Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(18)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Eider Jerzy
(5)
Siwiński Wiesław
(3)
Tauber Roman Dawid
(3)
Bigiel Wojciech
(2)
Błacha Ryszard
(2)
Makris Maria
(2)
Mucha-Szajek Ewa
(2)
Umiastowska Danuta
(2)
Bahrynowska-Fic Jadwiga
(1)
Budgol Marek
(1)
Grabowski Henryk
(1)
Janiszewski Mirosław
(1)
Jethon Zbigniew (1929- )
(1)
Kapica Marian
(1)
Kuński Henryk
(1)
Meyer Beata
(1)
Pańczyk Władysław
(1)
Petryński Wacław
(1)
Pilawska Agnieszka
(1)
Pilawski Antoni
(1)
Pośpiech Jerzy
(1)
Warchoł Krzysztof
(1)
Zatoń Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(18)
Wychowanie fizyczne
(5)
Czasopisma polskie
(4)
Sporty
(4)
Trening
(4)
Sport
(3)
Turystyka
(3)
Gastronomia
(2)
Hotelarstwo
(2)
Kolonie letnie
(2)
Odpoczynek
(2)
Rekreacja
(2)
Rekreacja na wolnym powietrzu
(2)
Ruchy
(2)
Edukacja zdrowotna
(1)
Gimnastyka lecznicza
(1)
Kondycja fizyczna
(1)
Kultura fizyczna i wychowanie fizyczne
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Otyłość
(1)
Raczek, Joachim (1934-)
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rekreacja ruchowa
(1)
Sportowcy
(1)
Sporty i turystyka
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Trenerzy i instruktorzy sportowi
(1)
Uniwersytet Szczeciński
(1)
Wysiłek fizyczny
(1)
Subject: place
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Realizacja celów wychowana fizycznego w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 2. Programy nauczania; 3. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego; 4. Formy rekreacyjno - sportowe w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14062 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14061/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat 1: Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna procesu wychowania fizycznego w szkole; Temat 2: Konspekt lekcji wychowania fizycznego ; Temat 3: Przygotowanie konspektu lekcji wychowana fizycznego; Temat 4: Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego; Temat 5: Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego w szkole; Temat 6: Metody nauczania w wychowaniu fizycznym; Temat 7: Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach; Temat 8: Wykorzystanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych w lekcji wychowania fizycznego; Temat 9: Ocena ucznia z wychowania fizycznego; Temat 10: Hospitacja lekcji wychowania fizycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14064 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14063/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej; Rozdział 1: Pasywność fizyczna -powszechny element stylu życia współczesnego człowieka; Rozdział 2: Czynniki i potrzeby rozwojowo-zdrowtne a wychownaie fizyczne; Rozdział 3: Kierunki pożądanych zmian w wychowaniu fizycznym; Cz.2: Elementy teorii i metodyki wychowania fizycznego; Rozdział 4: Wybrane problemy teorii wychowania fizycznego; Rozdział 5: Zarys klasycznej metodyki wychowania fizycznego; Rozdział 6: Pedeutologia uwarunkowania parocesu wychowania fizycznego; Cz.3: Przykłady rozwiązań praktycznych; Rozdział 7: Planowanie i programowanie w wychowaniu fizycznym; Rozdział 8: Warsztat pracy pedagoga wychowania fizycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26673 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26671/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawowe zagadnienia rekreacji ruchowej; 2. Instruktor rekreacji ruchowej - pożądane cechy; 3. Metody i techniki badań stosowane w dziedzinie rekreacji ruchowej; 4. Przykłady badań empirycznych w rekreacji ruchowej; 5. Środki dydaktyczne w rekreacji ruchowej; 6. Słownik terminologiczny związany z rekreacją ruchowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18596, 18595, 18594, 18593, 18592, 18591, 18590, 18589, 18588, 18587, 16841 (11 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16840XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do medycyny aktywności ruchowej; Rozdział 2: Podmiot badania -u kogo?; Rozdział 3: Termin badania -kiedy? Rozdział 4: Przedmiot badania -co i dlaczego? Rozdział 5: Aktywność ruchowa w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych, tzw. cywilizacyjnych; Rozdział 6: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; Rozdział 7: Aktywność ruchowa w zmiennych warunkach klimatycznych, wysokogórskich i podwodnych; Rozdział 8: Środki i metody wspomagania wysiłku fizycznego i problemy dopingu oraz nadużywania leków w sporcie; Rozdział 9: Pierwsza pomoc przedlekarska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21627, 21626, 21625, 21028, 21027 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21026/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pojęcia podstawowe; 2. Biologiczne podstawy rekreacji ruchowej; 3. Psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej; 4. Społeczne i kulturowe podstawy rekreacji ruchowej; 5. Środowiskowe uwarunkowania rekreacji ruchowej; 6. Formy, środki i metody rekreacji ruchowej; 7. Programowanie i kontrola rekreacji ruchowej; 8. Rekreacja ruchowa osób o specjalnych potrzebach; 9. Badania naukowe w rekreacji ruchowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19827, 19826, 19825, 19824, 19823, 19822, 19821, 19820, 19819, 19818, 19817, 19816, 19815, 19814 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19813/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Teoria fizycznej edukacji / Henryk Grabowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 144 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Kurs propedeutyczny; 1. Ontologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania fizycznego; Cz. 2: Kurs systematyczny; 1. Teleologiczne podstawy fizycznej edukacji; 2. Podstawowe pojęcia, mechanizmy i uwarunkowania procesu fizycznego kształcenia; 3. Podstawowe pojęcia, mechanizmy i uwarunkowania procesu fizycznego wychowania; 4. Pedeutologiczne zagadnienia fizycznej edukacji; 5. Prakseologiczne podstawy fizyczne edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21015, 21014, 21013, 21012 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21011/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mała encyklopedia sportu. T. 1, A-K. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1984. - 320 stron [8] kartek tablic : fotografie, portrsty, rysunki ; 25 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64003/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński)
1. Uczestniczki zajęć z callaneticsu; 2. Rozwój i sprawność fizyczna dzieci przedszkolnych ze Szczecina na tle innych dużych miast; 3. Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna bliźniąt w wieku 12-15 lat; 4. Rozwój somatyczny i sprawnośc fizyczna dziewcząt z różnymi dysfunkcjami organizmu; 5. Wiadomość uczniów na temat kultury fizycznej uczniów; 6. Ocena i samoocena ucznia w wychowaniu fizycznym jako przygotowanie do umiejętnego sterowania swoim rozwojem fizycznym; 7. Wpływ lęku na osiągnięcia sportowe w różnych klasach rozrywkowych na przykładzie siatkówki kobiet; 8. Informatyka a sport wyczynowy; 9. Sport wyczynowy - dynamika wyników w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych; 10. Ocena wydolności fizycznej kobiet uprawiających zespołowe gry sportowe; 11. Ustalenie wpływu czasu reakcji na szybkość i moc; 12. Wskaźniki siły mięśni w realizacji ruchów w stawach kończyn dolnych o różnych płaszczyznach u osób o przebytym udarze mózgu; 13. Podział obszarów Ińskiego Parku Krajobrazowego na grupy krajobrazowe z uwzględnieniem rosnącej atrakcyjności dla turystyki krajoznawczej; 14. Analiza i ocena atrakcyjności terenów leśnych Ińskiego Parku Krajobrazowego dla turystyki, rekreacji i wypoczynku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 020/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński)
1. Ocena efektywności odchudzania kobiet uczetniczących w zajęciach stargardzkiego Klubu Kwadrransowych Grubasów; 2. Problematyka otyłości w świetle współczesnego piśmiennictwa; 3. Umiejętności i uprawnienia turystyczno-sportowe uczniów szczecińskich szkół średnich; 4. Wpływ zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego na samoocenę uczniów klas gimnazjalnych; 5. Dynamika zmian szybkości i mocy u kobiet w przebiegu cyklu menstruacyjnego; 6. Podejmowanie przez studentów szczecińskich udziału w różnych formach aktywności ruchowej; 7. Footbag i jego odmiany jako forma uatrakcyjnienia treningu piłkarskiego; 8. Propozycje nauczania wybranych elementów technicznych gry w piłkę ręczną; 9. Ocena poziomu wybranych elementów sprawności psychomotorycznej u zawodniczek uprawniających piłkę siatkową; 10. Porównanie czasu reakcji kończyną dolną i górną piłkarzy nożnych i osób nietrenujących; 11. Aktywność ruchowa studentów uczących się w Pomorskiej Akademii Medycznej i Politechnice Szczecińskiej; 12. Cechy modelu mistrzostwa sportowego reprezentacji siatkarskich startujących w Mistrzostwach Europy w Piłce Siatkowej w 2003 roku; 13. Etapy rozwoju budownictwa sportowego w Szczecinie w XX wieku; 14. Baza sportu wioślarskiego w Szczecinie w XX wieku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 020/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 020/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński)
1. Budowa somatyczna zespołów piłkarskich I ligii polskiej na tle drużyn i reprezentacji zagranicznych; 2. Budowa somatyczna oraz wiek zawodników uczestniczących w Mistrzostawach Świata w piłce noznej Korea/Japonia 2005; 3. Sprawność fizyczna dzieci przedszkolnych ze Stargardu Szczecińskiego a charakter pracy ich rodziców; 4. Model wykształcenia rodziców a sprawnośc fizyczna dzieci przedszkolnych ze Szczecina; 5. Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna bliźniąt w młodszym wieku szkolnym; 6. Prowadzenie zabaw i gier ruchowych w ramach lekcji wychowania fizycznego na różnych szczeblach edukacji; 7. Rozwój fizyczny dzieci z wadami postawy i upośledzeniem umysłowym na tle dzieci zdrowych w uzdrowisku Połczyn Zdrój; 8. Ocena rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców z różnymi dysfunkcjami organizmu; 9. Sprawność fizyczna dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym; 10. Alternatywne metody badania wyników sportowych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych; 11. Analiza somatyczna zawodników wagi lekkiej startujących podczas igrzysk olimpijskich w Atlancie (1996) i Sydney (2000) oraz ich wpływ na wynik sportowy; 12. Wizerunek trenera w opinii zawodników a odgrywane przez niego role (analiza pedeutologiczna); 13. Sport i rekreacja ucznia I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie; 14. Turystyczno-sportowe uprawnienia i umiejętności nauczycieli wychowania fizycznego szczecińskich szkół średnich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 020/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19191/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Walory środowiska; Rozdział 2: Lokalizacja kultury fizycznej w plenerze; Rozdział 3: Woda jako komponent środowiska dla kultury fizycznej latem; Rozdział 4: Organizacja czasu wolnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16364 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16363/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Walory środowiska; Rozdział 2: Lokalizacja kultury fizycznej w plenerze; Rozdział 3: Woda jako komponent środowiska dla kultury fizycznej latem; Rozdział 4: Organizacja czasu wolnego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17902 (1 egz.)
Book
In basket
1.Władysław Mynarski- Profesora Joachima Raczka życie i dzieło; Prof. dr hab. Joachim Raczek- publikacje; 2. Maciej Bieniasz-Na co komu sztuka; 3.Annett Bremer, Peter Hirtz- Binationale betrachtungen des säkularen akzelerationsgeschehens; 4. Stanisław R. Bryl- Es?uisse a la description des recherches sur des comportements pathologi?ues du public pendant les manifestations sportives en pologne contemporaine; 5.Marek Bugdol - The role and significance of corporate social responsibility; 6.Beata Fedyn-Zdrowie przez edukację; 7.Wiesław Garbaciak - Ocena postępów ucznia w kształceniu zdolności motorycznych na tle typów ich rozwoju; 8.Maciej Gitling-Zarządzanie w erze globalizacji; Ryszard Gmoch - Planowanie procesu kształcenia i jego realizacja; 9. Katarzyna Górska - Procesy mnemoniczne i poznawcze a poziom orientacji przestrzennej i dostosowania motorycznego w świetle diagnozy komputerowej; 10. Christian Hartmann- Zur methodik der sporttechnischer ausbildung; 11.Gerhard Hecker-Probleme des pädagogischen bezuges zwischen lehrern/trainer und sch?lern/athleten; 12.Peter Blaser, Anita Hökelmann- Die widerspiegelung eines tanzes in der kognitiven gedankenwirklichkeit und den corticalen sowie vegetativen prozessen von tänzerinnen; 13. Arturo Hotz- Eine kleine einf?hrung in eine ganzheitliche philosophie des bewegungslernens; 14.Januisz Iskra - Poglądy profesora Joachima Raczka na wytrzymałość dzieci i młodzieży; 15. Teresa Jemczura - Motywacja i motywowanie; 16. Gabriela Kapica - Dylematy czasu wolnego młodszych uczniów; 17.Marian Kapica - Społeczny proces tworzenia szkoły wyższej; 18.J?lius Kasa, Vladimir Psalman- Diagnostika rovnováhových schopnosti v telesnej výchove a športe; 19.Janina Konopnicka- Komunikacja interpersonalna jako kluczowa umiejętność współczesnego nauczyciela; 20. Jan Kopiec- Szkolnictwo elementarne na Śląsku - problemy badawcze; 21. Arnd Kr?ger - Prolegomena zum zusammenhang zwischen trainingslehre und sportökonomie; 22.Lidia Kuba- Koordynacyjne uwarunkowania umiejętności z gimnastyki studentek Akademii Wychowania Fizycznego; 23. Gerhard Landau - Sich sejner sicherwerden durch bauen und dewegen; 24. Władimir Ljach- Znaczenie prac profesora Joachima Raczka w badaniu i opracowaniu problemów naukowych antropomotoryki; 25.Eberhard Loosch- Bewegung und variabilität; 26.Tadeusz Maszczak- Wyznaczniki edukacji nauczycielskiej w świetle potrzeb reformującej się szkoły; 27. Adam Musioł- Edukacja wspierana komputerowo a współczesna dydaktyka, nauczyciel- nowe dylematy; 28.Edward Nycz -Antynomie wychowania młodego pokolenia w społeczeństwie miejskim przełomu wieków; 29.Krzysztof Polok- Logical thinking and the teaching of English an attempt of insight into the nottional syllabus; 30.Mirosław Ponczek- Polscy pionierzy i działacze katolickiej kultury fizycznej w kraju (1918-1939); 31.G.I.Popov- Ochobnye položenij iskusstwennoj uprablâůšej i predmetnoj sred w rešenii zadač obučeniâ i soveršenstwowaniâ dviženij čeloveka; 32.Jerzy Pośpiech- Kryteria jakości europejskiego wychowania fizycznego; 33. Jan Róg- Problemy społeczne w badaniach pogranicza polsko-czeskiego; 34.Barbara Sobczyk- Raum-bewegung-sicherheit das mobileklasssenzimmer als basis ganzeheitlichen lernens; 35. Adam Szecówka - Metodologiczna komplementarność w badaniach problematyki niedostosowania społecznego i resocjalizacji; 36.Hans Volkhart Ulmer -Complexity of athletic fitness with regard to selection and talent prognosis by a physiological viewpoint; 37. Josef Wiemeyer - Beyond representation and self-organisation: what is re?uired in motor control and learning?; 38. Klaus Wilimczik, Claudia Voelcker-Rehage, Olaf Wiertz- Motor development across lifespan- an empirical analysis; 39. Ewa Wyszkowska, Lech Powolny, Monika Marszołek -Sport jako środek w kulturze fizycznej [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14866/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawy współczesnej gastronomii i żywienia; 1. Współczesna gastronomia i jej zadania; Część 2: Problemy hotelarstwa - zarys dziejów, zasady funkcjonowania, perspektywy i zadania; 1. Zarys dziejów hotelarstwa; 2. Klasyfikacja obiektów turystycznych; 3. Marketing; 4. Rachunkowość; 5. Wskaźniki oceny obiektu hotelowego; 6. Kadry, wymagania, sposoby rekrutacji; Część 3: Problemy kultury fizycznej, rekreacji i turystyki; 1. Kultura fizyczna w świadomości i sposobnie życia człowieka; 2. Wybrane ćwiczenia ruchowe służące rozwojowi osobowości; 3. Społeczno - kulturowe funkcje współczesnej turystyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9980 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9979/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rola i przygotowanie fizjoterapeuty. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia przedmiotu " Metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych"; 2. Bezpieczeństwo i higiena ćwiczących w czasie prowadzenia ćwiczeń fizycznych; 3. Leczenie ruchem jako element kultury fizycznej; 4. Wybrane zagadnienia dotyczące budowy i czynności narządu ruchu; 5. Wybrane zagadnienia dotyczące motoryczności człowieka; 6. Gimnastyka; 7. Zasób ćwiczeń gimnastyki podstawowej. Terminologia, systematyka i rodzaje ćwiczeń fizycznych. Gimnastyka lecznicza; 8. Metodyka lekcji wychowania fizycznego; 9. Ćwiczenia ogólne usprawniające w kinezyterapii; 10. Poruszanie się na wózku inwalidzkim i o kulach; 11. Gimanastyka korekcyjna; 12. Ćwiczenia zespołowe specjalne; 13. Sport inwalidzki; 14. Zasób ćwiczeń fizycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7336, 7335, 7334, 7333 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7332/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44118 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Hotelarstwo i gastronomia w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 1: Rynek usług hotelarsko-gastronomicznych; Cz.2: Kultura fizyczna, pedagogika czasu wolnego i rekreacji; Rozdział 2: Rynek usług kultury fizycznej; Rozdział 3: Szkolna kultura fizyczna; Rozdział 4: Aktywność fizyczna a zdrowie; Rozdział 5: Czs wolny i jego zagospodarowanie; Rozdział 6: Znaczenie rekreacji w życiu człowieka; Rozdział 7: Zasady prowadzenia badań empirycznych a dziedzinie rekreacji ruchowej; Cz.3: Turystyka w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 8: Rynek usług turystyczno-wypoczynkowych; Rozdział 9: Krajoznawstwo i turystyka; Rozdział 10: Turystyka kwalifikowana; Rozdział 11: Turystyka wiejska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24991, 24990, 24989, 16784 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16783/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again