Form of Work
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Chmiel Beata
(2)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Ciupiński Andrzej
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Kaliński Mirosław
(1)
Orzelska Agnieszka (1974- )
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Sujkowska Zofia
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Slovakia
(1)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(9)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(5)
Unia Europejska
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(3)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Europejska Agencja Obrony
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
NATO
(1)
Obrona
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7322-583-8
Rozdział 1: Istota i zakres instytucjonalizacji i WPZiB; Rozdział 2: Uwarunkowania instytucjonalizacji WPZiB; Rozdział 3: Instytucjonalizacja struktur WPZiB; Rozdział 4: Instytucjonalizacja procesu realizacji WPZiB; Rozdział 5: Perspektywy instytucjonalizacji WPZiB; Rozdział 6: Wykaz ważniejszych skrótów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13212 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13211/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7322-583-8
Rozdział 1: Istota i zakres instytucjonalizacji i WPZiB; Rozdział 2: Uwarunkowania instytucjonalizacji WPZiB; Rozdział 3: Instytucjonalizacja struktur WPZiB; Rozdział 4: Instytucjonalizacja procesu realizacji WPZiB; Rozdział 5: Perspektywy instytucjonalizacji WPZiB; Rozdział 6: Wykaz ważniejszych skrótów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35366, 35365 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Krzysztof Sikora: Otwarcie konferencji; 2. Andrzej Towpik; Przemówienie otwierające obrady; 3. Jarosław Pietras: Bezpieczeństwo Polski poprzez członkostwo w Unii Europejskiej; 4. Kazimierz Sikorski: Bezpieczeństwo narodowe w kontekście integracji europejskiej; 5. Tadeusz Krzywda: h Rzeczypospolitej Polskiej w zjednoczonej Europie; 6. Jan Czaja: Bezpieczeństwo europejskie wobec wyzwań XXI wieku; 7. Arkadiusz Szydłowski: Unia Europejska – Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; 8. Mariusz Drzewiecki: Zdolności wojskowe Unii Europejskiej; 9. Stanisław Koziej: Polityczno-strategiczny wymiar bezpieczeństwa europejskiego; 10. Kazimierz Łastawski: Polska tożsamość narodowa we współczesnym procesie integracji europejskiej; 11. Andrzej Ciupiński: Perspektywy europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony; 12. Helena Bogusławska: Miejsce Polski w europejskim systemie bezpieczeństwa; 13. Ryszard Stępień: Wspólnota bezpieczeństwa a edukacja; 14. Ryszard Jakubczak: Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski; 15. Jerzy Zalewski: Stare i nowe dylematy wspólnoty bezpieczeństwa europejskiego; 16. Mirosław Kaliński: Wspólnota europejska. A tożsamość, wartości kulturowe i obywatelstwo europejskie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38242/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
1. Rozwój współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; 2. Zewnętrzne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - II filar; 3. Wewnętrzne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - III filar; 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Traktacie Lizbońskim. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1087/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1087/1/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Kształtowanie się koncepcji i powstanie Europejskiej Wspólnoty Obronnej; 2. Układy paryskie – Unia Zachodnioeuropejska; 3. Plan Foucheta; 4. Ożywianie UZE; 5. Powołanie Korpusu Europejskiego; 6. Traktat o Unii Europejskiej – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 7. UZE jako element systemu obronnego Unii Europejskiej; 8. Proces włączania UZE do UE; 9. Traktat Nicejski a EPBiO; 10. Udział w EPBiO państw niebędących członkami UE; 11. Francusko-niemiecka koncepcja wzmocnionej współpracy obronnej; 12. Europejska Strategia Bezpieczeństwa; 13. Grupy Bojowe; 14. Raport Końcowy VIII Grupy Roboczej „Obrona”; 15. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w Traktacie Konstytucyjnym; 16. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w Traktacie Lizbońskim; 17. Rozwój zdolności operacyjnych Unii Europejskiej; 18. Rozwój współpracy zbrojeniowej Unii Europejskiej; 19. Rozwój przemysłu obronnego Unii Europejskiej; 20. Realizacja podstawowych europejskich projektów zbrojeniowych; 21. Europejska Agencja Obrony; 22. Długoterminowa wizja europejskich zdolności obronnych; 23. Europa Środkowa a Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; 24. Polityczno-wojskowa i wojskowa współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego; Aneksy: 1. Układ o Europejskiej Wspólnocie Obronnej Paryż, dnia 27 maja 1952 roku; 2. Zmodyfikowany traktat o współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz zbiorowej samoobrony, podpisany w Brukseli 17 marca 1948 r. Paryż, 23 października 1954 roku; 3. Traktat ustanawiający Unię Europejską- z Maastricht; 4. Deklaracja w sprawie Unii Zachodnioeuropejskiej; 5. Raktat Amsterdamski – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 6. Deklaracja Unii Zachodnioeuropejskiej w sprawie roli Unii Zachodnioeuropejskiej i jej stosunków z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim; 7. Traktat o Unii Europejskiej z Nicei – Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 8. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; 9. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy art. 1-43 i art. 111-312 Konstytucji; 10. Klauzula solidarności i stosowanie klauzuli solidarności; 11. Traktat Lizboński – Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; 12. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 28a Traktatu o Unii Europejskiej z Lizbony; 13. Wspólne Działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35422 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35421/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54368 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54367/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35474 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35473/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42143/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Historyczne uwarunkowania budowy wspólnych zdolności wojskowych w procesie integracji europejskiej; Rozdział 2: Unia Zachodnioeuropejska. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 3: Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Europejski Cel Operacyjny/Zasadniczy. Helsinki 1999-2003; Rozdział 4: Konceptualizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 5: Instytucje odpowiedzialne za realizację Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 6: Struktury polityczno-wojskowe i agedny Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 7: Procedury operacyjne Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa Obrony. Finansowanie. Planowanie. Dowodzenie; Rozdział 8: Doskonalenie zdolności wojskowych Unii Europejskiej. Europejski Cel Operacyjny/Zasadniczy - 2010; Rozdział 9: Operacje wojskowe Unii Europejskiej; Rozdział 10: Cywilne aspekty WPBiO. Cywilny Cel Operacyjny/Zasadniczy 2008-2010; Rozdział 11: Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie cywilnych operacji reagowania kryzysowego; Rozdział 12: Miejsce i rola Polski w polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47119/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Adam Rotfeld: Przemiany w stosunkach transatlantyckich a bezpieczeństwo Polski; 2. Antoni Kamiński, Henryk Szlajfer: kierunek atlantycki w polskiej polityce zagranicznej a projekt Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; 3. Jerzy M. Nowak: Relacje NATO-UE z punktu widzenia polskich interesów;4. Paweł Kowal: Dwie strefy cienia. Próby restauracji wpływów dawnego ZSRR w Europie a relacje Rosji z UE i NATO; 5. Aleksander Gubrynowicz: Znaczenie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z Kioto dla stosunków Rzeczypospolitej ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40712/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again