Source
Katalog księgozbioru
(28)
Status
only on-site
(28)
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(25)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Dydenko Jerzy
(4)
Prystupa Mieczysław
(4)
Hopfer Andrzej
(3)
Rygiel Kazimierz
(3)
Beer-Zwolińska Anna
(2)
Cellmer Radosław
(2)
Cymerman Ryszard
(2)
Cymerman Ryszard (1947- )
(2)
Czaja Józef (1943- )
(2)
Dąbek Dorota
(2)
Hopfer Andrzej (1933- )
(2)
Konowalczuk Jan
(2)
Mączyńska Elżbieta
(2)
Telega Tomasz
(2)
Uhruska Małgorzata
(2)
Źróbek Sabina
(2)
Banaś Marek
(1)
Bartyzel Adam
(1)
Bojar Zygmunt
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Cicharska Magdalena
(1)
Cymerman Krystyna
(1)
Drewicz-Tułodziecka Agnieszka
(1)
Dąbek Paweł (1970- )
(1)
Dąbrowski Janusz (geodeta)
(1)
Fatuła Dariusz
(1)
Filipiak Jerzy (ekonomia)
(1)
Główka Gabriel
(1)
Habdas Magdalena
(1)
Hozer Józef
(1)
Jonak Marcin (ekonomia)
(1)
Kowalska Marzena (budownictwo)
(1)
Kucharska-Stasiak Ewa
(1)
Lech-Turaj Barbara
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Noga Karol (1941- )
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Nowakowska Monika
(1)
Paryzch Piotr
(1)
Piasek Zbigniew
(1)
Schilbach Janusz
(1)
Szczawińska Elżbieta (nauki prawne)
(1)
Walczewski Henryk
(1)
Winiarczyk Magdalena
(1)
Wojtowicz-Żygadło Jolanta
(1)
Zawadzka Maria
(1)
Żak Mirosław (1936- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(25)
28 results Filter
Book
In basket
(Nieruchomości)
ISBN: : 978-83-255-5055-4 ; 978-83-255-5056-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45400 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45399/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-60231-00-1

Rozdział 1: Sposoby określania wartości; Rozdział 2: Operat szacunkowy; Rozdział 3: Cele szacowania; Rozdział 4: Uprawneinia do szacowania nieruchomości; Rozdział 5: Uregulowania dotyczące procedur okreslania wartości nieruchomości; Rozdział 6: Etyka i odpowiedzialność; Rozdział 7: Standardy zawodowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23151, 23150, 23149, 23148 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23147/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik - Educaterra)
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-04-4

1. Wprowadzenie; 2. Prawne podstawy praktyk zawodowych; 3. Praktyczne porady i wyjaśnienia dotyczące odbywania praktyk zawodowych; 4. Praktyczne porady sporządzania operatu szacunkowego; 5. Zakończenie praktyki zawodowej z zakresu szacowania nieruchomości; 6. Dokumenty potrzebne do egzaminu państwowego i jego przebieg; 7. Przykłady dokumentów stanowiących załączniki do operatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23115, 23114 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23113/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88840-52-5

1. Wycena nieruchomości w gospodarce globalnej; 2. Teoria i praktyka wyceny; 3. Nieruchomość jako przedmiot wyceny; 4. Typy wartości nieruchomości; 5. Metody wyceny nieruchomości; 6. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23053, 23052 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23051/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88840-52-5

1. Wycena nieruchomości w gospodarce globalnej; 2. Teoria i praktyka wyceny; 3. Nieruchomość jako przedmiot wyceny; 4. Typy wartości nieruchomości; 5. Metody wyceny nieruchomości; 6. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32218, 32217, 32216, 32215 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32214/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7416-253-8

Rozdział 1: Działalnośc zawodowa w gospodarce nieruchomościami; Rozdział 2: Organizacja zarządzania państwem. Organy administracji publicznej; Rozdział 3; Nieruchomości. Definicje i pojęcia; Rozdział 4: Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości; Rozdział 5: Stosunki cywilnoprawne; Rozdział 6: Prawo upadłościowe i naprawcze; Rozdział 7: Księgi wieczyste i hipoteka; Rozdział 8: informacja w procesie wyceny nieruchomości; Rozdział 9: Rynek finansowy; Rozdział 10: Rynek nieruchomości; Rozdział 11: Zmiany wartości pieniądza w czasie; Rozdział 12: Gospodarka nieruchomościami skarbu państwa i nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Podstawy gospodarki nieruchomościami rolnymi; Rozdział 14: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; Rozdział 15: Prawo budowlane; Rozdział 16: Zasady ustalania powierzchni bydynków; Rozdział 17: Podstawy rolnictwa; Rozdział 18: Podstawy leśnictwa; Rozdział 19: Podstawy gospodarki wodnej; Rozdział 20: Podstayw statystyki; Rozdział 21: zasady wyceny nieruchomości; Rozdział 22: Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości; Rozdział 23: Podejście dochodowe w szacowaniu nieruchomości; Rozdział 24: Podejście kosztowne w wycenie nieruchomości; Rozdział 25: podejście mieszane w szacowaniu nieruchomości; Rozdział 26: Wycena nieruchomości zurbanizowanych; Rozdział 27: Wycena nieruchomości rolnych; Rozdział 28: Wycena lasów; Rozdział 29: Wyceny na potrzeby banków; Rozdział 30: Podstawy yceny wartości przedsiębiorstwem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27628, 27627, 27626, 27340 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27339/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43223, 43222 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43221/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wycena nieruchomości leśnych / Andrzej Nowak. - Olsztyn : Educaterra, 2006. - 154 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-19-2

1. Słownik pojęć leśnych; 2. Podstawy leśnictwa; 3Obrót lasami; 4. Funkcje lasów w dokumentacji planowania przestrzennego; 5. Procedura zalesiania gruntów; 6. Dokumentacja urządzeniowo-leśna; 7. Opis taksacyjny lasu; 8. Metody określania miąższości drzewostanów; 9. Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna; 10. Cele wyceny nieruchomości leśnych; 11. Ogólne zasady szacowania nieruchomości przeznaczonych na cele leśne; 12. Procedury wyceny gruntów leśnych oraz drzewostanów i pojedynczych drzew; 13. Szacunek strat w lasach spowodowanych przez pożary; 14. Wycena lasów przeznaczonych na cele nieleśne; 15. Tabele przeliczników wartości drzewostanów na 1 ha; 16. Przykładowe operaty szacunkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23127, 23126 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23125/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54403 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54402/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości)

Cz. 1. Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa, Nieruchomość jako przedmiot finansowania; Cz. 2. Gabriel Główka, Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości; Cz. 3. Gabriel Główka, Łukasz Reksa, System bankowości hipotecznej w Polsce; Cz. 4. Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa, Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym; Cz. 5. Agata Jurek- Zbrojska, Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomości; Cz. 6. Elżbieta Mączńska, Wycena nieruchomości w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego; Cz. 7. Magdalena Mikołajczyk, Perspektywy rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30823, 30822 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30821/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-85946-70-5

Cz. 1. Podstawy, zasady oraz metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych; Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny; Rozdział 2. Przesłanki, założenia i zakres wyceny; Rozdział 3. Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 4. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 5. Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; Cz. 2. Źródła, procedura, przykłady oraz praktyka wyceny przedsiębiorstw i ich mienia; Rozdział 1. Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw; Rozdział 2. Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw; Rozdział 3. Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34142/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia - Wydawnictwo C. H. Beck. Nieruchomości)
ISBN: : 978-83-255-0696-4

1.Metodyczne podstawy wyceny; 2. Szacowanie wartości specjalistycznych nieruchomości przedsiębiorstw; 3.Przykłady wycen nieruchomości przedsiębiorstw [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-690/3, P-690/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-690/1/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60197-68-4

1.Podstawowe definicje dotyczące nieruchomości i przedsiębiorstw; 2.Koncepcje wartości w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw; 3.Podstawowe funkcje i cele wyceny; 4.Teoria wartości pieniądza w czasie jako podstawa wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym; 5.Zasady projekcji dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 6.Stopy używane do wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 7. Metody i techniki podejścia dochodowego stosowane w wycenie nieruchomości; 8.Metody określania wartości rynkowej przedsiębiorstw [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-689/2, P-689/1, 33692, 33691 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33690/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-20-6

1. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa; 2. Wartość rynkowa nieruchomości i sposoby jej określania; 3. Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości; 4. Forma i treść operatu szacunkowego; 5. Wycena nieruchomości podejściem porównawczy - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 6. Wycena nieruchomości podejściem dochodowym procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 7. Wycena nieruchomości podejściem mieszanym - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23112, 23111 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23110/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-20-6

1. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa; 2. Wartość rynkowa nieruchomości i sposoby jej określania; 3. Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości; 4. Forma i treść operatu szacunkowego; 5. Wycena nieruchomości podejściem porównawczy - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 6. Wycena nieruchomości podejściem dochodowym procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych; 7. Wycena nieruchomości podejściem mieszanym - procedury wyceny i przykłady operatów szacunkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31712, 31711 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31710/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65823-23-6 (oprawa twarda)

Rozdział 1: Zakres tematyczny monografii; Rozdział 2: Podstawy prawne wyceny nieruchomości; Rozdział 3: Metody wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym; Rozdział 4: Metody wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym; Rozdział 5: Metody wyceny nieruchomości w podejściu kosztowym; Rozdział 5: Metody szacowania nieruchomości w podejściu mieszanym; Rozdział 7; Metody szacowania wartości indywidualnej (inwestycyjnej); Rozdział 8: Zastosowanie metody analizy statystycznej rynku; Rozdział 9: Przykład wyceny i sporządzania operatu szacunkowego dla nieruchomości lokalowej; Rozdział 10: Literatura. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60136, 60135, 60134, 60133 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60132 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-85946-70-5

Rozdział 1. Funkcje i cele szacowania nieruchomości; Rozdział 2. Specyfika rynku nieruchomości; Rozdział 3. Rola rzeczoznawcy w procesie szacowania wartości; Rozdział 4. Etyka i odpowiedzialność zawodowa; Rozdział 5. Podstawy gospodarki nieruchomościami; Rozdział 6. Zarys procedury szacowania; Rozdział 7. Raport- operat z szacowania nieruchomości; Rozdział 8. Podejście porównawcze do szacowania nieruchomości; Rozdział 9. Podejście kosztowne; Rozdział 10. Podejście dochodowe; Rozdział 11. Zastosowanie regresji wielokrotnej w szacowaniu nieruchomości; Rozdział 12. Informacja w procesie szacowania nieruchomości; Rozdział 13. Rozwój i zarządzanie obszarami a szacowanie nieruchomości; Rozdział 14. Szacowanie gruntów w warunkach ograniczonego rynku; Rozdział 15. Problemy szacowania nieruchomości nietypowych; Rozdział 16. Szacowanie w celu naliczenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości rolnej; Rozdział 17. System szacowania nieruchomości na terenach zurbanizowanych; Rozdział 18. Wykorzystanie sieci sztucznych inteligencji do szacowania nieruchomości metodą porównawczą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34141/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-907053-8-9

Rozdział 1: Nieruchomość jako przedmiot wyceny w ujęciu ekonomicznym i technicznym; Rozdział 2: Wybrane aspekty gospodarki nieruchomościami - ujęcie prawne; Rozdział 3: Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości; Rozdział 4: Wycena nieruchomości według segmentów rynku; Rozdział 5: Zastosowanie metod analizy statystycznej rynku w masowej wycenie. [j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31217, 31216 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31215/VI czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, ISSN 1898-6439 ; nr 27)
ISBN: : 978-83-7252-721-9

1. Rozdział: Nieruchomość komercyjna jako szczególny rodzaj nieruchomości inwestycyjnej; 1. Nieruchomość komercyjna na tle innych rodzajów nieruchomości; 2. Nieruchomość komercyjna jako przedmiot inwestowania; 3. Cykl życia nieruchomości komercyjnej; 4. Potencjał nieruchomości komercyjnej i bariery jego wykorzystania; Rozdział 2: Wartość nieruchomości komercyjnej jako przedmiot zarządzania; 1. Rodzaje wartości nieruchomości; 2. Czynniki kształtujące wartość nieruchomości komercyjnej; 3. Metody pomiaru wartości nieruchomości; 4. Dochód z nieruchomości jako podstawowy wyznacznik wartości nieruchomości komercyjnej; Rozdział 3: Możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania wartością do podnoszenia wartości nieruchomości komercyjnej; 1. Znaczenie i zakres wykorzystania koncepcji zarządzania wartością; 2. Nieruchomość komercyjna jako przedmiot koncepcji zarządzania wartością; 3. Charakterystyka zarządzania nieruchomościami komercyjnymi; 4. Wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością w procesie zarządzania nieruchomością komercyjną; Rozdział 4: Zarządzanie wartością komercyjnych nieruchomości biurowych w wypranych obiektach biurowych w Krakowie; 1. Przebieg badań empirycznych; 2. Charakterystyka komercyjnych nieruchomości biurowych w Krakowie; 3. Ocena zarządzania wartością nieruchomości w wybranych komercyjnych nieruchomościach biurowych; 4. Oszacowanie wartości rynkowej komercyjnych nieruchomości biurowych w Krakowie; 5. Ocena możliwości kształtowania wartości rynkowej komercyjnych nieruchomości biurowych w Krakowie; Rozdział 5: Model zarządzania wartością nieruchomości komercyjnych; 1. Uczestnicy i beneficjenci procesu zarządzania wartością nieruchomości komercyjnych; 2. Efekty zarządzania wartością nieruchomości komercyjnych; 3. Podstawowe założenia modelu; 4. Konstrukcja modelu zarządzania wartością komercyjnej nieruchomości biurowej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 079/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again