Form of Work
Książki
(54)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(56)
available
(19)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Czytelnia Czasopism
(34)
Author
Marszał Tadeusz
(5)
Kudłacz Tadeusz
(4)
Makieła Zbigniew
(3)
Churski Paweł (1967- )
(2)
Heffner Krystian
(2)
Kaja Jan
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Nowak Maciej Jacek
(2)
Piech Krzysztof
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Bajerowski Tomasz
(1)
Bald Kazimierz
(1)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Chudak Mariusz
(1)
Cymerman Ryszard
(1)
Cymerman Ryszard (1947- )
(1)
Czochański Jarosław Tomasz
(1)
Czyż Teresa
(1)
Drozdowski Tomasz
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Fedan Roman
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Folgel Piotr
(1)
Gawryszewska Beata
(1)
Golędzinowska Anna
(1)
Gołąbeska Elżbieta
(1)
Greinert Andrzej
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Hyla Jacek
(1)
Jagielski Andrzej (1946- )
(1)
Jasiulewicz Michał
(1)
Karwińska Anna
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kostecka Joanna
(1)
Kostka Zdzisław
(1)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(1)
Kozłowski Sławomir
(1)
Kryszk Hubert
(1)
Królikowski Jeremi
(1)
Kuźnik Florian
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Marczewska Barbara (1949- )
(1)
Markowski Tadeusz (1949- )
(1)
Markowski Tadeusz. (1949-)
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Martyniuk-Pęczek Justyna
(1)
Meyer Beata
(1)
Miszczak Katarzyna
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Parteka Tomasz
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
(1)
Przybyła Zbigniew
(1)
Sierecka-Nowakowska Barbara
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Sosnowski Jarosław
(1)
Stanny Monika
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Stryjakiewicz Tadeusz (1954- )
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Szlachta Jacek (1950- )
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Trzmielak Dariusz Michał
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zawilińska Bernadetta
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(57)
Subject
Zagospodarowanie terenu
(57)
Planowanie przestrzenne
(27)
Geografia
(19)
Geografia stosowana
(19)
Miasta
(9)
Ekorozwój
(7)
Gospodarka regionalna
(7)
Regionalizacja ekonomiczna
(7)
Urbanistyka
(6)
Aglomeracje miejskie
(5)
Polska
(3)
Przestrzeń
(3)
Turystyka
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Infrastruktura (ekonomia)
(2)
Metropolie (urban.)
(2)
Rozwój społeczności lokalnej
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Urbanizacja
(2)
Wieś
(2)
Administracja lokalna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Gopodarka przestrzenna
(1)
Gospodarstwa rolne
(1)
Inwestycje
(1)
Katastry
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Marketing
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Małe miasta
(1)
Metropolizacja
(1)
Nauczanie
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Polityka miejska
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Stolice
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Tereny zielone
(1)
Wieś Polska
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność nieruchoma
(1)
Zarządzanie zasobami naturalnymi
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (Polska)
(1)
Toruń (Polska)
(1)
Żuławy Wiślane (Polska ; region)
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
57 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 266)
1. Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jerzy J. Parysek; 2. Drogi do kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej z perspektywy Katedry Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej, Tadeusz Zipser; 3. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna– 25 lat doświadczeń UAM w Poznaniu, Paweł Motek; 4. Główne kierunki badawcze gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tadeusz Stryjakiewicz; 5. Nieformalne planowanie przestrzenne – przesłanki, cele i instrumenty. Przykład planowania rozwoju obszaru metropolitalnego Poznania, Tomasz Kaczmarek; 6. Wybrane aspekty społeczne i środowiskowe procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, Alina Maciejewska, Marianna Ulanicka; 7. Perspektywy przekształceń funkcji obiektów i terenów pokolejowych jako szansy rozwoju dawnych ośrodków kolejowych na przykładzie Nowych Skalmierzyc i Sosnowca Maczek, Weronika Dragan; 8. Potencjalne implikacje społeczno-ekonomiczne akcesji do sieci Cittàslow w erze przyspieszenia, Alicja K. Zawadzka; 9. Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu, Magdalena Szczepańska, Barbara Maćkiewicz, Anna Dziewiatowska; 10. Charakterystyka i dostępność komunikacyjna wybranych akademickich hal sportowych w Poznaniu, Igor Kopacki, Emilia Bogacka; 11. Działalność Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przemysław Ciesiółka, Adam Wronkowski, Maciej Główczyński, Małgorzata Donderowicz; 12. Rola studenckiego ruchu naukowego w procesie kształcenia, Dariusz Korpetta, Olga Kowalska, Bolesław Porter. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80,poz.717,zm.Dz.U.z2004r.Nr6,poz.41,Nrl41,po- z. 1492); 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nrl2,poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154. poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112); 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588); 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego orazwdecyzjio warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r.w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowyoraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(Dz.U. Nr 130, poz. 1385); 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587); 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233); 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 125, poz. 1309)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23142/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 149)
1. Wprowadzenie; 1. Zagadnienia podstawowe monitoringu i postępowanie badawcze; 1.1. Monitoring regionalny - diagnoza sytuacji i cel podjęcia tematu; 1.2. Przedmiot i zakres opracowania; 1.3. Główne tezy i metody badawcze; 1.4. Wybrane pojęcia kluczowe i ich znaczenie; 1.5. Informacje o materiałach źródłowych i literaturze; 2. Problematyka badawcza nauk geograficznych w monitoringu rozwoju; 3. Region jako przedmiot badań i polityki rozwoju; 4. Monitoring - nowoczesne narzędzie zarządzania rozwojem; II. Uwarunkowania budowy i funkcjonowania monitoringu rozwoju regionalnego; 1. Potrzeba monitoringu rozwoju regionalnego; 1.1. Rozwój regionalny a potrzeby informacyjne; 1.2. Monitoring wobec wyzwań zarządzania rozwojem; 2. Dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu systemów monitoringu; 2.1. Wybrane doświadczenia europejskie; 2.1.1. Doświadczenia współpracy międzynarodowej; 2.1.2. Doświadczenia wybranych państw; 2.2. Doświadczenia i ewolucja systemu monitoringu w Polsce; 3. Informacja jako uwarunkowanie współczesnego rozwoju; 3.1. Specyfika informacji przestrzennej; 3.2. Asymetria informacji; 3.3. Źródła danych dla monitoringu; 3.3.1. Polskie źródła informacji statystycznej; 3.3.2. Europejskie programy i systemy informacji statystycznej; 3.3.3. Źródła informacji przestrzennej; 4. Przestrzeń w monitoringu; 4.1. Przestrzenne aspekty rozwoju; 4.2. Wizualizacja przestrzenna w monitoringu; 5. Uwarunkowania prawne i formalne organizacji monitoringu; 5.1. Uwarunkowania europejskie; 5.2. Uwarunkowania krajowe; 6. Uwarunkowania instytucjonalne i zarządzanie rozwojem regionalnym; 6.1. Otoczenie instytucjonalne systemu monitoringu; 6.2. Monitoring w zarządzaniu rozwojem; 6.2.1. Monitoring w polityce rozwoju; 6.2.2. Monitoring w polityce przestrzennej; 6.3. Monitoring jako czynnik doskonalenia administracji; 7. Wnioski z uwarunkowań budowy systemu monitoringu regionalnego; III. Metodologia budowy systemu monitoringu rozwoju regionalnego; 1. Monitoring rozwoju regionalnego - założenia funkcjonalne; 1.1. Integralność i interoperacyjność monitoringu; 1.2. Monitoring jako zintegrowane narzędzie diagnozowania, nadzorowania i prognozowania rozwoju; 2. Wyspecjalizowane postaci monitoringu; 3. Typologia, taksonomia i kwantyfikacja w monitoringu; 4. Projektowanie i budowa systemu monitoringu regionalnego; 5. Założenia modelu i organizacji monitoringu regionalnego; 5.1. D. Definicja systemu i przedmiot monitoringu; 5.2. Wizja, cele i standardy organizacji monitoringu; 5.3. Funkcje monitoringu; 5.4. Zadania monitoringu; 5.5. Zakres i przedmiot monitoringu na potrzeby zarządzania rozwojem; 5.6. Organizacja informacji przestrzennej; 5.6.1. Regulacje Dyrektywy INSPiRE; 5.6.2. System metadanych; 5.7. Modelowanie systemu monitoringu; 5.7.1. Ogólny model funkcjonalny; 5.7.2. Orientacja modelu; 5.7.3. Przepływy informacyjne w systemie; 5.8. Wnioski z uwarunkowań metodologicznych; 6. Narzędzia monitoringu; 6.1. Mierniki i wskaźniki; 6.2. Modelowanie makroekonomiczne; 6.3. Narzędzia ICT; 6.4. Analizy i badania dedykowane; 7. Obiektowe i wskaźnikowe podejście do monitoringu a przestrzenny wymiar informacji; IV. Model systemu monitoringu rozwoju regionalnego, propozycja implementacji i próba empirycznej weryfikacji; 1. Propozycja implementacji modelu monitoringu regionalnego; 1.1. Model ogólny systemu; 1.2. Struktura systemu; 1.3. Podmioty instytucjonalne i przepływy danych w systemie; 1.4. Zakres i przedmiot badań monitoringu; 1.5. System mierników, wskaźników, ocen; 2. Próba empirycznej weryfikacji modelu monitoringu na przykładzie woj. pomorskiego; 2.1. Doświadczenia i ocena wdrażania monitoringu w polskich regionach; 2.2. Wdrożenie i weryfikacja modelu w województwie pomorskim; 2.3. Wybrane przykłady działań monitoringowych; V. Podsumowanie i wnioski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczno - metodyczne podstawy gospodarki przestrzennej; Rozdział 1: Zakres badawczy gospodarki przestrzennej; Rozdział 2: Teorie lokalizacji działalności gospodarczej; Rozdział 3: (NEO) Marshallowskie okręgi przemysłowe i teoria polaryzacji; Rozdział 4: Teoria ośrodków centralnych; Rozdział 5: Teoria bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast; Rozdział 6: Teoria regionu ekonomicznego; Rozdział 7: Metody analizy regionalnej; Cz.2: Teoria systemów złożonych - jako model "Lidera"; Rozdział 1: Teoria systemów złożonych a koncepcja gospodarki przestrzennej; Rozdział 2: Stany systemów złożonych; Rozdział 3: Teoria gospodarki przestrzennej a możliwości badawcze wynikające z modelu "Lidera".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29292, 17952 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17951/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 252)
Rozdział 1: Wprowadzenie; (Przemysław Śleszyński); Rozdział 2: Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce: (Bogdan Zagajewski); Rozdział 3 : Możliwości opracowania mapy użytkowania ziemi na poziomie szczegółowości NUTS 5 : (Elżbieta B. Kozubek, Zenon Poławski); Rozdział 4: Mozliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisach miejscowościom statystycznym : (Marcin Stępniak); Rozdział 5: Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego w gminach : (Andrzej Affek); Rozdział 6: Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych : (Magdalena Górczyńska); Rozdział 7: Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego : (Piotr rosik, Ariel Ciechański); Rozdział 8: Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich- przegląd istniejących źródeł informacji : (Konrad Czapiewski); Rozdział 9: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników : (Maria Bednarek-Szczepańska, Marek Więckowski); Rozdział 10: Propozycje wskaźników powiązań : (Tomasz Komornicki); Rozdział 11 : Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego : (Przemysław Śleszyński). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 260)
ISBN: : 978-83-63563-20-2
1. Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej, Joanna Budnicka-Kosior, Dariusz Korpetta, Bolesław Porter; 2. Zintegrowane planowanie rozwoju - projekt przygotowania programu i uruchomienia kształcenia na nowym kierunku studiów w obszarze gospodarki przestrzennej, Paweł Churski, Paweł Motek; 3. Kształcenia kadr na potrzeby współczesnych miast, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca; 4. Kształcenie na kierunku studiów gospodarka przestrzenna w Politechnice Warszawskiej w kontekście efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych, Alina Maciejewska, Agnieszka Turek; 5. Kierunek studiów gospodarka przestrzenna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie - doświadczenia i nowe wyzwania, Anna Kiepas-Kokot, Elżbieta Skórska, Lesław Wołejko; 6. Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Wioletta Kilar, Beata Stelmach-Fita, Tomasz Rachwał, Monika Płaziak; 7. E-learning jako narzędzie poprawy dostępu do edukacji akademickiej w opinii studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, Grażyna Chaberek-Karwacka, Tomasz Michalski, Mirosława Malinowska; 8. Ocena efektywności kształcenia studentów kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie kwalifikacji software’owych, Artur Hołuj; 9. Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, Dorota Jopek, Laura Klimczak; 10. Zastosowanie metody projektu wykorzystującej narzędzia PPGIS w procesie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, Edyta Bąkowska. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 265)
1. Ekonomia instytucjonalna wobec problemu rozwoju miasta, Danuta Stawasz; 2. The Stakeholders and Municipal Authoritiesin the Spatial Competition, Maciej J. Nowak; 3. Cechy przestrzenne suburbanizacji – Aglomeracja Warszawy a wybrane aglomeracje europejskie, Krystyna Solarek; 4. Instrumenty ekonomiczno-finansowe w grze o przestrzeń, Ryszard Grobelny; 5. Aglomeracyjna gra o przestrzeń: suma gminnych ambicjiczy wspólna wizja metropolitalna?, Łukasz Mikuła; 6. Dewastacja polskiej przestrzeni jako produkt procesów społecznych i regulacji prawnych, Izabela Mironowicz; 7. Game about Space or Game in the Space?, Tomasz Parteka; 8. Wpływ podmiotów rynku nieruchomości na kształtowanie przestrzeni miejskiej, Iwona Foryś; 9. Gra o przestrzeń według Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych a rozwiązania alternatywne– przykład obszarów wiejskich województwa łódzkiego, Marcin Feltynowski; 10. The Role and Effects of Case-low in the SpatialCompetition. An analysis of Selected Cases, Maciej J. Nowak. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 175)
ISBN: : 978-83-63563-30-1
I. SYSTEM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ A RYNEK NIERUCHOMOŚCI; 1. System gospodarki przestrzennej; 2. Przeznaczenie, zagospodarowanie terenu i aktywna polityka przestrzenna; 3. Rynek nieruchomości; 4. Efekty zewnętrzne; 5. Dobra publiczne; II. DETERMINANTY I NARZĘDZIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ; 1. Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój jako podstawowe wartości systemu gospodarki przestrzennej; 2. Konflikty przestrzenne a rynek nieruchomości. Gra o przestrzeń; 3. Konflikty przestrzenne i gra o przestrzeń; 4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a rynek nieruchomości; 5. Pozostałe narzędzia polityki przestrzennej a rynek nieruchomości; 6. Główne wady systemu gospodarki przestrzennej w Polsce; 7. Przegląd i ocena wybranych koncepcji naprawy systemu gospodarki przestrzennej; 8. Analiza propozycji zawartych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego; III. WSPOLZARZĄDZANIE PUBLICZNE A KIERUNKI ZMIAN SYSTEMU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ; 1. Niesprawność instytucjonalna i niesprawność władz publicznych; 2. Prowadzenie polityki przestrzennej a współzarządzanie publiczne; 3. Problemy i ograniczenia władz publicznych w systemie gospodarki przestrzennej a współzarządzanie publiczne; 4. Współzarządzanie a dysfunkcjonalność w planowaniu przestrzennym; IV. NIESPRAWNOŚĆ WŁADZ PUBLICZNYCH W SYSTEMIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ NA SZCZEBLU GMINNYM-WYNIKI BADAŃ; 1. Charakterystyka badanych gmin. Charakterystyka sposobu realizacji celów pracy; 2. Kluczowe przesłanki stanowiące podstawę klasyfikacji typów polityk przestrzennych gmin; 3. Statystyczna klasyfikacja prowadzonych przez władze gmin polityk przestrzennych; 4. Niesprawność władz w polityce przestrzennej w badanych gminach; 5. Skutki uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rynku nieruchomości; 6. Relacje między władzami gminnymi a władzami powiwlatowymi w systemie gospodarki przestrzennej; 7. Wykładnia miejscowych planów zagosoodarowania przestrzennego na etapie wydawania pozwoleń na budowę; 8. Wartości w procesie inwestycyjno-budowlanym. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przestrzeń, jej cechy i struktura; 2. Pojęcia i definicje dotyczące gospodarki przestrzennej; 3. Uwarunkowania prawne planowania przestrzennego i klasyfikacja opracowań planistycznych; 4. Opracowania planistyczne o charakterze ponadlokalnym (kraj, województwo, powiat; 5. Opracowania planistyczne występujące na terenie gminy; 6. Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 7. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 8. Wartość nieruchomości a planowanie przestrzenne; 9. Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych; 10. Wykorzystanie opracowań planistycznych do wyceny nieruchomości; 11. Określanie wartości do celów wynikających z przepisów dotyczących planowania przestrzennego; 12. Problematyka planowania zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa i w doktrynie prawnej; 13. Pytania i zadania do rozwiązania. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37519 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37518/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ISSN 0867-096X nr 199)
Rozdział 1: Zintegrowany system informacji o nieruchomościach: Natalia Siemieniuk, Katarzyna Wójtowicz, Elżbieta Gołąbseka; Rozdział 2: Księgi Wieczyste i Sądy Wieczystoksięgowe: Ewelina Presnarowicz, Ewa Słowikowska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 3: Kataster nieruchomości oraz zintegrowany system katastralny: Karolina Nitowska, Karolina Ogrodnik, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 4: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy: Radosław Naruszewicz, Cezary Rytel, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 5: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Aniela Pańkowska, Iwona Rynkowska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 6: Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu i Mapa Zasadnicza: Monika Kulesza, Małgorzata Kryńska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 7: Spółdzielnie Mieszkaniowe: Violetta Drobnikowska, Iwona Gawryluk, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 8: Urzędy Miasta, Gminy i Starostwo Powiatowe: Mariusz Oniszczuk, Luiza Sierocka, Elżbieta Gołąbeska. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37666 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37665/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-17-6
1. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy; 2. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym; 3. Teoretyczne podstawy prognozowania; 4. Prognozowanie zmian wartości przestrzeni planistycznej; 5. Prognozowanie skutków finansowych zmian wartości przestrzeni planistycznej; 6. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23124, 23123 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23122/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ochrona roślin, wczoraj, dziś, jutro - wykład inauguracyjny roku akademickiego 2004/2005; 2. Ciekawostki roślinne z Mauritiusa; 3. Plac ozdobny w centrum miasta - jego funkcje i kompozycja; projekty konkursowe skweru przed gimnazjum w Nowej Soli; 4. Pozytywne i negatywne strony zadrzewień śródpolnych; 5. Ogród dydaktyczny PWSZ w Sulechowie przy Instytucje Zarządzania i Inżynierii Rolnej; 6. Koncepcja wstępna rekultywacji i zagospodarowania Doliny Gęśnika w Zielonej Górze; 7. Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego w Kalsku, w województwie lubuskim; 8. Osiedlowe place zabaw dla dzieci - wyzwanie dla planistów, specjalistów kształtowania terenów zieleni i administratorów miast; 9. Warunki wegetacji drzew w mieście na podstawie analizy dendroflory miasta Nowa Sól; 10. Odbudowa zielenią miejskich arterii komunikacyjnych na przykładzie odcinka ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 236)
1. Franciszek Adamczuk, Przestrzenne aspekty współpracy międzyregionalnej w Europie (przykład Dolnego Śląska i Saksonii); 2. Niki Derlukiewicz Regionalna strategia innowacji jako element wspierający rozwój regionalny; 3. Tomasz Drozdowski, Społeczeństwo informacyjne jako paradygmat metropolitalnej gospodarki przestrzennej; 4. Beata Filipiak, Nowy paradygmat rozwoju miast w świetle systemu finansowania realizowanych zadań; 5. Andrzej Graczyk, Rynkowa regulacja jakości środowiska przyrodniczego; 6. Piotr Hajduga, Nowe uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce; 7. Marian Kachniarz, Większy może więcej? Z badań nad strukturą powiatów w Polsce; 8. Stanisław Korenik, Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych; 9. Jerzy Ładysz, Tendencje rozwoju współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego; 10. Małgorzata Markowska, Innowacyjność polskich regionów - ujęcie dynamiczne; 11. Anna Mempel-Śnieżyk, Kapitał ludzki i kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy; 12. Katarzyna Miszczak, Zagadnienie cykliczności gospodarki według Rostowa, Schumpetera i Kondratiewa; 13. Zbigniew Piepiora, Klaster kryzysowy jako element przestrzeni przeciwdziałania katastrofom naturalnym; 14. Jacek Potocki, Sudety jako trans graniczny region turystyczny wobec procesów integracyjnych; 15. Iwona Potoczna, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi - wybrane aspekty; 16. Bogusław Półtorak, Rola facility management w zarządzaniu nieruchomościami i przestrzenią; 17. Piotr Rogala, Przestrzeń jako jeden z czynników kształtujących jakość życia (doświadczenia brytyjskich samorządów lokalnych; 18. Dorota Rynio, Spójność terytorialna Unii Europejskiej dla trwałego wzrostu gospodarczego; 19. Danuta Strahl, Gospodarka oparta na wiedzy w europejskiej przestrzeni regionalnej (próba oceny); 20. Grażyna Węgrzyn, Innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy; 21. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Przepływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1980-2006 w kontekście tworzenia się gospodarki sieciowej; 22. Anetta Zielińska, Przyszłościowy model funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33877, 33876 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33875/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 230)
1. Metologiczne problemy obszarów metropolitycznych w Polsce; 2. Obszar metropolitalny - studium przypadku Rzeszowa; 3. Przykłady działań w wybranych obszarach metropolitalnych; 4. Głos dyskusji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 215)
1. Tadeusz Markowski: Zarządzanie obszarem metropolitalnym; 2. Stanisław Liszewski: Delimitacją obszaru metropolitalnego Łodzi; 3. Tadeusz Marszał: Funkcje obszaru metropolitalnego Łodzi; 4. Anna Jaeschke, Włodzimierz Obraniak: Perspektywy demograficzne Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; 5. Krzysztof Karski: Uwarunkowania rozwoju obszaru metropolitalnego; 6. Lesław Koziej: Kierunki przestrzennego rozwoju w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; 7. Aleksander Śliwiński: Wpływ systemu komunikacyjnego na rozwój funkcji metropolitalnej Łodzi; 8. Ewa Krakowska: Obszary o szczególnym znaczeniu dla rozwoju funkcji metropolitalnych; 9. Kazimierz Bald: Wybrane zagadnienia planowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17262/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne; Rozdział 1: Gospodarka przestrzenna - pojęcie podstawowe; Rozdział 2: Kierunki rozwoju przestrzennego w świetle wybranych ujęć teoretycznych; Rozdział 3: System planowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 4: Teoria polaryzacji rozwoju przestrzennego i jej ewolucja; Rozdział 5: Tworzenie się nowego wymiaru gospodarki przestrzennej; Rozdział 6: Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego jako podstawa polityki rozowju przestrzennego Unii Europejskiej; Cz.2: Miasto jako element organizujący współczesna przestrzeń; Rozdział 7: Miasto jako element przestrzeni; Rozdział 8: Struktura użytkowania terenów miejskich; Rozdział 9: Tereny zabudowy mieszkaniowej; Rozdział 10: Rozmieszczenie usług w przestrzeni miasta; Rozdział 11: Tereny przemysłowe w mieście; Rozdział 12: Analiza progowa; Rozdział 13: Karta ateńska; Cz.3: Problemy gospodarki przestrzennej w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 13: Metropolizacja w świetle procesów globalizacji i regionalizacji; Rozdział 14: Podstawy teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej; Rozdział 15: Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgenicznej; Rozdział 16: Przestrzeń regionu a jego konkurencyjność; Rozdział 17: Inwestycje zagraniczne w gospodarce przestrzennej; Rozdział 18: Metodologia wizualizacji inwestycji rzeczowych a plany zagospodarowania przestrzennego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19564, 19563 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19562/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 105)
Rozdział 1: Problemy rozwoju regionalnego na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 2: Ewolucja polityki rozowju regionalnego Unii Europejskiej; Rozdział 3: Planowanie rozowju reginalnego w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Europejskie planowanie gospodarcze; Rozdział 5: Polska a Unia Europejska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 245)
1. Jan Maciej Chmielewski, Współzależność ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2. Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju; 3. Zygmunt Niewiadomski, Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej; 4. Tomasz Asman, Określanie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyłączonych spod zabudowy w "studium zagospodarowania przestrzennego gminy' - wybrane zagadnienia prawne; 5. Zygmunt Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy; 6. Grzegorz Węcławowski, Agnieszka Brzosko-Sermak, Problemy w określaniu oczekiwań związanych ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", na przykładzie miasta Krakowa; 7. Danuta Kłosek-Kozłowska, Współzależność zagadnień w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i w planach miejscowych. Dziedzictwo Krakowa; 8. Bożena Degórska, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni; 9. Przemysław Śleszyński, Sytuacja planistyczna w kraju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again