Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Artykuły
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Author
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(3)
Kaczorowska-Bray Katarzyna
(3)
Milewski Stanisław (1956- )
(3)
Czaplewska Ewa
(2)
Bielańska Ewa
(1)
Bogdanowicz Marta (1943-)
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Błeszyński Jacek (1963-)
(1)
Chęciek Mieczysław
(1)
Cohen David (1946- )
(1)
Czerniewicz Andrzej
(1)
Domagała Aneta
(1)
Gardziel Andrzej (tłumacz)
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Jaklewicz Hanna ( -2016)
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Kuczkowski Jerzy
(1)
Lechta Viktor
(1)
Lichota Edyta Joanna
(1)
Mackiewicz Romana (psychiatria)
(1)
Marcelli Daniel
(1)
Milewski Stanisław (1956-)
(1)
Mirecka Urszula
(1)
Panasiuk Jolanta
(1)
Pluta-Wojciechowska Danuta
(1)
Skałbania Barbara
(1)
Szamburski Krzysztof
(1)
Walczowska-Dutka Maria
(1)
Wożniak Tomasz
(1)
Węsierska Katarzyna
(1)
Włodarczyk Teresa
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Logopedzi
(3)
Psycholodzy
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Lekarze
(1)
Nauczyciele
(1)
Subject
Mowa
(7)
Zaburzenia mowy
(7)
Logopedia
(5)
Diagnoza logopedyczna
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Dzieci
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Jąkanie
(2)
Język polski
(2)
Adopcja
(1)
Afazja
(1)
Agresywność
(1)
Anoreksja
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Autyzm
(1)
Bulimia
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Defekacja
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dysgrafia
(1)
Dysleksja
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dysortografia
(1)
Dyspraksja
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Farmakoterapia
(1)
Fobia szkolna
(1)
Język (komunikacja)
(1)
Język dziecka
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Lateralizacja
(1)
Leki nasenne
(1)
Leki przeciwdepresyjne
(1)
Leki psychotropowe
(1)
Lęk
(1)
Moczenie mimowolne
(1)
Mutyzm
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Niepełnosprawność intelektualna - logopedia
(1)
Otyłość
(1)
Padaczka
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychologia
(1)
Psychopatologia
(1)
Psychoterapia
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Psychozy
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rozszczepy podniebienia i wargi
(1)
Schizofrenia
(1)
Seksualność dzieci i młodzieży
(1)
Spółgłoski
(1)
Stres
(1)
Terapia
(1)
Terapia logopedyczna
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Tiki
(1)
Trichotillomania
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wcześniak
(1)
Wymioty
(1)
Wymowa
(1)
Zabawa
(1)
Zaburzenia
(1)
Zaburzenia mowy i wysławiania się
(1)
Zaburzenia mowy u dzieci
(1)
Zaburzenia mówienia u dzieci
(1)
Zaburzenia odżywiania
(1)
Zaburzenia snu
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Genre/Form
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Medycyna i zdrowie
(2)
Psychologia
(2)
Językoznawstwo
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: : 978-83-7744-046-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52350, 52040 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 52039/X czyt.
Book
In basket
(Biblioteka Logopedy)
ISBN: : 978-83-7489-206-3
1.Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych; 2.Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji; 3.Diagnoza dysleksji rozwojowej; 4.Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną; 5.Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej; 6.Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych; 7.Diagnoza logopedyczna dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia; 8.Diagnoza niepłynności mówienia; 9.Diagnoza psychogennych zaburzeń mowy; 10.Diagnoza w logopedii artystycznej [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42411, 42410 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42409/X czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48986/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Wprowadzenie do teoretycznych metodycznych podstaw logopedii; 1. Podstawy teoretyczne logopedii; 2 Komunikacja alternatywna; 3. Pomoce w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej; 4. Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce; Cz. 2: Zaburzenia mowy; 1. Wprowadzenie do zaburzeń w kształtowaniu się mowy; 2. Dyslalia; 3. Rihnolalia; 4. Afazja, afazja dziecięca (alalia); 5. Dyzartria; 6. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; 7. Mutyzm; 8. Zaburzenia głos; 9. Jąkanie; 10. Mowa bezładna ( niewyraźna mowa, giełkot).[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42562, 42561 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42560/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 49210 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49209/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Wydanie 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 231, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7587-878-3
Rozdział 1: Realizacja płynnego mówienia w procesie habituacji – aspekty kognitywne; 1.1. Automatyzacja ścieżki kognitywnej aktu komunikacji; 1.2. Płynność mówienia a komunikacja; 1.3. Rozwojowa niepłynność mówienia a jąkanie wczesnodziecięce; Rozdział 2: Dysfunkcje w akwizycji języka; 2.1. Językoznawstwo kognitywne a akwizycja języka; 2.2. Kognitywno-lingwistyczne podejście do zaburzeń płynności mówienia o charakterze jąkania; 2.2.1. Historyczne przesłanki podejścia kognitywno-lingwistycznego w jąkaniu; 2.2.2. Konceptualne modele definicji języka i jąkania; 2.2.3. Przegląd badań i opisów klinicznych konceptualnych modeli jąkania i języka; Rozdział 3: Etiologia jąkania, diagnostyka i terapia logopedyczna jąkających się; 3.1. Etiologia jąkania; 3.1.1. Definicje jąkania; 3.1.2. Teorie jąkania; 3.1.3. Częstość występowania jąkania a organizacja mózgu; 3.2. Diagnoza jąkających się; 3.2.1. Pojęcia i modele diagnozy logopedycznej; 3.2.2. Wybrane metody diagnostyczne jąkających się; 3.3. Terapia jąkających się; 3.3.1. Ogólne założenia terapii logopedycznej; 3.3.2. Metody terapii jąkających się; 3.3.3. Funkcjonowanie głosek w jąkaniu i terapii jąkających się; 3.3.4. Związek fonologii z logopedią w jąkaniu (niektóre aspekty terapeutyczne); 3.3.5. Zachowanie spółgłosek w terapii jąkania; 3.3.6. Zachowanie samogłosek w terapii jąkania; 3.3.7. Podstawy zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii jąkających się; 3.3.8. Efektywność grupowej terapii jąkających się prowadzonej w warunkach intensywnego programu terapeutycznego; Rozdział 4: Założenia metodologiczne badań prototypowo zaburzonej, niepłynnej realizacji jednostek mowy i objawów pozajęzykowych; 4.1. Problematyka badań i hipotezy empiryczne; 4.2. Metody badań; 4.3. Procedura badań – zmienne i charakterystyka badanych; Rozdział 5: Wyniki badań własnych nad prototypowością jąkania się w odpowiednich grupach wiekowych ze wskazaniem na aplikację; 5.1. Opis badań statystycznych; 5.2. Porównanie frekwencji występowania niepłynnej realizacji jednostek mowy i innych symptomów jąkania na tle grup wiekowych; 5.2.1. Analiza wyników badań nad typem jąkania tonicznego; 5.2.1.1. Występowanie jąkania o typie blokowania tonicznego na poziomie głoski; 5.2.1.2. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie samogłoski; 5.2.1.3. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie spółgłoski; 5.2.1.4. Występowanie jąkania o typie tonicznym równolegle na poziomie samogłoski i spółgłoski; 5.2.1.5. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie napiętej pauzy; 5.2.1.6. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie napiętej pauzy przed samogłoską; 5.2.1.7. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie napiętej pauzy przed spółgłoską; 5.2.1.8. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie napiętej pauzy równolegle przed samogłoską i spółgłoską; 5.2.1.9. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie nienaturalnego przedłużania głoski; 5.2.1.10. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie nienaturalnego przedłużania samogłoski; 5.2.1.11. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie nienaturalnego przedłużania spółgłoski; 5.2.1.12. Występowanie jąkania o typie tonicznym na poziomie nienaturalnego przedłużania równolegle samogłoski i spółgłoski; 5.2.2. Analiza wyników badań w zakresie blokowania klonicznego; 5.2.2.1. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie głoski; 5.2.2.2. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie samogłoski; 5.2.2.3. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie spółgłoski; 5.2.2.4. Występowanie jąkania o typie klonicznym równolegle na poziomie samogłoski i spółgłoski; 5.2.2.5. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie sylaby; 5.2.2.6. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie sylaby otwartej z samogłoską i nagłosową spółgłoską zwarto-wybuchową; 5.2.2.7. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie sylaby otwartej z nagłosową spółgłoską inną niż zwarto-wybuchowa; 5.2.2.8. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie sylaby zamkniętej z nagłosową samogłoską i spółgłoską zwarto-wybuchową; 5.2.2.9. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie sylaby zamkniętej z nagłosową spółgłoską (poza zwarto-wybuchową); 5.2.2.10. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie wyrazu; 5.2.2.11. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie wyrazu z nagłosową samogłoską i spółgłoską zwarto-wybuchową następnego wyrazu; 5.2.2.12. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie wyrazu z pozostałymi spółgłoskami (poza zwarto-wybuchowymi) kolejnego wyrazu w zdaniu; 5.2.2.13. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie frazy; 5.2.2.14. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie frazy z nagłosową samogłoską i spółgłoską zwarto-wybuchową kolejnego wyrazu frazy; 5.2.2.15. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie frazy pozostałymi nagłosowymi spółgłoskami (poza zwarto-wybuchowymi) pierwszego wyrazu kolejnej frazy; 5.2.2.16. Występowanie jąkania o typie klonicznym na poziomie zdania; 5.2.3. Występowanie jąkania o typie kloniczno-tonicznym z zaznaczeniem rodzaju głoski; 5.3. Ocena występowania innych objawów i zjawisk poza językowych towarzyszących jąkaniu; 5.3.1. Ocena częstotliwości jąkania; 5.3.2. Ocena częstotliwości jąkania (w skali 5-stopniowej) w mowie spontanicznej i czytaniu tekstu w badanych grupach; 5.3.3. Ocena tempa mówienia w mowie spontanicznej i czytaniu tekstu w badanych grupach; 5.3.4. Ocena czasu trwania momentów niepłynności (w 5-stopniowej skali) w badanych grupach; 5.3.5. Występowanie nienaturalnych reakcji (objawów neuromięśniowych, wegetatywnych i psychologicznych, tzw. współruchów, w skali 5-stopniowej) w badanych grupach; 5.3.6. Występowanie objawów logofobicznych (w skali 5-stopniowej) w badanych grupach. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63867 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52354/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-8095-405-2
Część 1: Anatomiczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania artykulacji w świetle literatury przedmiotu; 1. Przyczyny dyslalii w literaturze przedmiotu; 2. Budowa i funkcjonowanie obwodowego aparatu mowy jako czynnika warunkującego prawidłową artykulację; 2.1. Układ oddechowy w ocenie logopedycznej; 2.2. Narząd fonacyjny; 2.3. Aparat artykulacyjny w badaniu logopedycznym; 2.3.1. Jamy nasady; 2.3.2. Podniebienie twarde; 2.3.3. Podniebienie miękkie; 2.3.4. Język; 2.3.5. Wargi i policzki; 2.3.6. Zęby i zgryz; 2.4. Wady budowy narządów nasady jako przyczyna zaburzeń artykulacji; 2.4.1. Nieprawidłowości w budowie języka; 2.4.1.1. Ankyloglosja ; 2.4.1.2. Makroglosja i mikroglosja; 2.4.2. Nieprawidłowości w budowie podniebienia; 2.4.2.1. Etiologia rozszczepów podniebienia; 2.4.2.2. Wybrane podziały rozszczepów podniebienia i ich charakterystyka; 2.4.3. Wady zgryzu; 2.4.3.1. Tyło-zgryzy; 2.4.3.2. Przodozgryzy; 2.4.3.3. Zgryzy krzyżowe; 2.4.3.4. Zgryz przewieszony; 2.4.3.5. Zgryz otwarty; 2.4.3.6. Zgryzy głębokie; 3. Czynności fizjologiczne w obrębie narządu mowy; jako uwarunkowania artykulacji; 3.1. Rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego; 3.2. Funkcje w obrębie aparatu artykulacyjnego oceniane podczas badania logopedycznego; 3.2.1. Odgry-zanie;   3.2.2. Żucie; 3.2.3. Połykanie ; 3.3. Nieprawidłowe czynności fizjologiczne i nawyki ruchowe jako przyczyny zaburzeń artykulacji; 3.3.1. Dysfunkcje; 3.3.1.1. Dysfunkcje wynikające z nieprawidłowego układania niemowlęcia w czasie snu i karmienia; 3.3.1.2. Karmienie sztuczne; 3.3.1.3. Dys-funkcja połykania; 3.3.1.4. Dysfunkcje oddychania; 3.3.1.5. Dysfunkcje żucia; 3.3.2. Parafunkcje; 3.3.2.1. Nawykowe ssanie smoczka, palca, innych narządów i przedmiotów; 4. Działanie i badanie ob-wodowego narządu słuchu; 4.1. Prawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu; 4.2. Zaburzenia słuchu; 4.3. Przyczyny uszkodzeń słuchu; 4.4. Rodzaje uszkodzeń słuchu; 4.5. Konsekwencje uszkodzeń słuchu; 4.6. Niedosłuch jako przyczyna nieprawidłowości artykulacji; 4.7. Orientacyjne badanie słuchu; 5. Udział ośrodkowego układu nerwowego w procesie artykulacji; 5.1. Słuch fonematyczny; 5.1.1. Słuch fonematyczny w ocenie logopedycznej; 5.2. Kinestezja artykulacyjna ; 5.2.1. Kinestezja mowy w ocenie logopedycznej; 6. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju wymowy; Część 2: Metodologiczne podstawy badań własnych; 1. Cel badań; 2. Procedura i kolejność zbierania materiału; 3. Przebieg badań; 4. Metoda zbierania materiału do oceny biologicznych uwarunkowań mowy; 5. Wybrane narzędzia badawcze do badania biologicznych uwarunkowań mowy;  5.1. Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego; 5.2. Badanie budowy aparatu artykulacyjnego; 5.3. Badanie czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego; 5.3.1. Badanie toru oddechowego; 5.3.2. Badanie sposobu odgryzania i żucia; 5.3.3. Badanie sposobu połykania; 6. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami; 7. Teren badań; 8. Charakterystyka grupy badawczej na podstawie danych z ankiet; 8.1. Typ rodzin i sytuacja rodzinna badanych dzieci; 8.2. Wykształcenie rodziców i sytuacja materialno-mieszkaniowa rodzin badanych dzieci; 8.3. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach badanych dzieci; 8.4. Dane z okresu prenatalnego, porodu i okresu okołoporodowego; 8.5. Dane dotyczące rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym; 8.6. Dane dotyczące rozwoju czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego dziecka; 8.7. Dane dotyczące stanu zdrowia badanych dzieci; Część 3: Prezentacja wyników badań własnych; 1. Diagnoza biologicznych uwarunkowań rozwoju mowy jako przyczyn zaburzeń artykulacji; 1.1. Wyniki oceny słuchu fonematycznego i kinestezji artykulacyj-nej; 1.2. Wyniki oceny słuchu fizycznego; 1.3. Wyniki badania czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego; 1.3.1. Ocena sposobu oddychania; 1.3.2. Ocena sposobu połykania; 1.3.3. Ocena sposobu żucia; 1.3.4. Ocena sposobu odgryzania ; 1.4. Wyniki badania budowy aparatu artykulacyjnego; 1.4.1. Ocena stanu zgryzu; 1.4.2. Ocena stanu zębów; 1.4.3. Ocena budowy języka; 1.4.4. Ocena budowy podniebienia; 2. Diagnoza sprawności języka i warg u dzieci z zaburzeniami artykulacji z przyczyn obwodowych; 2.1. Wyniki oceny sprawności języka; 2.2. Wyniki oceny sprawności warg ; 3. Wpływ wad w budowie aparatu artykulacyjnego na zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci; 3.1. Wady w budowie języka jako przyczyna zaburzeń artykulacji spółgłosek; 3.1.1. Występowanie wady w budo-wie języka w najczęstszych zaburzeniach artykulacji spółgłosek; 3.1.2. Występowanie określonych zaburzeń artykulacji u dzieci z wadami w budowie języka; 3.2. Wady zgryzu jako przyczyna zaburzeń artykulacji spółgłosek; 3.3. Wady budowy podniebienia jako przyczyna zaburzeń artykulacji; 4. Wpływ nieprawidłowych funkcji w obrębie aparatu artykulacyjnego na zaburzenia artykulacji spółgłosek; 4.1. Nieprawidłowa funkcja oddychania jako przyczyna zaburzeń artykulacji spółgłosek; 4.2. Nieprawidłowa funkcja połykania jako przyczyna zaburzeń artykulacji spółgłosek; 5. Wpływ zaburzeń obwodowych na sprawność języka i warg; 5.1. Wpływ wad zgryzu na sprawność języka i warg; 5.2. Wpływ wad budowy języka na sprawność języka i warg; 5.3. Wpływ zaburzonych funkcji połykania i oddychania na sprawność języka i warg. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63927, 52412 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52342/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1. Norma artykulacyjna spółgłosek polskich w świetle literatury; 1. Norma językowa, kodyfikacja i kryteria poprawności językowej ; 2. Błąd językowy, błąd fonetyczny a zaburzenie artykulacji; 3. Normatywna charakterystyka artykulacji spółgłosek najczęściej zaburzonych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 3.1. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [š, ž, č, …]; 3.1.1. Spiranty [š, ž]; 3.1.2. Afrykaty [č, …]; 3.1.3. Akwizycja [š, ž, č, …]; 3.2. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [s, z, c, „]; 3.2.1. Spiranty [s, z]; 3.2.2. Afrykaty [c, „];  3.2.3. Akwizycja [s, z, c, „]; 3.3 Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [ś, ź, ć, ...]; 3.3.1. Spiranty [ś, ź]; 3.3.2. Afrykaty [ć, ...]; 3.3.3. Akwizycja głosek [ś, ź, ć, ...]; 3.4. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna głoski [r]; 3.4.1. Akwizycja wibrantu [r]; 3.5. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna dźwięku [l]; 3.6. Normatywna charakterystyka zwarto-wybuchowych obstruentów: [t, d], [p, b], [k, g]; 3.6.1. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [t, d] ; 3.6.2. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna głosek [k, g]; 3.6.3. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna głosek [p, b]; 3.6.4. Akwizycja zwarto-wybuchowych [t, d], [p, b], [k, g]; 3.7. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna dźwięczności w języku polskim; Część 2. Artykulacja i jej zaburzenia w świetle literatury przedmiotu; 1. Stan badań nad rozwojem artykulacji u dzieci; 2. Artykulacja, wymowa, ortofonia – poszukiwanie norm poprawnej wymowy; 3. Zaburzenia artykulacji – poszukiwanie granic między wymową prawidłową a zaburzoną w literaturze przedmiotu ; 4. Dyslalia – próba zdefiniowania ; 5. Miejsce dyslalii w różnych klasyfikacjach zaburzeń mowy; 6. Najważniejsze logopedyczne typologie zaburzeń mowy; 6.1. Klasyfikacja porządkująca postępowanie logopedyczne Stanisława Grabiasa; 6.2. Projekt zestawienia form zaburzeń mowy Haliny Mierzejewskiej i Danuty Emiluty-Rozya ; 7. Podziały dyslalii; 7.1. Klasyfikacje jakościowe; 7.2. Klasyfikacje ilościowe; 7.3. Klasyfikacje przyczynowe; 8. Rodzaje zaburzeń artykulacji; 8.1. Seplenienie – nieprawidłowa artykulacja głosek dentalizowanych; 8.1.1. Rodzaje sygmatyzmu właściwego; 8.1.2. Przyczyny sygmatyzmu; 8.2. Rotacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski [r]; 8.2.1. Rodzaje rotacyzmu właściwego; 8.2.2. Przyczyny rotacyzmu; 8.3. Lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski [l]; 8.4. Nieprawidłowa wymowa głosek [t, d, n];  8.5. Kappacyzm i gammacyzm – nieprawidłowa artykulacja głosek [k, g], [k’, g’]; 8.6. Zaburzenia artykulacji spółgłosek [p, b, m], [p’, b’, m’]; 8.7. Zaburzenia artykulacji głosek [f, v], [f’, v’]; 8.8. Ubezdźwięcznianie; 8.9. Nosowanie; Część 3. Wybrane elementy z metodologii badań własnych; 1. Przedmiot i cele badań; 2. Wybrane problemy i pytania badawcze; 3. Metody i techniki badawcze; 3.1. Metoda zbierania materiału do analizy zaburzeń artykulacji; 3.1.1. Metoda badania artykulacji; 3.1.2. Metoda analizy danych językowych; 3.2. Metoda zbierania materiału do oceny biologicznych uwarunkowań mowy; 4. Wybrane narzędzia badawcze do badania artykulacji i biologicznych uwarunkowań mowy; 5. Ocena artykulacji spółgłosek; 5.1. Ocena i analiza artykulacji w próbie nazywanie; 5.2. Analiza artykulacji w próbie mowa spontaniczna; 5.3. Analiza artykulacji w próbie powtarzanie; 5.4. Kryteria i skale do oceny artykulacji ; 6. Ocena biologicznych uwarunkowań mowy; 6.1. Orientacyjne badanie słuchu fonematycznego; 6.2. Badanie kinestezji artykulacyjnej; 6.3. Orientacyjna ocena słuchu fizycznego (fizjologicznego); 6.4. Ocena sprawności aparatu artykulacyjnego; 6.5. Ocena budowy aparatu artykulacyjnego; 6.6. Badanie czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego; 7. Organizacja i przebieg badań; 7.1. Dobór grupy badawczej; 7.2. Procedura i kolejność zbierania materiału; 7.3. Przebieg badań; 8. Teren badań i charakterystyka grupy badawczej; Część 4: Prezentacja wyników badań własnych; 1. Zaburzenia artykulacji spółgłosek z przyczyn obwodowych na tle innych zaburzeń mowy; 2. Typologia zaburzeń mowy u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 3. Formy dyslalii obwodowej w badanej grupie; 4. Rodzaje zaburzeń artykulacji u dzieci 7-letnich;  4.1. Sposoby nieprawidłowej realizacji dźwięków mowy w najczęstszych zaburzeniach artykulacji; 4.2. Rodzaje deformacji spółgłosek w najczęstszych zaburzeniach artykulacji; 4.3. Nasilenie deformacji w najczęściej występujących zaburzeniach artykulacji; 5. Wyniki badania biologicznych uwarunkowań rozwoju mowy jako przyczyn zaburzeń artykulacji; 6. Wyniki badania sprawności języka i warg u dzieci z zaburzeniami artykulacji z przyczyn obwodowych; Część 5. Szczegółowa analiza porównawcza wyników badań własnych; 1. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek dentalizowanych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 1.1. Substytucje głosek dentalizowanych; 1.2. Deformacje głosek dentalizowanych; 1.3. Zaburzenia artykulacji spółgłosek przedniojęzykowo-dziąsłowych [š, ž, č, …]; 1.3.1. Substytucje spółgłosek przedniojęzykowo-dziąsłowych [š, ž, č, …]; 1.3.2. Deformacje spółgłosek przedniojęzykowo-dziąsłowych [š, ž, č, …]; 1.3.2.1. Dorsalność spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.3.2.2. Międzyzębowość spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.3.2.3. Lateralność spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.3.2.4. Wargowo-zębowość spółgłosek [š, ž, č, …];  1.3.2.5. Inne deformacje spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.4. Zaburzenia artykulacji spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [s, z, c,...]; 1.4.1. Substytucje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [s, z, c,..]; 1.4.2. Deformacje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [s, z, c,...]; 1.4.2.1. Międzyzębowość spółgłosek [s, z, c,...]; 1.4.2.2. Lateralność spółgłosek [s, z, c,...]; 1.4.2.3. Wargowo-zębowość głosek [s, z, c, „]; 1.4.2.4. Przyzębowość głosek [s, z, c, ...]; 1.4.2.5. Inne deformacje głosek [s, z, c,...]; 1.5. Zaburzenia artykulacji spółgłosek [ś, ź, ć, ...]; 1.5.1. Substytucje spółgłosek środkowojęzykowych prepalatalnych [ś, ź, ć, ...]; 1.5.2. Deformacje spółgłosek środkowojęzykowych prepalatalnych [ś, ź, ć,...]; 1.5.2.1. Międzyzębowość spółgłosek [ś, ź, ć, ...]; 1.5.2.2. Lateralność spółgłosek [ś, ź, ć,...]; 1.5.2.3. Wargowo-zębowość spółgłosek [ś, ź, ć,...]; 2. Trudności w zakresie artykulacji spółgłoski [r] u dzieci rozpoczynających naukę; 2.1. Substytucje wibrantu [r]; 2.2. Elizje wibrantu [r]; 2.3. Deformacje wibrantu [r]; 2.3.1. Języczkowość spółgłoski [r]; 2.3.2. Podniebienność spółgłoski [r]; 2.3.3. Gardłowość spółgłoski [r]; 2.3.4. Międzyzębowość spółgłoski [r]; 2.3.5. Laryngealność spółgłoski [r]; 2.3.6. Lateralność spółgłoski [r];  2.3.7. Inne deformacje spółgłoski [r]; 3. Trudności w zakresie artykulacji spółgłoski [l] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 3.1. Substytucje spółgłoski bocznej [l]; 3.2. Deformacje spółgłoski bocznej [l]; 3.2.1. Dorsalność spółgłoski [l]; 3.2.2. Międzyzębowość spółgłoski [l]; 3.2.3. Niesymetryczność spółgłoski [l]; 4. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek [t, d, n] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną ; 4.1. Substytucje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [t, d, n]; 4.2. Deformacje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [t, d, n]; 4.2.1. Międzyzębowość spółgłosek [t, d, n]; 4.2.2. Dorsalność spółgłosek [t, d, n]; 5. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek dwuwargowych i [p’, b’, m’] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną ; 6. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek wargowo-zębowych [f’, v’] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 7. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek tylnojęzykowych [k, g, x] i [k’, g’, x’] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 8. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek dźwięcznych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną ; 9. Zjawisko nosowania u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52413, 52367 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52343/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Rozwijanie sfer funkcjonowania dziecka; Rozdział 2. Komunikacja; Rozdział 3. Mowa czynna; Rozdział 4. Ćwiczenia stymulacyjne; Rozdział 5. Czas na edukacje : Dobre rady dla terapeuty. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34191 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34190/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Terapia logopedyczna / Edyta Joanna Lichota. - Warszawa : Difin, 2015. - 159 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)
1. Diagnoza, teoria i praktyka logopedyczna; 2. Wskazówki dla logopedów; 3. Ćwiczenia narządów mowy, 4. Wymowa spółgłosek i samogłosek; 5. Narządy mowy w przekroju; 6. Materiał do ćwiczeń spółgłosek; 7. Materiał do ćwiczeń samogłosek; 8. Obraz spółgłosek (wg. M. Abińskiego ). [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47116 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47115/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
Część 1. Dziecko zagrożone nieprawidłowościami w rozwoju mowy i języka; Rozdział 1: Jolanta Panasiuk: Neurologiczne uwarunkowania rozwoju mowy; Rozdział 2: Małgorzata Matyja, Iwona Doroniewicz: Neurorozwojowe podstawy rozwoju mowy i terapii logopedycznej; Rozdział 3: Agnieszka Banaszkiewicz: Akwizycja mowy w pierwszych latach życia; Rozdział 4: Bogumiła Stoińska: Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci z grup ryzyka; Rozdział 5: Olga Przybyła: Proce-sy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka; Rozdział 6: Beata Sie-bert, Barbara Kamińska: Wczesne uwarunkowania rozwoju twarzoczaszki i narządu żucia; Rozdział 7: Stanisław Milewski: Logopedyczne aspekty językowego kontaktowania się dorosłych z małymi dziećmi; Rozdział 8: Magdalena Chrzan-Dędkoś: Rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie; Roz-dział 9: Teresa Jadczak-Szumiło: Rozwój mowy dzieci z FASD; Rozdział 10: Jolanta Panasiuk: Spe-cyficzne zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie i terapii logopedycznej; Rozdział 11: Aneta R. Borkowska, Agnieszka Robak: SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta - ujęcie neuropsychologiczne; Rozdział 12: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski: Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu wzroku; Część 2. Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej; Rozdział 13: Anna Regner: Wczesna interwencja logopedycz-na zapobiegająca zaburzeniom ustno-twarzowym; Rozdział 14: Beata Pusz: Wczesna interwencja i stymulacja rozwoju dziecka na oddziale neonatologicznym; Rozdział 15: Danuta Pluta-Wojciechowska: Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia; Rozdział 16: Jakub Skrzek: Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okoli-cy orofacjalnej - połykania, gryzienia i żucia; Rozdział 17: Agnieszka Rożek, Dawid Larysz: Wcze-sna interwencja u dzieci z dysfunkcjami powstałymi na tle izolowanych kraniosynostoz; Rozdział 18: Urszula Mirecka: Wczesna interwencja logopedyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym; Rozdział 19: Jagoda Cieszyńska- Rożek, Marta Korendo: Wczesna interwencja terapeutyczna w ujęciu metody krakowskiej; Rozdział 20: Anita Lorenc: Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego; Rozdział 21: Jacek J. Błeszyński; Ilona Brzozowska-Misiewicz, Marlena Twardo: Za-rys terapii logopedycznej dzieci z zespołami wad wrodzonych; Rozdział 22: Dorota Podgórska-Jachnik: Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji logopedycznej w pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem; Rozdział 23: Halina Pawłowska- Jaroń: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z diagnozą padaczki; Rozdział 24: Kamila Talaśka: Programy Centrum Hanen jako przykład niedyrektywnego podejścia do pracy z dziećmi z zaburzeniami komuinikacji; Rozdział 25: Katarzyna Szady: Wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju w nurcie pedagogiki leczniczej Marii Montessori; Rozdział 26: Olga Przybyla, Katarzyna Kasica-Bańkowska: Wychowa-nie słuchowe małego dziecka; Rozdział 27: Anna Walencik-Topiłko: Ćwiczenia słuchowe i ruchowe w terapii małego dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy; Część 3. Dziecko z wyzwaniami rozwojo-wymi - aspekty pracy terapeutycznej; Rozdział 28: Małgorzata Fuchs, Ewa Kulig: Neurorozwojowa diagnostyka i terapia metodą Vojty; Rozdział 29: Małgorzata Matyja: Metoda NDT-Bobath; Roz-dział 30: Ilona Brzozowska -Misiewicz: Koncepcja Rodolfo Castillo Moralesa; Rozdział 31: Joanna Kowalewska, Małgorzata Koczyk: Wpływ neurosensomotorycznej integracji odruchów na kształto-wanie rozwoju psychomotorycznego i kognitywnego u dzieci; Rozdział 32: Daria Jodzis: Integracja sensoryczna we wczesnej interwencji logopedycznej; Część 4. Współpraca terapeuty z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; Rozdział 33: Anna Walencik-Topiłko, Agnieszka Banaszkie-wicz: Profilaktyka logopedyczna; Rozdział 34: Agnieszka Banaszkiewicz, Anna Walencik-Topiłko: Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej; Rozdział 35: Urszula Bernatowicz-Łojko, Jacek J. Błeszyński, Anna Studniczek, Marlena Twardo, Aleksandra Wesołow-ska: Karmienie naturalne jako element wsparcia matki/rodziny i rozwoju dziecka - znaczenie banku mleka kobiecego; Rozdział 36: Łucja Bieleninik: Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzy-ka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym; Rozdział 37: Magdalena Chrzan-Dętkoś: Psychologiczne uwarunkowania trudności w rozwoju mowy dziecka - perspektywa psy-chodynamiczna. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52429 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52352/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logopedy)
1. Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych – Maria Kielar-Turska; 2. Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji – Ewa Czaplewska; 3. Diagnoza dysleksji rozwojowej – Marta Bogdanowicz; 4. Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną – Jacek J. Błeszyński; 5. Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej – Katarzyna Kaczorowska- Bray; 6. Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych – Jolanta Panasiuk; 7. Diagnoza logopedyczna dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia – Danuta Pluta-Wojciechowska; 8. Diagnoza niepłynności mówienia – Krzysztof Szamburski; 9. Diagnoza psychogennych zaburzeń mowy – Andrzej Czernikiewicz, Tomasz Woźniak; 10. Diagnoza w logopedii artystycznej – Barbara Kamińska. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52359/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1. Diagnoza i terapia – konteksty logopedyczne, medyczne i psychologiczne; 1. Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk - Diagnoza logopedyczna – interdyscyplinarna czy logopedyczna? ; 2. Marta Korendo - Diagnoza zespołu Aspergera w ujęciu nowych rozwiązań prawnych; 3. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska - Pierwotna afazja postępująca. Międzynarodowe kryteria diagnozy; 4. Ewa Humeniuk, Zbigniew Tarkowski - Zaburzenia oddychania u osób jąkających się – konieczność diagnozy i terapii; 5. Jagna Czochańska-Kruk - Dzieci z padaczką w obszarze działań logopedy; 6. Iwona Palicka - Współpraca psychologa i logopedy w diagnostyce zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. „Czy słyszysz to, co ja widzę?” – implikacje teoretyczne, doświadczenie własne ; 7. Ewa Kaptur, Jolanta Sławek - O interdyscyplinarnej współpracy logopedy z innymi specjalistami (na przykładzie Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori w Poznaniu); 8. Dorota Lipiec, Izabela Więcek-Poborczyk, Agnieszka Woźniak - Stan wiedzy z zakresu profilaktyki logopedycznej rodziców dzieci w wieku przedszkolnym; 9. Andrzej Gretkowski - Problemy psychoonkologiczne chorego na raka krtani – próba pomocy i wsparcia; Część 2. Diagnoza i terapia – konteksty edukacyjne, pedagogiczne i społeczne; 1. Jacek J. Błeszyński - Obszar diagnozy i terapii w logopedii pozytywnej; 2. Barbara Skałbania - Terapia pedagogiczna – poczucie pewności versus zagrożenie; 3. Pytanie o kierunki rozwoju - Ewa Jeżewska-Krasnodębska; 4. Dysleksja rozwojowa u dorosłych z zaburzeniami artykulacji – aspekty diagnozy i autodiagnozy - Ewa Jeżewska-Krasnodębska; 5. Trudności i mocne strony osób dorosłych z dysleksją rozwojową; 6. Alicja Giermakowska - Językowe komponenty w nauce, profilaktyce i usuwaniu trudności w czytaniu i pisaniu; 7. Zdzisława Orłowska-Popek - Technika programowania języka nie tylko na zajęciach logopedycznych ; 8. Marek Kawa - Wybrane aspekty nauczania języka polskiego jako obcego w polskiej szkole podstawowej; 9. Marzena Błasiak-Tytuła - Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka dwujęzycznego; 10. Teresa Lewandowska-Kidoń, Anna Witek - Wspomaganie społeczno-emocjonalne ucznia z alergią w środowisku szkolnym – konteksty rozwojowe; 11. Ewa Jeżewska-Krasnodębska, Jarosław Krasnodębski - Rodzaje zaburzeń mowy u dzieci z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej; 12. Barbara Skałbania, Ewa Szumilas - Sztuka i siła opowiadania – o narracji w terapii pedagogicznej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52544, 52438 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52340/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod redakcją naukową Jacka J. Błeszyńskiego. - Wydanie 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 470 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Rozdział pierwszy: 1. Wirginia Loebl - Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce; 2. Wirginia Loebl - Uwagi o wczesnej interwencji komunikacyjnej wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju; 3. Elżbieta Maria Minczakiewicz- Syndrom ożywienia i jego miejsce w procesie rozwoju funkcji mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi; 4. Alina Smyczek- Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się; 5. Teresa Kaczan-Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w procesie wczesnej stymulacji rozwoju oraz w postępowaniu terapeutycznym wobec dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń komunikacji; 6. Magdalena Grycman - Efektywność stosowania systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się na przykładzie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie; Rozdział drugi : 1. Bogdan Szczepankowski - Język migowy i system językowo-migowy; 2. Kazimiera Krakowiak- Fonogesty – metoda komunikowania się słyszących rodziców z niesłyszącymi dziećmi i budowania w dziecięcych umysłach sensoryczno-motorycznej bazy mowy; 3. Elżbieta Chmielewska, Magdalena Dawidowicz, Anna Kollakowska Anna Marecka, Barbara Szymkowiak- Wykorzystanie fonogestów w pracy z dziećmi z głęboką wadą słuchu na podstawie doświadczeń Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Przedszkola Miejskiego nr 16 i Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu; 4. Bogusława Beata Kaczmarek - Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton; 5. Małgorzata Benisz - Komunikacja przez dotyk – głuchoniewidomi; 7. Jacek J. Błeszyński - Fotogramy jako graficzna metoda komunikacji wspomagająca pracę z dzieckiem z głębokimi deficytami rozwojowymi; 8. Jacek J. Błeszyński - Znaki graficzne – Piktogramy; 9. Katarzyna Kaniecka - Picture Communication Symbols; 10. Maria Podeszewska-Mateńko - Piktogramy – istota, charakterystyka ogólna; 11. Jacek J. Błeszyński - Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji; 12. Joanna Grochowska, Angelika Łasocha, Renata Werpachowska - Metoda Ułatwionej Komunikacji – studium przypadku; 13. Anna Lechowicz - System komunikacji symbolicznej Bliss – twórca systemu, budowa, użytkownicy, rozwój systemu w Polsce; 14. Marzena Kret, Anna Słobodzian - Opis przypadku Michała J. – użytkownika komunikacji symbolicznej Blissa; 15. Michał Ostrowski - Komputer w procesie wspomagania komunikacji dzieci niepełnosprawnych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52417, 52376 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52355/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65137 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65136/VIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again