Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Gellert Aleksandra
(3)
Michalak Marek (1971- )
(3)
Hejda Danuta
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Kalinowska Katarzyna
(1)
Kolasa-Skiba Agata
(1)
Korzeniowska Wiesława
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Mazur Elżbieta
(1)
Meissner Andrzej
(1)
Michalska Iwonna
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Michałowski Stanisław Czesław
(1)
Murzyn Andrzej
(1)
Uberman Marta
(1)
Wroczyński Ryszard (1909-1987)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Wychowanie
(8)
Pedagogika
(6)
Korczak, Janusz
(3)
Prawa dziecka
(3)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Galicja
(1)
Historia sportu
(1)
Historiografia polska
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Metoda Montessori
(1)
Montessori, Maria
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Polityka
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rysunek
(1)
Sport
(1)
Wpływ i recepcja
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1801-1900
(4)
1901-2000
(4)
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Literatura polska
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Historia
(4)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33850 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33462/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Idee, Metody, Inspiracje)
Wprowadzenie; Cz. 1: Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych w Polsce i na świecie; Elżbieta Magiera: Ideał wychowania państwowego w II Rzeczypospolitej; Jadwiga Uchyła- Zroski: Z dziejów polskiego szkolnictwa muzycznego okresu międzywojennego (1918-1939): cele i koncepcje kształcenia muzycznego Karola Pławiczki, Stefana Wysokiego, Wysokiego, Tadeusza Joteyki; Joanna Król: Refleksje o wychowaniu młodzieży szkół średnich ogólnokształcących w Polsce w latach 1948-1956; Bogumiła Mika:"Nowoczesna szkoła - ponowoczesny uczeń" . Wychowanie do uczestnictwa w kulturze jako wyzwanie edukacyjne w erze globalizacji; Jan Niewęgłowski:Wychowanie wobec wyzwań nowych modeli kulturowych;Ilona Kość: Europeizacja polskiej oświaty oceniania przez pryzmat równości szans edukacyjnych; Małgorzata Gil, Krzysztof Andraka: Założenia rozwoju systemu kształcenia w Republice czeskiej; Mary Donnellan: School, Home and Socjety: How does the Sociokultural Environment transform Educational System?; Tłumaczenie : Andrzej Murzyn: Szkoła, dom i społeczeństwo: w jaki sposób środowisko socjokulturowe przekształca systemy edukacyjne?; Cz. 2: Chrześcijańskie inspiracje edukacyjno-wychowawcze; Józef Wilk: Nad pytaniem o istotę systemu prewencyjnego ks. Bosko; Stanisław Chrobak: Inspiracja chrześcijańska w wychowaniu w kontekście listu apostolskiego Jana Pawła II Novo Millenio ineunte; Wanda Musialik: Udział zakonów w Polsce w wychowaniu i kształceniu młodzieży. Zarys problemu; Błażej Kurowski: Szkoła klasztorna na Górze św. Anny 1869-1875; Elisabeth Sudoł: Działalność pedagogiczna i resocjalizacyjna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowiel; Agata Mirek: Metody i formy wychowawcze w domach dziecka prowadzonych przez siostry Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1918-1939; Elżbieta Kardela: Zarys projektu wychowawczego Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Daniela Myszka: Odrodzenie rodziny przez wychowanie i nauczanie - na przykładzie szkoły Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu; Lucjan Wroński:Wzorzec osobowy gentlemana w koncepcji Hojna Locke'a; Andrzej Murzyn: Charakter jako jedna z kategorii pedagogiczno-filozoficznych w koncepcji nauczania wychowującego J.F. Herbarta; Cz. 3: Problematyka integracji we współczesnej szkole; Piotr Paweł Barczyk: O podmiotowości uczniów i nauczycieli we współczesnej szkole; Stanisław Czesław Michałowski: Wizja pedagogii personalistycznej skierowanej na wychowanie integralne człowieka; Anna Gajdzica: Interpretacja pojęcia "integracja" w kontekście zmian wprowadzonych przez reformę oświaty w zakresie prac w klasach I-III; Maria Prusak: Wychowanie i nauczanie integracyjne jedna z edukacyjnych ofert XXI wieku; Gabriela Piechaczek-Ogierman: Wychowanie zdrowotne wobec idei edukacji na rzecz rozwoju ludzkiego; Zenon Gajdzica: Wybrane uwarunkowania pracy wychowawczej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo w szkole ogólnodostępnej w kontekście jego specjalnych potrzeb edukacyjnych ; Cz. 4: Wychowanie w rodzinie dawniej i dziś; Beata Parysiewicz: Model małżeństwa i rodziny w nauczaniu Kościoła katolickiego a wychowanie i edukacja młodzieży; Krystyna Kossakowska-Jarosz: O języku wartości w modelu wychowania górnośląskich dziewcząt i strażniczkach kształtowania wzorów na przełomie XIX i XX wieku; Maria Szymańska: Modele wychowania w rodzinach ziemiańskich ziemi polskiej (druga połowa XIX wieku); Lucyna Wojtkiewicz: Modele wychowania w rodzinach polskich na Wileńsczyxnie. Komunikat; Danuta Kocurek: Rodzina wiejska Ziemi Pszczyńskiej na przełomie wieków XX i XXI 9w świetle badań ankietowych). Komunikat; Cz. 5: Oferty edukacyjne schyłku XX wieku i początków XXI; Bronisław Dymara: Sztuka współbycia a samokształcenie i samowychowanie w szkole; Janusz Stanek: Europeizm w kształceniu nauczycieli wspólnej Europy; Piotr Magier: Zmiany edukacyjne początku wieku - propozycja personalistyczna; Dorota Bis: Edukacja i wychowanie a efekt komunikowania masowego; Danuta Bierowska: Społeczna świadomość roli wychowania a terapeutyczne oddziaływanie nauczyciela w pedagogizacji rodziców; Halina Nocoń: W poszukiwaniu ideału wychowawcy; Urszula Szuścik: Kształcenie w edukacji plastycznej; Izabela Łuc-Krupa: Anglojęzyczne innowacje leksykalne w kontekście przemian edukacji i wychowania; Bogusława Cholewa- Gałuszka, Antoni Gwizdak: Święta, zwyczaje, obrzędy szkolne i ich sens wychowawczy; Barbara Sopot- Zembok: Świetlice środowiskowe - szansa czy konieczność (na przykładzie Pszczyny) . [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35308/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 51007 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wychowanie w starożytności; Rozdział 2: Oświata i wychowanie w średniowieczu; Rozdział 3: Humanizm w wychowaniu ( XV- XVII wiek); Rozdział 4: Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna ( XVII - XVIII w.); Rozdział 5: Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku; Rozdział 6: XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej; Rozdział 7: Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8: Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Rozdział 9: Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku; Rozdział 10: Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939); Rozdział 11: Tajna oświata w Polsce Ludowej (1944-1989); Rozdział 12: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej ( 1944-1989); Rozdział 13: Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 14: Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. Rozdział 15: Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 16: Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24934, 24933, 24932, 24931 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24930/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66568, 66567, 66566, 66565, 66564, 66563, 66562, 66561, 66560 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66559/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35151 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35150/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 16.)
Andrzej Meissner: Teoretyczne podstawy opieki nad dzieckiem sierocym w Galicji; Anna Haratyk: Udział galicyjskiego Kościoła katolickiego w pracach opiekuńczo-wychowawczych; Małgorzata Balukiewicz: Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży we Lwowie; Marzena Pękowska: Opieka nad dzieckiem głuchym i niewidomym we Lwowie w XiX wieku; Justyna Meissner-Łozińska: Placówki opieki nad dzieckiem w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej; Ewa Barnaś - Baran: Opieka nad dzieckiem w Krakowskim Towarzystwie Dobroczynności w latach 1816-1918; Kazimierz Szmyd: Z dziejów zakonnej opieki nad dzieckiem na Podkarpaciu; Elżbieta Dolata: Wybrane problemy opieki nad dzieckiem w Galicji doby autonomicznej w świetle czasopisma "Szkoła"; Adam Krzakowski: Wybrane problemy opieki nad uczniami w sprawozdaniach dyrektorów gimnazjów galicyjskich; Adam Hobrowski: Dziecko wiejskie i szkoła we wspomnieniach i pamiątkach galicyjskich; Sylwetki: Andzrej Meissner:Natalia Cicimirska(1881-1959); Teresa Klis, Andrzej Klis: Ksiądz Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912); Marzena Pękowska: Marek Makowski(1822-1894); Marzena Pekowska: Antoni Mejbaum (1854-1916); Adam Krzanowski: Zygmunt Wyrobek (1872-1939); Andrzej Meissner: Barbara Żulińska (1881-1962); Elżbieta Dolata: Józef Anzelm Żuliński (1841-1908); Elżbieta Dolata: Tadeusz Żuliński (1839-1885). [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35085 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35084/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55655 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55654/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55657 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55656/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55659 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55658/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1. Zarys kształcenia nauczycieli rysunku w latach 1918-1939; Cz. 2. Kształcenie nauczycieli rysunku w latach 1944-1961; Cz. 3. Kształcenie nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1961-1973; Cz. 4. Kształcenie nauczycieli plastyki w latach 1973-1989. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66617, 66616, 35155, 35154 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34417/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64200, 64199, 64198, 64197 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64196 inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again