Source
Katalog księgozbioru
(31)
Status
only on-site
(31)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Banasik Tomasz
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bernat Tomasz
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Cotis Jean-Philippe
(1)
Garbicz Marek
(1)
Hellwig Zdzisław
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Kawa Paweł
(1)
Kliber Paweł
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kosztowniak Aneta
(1)
Kozak Zofia
(1)
Król Mieczysław Jan
(1)
Kusińska Alicja (1934- )
(1)
Lewiński Jan (nauki ekonomiczne)
(1)
Lipiński Jan (1918- )
(1)
Lisowska Renata
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
McCloskey Deirdre N. (1942- )
(1)
Mikucki Jacek
(1)
Milo Władysław
(1)
Morawski Witold
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Orłowski Witold M. (1962- )
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Pońsko Paweł
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Ropęga Jarosław
(1)
Siedlecki Juliusz
(1)
Sobol Marzena
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szarski Marcin
(1)
Targalski Jan
(1)
Witoń Agnieszka
(1)
Woźniak Marian
(1)
Woźniak Michał Gabriel
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Zieliński Marcin (tłumacz)
(1)
Łapińska-Sobczak Nina
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 243)
ISBN: : 978-83-7417-739-9

1. Ireneusz Miciuła, Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego rozwoju jako warunek poprawy jakości życia społecznego; 2. Wojciech Gliwa, Transformacja systemowa a zrównoważony rozwój; 3. Ewa Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw; 4. Marta Młokosiewicz, Znaczenie interesariuszy w procesie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; 5. Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski, Zasoby ludzkie w kontekście restrukturyzacji i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; 6. Tomasz Bernat, Wzrost zrównoważony przedsiębiorstwa - fakt czy mit? Przypadek BRITISH PETROLEUM; 7. Edyta Rudawska, Marketing zrównoważony jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju; 8. Sandra Misiak, Restrukturyzacja a innowacje w Polsce; 9. Piotr Waląg, Dualizm procesów dezindustralizacji w gospodarkach doganiających na przykładzie gospodarki Polski; 10. Wojciech Jarecki, Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska w Polsce; 11. Patrycja Zwiech, Osiągnięcie celów ekologicznych strategii Europa 2020 przez Polskę na tle państw członkowskich Unii Europejskiej; 12. Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Trudności związane z implementacją systemu zarządzania środowiskowego w świetle badań własnych i studiów literaturowych; 13. Roman Tylżanowski, Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w strategiach rozwoju województw zachodniopomorskiego i lubelskiego; 14. Anna Blajer-Gołębiewska, Procesy restrukturyzacyjne w kontekście debiutów giełdowych; 15. Agnieszka Jakubowska, Idea zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście generowania jego rentowności na przykładzie wybranych polskich spółek WGPW; 16. Danuta Miłaszewicz, Zrównoważony rozwój transportu a pomoc publiczna dla tego sektora gospodarki w Polsce; 17. Małgorzata Zielenkiewicz, Restrukturyzacja kolei w kontekście tworzenia systemu transportu sprzyjającego wzrostowi zrównoważonemu; 18. Tomasz Sowiński, Wpływ jakości kapitału ludzkiego na zrównoważony rozwój w ujęciu przestrzennym; 19. Ewa Frąckiewicz, Krytyczne spojrzenie na nowe technologie w pracy człowieka; 20. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Innowacja wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce; 21. Aleksandra Gąsior, Fuzje i przejęcia w zrównoważonym rozwoju biznesu na przykładzie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego; 22. Marek Kunasz, Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów publicznej radiofonii w warunkach spadku wpływów abonamentowych; 23. Sławomir Czetwertyński, Społeczne i ekonomiczne aspekty piractwa internetowego; 24. Jarosław Korpysa, Zachowania przedsiębiorcze społeczeństwa wiejskiego jako droga do restrukturyzacji wsi polskiej; 25. Anna Bartkowiak, Zrównoważony rozwój a wielofunkcyjność rolnictwa i jego wpływ na zmiany strukturalne w sektorze rolniczym; 26. Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Dylematy przedsiębiorstw: zrównoważony rozwój czy konkurencyjność? Analiza na przykładzie gospodarstw rybackich z Doliny Baryczy; 27. Elżbieta Babula, Urszula Mrzygłód, Procesy restrukturyzacji sektora bankowego a stabilność wzrostu gospodarczego na przykładzie Słowenii. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-25-3

1. Czynniki wzrostu regionalnego; 1.1. Stanisław Popek - Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej; 1.2. Krzysztof P. Wojdacki - Atrakcyjność handlowa regionu Polski Wschodniej. Studium przestrzenno-statystyczne; 1.3. Elżbieta Wolanin-Jaros - Makroekonomiczne determinanty rozwoju konsumpcji w regionie; 1.4. Barbara Zaremba - Żółtek - Środki z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności pozyskiwane przez metropolie a rozwój społeczno-gospodarczy regionów Polski Wschodniej; 1.5. Katarzyna Szara - Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego na Podkarpaciu; 2. Procesy metropolizacji. Metropolie Polski Wschodniej; 2.1. Małgorzata Barańska - Rzeszów jako potencjalny obszar metropolitalny na tle miast Polski Wschodniej; 2.2. Gracjan Golecki - Rozwój demograficzny i społeczno-ekonomiczny obszarów metropolitalnych Polski - na przykładzie miast Lublina i Szczecina w latach 2000-2007; 2.3. Ks. Jan Cebulak - Obszary metropolitalne z uwzględnieniem metropolii rzeszowskiej w polityce regionalnej UE; 2.4. Stanisław Galata, Urszula Pietrzyk - Moralny aspekt procesu zmian ekonomiczno-społecznych na przykładzie metropolizacji; 2.5. Ryszard Łazar, Anna Łazar - Szanse i zagrożenia rozwoju regionu podkarpackiego w przestrzeni europejskiej; 2.6. Jerzy Dydenko, Włodzimierz Odnoring, Bogusław Szczepanik, Zdzisław Biczkowski - Nieruchomości mieszkaniowe w staromiejskich obszarach Lwowa, Rzeszowa i Krakowa; 2.7. Zbigniew Dolatowski - Żywność a metropolizacja w regionie; 2.8. Ryszard Łubyk - Miasto Jarosław, miastem satelickim metropolii Polski Wschodniej; 2.9. Weronika Zaremba - Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju metropolii w Polsce Wschodniej. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1314/10, P-1314/9, P-1314/8, P-1314/7, P-1314/6, P-1314/5, P-1314/4, P-1314/3, P-1314/2, 44180 (10 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1314/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37985 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46255/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7252-222-7

Rozdział 1: Elementarne zagadnienia wzrostu gospodarczego; Rozdział 2: Uwarunkowania wzrostu gospodarczego; Rozdział 3: Czynniki wzrostu gospodarczego; Rozdział 4: Modele wzrostu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17157/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7171-608-7

Rozdział 1: Stabilność rynków finansowych; Rozdział 2: Stabilność przepływów finansowych w Polsce lat dziewięćdziesiątych; Rozdział 3: Wzrost gospodarczy; Rozdział 4: Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19677, 19676, 18741 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18740/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7417-243-1

Rozdział 1: Nierówności regionalne w Polsce w latach 1998-2003 na tle danych statystycznych; 1. Ludność w województwach i w Polsce; 2. Kapitał fizyczny w województwach i w Polsce; 3.Deficyt budżetowy w województwach i w Polsce; 4. Produkt krajowy brutto w województwach i w Polsce; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 2: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu typu Solowa-Swana; 1. Standardowe modele wzrostu Solowa-Swana w ujęciu regionalnym; 2. Regionalne modele wzrostu Solowa-Swana z deficytem budżetowym; 3. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu; 4. Wyniki empiryczne; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 3. Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 1. Standardowe modele wzrostu Mankiwa- Romera-Weila w ujęciu regionalnym; 2. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 3. Wyniki empiryczne; 4. Zbieżność ścieżek wzrostu PKB na pracującego ze stacjonarnymi stanami równowagi; 5. Wnioski końcowe. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34499 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34498/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-60028-23-0

Rozdział 1: Przemiany w konsumpcji w procesach rozwoju gospodarczego; Rozdział 2: Globalizacja konsumpcji jako czynnik rozwoju gospodarczego; Rozdział 3: Zróżnicowanie konsumpcji i zachowania konsumentów na rynku jako czynnik kreujący rozwój społeczno-gospodarczy. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-52/3, P-52/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-52/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89355-78-7

1.Przegląd zagadnień; 2. Wzrost gospodarczy w krajach OECD; 3. Analiza na poziomie makroekonomicznym: rola polityki ekonomicznej i innych czynników strukturalnych; 4.Analiza na poziomie branży: dynamika rynku a produktywność; 5. Analiza na poziomie firmy: dynamika, produktywność i uwarunkowania polityki; 6. Technologie informatyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24639 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24638/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33091 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33090/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7417-333-9

1. Konceptualizacja przedsiębiorstwa handlu detalicznego; 2. Imperatyw wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego; 3. Wzrost przedsiębiorstwa handlu detalicznego w wymiarze przestrzennym; 4. Wzrost przedsiębiorstwa handlu detalicznego w wymiarze produktowym; 5. Modele wzrostu przedsiębiorstwa handlu detalicznego - ujęcie zintegrowane. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34508 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34507/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33818 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33817/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13162-4

Rozdział 1: Równowaga ekonomiczna; Rozdział 2: Równowaga a optymalność; Rozdział 3: Metody wyznaczania równowagi; Rozdział 4: Wzrost i rozwój gospodarki; Rozdział 5: Równowaga regionalnego wzrostu gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7952 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7951/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7151-352-6

1.Podstawy teorii wzrostu; 2. Teoria sterowania; 3. Model wzrostu Ramseya; 4. Model Uzawy - Lucasa jako przykład endogenicznego modelu wzrostu gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9834, 9833, 9832, 9831 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9830/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Platinum)
ISBN: : 978-83-7556-5461

Rozdział 1 : System pośrednictwa finansowego – struktura, funkcje, związki ze wzrostem gospodarczym – Urszula Kosterna ; Rozdział 2 : Polityka pieniężna banku centralnego і jej wpływ na sferę realną gospodarki – Marzena Sobol; Rozdział 3 : Miejsce banków w systemie pośrednictwa finansowego w Polsce – Marzena Sobol; Rozdział 4 : Funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Polsce – Ireneusz Pszczółka; Rozdział 5 : Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy systemu finansowego w Polsce – Tomasz Banasik; Rozdział 6 : Otwarte Fundusze Emerytalne jako uczestnicy systemu finansowego w Polsce – Tomasz Banasik; Rozdział 7 : Rola ubezpieczeń w rozwoju gospodarczym – Krzysztof Ortyński ; Rozdział 8 : Faktoring jako usługa pośrednictwa finansowego wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw – Aneta Kosztowniak ; Rozdział 9 : Leasing jako usługa pośrednictwa finansowego i źródło finansowania inwestycji wspierające rozwój gospodarczy – Aneta Kosztowniak. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46352 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46351/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-860808-86-1

Cz.1: Inponderabilia; 1. Wstęp; 2. Uzasadnienie celowości podjęcia badań; 3. Zmiana ustroju i jej skutki; 4. Kondycja i wzrost gospodarki; 5. Wzrost gospodarki - proces autonomiczny; 6. Procesy nieaytonomiczne. Regulacja, sterowanie; 7. Obawy i niepokoje; Cz.2: Bazy; 8. Informacje ogólne; 9. Statyczne bazy danych gospodarczych jako instrument monitorowania stanu naszej ekonomii; 10. Problem wyboru komputerowej opcji zarządzania bazą danych; 11. Weryfikacja tez strategii dla Polski za pomocą informacji zawartych w bazach danych; 12. Statystyczna baza danych; 13. Dyskretny model wzrostu; Cz.3: Metody; 14. Stabilność i trwałość wzrostu gospodarki; 15. Rangowanie taksonometryczne; Cz.4: Analiza statystyczno-ekonomiczna wzrostu ważnych dziedzin gospodarki; 16. Zmiany strukturalne w polskim przemyśle i ich wpływ na wzrost gospodarczy; 17. Sytuacja w polskim rolnictwie i jej wpływ na wzrost gospodarczy; 18. Wpływ instrumentów finansowych na sytuację podmiotów gospodarczych; 19. stan i perspektywy rozwoju systemu bankowego; 20. Powstanie i rozwój giełdy papierów wartościowych w Polsce; 21. Rola ubezpieczeń we wzroście gospodarczym Polski; 22. Taksonometryczna analiza gospodarki regionalnej kraju; 23. Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4633, 4632, 4631, 4630, 4629, 4628, 4627, 4626, 4625 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4624/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 19)
ISBN: : 978-83-7338-665-5

1. Tomasz Grzegorz Grosse, Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro; 2. Paweł Młodkowski, Monetary Policy Stance of the EMU Countries in the Pre-Integration Period; 3. Barbara Siuta-Tokarska, Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa; 4. Julia Włodarczyk, Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym; 5. Anatoliy Tkach, Instytucjonalna modernizacja rozwoju gospodarczego; 6. Dorota Kuder, Pojęcie instytucji w teorii ekonomii; 7. Damian S. Pyrkosz, The role of culture in the process of modernization - the case of American agricultural policy; 8. Waldemar Tyc, Inżynieria finansowa - innowacja, wiwisekcja czy metafizyka?; 9. Daniel Kucharek, Oddziaływanie kryzysu finansowego w Europejskiej Unii Monetarnej na handel papierami wartościowymi na wybranych giełdach europejskich; 10. Natalia Iwaszczuk, Zastosowanie opcji azjatyckich w celu ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych; 11. Magdalena Tusińska, Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej; 12. Marie Gabrysova, Wybrane aspekty innowacji i modernizacji gospodarki na przykładzie Czech; 13. Alina Szewc-Rogalska, Małgorzata Leszczyńska, Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki; 14. Katarzyna Puchalska, Barriers of foreign investment attractiveness in the podkarpackie region in the opinion of joint venture companies; 15. Magdalena Cyrek, Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług w Polsce; 16. Patrycja Graca-Gelert, Wpływ liberalizacji handlu związanej z integracją z Unią Europejską na zróżnicowanie dochodów w Polsce; 17. Mieczysław Dobija, Samofinansowanie pracy podstawą bezdeficytowej gospodarki; 18. Wojciech Kozioł, Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego; 19. Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar, Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim; 20. Global positions of economic universities; 21. Karol Siebyła, Szwedzka i duńska polityka rynku pracy w latach 1950-2005; 22. Anna Barwińska-Małajowicz, "Y Generation" on the contemporary labour market - dark fiction or completely new quality?; 23. Małgorzata Podogrodzka, Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinant poziomu wydatków konsumpcyjnych; 24. Barbara Fura, Marek Fura, Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych; 25. Roman Garbiec, Perspektywy rozwoju pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych jako narzędzia polityki społecznej w Polsce; 26. Barbara Wojsznis, Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności; 27. Danuta Kołodziejczyk, Znaczenie kapitału ludzkiego w budowie spójności społeczno-gospodarczej w wymiarze lokalnym (na przykładzie woj. mazowieckiego); 28. Elżbieta Inglot-Brzęk, Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego; 29. Halyna Szczerba, Roksolana Jaremkevich, Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej; 30. Sylwester Makarski, Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego); 31. Anna Mazurkiewicz, Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty); 32. Kazimierz W. Krupa, Wybrane aspekty kwantyfikacji EVA; 33. Przemysław Kobus, Janusz Zrobek, Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju; 34. Tadeusz Pliszka, Katastrofy immanentnym elementem bytu przyrodniczego i społecznego; 35. Paweł Frączek, Konwencja z Aarhus a prawna ochrona złóż węgla brunatnego w Polsce; 36. Tomasz Żołyniak, Rozwój i modernizacja sektora energetycznego poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną; 37. Michał Gabriel Woźniak, Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red Marcin Brol. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2010, ss 241. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1565/2, P-1565/1 (2 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR

Rozdział 1: Ogólna charakterystyka ekonomii rozwoju; Rozdział 2: Teoria i modele zacofania krajów rozwijających się; Rozdział 3: Paradygmat zależności; Rozdział4: Teorie oszczędności i inwestycji; Rozdział 5: Modele i teorie strukturalnego rozwoju; Rozdział 6: Teorie stabilizacji i dostosowania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7598/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 786)

1. Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych; 2. Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego; 3. Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy. Próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski; 4. Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki; 5. Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej; 6. Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Zarzadzania i Finansów)
ISBN: : 978-83-8088-572-1 ; 978-83-8088-573-8

1. Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości; 1.1. Współczesne przemiany w gospodarce światowej; 1.2. Wiedza jako czynnik przejścia do gospodarki przedsiębiorczej; 1.3. Koncepcje przedsiębiorstw przyszłości; 2. Współczesna przedsiębiorczość w procesie rozwoju małych i średnich firm; 2.1. Przedsiębiorcze myślenie i podejmowanie decyzji; 2.2. Proces przedsiębiorczy; 2.3. Postawy i motywacje przedsiębiorcze oraz typy przedsiębiorców; 2.4. Przedsiębiorcze zarządzanie; 3. Model biznesu w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 3.1. Istota modelu biznesu i jego komponenty; 3.2. Czynniki kształtujące model biznesu małych i średnich przedsiębiorstw. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56563/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again