Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(9)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Cytowska Beata (1964- )
(2)
Drzazga Agnieszka
(2)
Gładyszewska-Cylulko Joanna
(2)
Jagoszewska Iwona
(2)
Plichta Piotr (pedagog)
(2)
Szarota Zofia
(2)
Szczupał Bernadeta
(2)
Szluz Beata (1968- )
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Bronowski Paweł
(1)
Byra Stanisława
(1)
Cieślak Roman
(1)
Derber Charles
(1)
Dodziuk Anna (1947- )
(1)
Felczak Joanna (ekonomia)
(1)
Fengler Jörg
(1)
Frączek Zofia
(1)
Gajdzińska Monika
(1)
Gębuś Dorota
(1)
Janicka Iwona (psycholog)
(1)
Kaszyński Hubert
(1)
Kijak Remigiusz J. (1979- )
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Kozioł Waldemar (1955- )
(1)
Kołodziej Wojciech
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Maciejewska Olga
(1)
Ochojska Danuta
(1)
Okła Wiesława
(1)
Pająk Jerzy
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Pastwa Rafał (1980- )
(1)
Piekut-Burzyńska Sylwia
(1)
Pietruszewski Kazimierz
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Sendyk Marzena
(1)
Spaczyńska Ewa (psycholog)
(1)
Stec Katarzyna (praca socjalna)
(1)
Steuden Stanisława (1950- )
(1)
Sęk Helena
(1)
Walc Wiesława
(1)
Łuka Magdalena
(1)
Ślebarska Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Asystenci rodzin
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Pedagodzy specjalni
(1)
Subject
Wsparcie społeczne
(22)
Praca socjalna
(5)
Rodzina
(3)
Asystenci rodzin
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Dziecięce porażenie mózgowe
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Ludzie starzy
(2)
Nauczanie
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Psychoterapia
(2)
Rodzice
(2)
Socjologia rodziny
(2)
Trudne sytuacje życiowe
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Adopcja
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Autorytet
(1)
Bezrobocie
(1)
COVID-19
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Chorzy
(1)
Chorzy na nowotwory
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Grupy samopomocowe
(1)
Jakość życia
(1)
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" (Lublin)
(1)
Konkubinat
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Lęk
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka nad pacjentem
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opieka społeczna psychiatryczna
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Osobowość
(1)
Osoby niepełnosprawne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Pacjenci
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Problemy społeczne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychofizjologia
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rodzina a dziecko niepełnosprawne
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina zrekonstruowana
(1)
Rozwód
(1)
Samotne matki
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Samotność
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stosunki rodzinne
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więźniowie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zaburzenia przystosowania
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(7)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(7)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(3)
Medycyna i zdrowie
(2)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66470 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66469 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44987 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-926640-8-6
1. Jadwiga Daszykowska: Style życia współczesnej rodziny w czasie wolnym; 2. Beata Krzesińska-Żach: Zagrożenia i możliwości wsparcia chorego dziecka w rodzinie; 3. Beata Szluz, Honorata Klonowska: Instytucjonalne wsparcie bezdomnych rodzin samotnych rodziców; 4. Józefa Matejek, Ewelina Zdebska: Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy środowiskowej jako placówki wsparcia dziennego; 5. Danuta Ochojska: Psychologiczne wyznaczniki efektywnego funkcjonowania ucznia w szkole; 6. Piotr Szczukiewicz: Kryzysy rozwojowe a agresja wśród dzieci i młodzieży; 7. Sylwia Pelc: Funkcjonowanie dzieci imigrantów w polskiej szkole; 8. Barbara Lulek: Przemiany wzajemnych relacji nauczycieli i rodziców na prze-strzeni XX wieku; 9. Wiesława Walc: Opiekuńcze funkcje szkoły a współpraca z rodziną ucznia; 10. Maria Janukowicz: Roszczenia czy zdroworozsądkowe prośby, czyli co mają do powiedzenia rodzice nauczycielom; 11. Dorota Ruszkiewicz: Wywiadówka jako forma współpracy nauczycieli z ro-dzicami; 12. Jacek Olszewski: Stres zawodowy i zespół wypalenia a funkcjonowanie psycho-społeczne nauczycieli; 13. Dariusz Baran: „Szkoła dla Rodziców” – trwająca całe życie nauka dialogu z dziećmi; 14. Lucjan Miś: Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach a postulaty praktyki opartej na badaniach naukowych (Evidence Based Pratice); 15. Renata Skrabska, Anna Kozłowska-Ferenc: Praca socjalna z rodziną. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57922 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych / Janusz Kirenko, Stanisława Byra. - Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 254 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7784-133-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66072/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 2)
ISBN: : 978-83-7164-618-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50420 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50419/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 2)
Cz. 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wobec wyzwań współczesności; 1. Czesław Lewicki, Ochrona środowiska i ekologia w treściach edukacji zdrowotnej; 2. Wojciech Błażejewski, Człowiek niepełnosprawny czy osoba z niepełnosprawnością? Refleksje nad trafnością określenia i jej konsekwencjami; 3. Dorota Pstrąg, Homoseksualna mniejszość w percepcji mieszkańców Podkarpacia; 4. Sylwia Klatka, Problemy współczesnej rehabilitacji na Podkarpaciu a edukacja prozdrowotna; Cz. 2. Wspomaganie rozwoju, edukacja i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyzwaniem współczesności; 1. Krystyna Barłóg, Strategie wspomagania rozwoju, edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 2. Lidia Mackiewicz-Adamska, Przemiany w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 3. Katarzyna Miłek, Teatr dziecięcy i zabawy językowe jako metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 4. Ewa Świtek, Wkraczanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w odpowiedzialny wiek dorosły; Cz. 3. Modelowe strategie pomocy i wsparcia w sytuacji wyzwań współczesności; 1. Maria Łukaszek, Wczesna inicjacja seksualna; 2. Piotr Pyrcz, Działania systemowe na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych; 3. Grzegorz Błażejewski, Udział osób z niepełnosprawnością w kulturze fizycznej świetle literatury naukowej; 4. Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Wybór studiów pedagogicznych a kompetencje osobiste i społeczne (predyspozycje indywidualne studentów pedagogiki do udzielania wsparcia); 5. Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska, Coaching w systemie szkolnictwa jako nowatorska forma wsparcia studenta i ucznia; 6. Halina Drewniak, Problemy wychowania do starości; 7. Malwina Cichowska, Domy poprawcze w systemie resocjalizacji młodocianych. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1537/9, P-1537/8, P-1537/7, P-1537/6, P-1537/5, P-1537/4, P-1537/3, P-1537/2 (8 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1537/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65399 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65398/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami / Joanna Felczak. - Warszawa : Difin, 2020. - 149, [1] strona : wykresy ; 23 cm.
(Engram)
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
ISBN: : 978-83-8085-789-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65331 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65330/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66106/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne; 3. "Prawdziwych przyjaciół..." Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć; 4. Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych; 5. Wsparcie społeczne a osobowość; 6. Międzykulturowy pomiar wsparcia społecznego: postępy, problemy i perspektywy; 7. "Wzlot i upadek utopii": mobilizacja i deterioracja wsparcia społecznego w sytuacjach klęsk żywiołowych; 8. Różnbice wynikające z ról płciowych, wsparcie społeczne i radzenie sobie ze stresem; 9. Wsparcie społeczne a stres pracy i bezrobocia; 10. Rola wsparcia społecznego w leczeniu i rehabilitacji osób po zawale serca; 11. Wsparcie społeczne a stres traumatyczny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15464 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15463/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65352 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65351/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37271 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37270 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 271, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65310 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65309/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina z dziećmi : rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 253 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65356 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65355/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Możliwości zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, w którą zaangażowani są uczniowie z niepełnosprawnościami i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Specjalne potrzeby edukacyjne; 1.3. Agresja elektroniczna i cyberbullying;   1.4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a przemoc rówieśnicza – wybrane aspekty zapobiegania i interwencji; 1.5. Ogólne zasady w działaniach profilaktycznych i interwencyjnych; 1.6. Szkoły wobec zaangażowania uczniów z SPE w przemoc rówieśniczą – specyfika działań profilaktycznych i zaradczych realizowanych na poziomie instytucjonalnym; 1.7. Wybrane typy specjalnych potrzeb edukacyjnych w kontekście ryzyka zaangażowania w agresję rówieśniczą; 1.8. Działania nauczyciela ukierunkowane na jednostkę z SPE; 1.9. Zakończenie; 2. Specyfika pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 2.1. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty definicyjno-klasyfikacyjne; 2.2. Charakterystyka rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną; 2.3. Autyzm – terminologia; 2.4. Specyfika zachowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD); 2.5. Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie towarzyszące zaburzeniom ze spektrum autyzmu; 2.6. Diagnoza ułatwiająca konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; 2.7. Specyfika edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 2.8. Metody terapii i wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 2.9. Pomoc rodzinie ze strony szkoły – współpraca dla dobra dziecka; 3. Edukacja uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu; 3.1. Zmiany w obszarze regulacji prawnych dotyczące uczniów z uszkodzonym słuchem; 3.2. Formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem; 3.3. Wybrane pojęcia dotyczące zróżnicowanej grupy osób z uszkodzonym słuchem; 3.4. Przyczyny i konsekwencje uszkodzenia zmysłu słuchu; 3.5. Uwarunkowania psychofizyczne dziecka z uszkodzonym zmysłem słuchu; 3.6. Metody wykorzystywane w komunikacji z uczniem z uszkodzonym słuchem; 3.7. Wspomaganie dziecka z uszkodzonym słuchem w szkole; 3.8. Metody nauczania uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu; 4. Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej; 4.1. Kształcenie segregacyjne i integracyjne w Polsce w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością wzrokową; 4.2. Uwarunkowania wzajemnych postaw osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo; 4.3. Specjalne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących w kontekście edukacji i możliwości ich zaspokojenia; 5. Wspieranie i edukacja dziecka z chorobą przewlekłą; 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Modele choroby przewlekłej; 5.3. Choroba przewlekła jako sytuacja trudna; 5.4. Wsparcie dzieci przewlekle chorych; 5.5. Dziecko przewlekle chore w roli ucznia; 5.6. Podsumowanie; 6. Nauczanie dziecka z niepełnosprawnością ruchową; 6.1. Podstawowe jednostki chorobowe powodujące niepełnosprawność ruchową; 6.2. Specyfika nauczania dziecka z niepełnosprawnością ruchową; 6.3. Dobór właściwego stanowiska pracy; 6.4. Dostosowanie programu i pomocy dydaktycznych; 6.5. Wspieranie porozumiewania się – alternatywne formy komunikacji; 6.6. Współpraca z rodzicami ucznia niepełnosprawnego ruchowo. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52395 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15894 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15893/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63939/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65296 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65295 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65987/VIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again