Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(49)
Forma i typ
Książki
(49)
Dostępność
tylko na miejscu
(47)
dostępne
(17)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Czytelnia Czasopism
(29)
Autor
Marszał Tadeusz
(5)
Kudłacz Tadeusz
(3)
Makieła Zbigniew
(3)
Heffner Krystian
(2)
Kaja Jan
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Piech Krzysztof
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Bajerowski Tomasz
(1)
Bald Kazimierz
(1)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Chudak Mariusz
(1)
Churski Paweł (1967- )
(1)
Cymerman Ryszard
(1)
Cymerman Ryszard (1947- )
(1)
Czochański Jarosław Tomasz
(1)
Czyż Teresa
(1)
Drozdowski Tomasz
(1)
Fedan Roman
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Folgel Piotr
(1)
Golędzinowska Anna
(1)
Gołąbeska Elżbieta
(1)
Greinert Andrzej
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Hyla Jacek
(1)
Jagielski Andrzej (1946- )
(1)
Jasiulewicz Michał
(1)
Karwińska Anna
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kostecka Joanna
(1)
Kostka Zdzisław
(1)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(1)
Kozłowski Sławomir
(1)
Kryszk Hubert
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Marczewska Barbara (1949- )
(1)
Markowski Tadeusz (1949- )
(1)
Markowski Tadeusz. (1949-)
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Miszczak Katarzyna
(1)
Nowak Maciej Jacek
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Parteka Tomasz
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
(1)
Przybyła Zbigniew
(1)
Sierecka-Nowakowska Barbara
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Sosnowski Jarosław
(1)
Stanny Monika
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Stryjakiewicz Tadeusz (1954- )
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Szlachta Jacek (1950- )
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Trzmielak Dariusz Michał
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(49)
Język
polski
(49)
Temat
Zagospodarowanie terenu
(49)
Planowanie przestrzenne
(25)
Geografia
(19)
Geografia stosowana
(19)
Miasta
(8)
Regionalizacja ekonomiczna
(7)
Ekorozwój
(6)
Aglomeracje miejskie
(5)
Gospodarka regionalna
(5)
Urbanistyka
(4)
Polska
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Infrastruktura (ekonomia)
(2)
Metropolie (urban.)
(2)
Przestrzeń
(2)
Rozwój społeczności lokalnej
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Turystyka
(2)
Urbanizacja
(2)
Wieś
(2)
Administracja lokalna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Gopodarka przestrzenna
(1)
Gospodarstwa rolne
(1)
Inwestycje
(1)
Katastry
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Marketing
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Małe miasta
(1)
Metropolizacja
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Stolice
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Tereny zielone
(1)
Wieś Polska
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność nieruchoma
(1)
Zarządzanie zasobami naturalnymi
(1)
Temat: miejsce
Bydgoszcz (Polska)
(1)
Toruń (Polska)
(1)
Żuławy Wiślane (Polska ; region)
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
49 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80,poz.717,zm.Dz.U.z2004r.Nr6,poz.41,Nrl41,po- z. 1492); 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nrl2,poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154. poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112); 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588); 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego orazwdecyzjio warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r.w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowyoraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(Dz.U. Nr 130, poz. 1385); 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587); 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233); 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 125, poz. 1309)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23142/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 149)
1. Wprowadzenie; 1. Zagadnienia podstawowe monitoringu i postępowanie badawcze; 1.1. Monitoring regionalny - diagnoza sytuacji i cel podjęcia tematu; 1.2. Przedmiot i zakres opracowania; 1.3. Główne tezy i metody badawcze; 1.4. Wybrane pojęcia kluczowe i ich znaczenie; 1.5. Informacje o materiałach źródłowych i literaturze; 2. Problematyka badawcza nauk geograficznych w monitoringu rozwoju; 3. Region jako przedmiot badań i polityki rozwoju; 4. Monitoring - nowoczesne narzędzie zarządzania rozwojem; II. Uwarunkowania budowy i funkcjonowania monitoringu rozwoju regionalnego; 1. Potrzeba monitoringu rozwoju regionalnego; 1.1. Rozwój regionalny a potrzeby informacyjne; 1.2. Monitoring wobec wyzwań zarządzania rozwojem; 2. Dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu systemów monitoringu; 2.1. Wybrane doświadczenia europejskie; 2.1.1. Doświadczenia współpracy międzynarodowej; 2.1.2. Doświadczenia wybranych państw; 2.2. Doświadczenia i ewolucja systemu monitoringu w Polsce; 3. Informacja jako uwarunkowanie współczesnego rozwoju; 3.1. Specyfika informacji przestrzennej; 3.2. Asymetria informacji; 3.3. Źródła danych dla monitoringu; 3.3.1. Polskie źródła informacji statystycznej; 3.3.2. Europejskie programy i systemy informacji statystycznej; 3.3.3. Źródła informacji przestrzennej; 4. Przestrzeń w monitoringu; 4.1. Przestrzenne aspekty rozwoju; 4.2. Wizualizacja przestrzenna w monitoringu; 5. Uwarunkowania prawne i formalne organizacji monitoringu; 5.1. Uwarunkowania europejskie; 5.2. Uwarunkowania krajowe; 6. Uwarunkowania instytucjonalne i zarządzanie rozwojem regionalnym; 6.1. Otoczenie instytucjonalne systemu monitoringu; 6.2. Monitoring w zarządzaniu rozwojem; 6.2.1. Monitoring w polityce rozwoju; 6.2.2. Monitoring w polityce przestrzennej; 6.3. Monitoring jako czynnik doskonalenia administracji; 7. Wnioski z uwarunkowań budowy systemu monitoringu regionalnego; III. Metodologia budowy systemu monitoringu rozwoju regionalnego; 1. Monitoring rozwoju regionalnego - założenia funkcjonalne; 1.1. Integralność i interoperacyjność monitoringu; 1.2. Monitoring jako zintegrowane narzędzie diagnozowania, nadzorowania i prognozowania rozwoju; 2. Wyspecjalizowane postaci monitoringu; 3. Typologia, taksonomia i kwantyfikacja w monitoringu; 4. Projektowanie i budowa systemu monitoringu regionalnego; 5. Założenia modelu i organizacji monitoringu regionalnego; 5.1. D. Definicja systemu i przedmiot monitoringu; 5.2. Wizja, cele i standardy organizacji monitoringu; 5.3. Funkcje monitoringu; 5.4. Zadania monitoringu; 5.5. Zakres i przedmiot monitoringu na potrzeby zarządzania rozwojem; 5.6. Organizacja informacji przestrzennej; 5.6.1. Regulacje Dyrektywy INSPiRE; 5.6.2. System metadanych; 5.7. Modelowanie systemu monitoringu; 5.7.1. Ogólny model funkcjonalny; 5.7.2. Orientacja modelu; 5.7.3. Przepływy informacyjne w systemie; 5.8. Wnioski z uwarunkowań metodologicznych; 6. Narzędzia monitoringu; 6.1. Mierniki i wskaźniki; 6.2. Modelowanie makroekonomiczne; 6.3. Narzędzia ICT; 6.4. Analizy i badania dedykowane; 7. Obiektowe i wskaźnikowe podejście do monitoringu a przestrzenny wymiar informacji; IV. Model systemu monitoringu rozwoju regionalnego, propozycja implementacji i próba empirycznej weryfikacji; 1. Propozycja implementacji modelu monitoringu regionalnego; 1.1. Model ogólny systemu; 1.2. Struktura systemu; 1.3. Podmioty instytucjonalne i przepływy danych w systemie; 1.4. Zakres i przedmiot badań monitoringu; 1.5. System mierników, wskaźników, ocen; 2. Próba empirycznej weryfikacji modelu monitoringu na przykładzie woj. pomorskiego; 2.1. Doświadczenia i ocena wdrażania monitoringu w polskich regionach; 2.2. Wdrożenie i weryfikacja modelu w województwie pomorskim; 2.3. Wybrane przykłady działań monitoringowych; V. Podsumowanie i wnioski. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 07/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 252)
Rozdział 1: Wprowadzenie; (Przemysław Śleszyński); Rozdział 2: Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce: (Bogdan Zagajewski); Rozdział 3 : Możliwości opracowania mapy użytkowania ziemi na poziomie szczegółowości NUTS 5 : (Elżbieta B. Kozubek, Zenon Poławski); Rozdział 4: Mozliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisach miejscowościom statystycznym : (Marcin Stępniak); Rozdział 5: Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego w gminach : (Andrzej Affek); Rozdział 6: Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych : (Magdalena Górczyńska); Rozdział 7: Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego : (Piotr rosik, Ariel Ciechański); Rozdział 8: Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich- przegląd istniejących źródeł informacji : (Konrad Czapiewski); Rozdział 9: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników : (Maria Bednarek-Szczepańska, Marek Więckowski); Rozdział 10: Propozycje wskaźników powiązań : (Tomasz Komornicki); Rozdział 11 : Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego : (Przemysław Śleszyński). [k]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przestrzeń, jej cechy i struktura; 2. Pojęcia i definicje dotyczące gospodarki przestrzennej; 3. Uwarunkowania prawne planowania przestrzennego i klasyfikacja opracowań planistycznych; 4. Opracowania planistyczne o charakterze ponadlokalnym (kraj, województwo, powiat; 5. Opracowania planistyczne występujące na terenie gminy; 6. Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 7. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 8. Wartość nieruchomości a planowanie przestrzenne; 9. Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych; 10. Wykorzystanie opracowań planistycznych do wyceny nieruchomości; 11. Określanie wartości do celów wynikających z przepisów dotyczących planowania przestrzennego; 12. Problematyka planowania zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa i w doktrynie prawnej; 13. Pytania i zadania do rozwiązania. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37519 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37518/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ISSN 0867-096X nr 199)
Rozdział 1: Zintegrowany system informacji o nieruchomościach: Natalia Siemieniuk, Katarzyna Wójtowicz, Elżbieta Gołąbseka; Rozdział 2: Księgi Wieczyste i Sądy Wieczystoksięgowe: Ewelina Presnarowicz, Ewa Słowikowska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 3: Kataster nieruchomości oraz zintegrowany system katastralny: Karolina Nitowska, Karolina Ogrodnik, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 4: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy: Radosław Naruszewicz, Cezary Rytel, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 5: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Aniela Pańkowska, Iwona Rynkowska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 6: Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu i Mapa Zasadnicza: Monika Kulesza, Małgorzata Kryńska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 7: Spółdzielnie Mieszkaniowe: Violetta Drobnikowska, Iwona Gawryluk, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 8: Urzędy Miasta, Gminy i Starostwo Powiatowe: Mariusz Oniszczuk, Luiza Sierocka, Elżbieta Gołąbeska. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37666 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37665/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy; 2. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym; 3. Teoretyczne podstawy prognozowania; 4. Prognozowanie zmian wartości przestrzeni planistycznej; 5. Prognozowanie skutków finansowych zmian wartości przestrzeni planistycznej; 6. Uwagi końcowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23124, 23123 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23122/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ochrona roślin, wczoraj, dziś, jutro - wykład inauguracyjny roku akademickiego 2004/2005; 2. Ciekawostki roślinne z Mauritiusa; 3. Plac ozdobny w centrum miasta - jego funkcje i kompozycja; projekty konkursowe skweru przed gimnazjum w Nowej Soli; 4. Pozytywne i negatywne strony zadrzewień śródpolnych; 5. Ogród dydaktyczny PWSZ w Sulechowie przy Instytucje Zarządzania i Inżynierii Rolnej; 6. Koncepcja wstępna rekultywacji i zagospodarowania Doliny Gęśnika w Zielonej Górze; 7. Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego w Kalsku, w województwie lubuskim; 8. Osiedlowe place zabaw dla dzieci - wyzwanie dla planistów, specjalistów kształtowania terenów zieleni i administratorów miast; 9. Warunki wegetacji drzew w mieście na podstawie analizy dendroflory miasta Nowa Sól; 10. Odbudowa zielenią miejskich arterii komunikacyjnych na przykładzie odcinka ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 010/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33877, 33876 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33875/XXVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 236)
1. Franciszek Adamczuk, Przestrzenne aspekty współpracy międzyregionalnej w Europie (przykład Dolnego Śląska i Saksonii); 2. Niki Derlukiewicz Regionalna strategia innowacji jako element wspierający rozwój regionalny; 3. Tomasz Drozdowski, Społeczeństwo informacyjne jako paradygmat metropolitalnej gospodarki przestrzennej; 4. Beata Filipiak, Nowy paradygmat rozwoju miast w świetle systemu finansowania realizowanych zadań; 5. Andrzej Graczyk, Rynkowa regulacja jakości środowiska przyrodniczego; 6. Piotr Hajduga, Nowe uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce; 7. Marian Kachniarz, Większy może więcej? Z badań nad strukturą powiatów w Polsce; 8. Stanisław Korenik, Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych; 9. Jerzy Ładysz, Tendencje rozwoju współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego; 10. Małgorzata Markowska, Innowacyjność polskich regionów - ujęcie dynamiczne; 11. Anna Mempel-Śnieżyk, Kapitał ludzki i kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy; 12. Katarzyna Miszczak, Zagadnienie cykliczności gospodarki według Rostowa, Schumpetera i Kondratiewa; 13. Zbigniew Piepiora, Klaster kryzysowy jako element przestrzeni przeciwdziałania katastrofom naturalnym; 14. Jacek Potocki, Sudety jako trans graniczny region turystyczny wobec procesów integracyjnych; 15. Iwona Potoczna, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi - wybrane aspekty; 16. Bogusław Półtorak, Rola facility management w zarządzaniu nieruchomościami i przestrzenią; 17. Piotr Rogala, Przestrzeń jako jeden z czynników kształtujących jakość życia (doświadczenia brytyjskich samorządów lokalnych; 18. Dorota Rynio, Spójność terytorialna Unii Europejskiej dla trwałego wzrostu gospodarczego; 19. Danuta Strahl, Gospodarka oparta na wiedzy w europejskiej przestrzeni regionalnej (próba oceny); 20. Grażyna Węgrzyn, Innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy; 21. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Przepływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1980-2006 w kontekście tworzenia się gospodarki sieciowej; 22. Anetta Zielińska, Przyszłościowy model funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 215)
1. Tadeusz Markowski: Zarządzanie obszarem metropolitalnym; 2. Stanisław Liszewski: Delimitacją obszaru metropolitalnego Łodzi; 3. Tadeusz Marszał: Funkcje obszaru metropolitalnego Łodzi; 4. Anna Jaeschke, Włodzimierz Obraniak: Perspektywy demograficzne Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; 5. Krzysztof Karski: Uwarunkowania rozwoju obszaru metropolitalnego; 6. Lesław Koziej: Kierunki przestrzennego rozwoju w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; 7. Aleksander Śliwiński: Wpływ systemu komunikacyjnego na rozwój funkcji metropolitalnej Łodzi; 8. Ewa Krakowska: Obszary o szczególnym znaczeniu dla rozwoju funkcji metropolitalnych; 9. Kazimierz Bald: Wybrane zagadnienia planowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17262/XXVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 245)
1. Jan Maciej Chmielewski, Współzależność ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2. Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju; 3. Zygmunt Niewiadomski, Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej; 4. Tomasz Asman, Określanie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyłączonych spod zabudowy w "studium zagospodarowania przestrzennego gminy' - wybrane zagadnienia prawne; 5. Zygmunt Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy; 6. Grzegorz Węcławowski, Agnieszka Brzosko-Sermak, Problemy w określaniu oczekiwań związanych ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", na przykładzie miasta Krakowa; 7. Danuta Kłosek-Kozłowska, Współzależność zagadnień w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i w planach miejscowych. Dziedzictwo Krakowa; 8. Bożena Degórska, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni; 9. Przemysław Śleszyński, Sytuacja planistyczna w kraju. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 230)
1. Metologiczne problemy obszarów metropolitycznych w Polsce; 2. Obszar metropolitalny - studium przypadku Rzeszowa; 3. Przykłady działań w wybranych obszarach metropolitalnych; 4. Głos dyskusji;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne; Rozdział 1: Gospodarka przestrzenna - pojęcie podstawowe; Rozdział 2: Kierunki rozwoju przestrzennego w świetle wybranych ujęć teoretycznych; Rozdział 3: System planowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 4: Teoria polaryzacji rozwoju przestrzennego i jej ewolucja; Rozdział 5: Tworzenie się nowego wymiaru gospodarki przestrzennej; Rozdział 6: Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego jako podstawa polityki rozowju przestrzennego Unii Europejskiej; Cz.2: Miasto jako element organizujący współczesna przestrzeń; Rozdział 7: Miasto jako element przestrzeni; Rozdział 8: Struktura użytkowania terenów miejskich; Rozdział 9: Tereny zabudowy mieszkaniowej; Rozdział 10: Rozmieszczenie usług w przestrzeni miasta; Rozdział 11: Tereny przemysłowe w mieście; Rozdział 12: Analiza progowa; Rozdział 13: Karta ateńska; Cz.3: Problemy gospodarki przestrzennej w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 13: Metropolizacja w świetle procesów globalizacji i regionalizacji; Rozdział 14: Podstawy teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej; Rozdział 15: Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgenicznej; Rozdział 16: Przestrzeń regionu a jego konkurencyjność; Rozdział 17: Inwestycje zagraniczne w gospodarce przestrzennej; Rozdział 18: Metodologia wizualizacji inwestycji rzeczowych a plany zagospodarowania przestrzennego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19564, 19563 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19562/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 105)
Rozdział 1: Problemy rozwoju regionalnego na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 2: Ewolucja polityki rozowju regionalnego Unii Europejskiej; Rozdział 3: Planowanie rozowju reginalnego w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Europejskie planowanie gospodarcze; Rozdział 5: Polska a Unia Europejska;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 07/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 146)
1. Tomasz Parteka, Anna Golędzinowska - Wprowadzenie; 2. Jerzy Kołodziejski - Region Ujścia Wisły; 3. Kazimierz Cebulak - Delta Wisły w cywilizacji hydraulicznej; 4. Tomasz Parteka - Obszar funkcjonalny Żuław Delty Wisły w polityce rozwoju przestrzennego kraju; 5. Feliks Pankau - Delta Wisły jako obszar problemowy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego; 6. Barbara Bańkowska - Miasta w systemie osadniczym strefy krawędziowej Delty Wisły; 7. Anna Golędzinowska - Kształtowanie nowego wizerunku miast Delty Wisły; 8. Kazimierz Sumisławski, Ewa Szymańska, Jolanta Wesołowska, Krzysztof Kozemba - Perspektywy rozwoju dla rolnictwa i rybactwa w Delcie Wisły; 9. Adam Bolt, Patrycja Jerzyło - Międzynarodowa Droga Wodna E-70 jako potencjał rozwojowy Delty Wisły; 10. Mariusz Kistowski - Program "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030" w świetle zasad planowania strategicznego i celów zrównoważonego rozwoju regionu; 11. Anna Weronika Brzezińska - Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław; 12. Bogna Lipińska - Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować?; 13. Marta Koperska-Kośmicka - Współczesny obraz żuławskiego podcienia. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 07/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 234)
1.Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - List do KPZK PAN dotyczący współpracy w zakresie przestrzennego zagospodarowania obszarów wiejskich w Polsce; 2.Introduktion - wstęp; 3. Polityka rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007 - 2013/5; 4. Przestrzenne zagospodarowanie a rozwój polskiej wsi; 5. Czynniki determinujące rozwój dochodów w rolnictwie polskim w pierwszych latach akcesji do UE; 6. Koncentracja wybranych gałęzi produkcji zwierzęcej w Polsce; 7. Koncentracja wybranych gałęzi produkcji roślinnej w Polsce; 8. Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich; 9. Obszary wiejskie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego woj. Mazowieckiego; 10. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim; 11. Potencjał rozwojowy rolnictwa a strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego; 12. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. podkarpackim;13. Woda jako czynnik kształtujący przestrzeń obszarów wiejskich; 14. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. pomorskim; 15. Znaczenie funduszy unijnych w kształtowaniu przestrzeni rolnośrodowiskowej;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 226)
1. Wstęp; 2. Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miastach w Polsce w drugiej połowei XX wieku; 3. Bariery rozwoju małych miast w świetle wymogów urbanistycznych; 4. Czynniki rozwoju miast w okresie transformacji systemowej; 5. Aktywność gospodarcza osób fizycznych w małych miastach Polski; 6. Zarys koncepcji systemu gospodarowania zasobami nieruchomości; 7. Warunki rozwoju małych miast w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitarnego; 8. Wpływ przygranicznego położenia miast na dynamikę ich rozwoju; 9. Przemiany społeczno-zawodowe w małych miastach woj. świetokrzyskiego w latach 1995-2004; 10. Warunki rozwoju małych miast w Wielkopolsce; 11. Przedsiębiorczość w małych mistach strefy wpływu aglomeracji poznańskiej; 12. Wzrost ludnościowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach strefy podmiejskiej Poznania; 13. Atrakcyjność przestrzeni małych miast i miejscowości uzdrowiskowych w dorzeczu Górnej Wisły; 14. Wybrane problemy synchronizacji programów rozwoju sąsiadujących ze soba miast i gmin; 15. Przekształcanie obszarów miejskich; 16. Rola projektu architektoniczno-urbanistycznego w dynamicznym rozwoju społeczno-gospodarczym małych miast; 17. Małe miasta a reforma administracyjno-terytorialna na Ukrainie; 18. Małe miasta Portugalii;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224)
1. Wprowadzenie; 2. Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej; 3. Projekt standardów kształcenia na kierunku nauczania gospodarki przestrzenna; 4. Rekonstrukcja systemu gospodarki przestrzennej a przygotowanie kadr; 5. Przemiany uwarunkowań gospodarowania przestrzenią jako wyzwanie dla systemu edukacji; 6. Podstawy programowe kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna; 7. Zarys teoretyczny przesłanek kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej; 8. Gospodarka przestrzenna jako kierunek kształcenia w uczelniach ekonomicznych; 9. Specyfika kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem rozwoju rynku nieruchomości; 10. Gospodarka przestrzenna - edukacyjne doświadczenia uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 11. Kształcenie na kierunku gsospodarka przestrzenna w akademii Ekonomicznej w Krakowie; 12. Kierunek gspodarka przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; 13. Wybrane spostrzeżenia dotyczące kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej; 14. Z prac Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZR PAN; 15. Stanowisko uczelni wyższych w sprawie standardów kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna zaproponowanych przez MEN;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 227)
1. Budownictwo mieszkaniowe w poskich miastach po 1990 r.-stan i trendy rozwoju; 2. Tożsamość architektury budynków mieszkaniowych a ich masowa produkcja; 3. Rozwój przestrzeni rezydencjalnej Wrocławia; 4. Krajobrazy mieszkaniowe w Trójmiesta; 5. Dzielnice rezydencjalne w przestrzeni Torunia; 6. Struktura budownictwa wielorodzinnego na obszarze Łodzi; 7. Osiedla rezydencjalne Wrocławia; 8. Przemiany struktury rezydencjalnej miasta - Łodź w okresie transformacji ustrojowej; 9. Niektóre wyniki badań osiedli Wrzeciono i Ursynów w Warszawie; 10. Projekty rewitalizacji w miastach jako otwarcie rezydencjalnej przestrzeni - przykład Łódzi; 11. Budownictwo mieszkaniowe w małych miastach woj. łódzkiego; 12. Realizm socjalistyczny w architekturze mieszkaniowej Lwowa; 13. Zamknięcie osiedla mieszkaniowego w Meksyku i ich oddziaływanie na przestrzeń miejską - przykład Guadalajary;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej