Form of Work
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Budzowski Klemens
(1)
Ciupiński Andrzej
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(4)
Unia Europejska
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Cziomer, Erhard
(1)
Europejska Agencja Obrony
(1)
Obrona
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska)
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
4 results Filter
Book
In basket
1. Kształtowanie się koncepcji i powstanie Europejskiej Wspólnoty Obronnej; 2. Układy paryskie – Unia Zachodnioeuropejska; 3. Plan Foucheta; 4. Ożywianie UZE; 5. Powołanie Korpusu Europejskiego; 6. Traktat o Unii Europejskiej – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 7. UZE jako element systemu obronnego Unii Europejskiej; 8. Proces włączania UZE do UE; 9. Traktat Nicejski a EPBiO; 10. Udział w EPBiO państw niebędących członkami UE; 11. Francusko-niemiecka koncepcja wzmocnionej współpracy obronnej; 12. Europejska Strategia Bezpieczeństwa; 13. Grupy Bojowe; 14. Raport Końcowy VIII Grupy Roboczej „Obrona”; 15. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w Traktacie Konstytucyjnym; 16. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w Traktacie Lizbońskim; 17. Rozwój zdolności operacyjnych Unii Europejskiej; 18. Rozwój współpracy zbrojeniowej Unii Europejskiej; 19. Rozwój przemysłu obronnego Unii Europejskiej; 20. Realizacja podstawowych europejskich projektów zbrojeniowych; 21. Europejska Agencja Obrony; 22. Długoterminowa wizja europejskich zdolności obronnych; 23. Europa Środkowa a Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; 24. Polityczno-wojskowa i wojskowa współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego; Aneksy: 1. Układ o Europejskiej Wspólnocie Obronnej Paryż, dnia 27 maja 1952 roku; 2. Zmodyfikowany traktat o współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz zbiorowej samoobrony, podpisany w Brukseli 17 marca 1948 r. Paryż, 23 października 1954 roku; 3. Traktat ustanawiający Unię Europejską- z Maastricht; 4. Deklaracja w sprawie Unii Zachodnioeuropejskiej; 5. Raktat Amsterdamski – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 6. Deklaracja Unii Zachodnioeuropejskiej w sprawie roli Unii Zachodnioeuropejskiej i jej stosunków z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim; 7. Traktat o Unii Europejskiej z Nicei – Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 8. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; 9. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy art. 1-43 i art. 111-312 Konstytucji; 10. Klauzula solidarności i stosowanie klauzuli solidarności; 11. Traktat Lizboński – Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; 12. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 28a Traktatu o Unii Europejskiej z Lizbony; 13. Wspólne Działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35422 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35421/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54368 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54367/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ryszard Zięba: Czy Unia Europejska potrzebuje nowej strategii bezpieczeństwa?; 2. Jan Barcz: Kilka refleksji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony; 3. Janusz J.Węc: Nowa pozycja Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego; 4. Kazimierz Łastawski: Kształtowanie się bezpieczeństwa kooperatywnego w Europie; 5. Helmut Wagner: Die Originalitdt der Europdischen Union. Worin besteht ihre Einzigartigkeit?; 6. Yladimir Gonec: Neutralitdt und Selbstbefreiung in den Konzepten des politischen Exils aus Mitteleuropa; 7. Andrzej Kastory: Brytyjska dyplomacja wobec praskiego puczu z 1948 r.; 8.Janusz Sawczuk: Ku Vertragsgemeinschaft? Ze studiów nad rozwojem dialogu RFN z NRD w kwestii zacieśnienia związków obu państw (grudzień 1989 r.); 9. Heinrich Potthoff: Von derneuen Ostpolitik zum friedlichen Umbruch undzur Vision eines europaischen Hauses; 10. Katarzyna Stokłosa: Grenzen ais Barriere – Grenzregionen ais Chance; 11. Roman Kochanowski: Europejski ład pokojowy w myśli politycznej Willy‘ego Brandta; 12. Sergiy Fedunyak: Central Europe in Euro-Atlantic Security, Community of the XXI Century; 13. Tomasz Kapuśniak: Pozimnowojenny układ sił w Europie Wschodniej; 14. Anna Paterek: Unia Europejska wobec wyzwań międzynarodowego kryzysu finansowego; 15. Tomasz Młynarski: Strategia i koncepcje bezpieczeństwa Francji w XXI w.; 16. Magdalena Bainczyk: Klauzula praw człowieka Jako środek budowy bezpieczeństwa i stabilizacji; 17. Beata Piskorska: Europeizacja (Europeanisation) państw sąsiedzkich Unii Europejskiej na przykładzie Europy Wschodniej; 18. Krzysztof Malinowski: Rząd Wielkiej Koalicji i sojusznicze dylematy (Afganistan, NATO i ESDP); 19. Ewa Bujwid-Kurek: Dystrykt Brczko Bośni i Hercegowiny jako gwarant pokoju i bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich; 20. Gerhard Besier: Geschichte der Parteientwicklung in Deutschland von 1848 bis heute. Von Gesinnungsparteien zu postweltanschaulichen Interessengruppen; 21. Jeata Molo: Niemcy wobec wyzwań zintegrowanej polityki energetyczno-klimatycznej UE w XXI w.; 22. Justyna Zając: Degradacja środowiska naturalnego regionu śródziemnomorskiego jako wyzwanie dla Unii Europejskiej; 23. Edward Molendowski: Zmiany strumieni handlu zagranicznego w nowych krajach członkowskich (UE-8) w pierwszych latach po akcesji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39017, 39016 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39015/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Historyczne uwarunkowania budowy wspólnych zdolności wojskowych w procesie integracji europejskiej; Rozdział 2: Unia Zachodnioeuropejska. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 3: Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Europejski Cel Operacyjny/Zasadniczy. Helsinki 1999-2003; Rozdział 4: Konceptualizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 5: Instytucje odpowiedzialne za realizację Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 6: Struktury polityczno-wojskowe i agedny Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 7: Procedury operacyjne Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa Obrony. Finansowanie. Planowanie. Dowodzenie; Rozdział 8: Doskonalenie zdolności wojskowych Unii Europejskiej. Europejski Cel Operacyjny/Zasadniczy - 2010; Rozdział 9: Operacje wojskowe Unii Europejskiej; Rozdział 10: Cywilne aspekty WPBiO. Cywilny Cel Operacyjny/Zasadniczy 2008-2010; Rozdział 11: Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie cywilnych operacji reagowania kryzysowego; Rozdział 12: Miejsce i rola Polski w polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47119/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again