Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Jachna Tomasz
(3)
Nowak Edward
(2)
Sierpińska Maria
(2)
Berczyńska Anna
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(1)
Dobrucka Małgorzata
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Grabiński Konrad
(1)
Kaczmarek Jarosław (ekonomia)
(1)
Matuszak Danuta
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(1)
Walińska Ewa Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Wynik finansowy
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Koszty
(4)
Rachunek ekonomiczny
(3)
Rachunkowość
(3)
Sprawozdania finansowe
(2)
Analiza wskaźnikowa
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bilans księgowy
(1)
Bilansowe wyniki finansowe banków
(1)
Dochód
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finanse banków
(1)
Konkurencyjność
(1)
Koszt własny
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Metody statystyczne
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Prawo upadłościowe
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunki eksploatacyjne
(1)
Rachunki strat i zysków
(1)
Raporty księgowe
(1)
Rentowność
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Wartość firmy (rachunkowość)
(1)
Wyniki finansowe
(1)
Zadłużenie zagraniczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Rachunek wyników / red. Edward Nowak. - Warszawa : Difin, 2004. - 288 s. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-463-1
Rozdział 1: Istota i zasady sporządzania rachunku wyników; Rozdział 2: Przychody i koszty działalności operacyjnej zwykłej; Rozdział 3: Pozostałe przychody i koszty operacyjne; Rozdział 4: Przychody i koszty finansowe; Rozdział 5: Zyski i straty nadzwyczajne; Rozdział 6: Rachunek dochodu podatkowego; Rozdział 7: Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego; Rozdział 8: Przykład sporządzania rachunku wyników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14534 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14533/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stosowane pojęcia; 2. Część analityczna; 3. Wartość, dynamika i struktura sumy bilansowej według grup banków; 4. Wartość i dynamika kapitału (funduszu) własnego netto według stanu w dniu 31.12.2004 r; 5. Wartośc i struktura zagranicznego kapitału ( funduszu) podstawowego według kraju pochodzenia; 6. Podstawowe wskaźniki bilansowe według grup banków; 7.Wskaźniki wydajności według grup banków; 8. Banki ogółem - informacje ogólne; 9. Banki ogółem - aktywa ( netto ); 10. Banki ogółem - aktywa przychodowe ( netto ); 11. Banki ogółem - wartość, struktura i dynamika udzielonych kredytów i pożyczek brutto; 12. Banki ogółem - rodzaje, struktura i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego; 13. Banki ogółem - przeznaczenie i dynamika kredytów dla przedsiębiorstw; 14. Banki ogółem - rodzaje i przeznaczenie kredytów dla gospodarstw domowych; 15. Banki ogółem - kredyty udzielane na finansowanie nieruchomości; 16. Banki ogółem - źródła finansowania ( pasywa netto ); 17. Banki ogółem - wartość, struktura i dynamika kapitału (funduszu) własnego; 18. Banki ogółem - wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 19. Banki ogółem - wartość, struktura i dynamika depozytów; 20. Banki komercyjne - informacje ogólne; 21. Banki komercyjne - aktywa netto; 22. Banki komercyjne - aktywa przychodowe (netto); 23.Banki komercyjne - wartość,struktura i dynamika udzielonych kredytów i pożyczek brutto; 24. Banki komercyjne - rodzaje, struktura i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego; 25. Banki komercyjne - przeznaczenie i dynamika dla przedsiębiorstw; 26. Banki komercyjne - rodzaje i przeznaczenie kredytów dla gospodarstw domowych; 27. Banki komercyjne - źródła finansowania(pasywa netto); 28. Banki komercyjne - wartość, struktura i dynamika kapitału (funduszu) własnego; 29. Banki komercyjne - wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 30. Banki komercyjne - wartość, struktura i dynamika depozytów; 31. Banki spółdzielcze - informacje ogólne; 32. Banki spółdzielcze - aktywa netto; 33. Banki spółdzielcze - aktywa przychodowe(netto); 34. Banki spółdzielcze - wartość, struktura i dynamika udzielonych kredytów i pożyczek; 35. Banki spółdzielcze - rodzaje, struktura i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego; 36. Banki spółdzielcze - przeznaczenie i dynamika kredytów dla przedsiębiorstw; 37. Banki spółdzielcze - rodzaje i przeznaczenie kredytów dla gospodarstw domowych; 38. Banki spółdzielcze - źródła finansowania(pasywa netto); 39. Banki spółdzielcze - wartość, struktura i dynamika kapitału (funduszu) własnego; 40. Banki spółdzielcze - wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 41. Banki spółdzielcze - wartość, struktura i dynamika depozytów; 42. Banki giełdowe - informacje ogólne; 43. Banki giełdowe - aktywa netto; 44.Banki giełdowe - aktywa przychodowe; 45. Banki giełdowe - wartość, struktura i dynamika udzielanych kredytów i pożyczek; 46. Banki giełdowe - rodzaje, struktura i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego; 47.Banki giełdowe - przeznaczenie i dynamika kredytów dla przedsiębiorstw; 48. Banki giełdowe - rodzaje i przeznaczenie kredytów dla gospodarstw domowych; 49. Banki giełdowe - źródła finansowania (pasywa netto); 50. Banki giełdowe - wartość, struktura i dynamika kapitału (funduszu) własnego; 51. Banki giełdowe - Wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 52. Banki giełdowe - Wartość, struktura i dynamika depozytów; 53. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - informacje ogólne; 54. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - aktywa netto; 55. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - aktywa przychodowe; 56. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - wartość, struktura i dynamika udzielonych kredytów i pożyczek; 57. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - rodzaje, struktura i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego; 58. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - przeznaczenie i dynamika kredytów dla przedsiębiorstw; 59. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - rodzaje i przeznaczenie kredytów dla gospodarstw domowych; 60. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - źródła finansowania (pasywa netto); 61. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - wartość, struktura i dynamika kapitału (funduszu) własnego; 62. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 63. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - wartość, struktura i dynamika depozytów; 64. Banki zrzeszające - informacje ogólne; 65. Banki zrzeszające - aktywa netto; 66. Banki zrzeszające - aktywa przychodowe (netto); 67. Banki zrzeszające - Wartość, struktura i dynamika udzielonych kredytów i pożyczek; 68. Banki zrzeszające - rodzaje, struktura i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego; 69. Banki zrzeszające - przeznaczenie i dynamika kredytów dla przedsiębiorstw; 70. Banki zrzeszające - rodzaje i przeznaczenie kredytów dla gospodarstw domowych; 71. Banki zrzeszające - żródła finansowania (pasywa netto); 72. Banki zrzeszające - wartość, struktura i dynamika kapitału(funduszu) własnego; 73. Banki zrzeszające - wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 74. Banki zrzeszające - wartość, struktura i dynamika depozytów; 75. Banki samochodowe - informacje ogólne; 76. Banki samochodowe - aktywa netto; 77. Banki samochodowe - aktywa przychodowe (netto); 78. Banki samochodowe - wartość, struktura i dynamika udzielonych kredytów i pożyczek; 79. Banki samochodowe - rodzaje, struktura i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego; 80. Banki samochodowe - źródła finansowania (pasywa netto); 81. Banki samochodowe - wartość, struktura i dynamika kapitału (funduszu) własnego; 82. Banki samochodowe - wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 83. Banki samochodowe - wartość, struktura i dynamika depozytów; 84. Banki hipoteczne - informacje ogólne; 85. Banki hipoteczne - aktywa netto; 86. Banki hipoteczne - aktywa przychodowe (netto); 87. Banki hipoteczne - wartość, struktura i dynamika udzielonych kredytów i pożyczek; 88. Banki hipoteczne - rodzaje i struktura kredytów dla sektora niefinansowego; 89. Banki hipoteczne - żródła finansowania (pasywa netto); 90. Banki hipoteczne - wartośc, struktura i dynamika kapitału (funduszu) własnego; 91. Banki hipoteczne - wartość, struktura i dynamika pozycji pozabilansowych; 92. Banki hipoteczne - wartośc, struktura i dynamika depozytów; 93. Banki ogółem - wartość przychodów; 94. Banki ogółem - struktura przychodów; 95. Banki ogółem - wartość kosztów; 96. Banki ogółem - struktura kosztów; 97. Banki ogółem - wyniki i wskaźniki finansowe; 98. Banki komercyjne - wartość przychodów; 99. Banki komercyjne - struktura przychodów; 100. Banki komercyjne - wartość kosztów; 101. Banki komercyjne - struktura kosztów; 102. Banki komercyjne - wyniki i wskaźniki finansowe; 103. Banki spółdzielcze - wartość przychodów; 104. Banki spółdzielcze - struktura przychodów; 105. Banki spółdzielcze - wartośc kosztów; 106. Banki spółdzielcze - struktura kosztów; 107. Banki spółdzielcze - wyniki i wskaźniki finansowe; 108. Banki giełdowe - wartość przychodów; 109. Banki giełdowe - struktura przychodów; 110. Banki giełdowe - wartość kosztów; 111. Banki giełdowe - struktura kosztów; 112. Banki giełdowe - wyniki i wskaźniki finansowe; 113. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - wartość przychodów; 114. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - struktura przychodów; 115. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - wartość kosztów; 116. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - struktura kosztów; 117. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego - wyniki i wskaźniki finansowe; 118. Banki zrzeszające - wartość przychodów; 119. Banki zrzeszające - struktura przychodów; 120. Banki zrzeszające - wartość kosztów; 121. Banki zrzeszające - struktura kosztów; 123. Banki zrzeszające - wyniki i wskaźniki finansowe; 124. Banki samochodowe - wartość przychodów; 125. Banki samochodowe - struktura przychodów; 126. Banki samochodowe - wartośc kosztów; 127. Banki samochodowe - struktura kosztów; 128. Banki samochodowe - wyniki i wskaźniki finansowe; 129. Banki hipoteczne - wartość przychodów; 130. Banki hipoteczne - struktura przychodów; 131. Banki hipoteczne - wartość kosztów; 132. Banki hipoteczne - struktura kosztów; 133. Banki hipoteczne - wyniki i wskaźniki finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17994 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17993 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Koszty i budowa ich rachunku; Rozdział 2: Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności; Rozdział 3: Rozwój rachunku kosztów i jego wykorzystanie; Rozdział 4: Produkty i ich sprzedaż; Rozdział 5: Rachunek elementó obliczeniowych wyniku; Rozdział 6: Pomiar wyniku finansowego; Rozdział 6: Rozliczanie i podział wyniku finansowego; Rozdział 8: Zamykanie ksiąg rachunkowych i kierunki interpretacji sprawozdań finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26151, 26150 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26149/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48307, 48306 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48305/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1:Zmiany w ustawie o rachunkowości; 2: Controlling jako system informacyjny kosztów; 3: Analiza rachunku kosztów w miejscu ich powstawania; 4: Analityczne ujęcie kosztów i przychodów; 5: Rachunek kosztów w zadaniach; 6: Analiza ceny produktu; 7: Wynik finansowy; 8: Analiza wyniku finansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9224, 9223 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9222/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-11187-9 ; 83-01-14206-5 (Wyd. 3)
Rozdział 1: Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie; Rozdział 2: Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna; Rozdział 3: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Metody i techniki uwzględniania czasu w badaniach analitycznych; Rozdział 6: Metody oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych; Rozdział 7: Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4388, 4387, 4386, 4385, 4384, 457 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 456/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 406 [2] s. : tab. wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-11187-9 ; 83-01-14206-5 (Wyd. 3)
Rozdział 1: Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie; Rozdział 2: Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna; Rozdział 3: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Metody i techniki uwzględniania czasu w badaniach analitycznych; Rozdział 6: Metody oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych; Rozdział 7: Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32322, 32321, 32320, 32319, 32318, 22285, 22284, 22283, 16415 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16414/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. - 406, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(FFF)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48452, 48451, 48450, 46298, 46297 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46296/XVII czyt (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe regulacje w ustawie o rachunkowości w zakresie ustalania wyniku finansowego; 2. Zasady ustalania wyniku finansowego; 3. Metody obliczania wyniku finansowego; 4. Wynik na działalności operacyjnej; 5. Wynik na działalności gospodarczej; 6. Wynik finansowy brutto; 7. Wynik finansowy netto; 8. Podział wyniku finansowego; 9. Znaczenie wyniku finansowego; 10. Przychody w prawie podatkowym; 11. Koszty w prawie podatkowym; 12. Pojęcia dochodu; 13. Polityka podatkowa w systemie rachunkowości; 14. Klasyfikacja różnic między wynikiem finansowym brutto a dochodem; 15. Różnice trwałe; 16. Różnice przejściowe; 17. Odroczony podatek dochodowy; 18. Praktyczne przykłady ewidencji różnic i podatku odroczonego oraz obliczania dochodu do opodatkowania; 19. Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9392, 9391 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9390/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44694/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 245)
Rozdział 1 : Kategoria wyniku finansowego w teorii rachunkowości; 1.1. Pojęcie teorii rachunkowości; 1.2. Klasyfikacja teorii rachunkowości; 1.3. Teorie normatywne rachunkowości; 1.4. Pozytywne teorie rachunkowości; 1.5. Kapitał i wynik finansowy w teoriach ekonomii i rachunkowości; 1.6. Koncepcje zysku w teorii rachunkowości; Rozdział 2 : Użyteczność informacji finansowej na rynkach kapitałowych a jakosc wyniku finansowego; 2.1. Społeczne, regulacyjne i naukowe postrzeganie jakości informacji finansowej; 2.2. Cechy jakościowe informacji finansowej w założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej; 2.3. Jakość wyniku finansowego w badaniach empirycznych rachunkowości; Rozdział 3 : Kształtowanie wyniku finansowego w teorii i badaniach empirycznych rachunkowości; 3.1. Pojęcie kształtowania wyniku finansowego; 3.2. Determinanty kształtowania wyniku finansowego; 3.3. Metodologia pomiaru zjawiska kształtowania wyniku finansowego; 3.4. Badania empiryczne w zakresie kształtowania wyniku finansowego; Rozdział 4 : Analiza determinant ksz1ałtowania wyniku finansowego n europejskich spółkach giełdowych; 4.1. Hipotezy badawcze; 4.2. Metodologia i próba badawcza; 4.3. Poszukiwanie determinant kształtowania wyniku finansowego; 4.4. Analiza i interpretacja wyników. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podkarpackie na tle kraju (1999-2003 ); 2. Porównanie relacji ekonomicznych w podmiotach gospodarczych województwa podkarpacjiego i Polski ( 1999-2003 ); 3. Przychody, koszty i wynik finansowy ( 1999-2003 ); 4. Przychody, koszty i wynik finansowy według wybranych sekcii i sektorów własności ( 2002-2003 ); 5. Przychody, koszty i wynik finansowy według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 6. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym ( 2002-2003 ); 7. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników finansowych (2002-2003 ); 8. Przedsiębiorstwa badane oraz eksportujące produkty, towary i materiały ( 1999-2003 ); 9. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według sektorów własności ( 1999-2003 ); 10. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 11. Relacje ekonomiczne ( 1999-2003 ); 12. Relacje ekonomiczne według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 13. Aktywa i pasywa (2002-2003 ); 14. Aktywa trwałe ( 2002-2003 ); 15. Aktywa trwałe według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 16. Rzeczowe aktywa trwałe (2002-2003 ); 17. Rzeczowe aktywa trwałe według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 18. Zobowiązania (2002-2003 ); 19. Aktywa obrotowe (2002-2003 ); 20. Kapitały (fundusze ) własne ( 2002-2003 ); 21. Kapitał zakładowy ( akcyjny ) ( 2002-2003 ); 22. Nakłady inwestycyjne według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 23. Struktura nakładów inwestycyjnych według wybranych sekcji (1999-2003 ); 24. Finansowanie nakładów inwesytcyjnych ( 2000-2003 ); 25. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia ( 1999- 2003 ); 26. Wybrane dane spółek z udziałem kapitału zagranicznego ( 2000 - 2003 ); 27. Kapitał podstawowy spółek z kapitałem zagranicznym ( 2000-2003 ); 28. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości (2000-2003 ); 29. Mapy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18523 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18522 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Przychody w działalności przedsiebiorstwa; Rozdział 1: Istota i znaczenie przychodów w działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Klasyfikacja przychodów; Rozdział 3: Przychody z podstawowej działalności operacyjnej; Rozdział 4: Inne źródła przychodów; Rozdział 5: Rozliczenia międzyokresowe przychodów; Cz. 2: Koszty działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Istota i znaczenie kosztów; Rozdział 7: Ewidencja kosztów działalności operacyjnej; Rozdział 8: Ewidencja kosztów innej działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Grupowanie i rozliczanie kosztów posrednich; Rozdział 10: zasady ustalania kosztó jednostkowych; Cz. 3: Wynik finansowy przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Istota i znaczenie wyniku finansowego; Rozdział 12: Elementy wyniku finansowego;Rozdział 13: Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 14: Rozliczanie wyniku finansowego; Rozdział 15: Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie finansowe; Wykaz kont systetycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32431, 32430 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32429/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 65225/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again