Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Banasik Tomasz
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Garbicz Marek
(1)
Hellwig Zdzisław
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Kliber Paweł
(1)
Kosztowniak Aneta
(1)
Kozak Zofia
(1)
Lipiński Jan (1918- )
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
Milo Władysław
(1)
Morawski Witold
(1)
Orłowski Witold M. (1962- )
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Siedlecki Juliusz
(1)
Sobol Marzena
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Targalski Jan
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Łapińska-Sobczak Nina
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Wzrost gospodarczy
(14)
Polska
(3)
Gospodarka
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek finansowy
(2)
Siła robocza
(2)
Bezrobocie
(1)
Ceny
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Nierówność społeczna
(1)
Optymalizacja
(1)
Podział dochodu
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Spożycie
(1)
Symulacja
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Nierówności regionalne w Polsce w latach 1998-2003 na tle danych statystycznych; 1. Ludność w województwach i w Polsce; 2. Kapitał fizyczny w województwach i w Polsce; 3.Deficyt budżetowy w województwach i w Polsce; 4. Produkt krajowy brutto w województwach i w Polsce; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 2: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu typu Solowa-Swana; 1. Standardowe modele wzrostu Solowa-Swana w ujęciu regionalnym; 2. Regionalne modele wzrostu Solowa-Swana z deficytem budżetowym; 3. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu; 4. Wyniki empiryczne; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 3. Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 1. Standardowe modele wzrostu Mankiwa- Romera-Weila w ujęciu regionalnym; 2. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 3. Wyniki empiryczne; 4. Zbieżność ścieżek wzrostu PKB na pracującego ze stacjonarnymi stanami równowagi; 5. Wnioski końcowe. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34499 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34498/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37985 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Stabilność rynków finansowych; Rozdział 2: Stabilność przepływów finansowych w Polsce lat dziewięćdziesiątych; Rozdział 3: Wzrost gospodarczy; Rozdział 4: Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19677, 19676, 18741 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18740/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Platinum)
Rozdział 1 : System pośrednictwa finansowego – struktura, funkcje, związki ze wzrostem gospodarczym – Urszula Kosterna ; Rozdział 2 : Polityka pieniężna banku centralnego і jej wpływ na sferę realną gospodarki – Marzena Sobol; Rozdział 3 : Miejsce banków w systemie pośrednictwa finansowego w Polsce – Marzena Sobol; Rozdział 4 : Funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Polsce – Ireneusz Pszczółka; Rozdział 5 : Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy systemu finansowego w Polsce – Tomasz Banasik; Rozdział 6 : Otwarte Fundusze Emerytalne jako uczestnicy systemu finansowego w Polsce – Tomasz Banasik; Rozdział 7 : Rola ubezpieczeń w rozwoju gospodarczym – Krzysztof Ortyński ; Rozdział 8 : Faktoring jako usługa pośrednictwa finansowego wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw – Aneta Kosztowniak ; Rozdział 9 : Leasing jako usługa pośrednictwa finansowego i źródło finansowania inwestycji wspierające rozwój gospodarczy – Aneta Kosztowniak. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46352 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46351/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Inponderabilia; 1. Wstęp; 2. Uzasadnienie celowości podjęcia badań; 3. Zmiana ustroju i jej skutki; 4. Kondycja i wzrost gospodarki; 5. Wzrost gospodarki - proces autonomiczny; 6. Procesy nieaytonomiczne. Regulacja, sterowanie; 7. Obawy i niepokoje; Cz.2: Bazy; 8. Informacje ogólne; 9. Statyczne bazy danych gospodarczych jako instrument monitorowania stanu naszej ekonomii; 10. Problem wyboru komputerowej opcji zarządzania bazą danych; 11. Weryfikacja tez strategii dla Polski za pomocą informacji zawartych w bazach danych; 12. Statystyczna baza danych; 13. Dyskretny model wzrostu; Cz.3: Metody; 14. Stabilność i trwałość wzrostu gospodarki; 15. Rangowanie taksonometryczne; Cz.4: Analiza statystyczno-ekonomiczna wzrostu ważnych dziedzin gospodarki; 16. Zmiany strukturalne w polskim przemyśle i ich wpływ na wzrost gospodarczy; 17. Sytuacja w polskim rolnictwie i jej wpływ na wzrost gospodarczy; 18. Wpływ instrumentów finansowych na sytuację podmiotów gospodarczych; 19. stan i perspektywy rozwoju systemu bankowego; 20. Powstanie i rozwój giełdy papierów wartościowych w Polsce; 21. Rola ubezpieczeń we wzroście gospodarczym Polski; 22. Taksonometryczna analiza gospodarki regionalnej kraju; 23. Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4633, 4632, 4631, 4630, 4629, 4628, 4627, 4626, 4625 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4624/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 19)
1. Tomasz Grzegorz Grosse, Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro; 2. Paweł Młodkowski, Monetary Policy Stance of the EMU Countries in the Pre-Integration Period; 3. Barbara Siuta-Tokarska, Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa; 4. Julia Włodarczyk, Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym; 5. Anatoliy Tkach, Instytucjonalna modernizacja rozwoju gospodarczego; 6. Dorota Kuder, Pojęcie instytucji w teorii ekonomii; 7. Damian S. Pyrkosz, The role of culture in the process of modernization - the case of American agricultural policy; 8. Waldemar Tyc, Inżynieria finansowa - innowacja, wiwisekcja czy metafizyka?; 9. Daniel Kucharek, Oddziaływanie kryzysu finansowego w Europejskiej Unii Monetarnej na handel papierami wartościowymi na wybranych giełdach europejskich; 10. Natalia Iwaszczuk, Zastosowanie opcji azjatyckich w celu ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych; 11. Magdalena Tusińska, Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej; 12. Marie Gabrysova, Wybrane aspekty innowacji i modernizacji gospodarki na przykładzie Czech; 13. Alina Szewc-Rogalska, Małgorzata Leszczyńska, Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki; 14. Katarzyna Puchalska, Barriers of foreign investment attractiveness in the podkarpackie region in the opinion of joint venture companies; 15. Magdalena Cyrek, Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług w Polsce; 16. Patrycja Graca-Gelert, Wpływ liberalizacji handlu związanej z integracją z Unią Europejską na zróżnicowanie dochodów w Polsce; 17. Mieczysław Dobija, Samofinansowanie pracy podstawą bezdeficytowej gospodarki; 18. Wojciech Kozioł, Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego; 19. Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar, Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim; 20. Global positions of economic universities; 21. Karol Siebyła, Szwedzka i duńska polityka rynku pracy w latach 1950-2005; 22. Anna Barwińska-Małajowicz, "Y Generation" on the contemporary labour market - dark fiction or completely new quality?; 23. Małgorzata Podogrodzka, Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinant poziomu wydatków konsumpcyjnych; 24. Barbara Fura, Marek Fura, Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych; 25. Roman Garbiec, Perspektywy rozwoju pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych jako narzędzia polityki społecznej w Polsce; 26. Barbara Wojsznis, Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności; 27. Danuta Kołodziejczyk, Znaczenie kapitału ludzkiego w budowie spójności społeczno-gospodarczej w wymiarze lokalnym (na przykładzie woj. mazowieckiego); 28. Elżbieta Inglot-Brzęk, Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego; 29. Halyna Szczerba, Roksolana Jaremkevich, Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej; 30. Sylwester Makarski, Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego); 31. Anna Mazurkiewicz, Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty); 32. Kazimierz W. Krupa, Wybrane aspekty kwantyfikacji EVA; 33. Przemysław Kobus, Janusz Zrobek, Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju; 34. Tadeusz Pliszka, Katastrofy immanentnym elementem bytu przyrodniczego i społecznego; 35. Paweł Frączek, Konwencja z Aarhus a prawna ochrona złóż węgla brunatnego w Polsce; 36. Tomasz Żołyniak, Rozwój i modernizacja sektora energetycznego poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną; 37. Michał Gabriel Woźniak, Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red Marcin Brol. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2010, ss 241. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1565/2, P-1565/1 (2 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie. O czym jest ta książka; 2. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego; 3. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym; 4. Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych; 5. Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu; 6. Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25884, 25883 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25882/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35381 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35380/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 103)
1. Słowo wstępne ; I. Problemy polityki gospodarczej i wzrostu gospodarczego ; 1.Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w latach 1990-2006 ; 2. Stopa redystrybucji PKB w wybranych państwach członkowskich OECD ; 3. Dochody rozporządzalne i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w 2005 roku ; 4. Konkurencyjność polskiej gospodarki ; 5. Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych- przykład Unii Europejskiej ; 6. Wizja reform WPR Unii Europejskiej z perspektywy członkowstwa Polski ; 7. Bariery instytucjonalne w polityce rolnej Polski po 1990 roku ; 8. Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego ; II. Problemy finansów w gospodarce rynkowej ; 1. Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczania długu Skarbu Państwa w Polsce ; 2. Ryzyko w zarządzaniu długiem publicznym w świetle teorii finansów i praktyki państw Unii Europejskiej ; 3. Wpływ starzenia się społeczeństwa na poziom wydatków emerytalnych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce ; 4. Niezależność banku centralnego a wyborczy cykl koniunkturalny ; 5. Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce ; 6. Wzory zachowań konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce ; 7. Rentowność ubezpieczeń w Polsce w latach 1996-2005.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wzrost gospodarczy a bezrobocie; 1. Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych; 2. Postęp techniczny i polityka płac efektywnościowych a wzrost gospodarczych i bezrobocie. Przegląd literatury - wybrane modele; 3. Podatki a wzrost; 4. System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie; 5. Metody wyznaczania naturalnej stopy bezrobocia; 6. Problemy bezrobocia w opinii społecznej - próba wyjaśnienia zjawisk emigracji; Część 2: Tendencje w podziale dochodów w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 1. Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska; 2. Nierówności dochodowe w świetle badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny; 3. Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce; 4. Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku; 5. Rosnące nierówności dochodowe w Polsce po 1990 roku - próba opisu mechanizmów; 6. Własność a nierówności i bezrobocie; 7. Progresja podatkowa jako instrument adaptacyjny obciążeń podatkowych do nierówności dochodowych i jej stymulacyjne funkcje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32527, 32526 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32525/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Równowaga ekonomiczna; Rozdział 2: Równowaga a optymalność; Rozdział 3: Metody wyznaczania równowagi; Rozdział 4: Wzrost i rozwój gospodarki; Rozdział 5: Równowaga regionalnego wzrostu gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7952 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7951/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka ekonomii rozwoju; Rozdział 2: Teoria i modele zacofania krajów rozwijających się; Rozdział 3: Paradygmat zależności; Rozdział4: Teorie oszczędności i inwestycji; Rozdział 5: Modele i teorie strukturalnego rozwoju; Rozdział 6: Teorie stabilizacji i dostosowania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7598/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19102/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 716)
1. Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; 2. Wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 1980-2002; 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego; 4. Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski; 5. Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju ( na podstawie wyników badań ankietowych); 6. Rola postaw w procesie tworzenia oraz kształtowania relacji firmy z klientami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again