Form of Work
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Baran-Furga Helena
(2)
Knapp Julie
(2)
Komender Jadwiga
(2)
Turnbull Carolline
(2)
Wolańczyk Tomasz
(2)
Andruszko Robert
(1)
Bielańska Ewa
(1)
Bloomquist Michael L
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Cohen David (1946- )
(1)
Gardziel Andrzej (tłumacz)
(1)
Hillenbrand Clemens
(1)
Jaklewicz Hanna ( -2016)
(1)
Kalicka-Karpowicz Zuzanna
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Mackiewicz Romana (psychiatria)
(1)
Marcelli Daniel
(1)
Trempała Janusz (1953- )
(1)
Zyśk Justyna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Lekarze
(1)
Subject
Zaburzenia zachowania
(5)
Dziecko
(4)
Autyzm
(3)
Choroby psychiczne
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Psychoterapia
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Stosowana analiza zachowania
(2)
Zachowanie
(2)
Adopcja
(1)
Agresywność
(1)
Anoreksja
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Bulimia
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Defekacja
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dysgrafia
(1)
Dysleksja
(1)
Dysortografia
(1)
Dyspraksja
(1)
Dzieci
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Farmakoterapia
(1)
Fobia szkolna
(1)
Lateralizacja
(1)
Leki nasenne
(1)
Leki przeciwdepresyjne
(1)
Leki psychotropowe
(1)
Lęk
(1)
Moczenie mimowolne
(1)
Mowa
(1)
Mutyzm
(1)
Młodzież
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Otyłość
(1)
Padaczka
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pediatria
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Poznanie
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Psychopatologia
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Psychozy
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rozwój psychiczny
(1)
Rozwój psychofizyczny
(1)
Różnice indywidualne
(1)
Schizofrenia
(1)
Seksualność dzieci i młodzieży
(1)
Stres
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Tiki
(1)
Trichotillomania
(1)
Trudne zachowania
(1)
Uczucia
(1)
Wcześniak
(1)
Wymioty
(1)
Zabawa
(1)
Zaburzenia emocjonalne
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zaburzenia odżywiania
(1)
Zaburzenia rozwoju psychofizycznego
(1)
Zaburzenia snu
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Psychologia
(4)
8 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Pediatry ISSN 0303-7827 ; 49.)
1. Rozwój psychiczny dziecka; 2. Rodzina jako system. Wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie dziecka; 3. Zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie; 4. Upośledzenie umysłowe; 5. Całościowe zaburzenia rozwoju; 6. Moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się; 7. Zaburzenia snu; 8. Zaburzenia nastroju u dzieci; 9. Próby samobójcze i samobójstwa u dzieci; 10. Zaburzenia lekowe i zaburzenie obsesyjno -kompulsyjne; 11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczna; 12. Zaburzenia tikowe; 13. Specyficzne trudności w uczeniu się; 14. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej; 15. Zaburzenia zachowania; 16. Zaburzenia odżywiania; 17. Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzieży; 18. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych; 19. Problemy dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny; 20. Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 30063 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30062/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51942 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51933/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Część 1. Stosowanie programu terapii; Rozdział 1: Wprowadzenie do programu terapii SAZ; Rozdział 2: Przewodnik po programie terapii; Rozdział 3: Program terapii SAZ – jak rozumieć AZ; Rozdział 4: Program terapii SAZ – jak stosować AZ; Rozdział 5: Strategie nauczania; Rozdział 6: Gromadzenie i zapisywanie danych; Rozdział 7: Sporządzanie wykresów; Rozdział 8: Tworzenie środowiska SAZ; Część 2. Programy szczegółowe; Rozdział 9: Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi; Rozdział 10: Umiejętności związane z naśladowaniem; Rozdział 11: Umiejętności wzrokowo-przestrzenne; Rozdział 12: Umiejętności językowe związane z mową bierną; Rozdział 13: Umiejętności językowe związane z mową czynną; Rozdział 14: Umiejętności szkolne; Rozdział 15: Umiejętności społeczne/związane z zabawą; Rozdział 16: Umiejętności związane z samoobsługą. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63875 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52388/X czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Część 1. Stosowanie programu terapii; Rozdział 1: Wprowadzenie do programu terapii SAZ; Rozdział 2: Przewodnik po programie terapii; Rozdział 3: Program terapii SAZ -pojęcie AZ; Rozdział 4: Program terapii SAZ -jak stosować AZ; Rozdział 5: Strategie nauczania; Rozdział 6: Gromadzenie i zapisywanie danych; Rozdział 7: Sporządzanie wykresów; Rozdział 8: Tworzenie środowiska SAZ; Część 2. Programy szczegółowe; Rozdział 9: Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi; 1. Prawidłowa pozycja podczas rodzinnego posiłku; 2. Prawidłowa pozycja podczas zajęć szkolnych; 3. Podtrzymanie kontaktu wzrokowego; Rozdział 10: Umiejętności związane z naśladowaniem; 1. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki małej; 2. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki małej z wykorzystaniem przedmiotów; 3. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki dużej; 4. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki dużej z wykorzystywaniem przedmiotów; 5. Naśladowanie: lustro, szybkość, intensywność, kolejność; 6. Naśladowanie czynności niby (bez użycia przedmiotów); Rozdział 11: Umiejętności wzrokowym – przestrzenne; 1. Układanie według serii lub kolejności; 2. Budowanie z klocków; 3. Układanie według wzoru; 4. Dopasowywanie budowli z klocków do obrazków przedstawiających budowle z klocków; 5. Dopasowywanie podobnych przedmiotów; 6. Dopasowywanie wielkich liter do małych; 7. Dopasowywanie małych liter do wielkich; 8. Labirynty; 9. Puzzle (układanka z ramką i klasyczne); 10. Sortowanie przedmiotów ze względu na cechy; 11. Sortowanie obrazków ze względu na cechy; 12. Sortowanie przedmiotów ze względu na funkcje; 13. Sortowanie obrazków ze względu na funkcje; 14. Co nie pasuje?; Rozdział 12: Umiejętności językowe związane z mową bierną ; 1. Rozróżnianie dzwięków; 2. Dokonywanie wyborów; 3. Czasowniki czasu przeszłego; 4. Nieregularne formy czasowników czasu przeszłego; 5. Liczba mnoga; 6. Nieregularne formy liczby mnogiej; 7. Zimki (on/ona); 8. Zimki (jego/jej); 9. Zimki (ja/ty); 9. Zimki (mój, moja, moje/ twój, twoja ,twoje); 10. Zimki (ich/nasz); 11. Zimki (my/oni); 12. Mowa bierna polecenia wydawane w grupie; 13. Mowa bierna: polecenia (dwuetapowe); 14. Mowa bierna: nazwy cech; 15. Mowa bierna: nazwy kategorii; 16. Mowa bierna: nazwy zawodów; 17. Mowa bierna: nazwy emocji; 18. Mowa bierna: nazwy funkcji części ciała; 19. Mowa bierna: nazwy funkcji przedmiotów; 20. Mowa bierna: nazwy płci; 21. Mowa bierna: nazwy pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach; Rozdział 13: Umiejętności językowe związane z mową czynną; 1. Odpowiadanie na proste pytania „Co”?; 2. Odpowiadanie na proste pytania „Kiedy?”; 3. Odpowiadanie na proste pytania „Gdzie?”; 4. . Odpowiadanie na proste pytania „Gdzie?” dotyczące klasy; 5. Odpowiadanie na proste pytania „Który”?; 6. Odpowiadanie na proste pytania „Kto”?;. Odpowiadanie na proste pytania o rozstrzygnięcie (tak/nie); 7. Odpowiadanie na pytania społeczne; 8. Opisywanie obrazków; 9. Rozróżnianie dźwięków; 10. Rozbudowane zdanie (orzeczenie-dopełnienie); 11. Rozbudowane zdanie (podmiot-orzeczenie); 12. Rozbudowane zdanie (podmiot-orzeczenie- dopełnienie); 13. . Rozbudowane zdanie (podmiot- właściciel); 14. Rozbudowane wyrażenia rozpoczynające zdanie; 15. Wyrażanie niezadowolenia; 16. Mowa czynna: nazwy cech; 17. Mowa czynna: nazwy kategorii; 18. Mowa czynna: nazwy zawodów; 19. Mowa czynna: nazwy emocji; 20. Mowa czynna: nazwy funkcji części ciała; 21. Mowa czynna: nazwy funkcji przedmiotów; 22. Mowa czynna: nazwy płci; 23. Mowa czynna: nazwy pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach; 24. Reakcje intrawerbalne: kończenie utartych wyrażeń; 25. Dobre maniery; 26. Czasowniki czasu przeszłego; 27. Liczba mnoga; 28. Nieregularne formy liczby mnogiej; 29. Zaimki(on/ona); 30. Zimki (jego/jej); 31. Zaimki (ja/ty); 32. Zaimki (mój, moja moje/twój, twoja, twoje); 33. zaimki (ich/nasz); 34. Zimki (my/oni); 35. Wydawanie prostych poleceń innym; 36. Odwzajemnianie informacji; 37. Proszenie o potrzebne lub brakujące materiały; 38.Wyrażanie prostych próśb za pomocą pytań; 39. Wyrażanie prostych próśb za pomocą zdań; 39. Imitacja werbalna: wyrażenia; Rozdział 14: Umiejętności szkolne; 1. Łączenie kropek; 2. Wycinanie; 3. Mowa czynna: nazwy kształtów; 4. Mowa czynna: nazywa głosek; 5. Mowa czynna: nazwy pieniędzy; 6. Mowa czynna: nazwy przeciwieństw; 7. Składanie papieru; 8. Związek między częścią a całością; 9. Malowanie; 10. Klejenie; 11. Pojęcia ilościowe; 12. Mowa bierna: nazwy kształtów; 13. Mowa bierna: nazwy głosek; 14. Mowa bierna: nazwy pieniędzy; 15. Mowa bierna: nazwy przeciwieństw; 16. Czytanie: łączenie głosek z obrazkami; 17. Czytanie: łączenie wyrazów z obrazkami; 18. Rymowanie; 19. Czas trwania zadania; Rozdział 15: Umiejętności społeczne/ związane z zabawą; 1. Kaczka, kaczka, gęś; 2. Samodzielna zabawa planowa; 3. Uczestnictwo w złożonych piosenkach i zabawach ruchowych; 4. Plac zabaw: drabina; 5. Plac zabaw: karuzela; 6. Plac zabaw: drabinki; 7. plac zabaw: zjeżdżalnia; 8. Plac zabaw: huśtawka; 9. Plac zabaw: huśtawka/równoważnia; 10. Plac zabaw: tunel; 11. Zabawa tematyczna: przyjęcie urodzinowe; 12. Zabawa tematyczna: detektyw; 13. Zabawa tematyczna: lekarz; 14. Zabawa tematyczna: kuchnia; 15. Zabawa tematyczna: mamusia i tatuś; 16. Zabawa tematyczna: szkoła; 17. Zabawa tematyczna: (bez rekwizytów); 18. Zabawa tematyczna: te same role – tancerze; 19. Zabawa tematyczna: te same role – piraci; 20. Zabawa tematyczna: te same role – księżniczki; 21. Zabawa tematyczna: te same role – kierowcy samochodów wyścigowych; 22. Zabawa tematyczna: te same role – maszyniści pociągu; 23. Pływanie: poziom 1; 24. Zabawa symboliczna; 25. Przejmowanie kolejności; Rozdział 16: Umiejętności związane z samoobsługą i inne zachowania przystosowawcze; 1. Nakładanie pomadki do ust; 2. Zapinanie i odpinanie guzików; 3. Czyszczenie uszu; 4. Ubieranie się i rozbieranie: zakładanie zdejmowanie rękawiczek; 5. Ubieranie się i rozbieranie: zakładanie zdejmowanie stroju gimnastycznego; 6. Zapinanie i odpinanie zatrzasków; 7. Systematyczne odwrażliwianie: czesanie włosów; 8. Systematyczne odwrażliwianie: mysie zębów; 9. Rozsuwanie suwaka; 10. Czekanie; 11. Chodzenie tyłem; 12. Wycieranie rąk i twarzy; 13. Zasuwanie nierozdzielczego i rozdzielczego suwaka. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63874 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52386/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
1. Historia pedagogiki zaburzeń zachowania; 2. Modele naukowe pedagogiki zaburzeń zachowania; 3. Wybrane koncepcje pedagogiki zaburzeń zachowania; 4. Diagnozowanie zaburzeń zachowania; 5. Działania wychowawcze podejmowane w przypadku występowania zaburzeń zachowania; 6. Instytucje pomocy wychowawczej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania; 7. Agresja, nadpobudliwość, lęk i inne rodzaje zaburzeń; 8. Perspektywy pedagogiki zaburzeń zachowania; 9. Problemy i pytania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30340, 30339 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30338/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria)
Rozdział 1: Charakterystyka problemowych zachowań i trudności przystosowawczych u dzieci; Rozdział 2: Opracowanie planu działania dla dziecka z trudnościami rozwojowymi; Rozdział 3: Wspomaganie rozwoju samokontroli u dziecka; Rozdział 4: Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka; Rozdział 5: Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka; Rozdział 6: Wspomaganie rozwoju umiejętności szkolnych u dziecka; Rozdział 7: Poprawa samopoczucia rodzica; Rozdział 8: Poprawa relacji w rodzinie; Rozdział 9: Podtrzymywanie poprawy u dziecka i pozostałych członków rodziny; Rozdział 10: Instytucje świadczące pomoc dziecku i rodzinie; Przewodnik dla terapeuty - Rozdział 11: Jak posługiwać się tą książką w pracy z dziećmi i rodzicami. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52581, 52557, 52526, 52452, 52422 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52361/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : PWN, 2020. - 578, [1] strona : faksymilia, ilustracje, portrety, wykres ; 29 cm.
Część 1: Podstawy teoretyczne; Rozdział 1. Wybrane kierunki i konteksty kształtowania się psychologii wychowania w Polsce do 1939 roku (Cezary W. Domański); 1.1. Wczesna refleksja o psychologii wychowania; 1.2. Pionierzy i prekursorzy; 1.3. Psychologia wychowawcza na uczelniach wyższych – początki; Rozdział 2 : Przedmiot badań psychologii wychowania (Janusz Trempała); 2.1. Kształtowanie się psychologii wychowania; 2.2. Pojmowanie wychowania; 2.3. Psychologia wychowania jako odrębna dyscyplina badań psychologicznych; 2.4. Związek kształcenia i wychowania z rozwojem człowieka; 2.5. Przedmiot badań psychologii wychowawczej jako stosowanej psychologii rozwoju człowieka; Rozdział 3: Podstawowe teorie i koncepcje psychologii wychowania i uczenia się (Hanna Liberska); 3.1. Asocjacjonizm i behawioryzm; 3.2. Teorie społeczne i teoria społeczno-poznawcza; 3.3. Konstruktywizm; 3.4. Wychowanie w podejściu psychodynamicznym, humanistycznym i społeczno-kulturowym; Część 2 : Kluczowe obszary badań psychologii wychowania; Rozdział 4: Procesy poznawcze (Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Deja, Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska); 4.1. Funkcje wykonawcze (Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Deja); 4.2. Uczenie się i nauczanie (Ewa Czerniawska); 4.3. Od informacji do wiedzy w dobie globalizacji (Maria Ledzińska); Rozdział 5: Procesy emocjonalno-społeczne (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik, Maria Czerwińska-Jasiewicz, Alicja Senejko); 5.1. Emocje i motywacja (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik); 5.2. System wartości człowieka w ciągu życia (Maria Czerwińska-Jasiewicz); 5.3. Samoregulacja i adaptacja (Alicja Senejko); Rozdział 6. Różnice indywidualne (Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska, Błażej Smykowski, Karolina Appelt, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus); 6.1. Zdolności (Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska); 6.2. Kompetencje (Błażej Smykowski, Karolina Appelt); 6.3. Osobowość w psychologii wychowania (Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus); Rozdział 7. Uwarunkowania rozwoju i wychowania (Hanna Liberska, Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek, Martyna Jackiewicz, Dorota Suwalska Barancewicz, Stefan Frydrychowicz); 7.1. Biologiczne podstawy nauczania i wychowania (Hanna Liberska); 7.2. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania w okresie dzieciństwa (Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek, Martyna Jackiewicz-Kawka); 7.3. Środowiska rozwoju i wychowania: od dzieciństwa do dorosłości (Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz); 7.4. Interakcje społeczne (Stefan Frydrychowicz); Część 3 : Psychologia wychowania w praktyce: wybrane problemy; Rozdział 8: Praca psychologów wychowawczych z rodziną (Lucyna Bakiera, Elżbieta Dryll); 8.1. Rola rodziców w systemie wychowania instytucjonalnego (Lucyna Bakiera); 8.2. Praca psychologów wychowawczych z rodzicami i rodziną (Elżbieta Dryll); Rozdział 9 : Praca psychologów wychowawczych w szkole (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik, Grażyna Katra); 9.1. Praca psychologa z młodzieżą nad rozpoznaniem i rozwojem potencjału (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik); 9.2. Praca psychologa z nauczycielami-wychowawcami (Grażyna Katra); Rozdział 10 : Praca psychologów wychowawczych z dziećmi o nietypowym rozwoju (Roman Ossowski); 10.1. Nietypowość rozwoju jako przedmiot zainteresowania medycyny, psychologii rehabilitacyjnej i pedagogiki specjalnej; 10.2. Problem typologii dzieci o nietypowym rozwoju; 10.3. Problemy wspólne w rozwoju i wychowaniu dzieci o nietypowym rozwoju; 10.4. Rehabilitacyjne znaczenie uczestnictwa w życiu rodzinnym; 10.5. Kwestia przygotowania do aktywności zawodowej; 10.6. Instrumenty rehabilitacji; 10.7. Problemy swoiste rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży o nietypowym rozwoju; 10.8. Wkład wiedzy o nietypowym rozwoju do psychologii różnic indywidualnych; Rozdział 11 : Praca psychologów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z destrukcyjnymi zaburzeniami zachowania (Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska); 11.1. Obraz kliniczny i przejawy destrukcyjnych zaburzeń zachowania; 11.2. Biopsychospołeczne modele zaburzeń eksternalizacyjnych; 11.3. Poradnictwo zdrowotne i interwencje psychospołeczne – implikacje dla praktyki psychologa wychowawczego; Rozdział 12 : Praca psychologów w poradnictwie zawodowym − przygotowanie do kariery zawodowej w perspektywie całożyciowej (Anna Paszkowska-Rogacz); 12.1. Definicje i metafory kariery; 12.2. Koncepcje wyjaśniające rozwój kariery; 12.3. Współczesne poradnictwo zawodowe w perspektywie konstruowania życia; Rozdział 13 : Wychowanie w grupach mniejszościowych (Barbara Weigl, Dominika Wiśniewska); 13.1. Mniejszości etniczne. Dziecko romskie w rodzinie i szkole; 13.2. Słyszące dzieci niesłyszących rodziców. Świat Koda; 13.3. Uchodźcy i migranci. Wychowanie po traumie; 13.4. Trudne powroty do ojczyzny rodziców. Problemy powracających; 13.5. Małżeństwa międzykulturowe. Dzieci dwukulturowe i dwujęzyczne; Rozdział 14 : Wychowanie zdrowotne (Beata Ziółkowska); 14.1. Ustalenia definicyjne w ujęciu historycznym; 14.2. Wyznaczniki zdrowia a analfabetyzm zdrowotny; 14.3. Cele wychowania zdrowotnego w kontekście zagrożeń współczesnego świata; 14.4. Wychowanie zdrowotne – wskazania praktyczne; Rozdział 15: Wychowanie seksualne (Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż, Joanna Dec-Pietrowska); 15.1. Specyfika problematyki wychowania seksualnego; 15.2. Seksualność i rozwój psychoseksualny; 15.3. Socjalizacja seksualna; 15.4. Wychowanie seksualne a edukacja seksualna; 15.5. Typy wychowania seksualnego i ich efektywność; 15.6. Cele wychowania seksualnego; 15.7. Wychowanie seksualne w rodzinie; 15.8. Edukacja seksualna w polskiej szkole; 15.9. Profilaktyka; Rozdział 16 : Nowe obszary oddziaływań wychowawczych − wychowanie obywatelskie i środowiskowe (Beata Krzywosz-Rynkiewicz); 16.1. Dlaczego obywatelstwo jest ważne; 16.2. Obywatelstwo – co to znaczy? Różne rozumienie roli obywatela; 16.3. W szkole czy w środowisku – dylematy wychowania obywatelskiego; 16.4. Wychowanie obywatelskie jako wychowanie środowiskowe – istota obywatelskiej socjalizacji; Rozdział 17 : Organizacje w systemie wychowania (Marzanna Farnicka); 17.1. Założenia idei sieciowego rozwoju systemów edukacyjnych; 17.2. Poziom społeczno-kulturowy: założenia dotyczące organizacji placówek oświatowych; 17.3. Poziom operacyjny: struktura i organizacja środowiska wychowawczego. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65125 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65124/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65137 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65136/VIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again