; 3: Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej i jej ochrona: Jędrzej Skrzypczak; 4: Stalking (cyberstalking) w ujęciu normatywno-opisowym: Krzysztof Gorazdowski; 5: Wielozadaniowy Samolot Bojowy jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo Polski: Jakub Marszałkiewicz; 6: Nowe technologie w polskiej armii jako element polityki bezpieczeństwa państwa: Jacek Chojnacki; 7: Bezzałogowe systemy powietrzne determinantem stabilności czy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego?: Marceli Herman: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56525, 49130 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49129/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wejście. Kontekst zewnętrzny. Wiedza teoretyczna; 1: Teoria globalizacji; 2: Prakseologia; 3: Wiedza o zarządzaniu; 4: Innowacyjność; Część 2: Transformacja; 5: Transformacja makrosystemu; 6: Menedżer - proces decyzyjny; 7: Informacyjny proces zarządzania; Część 3: Aplikacja; 8: Projektowanie, strategia gospodarcza - kraj i świat. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37478 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37477/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14230/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Skoring w zarządzaniu ryzykiem. - Kraków : StatSoft Polska, 2010. - 72 s. : il. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40929 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8162/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17230/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Gry edukacyjne jako narzędzie wspomagające nauczanie na odległość; 2. Przedstawienie koncepcji X-Internetu jako nowoczesnego narzędzia sieciowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 3. Komputerowa implementacja metody planowania realizacji projektu; 4. Symulacja komputerowa w ocenie inwestycji infrastrukturalnych w transporcie; 5. Zastosowanie instrumnetów marketingu-mix w neuronowym modelu operacyjnego prognozowania wielkości popytu; 6. Gospodarka remontowa jako kluczowa część procesu technologicznego; 7. Hierarchiczna metoda planowania montażu dla elastycznej linii montażowej z maszynami równoległymi o ograniczonej dostępności; 8. Znaczenie wynagrodzeń odroczonych w organizacjach branży IT; 9. Zarządzanie jakością wspomagane komputerowo; 10. Ocena podejścia ewolucyjnego w problemie gniazdowym z nieprzesuwalnymi czynnościami asynchronicznymi; 11. Zarządzanie komplemntencjami menedżerów wspierające działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw; 12. Problem optymalizacji przebiegu procesu prodykcyjnego wybranych elemntów maszyn; 13. Szacowanie kosztów wytwarzania elementów maszyn na etapie konstrukcyjnego przygotowania produkcyjnych; 14. Zastosowanie metod programowania w logice ograniczeń do planowania przepływy w sieciach dystrubucji; 15. Prowakacja i skandal jako elemnty strategii marketingowej - wczoraj i dziś; 16. Metoda opisu konstrukcji wytworu dla potrzeb systemu wspomagającego technologiczne przygotowanie produkcji; 17. Architektura inteligentnych systemów wytwarzania; 18. Monitorowanie szybkich sieci komputerowych z zastosowaniem standardu sflow; 19. Środowiskowe narzędzie oceny organizacji; 20. Analiza przyczyn i skutków błędów możliwych w procesie recyklingu ścierniw twrdych ze złomu ściernego; 21. Sterowane przez klienta projektowanie jakości wtórnycgh ścierniw twardych; 22. Wspomagamy komputerowo dobór systemu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie; 23.Decentralizacja systemu wytwarzania w oparciu o podstawowe jednostki wytwórcze;-BMU; 24 Obiektowy system komputerowego wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania maszyn; 25: Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHO i ANP; 26: Prpblemy projektowania i ceny organizacji projektowych realizujacych przedsięwzięcia informatyczne; 27: Zastosowanie systemu eksperckiego w procesach logistycznychprzedsiębiorstwa produkcyjnego; 28: Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MŚP; 29: VPN wirtualne sieci prywatne. Infrastruktura informatyczna wirtualnej organizacji; 30: Model doskonałości EFQM; 31: Wpływ informatyzacji przedsiębiorstwa na sprawność jego funkcjonowania; 32: Zarządzanie przez projekt w przedsiębiorstwach; 33: Techniki biometrycznew organizacji-analiza zastosowań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8163/IV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again