Form of Work
Książki
(18)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Nowicka Elżbieta
(3)
Borkowski Bolesław
(2)
Chudoba Łucja
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Dybowski Grzegorz
(1)
Gburczyk Sławomir
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Henisz-Matuszczak Anna
(1)
Idczak Joanna
(1)
Krajewski Karol
(1)
Milanowska Dorota
(1)
Parzonko Andrzej
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Sura Rafał
(1)
Szewczak Marcin
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Walkowski Maciej
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Zawalińska Katarzyna
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Świstak Marek (1982- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
Subject
Wspólna Polityka Rolna UE
(18)
Rolnictwo
(8)
Unia Europejska
(5)
Wieś
(3)
Gospodarstwo rolne
(2)
Polska
(2)
Dopłaty bezpośrednie dla rolników
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Mleczarstwo
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka rolna Unii Europejskiej
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rolnictwo zintegrowane
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek
(1)
SAPARD
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7567-036-3
1. Globalne uwarunkowania rynków rolnych: Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa; 2. Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR: Jan J. Michałek, Jerzy Wilkin; 3. Uwarunkowania finansowania rozwoju WPR po 2013 roku: Zdzisław W. Puślecki; 4. Środowiskowe uwarunkowania wspólnej polityki rolnej: Edmund Kaca, Leszek Łabędzki, Zbigniew Wasilewski; 5. Potrzeby adaptacyjne polskiego rolnictwa- identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i mechanizm adaptacji: Jerzy Kozyra, Tomasz Stuczyński. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34673/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7567-034-9
1. Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów Włoch: Agnieszka Szymecka, 2. Stanowisko Niemiec wobec Health checkWPR 2008 (profil państwa członkowskiego w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej): Anna Hadyńska, Jakub Hadyński; 3. Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów Francji: Paweł Bryła; 4. Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów Republiki Czeskiej: Rafał Morawiec; 5. Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów Hiszpanii: Beata Wojna; 6. Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów Wielkiej Brytanii: Barbara Nawrot. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34672/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek rolny a rynek żywnościowy - struktura, uczestnicy, zasady funkcjonowania; Rozdział 2: Specyfika i podstawowe prablemy rynku produktów żywnościowych; Rozdział 3: Infrastruktura i zarządzanie rynkiem rolnym oraz produktów żywnościowych; 4: Regulacja rynków rolnych w Unii Europejskiej jako element wspólnej polityki rolnej; Rozdział 5: Rynki hurtowe produktów rolnych; Rozdział 6: Systemy informacyjne a potrzeby regulacji rynków rolnych; Rozdział 7: Regulacje i systemy informacyjne na najważniejszych rynkach produktów rolnych Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17611, 17610, 17609, 12605, 12604, 12603, 12602 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12601/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7567-035-6
Cz. 1. Jadwiga Seremak-Bulge, Stanisław Mańko, Możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu likwidacji kwot mlecznych na polskie gospodarstwa mleczne zlokalizowane w regionach zagrożonych spadkiem produkcji mleka; Cz. 2. Michał A. Jerzak, Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w Polsce; Cz. 3. Edward Majewski, Piotr Sulewski, Adam Wąs, Strategie zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolniczych w Polsce; Cz. 5. Katarzyna Duczkowska- Małysz, Agnieszka Szymecka, Barbara Wieliczko, Ocena efektywności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach wto oraz przeglądu wspólnej polityki rolnej; Cz. 6. Walenty Poczta, Paweł Siemiński, Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34148 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34147/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Propedeutyka dochodów rolniczych; 2. Ewolucja dochodów i struktur rolniczych w Unii Europejskiej; 3. Dochody a wspólna polityka rolna; 4. Dochodowe aspekty reformy wspólnej polityki rolnej; 5. Regionalne zróżnicownaie dochodów rolniczych; 6. Od polityki dochodowej do rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9236, 9235 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9234/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51828 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51827/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41404 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41403 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Cz. 1: Aspekty instytucjonalne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Cz. 2: Zmiany w postrzeganiu rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 3: Mierzenie rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 4: Rola biznesu rolno-spozywczego w rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 5: Rolnictwo ekologiczne i programy rolno-środowiskowe; Cz. 6: Specyficzne problemy przestrzenne oraz rynku pracy na obszarach wiejskich; Cz. 7: Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich; Cz. 8: Zmieniajaca się rola kobiet na obszarach wiejskich; Cz. 9: Zmiany w stylu życia i wizerunku obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32047, 32046, 32045, 32044 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32043/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-728/2, P-728/1, P-348/3, P-348/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-348/1/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa; Rozdział 2: Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce; Rozdział 3: Symulacja sytuacji ekonomicznej rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno - żywnościowego w zintegrowanej Europie; Rozdział 5: Problem ekologizacji polskiego rolnictwa w warunkach integracji ze strukturami Unii Europejskiej; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwojowe rynku mleka w Polsce w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej; Rozdział 7: Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu SAPARD; Rozdział 8: Zasady działania Programu SAPARD i stan jego realizacji w Polsce w roku 2003; Rozdział 9: Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 10: Między eurofobią rolników a agrofobią elit.Społeczne problemy akcesji polskiej wsi do Unii Europejskiej; Rozdział 11: Społeczności lokalne terenów wiejskich a proces integracji Polski z Unią Europejską - niektóre wyzwania społeczno - kulturowe; Rozdział 12: Rola izb rolniczych w reprezentowaniu interesów środowiska wiejskiego - doświadczenia polskie i francuskie; Rozdział 13: Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standartów Unii Europejskiej w świetle wybranych dokumentów; Rozdział 14: Od układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego.Analiza polskich dokumentów dotyczących integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską; Rozdział 15: Średniookresowy przegląd Wspólnej polityki Rolnej a preferencje państw członkowskich Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15023, 15022 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15021/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33229, 33228 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33227/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy teorii wspólnego rynku; Rozdział 2: Jednolity rynek wewnętrznej Unii Europejskiej -powstanie i rozwój; Rozdział 3: Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej; Rozdział 4: Polityka ochrony konkurencji; Rozdział 5: Polityka ochrony konsumenta; Rozdział 6: Wspólna polityka rola; Rozdział 7: Polityka handlowa Unii Europejskiej; Rozdział 8: Euro - waluta wspólnego rynku; Rozdział 9: Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w świetle ustaleń strategii lizbońskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29322, 29321, 29320, 29319, 29318, 29055, 29054 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29053/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 2. Oddziaływanie dobrej praktyki rolniczej na gospodarstwo rolne; 3. Zbiorowość gospodarstw rolnych nie spełniających wymogów Dyrektywy Azotowej w świetle danych FADN; 4. Samozaopatrzeniowe gospodarstwa rolne a zrównoważony rozwój rolnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - margines swobody dla decyzji narodowych; 2. Zakres i swoboda decyzji narodowych państw członkowskich Unii Europejskij w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - przegląd i ocena projektów regulacji unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomia czynnika ziemi i jej znaczenie dla procesów gospodarowania w rolnictwie; 2. Czynniki wytwórcze w rolnictwie Unii Europejskiej (UE) i Polski; 3. Ważniejsze instytucje oddziałujące na rynki rolne oraz rola polityki rolnej w kształtowaniu struktury instytucjonalnej w Unii Europejskiej w Polsce; 4. Regulatory rynków rolnych i ich funkcjonowanie w UE i w Polsce; 5. Wpływ zmian w instrumentarium rynków rolnych na sytuację dochodową gospodarstw rolnych w UE i w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34639 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34638/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie strategiczne gospodarstwem rolniczym; Rozdział 2: Otoczenie polityczne i ekonomiczne wyznacznikiem mozliwości rozwoju gospodarstw mlecznych; Rozdział 3: Kosztochłonność produkcji mleka w typowych gospodarstwach mlecznych na swiecie; Rozdział 4: Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach; Rozdział 5: Strategie rozwoju polskich gospodarstw mlecznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33226, 33225, 33224, 31980, 31979 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31978/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek zbóż; 2. Rynek cukru; 3. Rynek mięsa; 4. Rynek mleka; 5. Rynek owoców i warzyw; 6. Rynek skrobi ziemniaczanej; 7. Rynek napojów i produktów wtórnego przetwórstwa spożywczego; 8. Wpływ polityki jakościowej Unii Europejskiej na przemiany strukturalne w polskim mleczarstwie; 9. Wpływ dopłat bezpośrednich na rynki rolno-spożywcze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 154)
1. Wstęp-Krystian Heffner; 2. Krystian Heffner, Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020; 3. Jerzy Wilkin, Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 4. Marek Kłodziński, Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej przez rozwój mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; 5. Wiesław Musiał, Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce w aspekcie reformy WPR 2014-2020; 6. Ryszard Wilczyński, Podejścia top-down i bottom-up w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; 7. Józef Stanisław Zegar, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju; 8. Wioletta Kamińska, Inwestycje w kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Przykład Polski Wschodniej; 9. Kazimierz Szczygielski, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego, Programu Operacyjnego. Casus - region opolski; 10. Brygida Solga, Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich; 11. Sabina Kubiciel-Lodzińska - Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 12. Brygida Klemens, Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 13. Wiesław Drobek, Barbara Woś, Monika Mateja, Agroturystyka na Opolszczyźnie; 14. Dariusz Krawczyk, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w perspektywie 2020 (wnioski z dotychczasowych doświadczeń). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again