Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Author
Deventer Donald R. Van
(1)
Fabozzi Frank J
(1)
Konishi Atsuo
(1)
Matten Chris
(1)
Puławska Elżbieta
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Uyemura Dennis G
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Banki
(4)
Zarządzanie
(2)
Kapitał
(1)
Kasy oszczędnościowe
(1)
Płynność
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Strategie inwestycyjne
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Czym jest zarządzanie aktywami i pasywami?; Rozdział 2: Znaczenie ryzyka i dochodów oraz ocena wyników; Rozdział 3: Regulacje kapitałowe; Rozdział 4: Zastosowanie sygnałów rynkowych do wyceny kredytów i alokacji kapitału; Rozdział 5: Ryzyko stóp procentowych - przegląd zagadnień; Rozdział 6: Niedopasowanie stóp procentowych a zabezpieczania się przed ryzykiem; Rozdział 7: Analiza ryzyka stóp procentowych: analiza luki i modele symulacyjne; Rozdział 8: Analizy ryzyka stopy procentowej: średni czas oczekiwania; Rozdział 9: Cechy ryzyka stóp procentowych produktów bankowych; Rozdział 10: Ryzyko kredytowe i inne czynniki ryzyka; Rozdział 11: Analiza płynności; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów a wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 13: Pomiar rentowności; Rozdział 14: Wycena transferu; Rozdział 15: Jak to wszystko połączyć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13204 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13203/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-46-3
Cz. 1: Rola i definicja kapitału; Rozdział 1: Rola kapitału: dlaczego od banków wymaga się, by utzrymywały kapitał; Rozdział 2: Wprowadzenie do technik alokacji kapitału: w jaki sposób banki inwestują swój kapitał i jak mierzą jego rentowność; Cz. 2: Alokacja kapitału w praktyce; Rozdział 3: Kapitał ustawowy: czy rzeczywiście jest tak nieistotny, jak wszyscy sądzą; Rozdział 4: Wartość ryzykowana a alokacja kapitału: metoda skorygowanego o ryzyko pomiaru wyników; Rozdział 5: Metoda odgórna: ustalenie kosztu kapitału i bufor " zysków zagrożonych"; Rozdział 6: Metody oparte na zmienności zysków; Cz. 3: Ograniczenie metody rentowności kapitału; Rozdział 7: Wypełnienie modeli treścią: znaczenie dobrych danych; Rozdział 8: Ograniczenie wskaźnika rentowności kapitału: perspektywa giełdowa; Rozdział 9: Wartość dla akcjonariuszy jako podstawowa miara wyników; Rozdział 10: Wdrażanie technik i procedur alokacji kapitału: przejście od systemu biernego do czynnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24563, 24562 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5240/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Opłacalność zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Praktyczne podejście do zarządzania aktywami i pasywami; Rozdział 4: Charakterystyka zmienności cenowej papierów wartościowych o stałym dochodzie; Rozdział 5: Przegląd modeli zarządzania aktywami i pasywami oraz kontroli ryzyka stopy procentowej; Rozdział 6: Biuletyn nr 13 dla Kas Oszczędnościowych: implikacje dla menedżerów kas oszczędnościowych; Rozdział 7: Wartość rynkowa a dochód netto z tytułu odsetek: czy te dwa ujęcia są spójne?; Rozdział 8: Zarządzanie aktywami i pasywami metodą dochodu całkowitego przy wykorzystaniu modeli operacyjnych; Rozdział 9: Asekuracja przed ryzykiem stopy procentowej przy pomocy kontraktów terminowych, transakcji zamiennych i opcji; Rozdział 10: Nowe wytyczne dotyczące kapitału banku oraz ich implikacje; Rozdział 11: Wykorzystanie wytycznych dotyczących kapitału banku w planowaniu strategicznym; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy; Rozdział 13: Analiza ustrukturyzowaych transakcji arbitrażowych; Rozdział 14: Porównanie metod analizy hipotecznych papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13202 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13201/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1: Podstawy prawne działalności banku spółdzielczego; 2: Elementy treści i struktura "przepisów wewnętrznych" banku spółdzielczego; 3: Planowanie w banku spółdzielczym; 4: Marketing w banku spółdzielczym; 5: Zarządzanie bilansem banky spółdzielczego; 6: Zarządzanie ryzykiem banku spółdzielczego; 7: Zarządzanie kadrami w banku; 8: Bankowe umowy kredytowe; 9: Windykacja należności banku, umowa z kredytobiorcą, inne postepowania; 10: Likwidacja, przejęcie, zawieszenie i upadłość banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4824, 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, 4818, 4817, 4816 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4815/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again