Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(19)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Adamczyk Artur
(1)
Bagiński Paweł
(1)
Bieńkowski Wojciech
(1)
Borkowski Jan
(1)
Broński Krzysztof
(1)
Chlebicki Michał
(1)
Czaplicka Katarzyna
(1)
Dobrzycki Wiesław (1936- )
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grabowiecki Jerzy
(1)
Górak-Sosnowska Katarzyna
(1)
Herbst Jan
(1)
Janas Karol
(1)
Janik Agnieszka (ekonomia)
(1)
Janus Agnieszka
(1)
Jarczewski Wojciech
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Krok Katarzyna
(1)
Kudra Anna
(1)
Makowski Dymitr
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Matera Rafał
(1)
Misala Józef
(1)
Navasiad Aliaksandra
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Olesiński Patryk
(1)
Pačkov'skij Ûrìj Frankovič
(1)
Petrecka Beata
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Salata-Kochanowski Piotr
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Sikorski Jerzy
(1)
Smętkowska Marta
(1)
Solarz Piotr (1971- )
(1)
Stępień Beata
(1)
Sykała Łukasz
(1)
Szczyciński Jan
(1)
Szmajda Dorota
(1)
Szmigiel-Rawska Katarzyna (1979- )
(1)
Szymanik Ewa
(1)
Wawrzyniak Adam
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Łukomska Julita
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(14)
Subject
Współpraca gospodarcza
(14)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(4)
Regiony przygraniczne
(4)
Euroregiony
(3)
Pomoc gospodarcza
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Granice
(1)
Integracja europejska
(1)
Konkurencja
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kraje arabskie
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kryzys finansowy (2007)
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Miejskie obszary funkcjonalne (MOF)
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Organizacja Państw Amerykańskich
(1)
Panamerykanizm
(1)
Polityka mieszkaniowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Pomoc międzynarodowa
(1)
Pomoc zagraniczna
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samorząd gminny
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Współpraca arabska
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Ameryka
(1)
Islandia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37279 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota i ewolucja współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej; 2. Normatywny wymiar współpracy transgranicznej w jednoczącej się Europie; 3. Instytucje współpracy transgranicznej w jednoczącej się Europie; 4. Euroregiony i inne formy współpracy transgranicznej jako wielopłaszczyznowa współpraca międzynarodowa; 5. Przedmiotowy zakres współpracy transgranicznej w integrującej się Europie; 6. Funkcje współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37635 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37634/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 870)
I. Politologia; 1. Joanna Dzwończyk, Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego; 2. Karolina Kotulewicz, Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010; 3. Marek Motyka, Justyna Pawlak, Mariusz Makowski, Małgorzata Hetka, Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetów Ekonomicznego w Krakowie; 4. Jerzy Wrona, Symbolika działalności gospodarczej w herbach państw współczesnego świata; II. Historia; 1. Krzysztof Broński, Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki); 2. Tadeusz Filar, Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947. Próba perspektywy antropologicznej; 3. Łukasz Żurek, Ekonomiczne aspekty działalności templariuszy; III. Prawo; 1. Maja Chodacka, Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych; 2. Wojciech Fill, Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej; 3. Magdalena Frańczuk, Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie. Sondaż empiryczny na podstawie badań własnych; 4. Ewa Gorlecka-Łabiak, Specyfika działania banków hipotecznych w Posce; 5. Dominika Karwoth-Zielińska, Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie. Charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt; 6. Aneta Kaźmierczyk, Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim; 7. Aldona Piotrowska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący; 8. Piotr Wiatrowski, Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN 1897-2101.)
Rozdział 1: Ewolucja spotkań na szczycie. Geneza G7; Rozdział 2: Proces instytucjonalizacji G8; Rozdział 3: Przykłady rozważań instytucjonalnych w koncepcjach rozwoju a idea G8; Rozdział 4: Potencjał gospodarczy G8. Charakterystyka wskaźników ekonomicznych członków grupy i ich znaczenie w instytucjach międzynarodowych; Rozdział 5: Problemy gospodarki światowej na forum GS; Rozdział 6: Strategia wobec regionów i problemy rozwojowe; Rozdział 7: Pozaekonomiczny wymiar spotkań G8; Rozdział 8: Ocena skuteczności G8. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35169 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35168/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40983/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wystąpienie wprowadzające; 2. Podatek jedyny - ewolucja koncepcji i ocena stopnia realności; 2. Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic UE; 3. Infrastruktura transgraniczna na lubelszczyźnie; 4. Interreg szanśa dla wschodnich regionów przygranicznych; 5. Program pomocowy UE "Sąsiedztwo Polska - Białoruś - Ukraina" jako szansa dla rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Zjawisko prania brudnych pieniędzy - przeciwdziałanie i zwalczanie w ramach struktur międzynarodowych; 7. Formalizacja współpracy transgranicznej - szanse i zagrożenia; 8. Sytuacja gospodarcza i społeczna oraz szanse rozwoju województwa podlaskiego jako jednego ze wschodnich województw przygranicznych Polski; 9. Obszary zagrożeń gospodarczych w Polsce; 10. Pomoc regionalna dla regionów wschodnich; 11. Regionalne Strategia innowacji Województwa Podkarpackiego; 12. Euroregiony a niektóre aspekty wspołpracy transgenicznej w Polsce; 13. Szczeble realizacji polityki regionalnej UE - istota i zadania; 14. Program sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina; 15. Polityka innowacyjna regionu a rozój obszarów przygranicznych; 16. Próba weryfikacji nowego wymiaru polskiej granicy państwowej w zakresie przepływu osób po akcesji do UE; 17. Białotuskie euroregiony jako intrument współpracy; 18. Euroregion - forma współpracy transgenicznej w nowych granicach UE; 19. Rola i zadania Służby Celnej w ochronie zewnętrznej granicy UE na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej; 20. Rozwój współpracy transgenicznej pomiędzy Polską a Ukraina - uwagi ogólne; 21. Możliwości i ograniczenia dla polskich przedsiębiorstw w zdobywaniu kontraktów w ramach zamówień publicznych na Ukrainie; 22. Współpraca transgeniczna i międzyterytorialna w procesie jednoczenia kontynemtu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28044 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28043/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43811 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43810 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37280 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35547 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35546/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65823-22-9
Rozdział 1: Gospodarka pogranicza wobec wyzwań cywilizacyjnych; Rozdział 2: Społeczno-kulturowe i turystyczne doświadczenia współpracy euro regionalnej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57841, 57840, 57839, 57838 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57837 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62576 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 198)
1. Milena Ratajczak-Mrozek, Wykorzystanie podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw; 2. Miłosz Łuczak, Kształtowanie relacji B2B w procesie internacjonalizacji firmy; 3. Aleksandra Hauke-Lopes, Współpraca przedsiębiorstw w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym. Determinanty sukcesu, 4. Beata Stępień, Monika Sulimowska-Formowicz, Zaufanie a przebieg i efekty międzynarodowej kooperacji gospodarczej; 5. Łukasz Puślecki, Rekomendacje dla krajów i przedsiębiorstw realizujących współpracę technologiczną w gospodarce światowej; 6. Beata Stępień, Instytucjonalne uwarunkowania skuteczności międzynarodowej kooperacji gospodarczej - przypadek Polski; 7. Alicja Hadryś, Wewnętrzne determinanty współpracy zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych - ujęcie teoretyczne; 8. Henryk Mruk, Strategie przedsiębiorstw farmaceutycznych w otoczeniu międzynarodowym; 9. Małgorzata Bartosik-Purgat, Znaczenie marki produktu w decyzjach nabywczych konsumentów w świetle badań międzynarodowych [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59058 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Regionalizacja i polityka regionalna UE; 2. Przygotowania Polski do wykorzystania funduszy strukturalnych; 3. Współpraca transgraniczna i problemy regionów przygranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27530, 27529 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27528/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Spory wokół globalizacji; Rozdział 2: Świat arabski a Zachód w perpesktywie historycznej i ideologicznej; Rozdział 3: Uczestnictwo świata arabskiego w procesie globalizacji; Rozdział 4; Uwarunkowania uczestnictwa świata arabskiego w procesie globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27317 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27316/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33618, 33617 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33616/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe granice UE; 2. Strategia wspierania współpracy ponadgranicznej w UE; 3. Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie; 4. Współpraca trangraniczna na zewnątrznych granich UE; 5. Współpraca transgraniczna w fińsko-rosyjskim obszarze trangranicznym; 6. Estońsko-rosyjska współpraca transgraniczna - procesy, percepcja, perspektywy; 7. Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim oraz węgiersko-ukraińskim; 8. Współpraca transgraniczna na pograniczu rumuńko-mołdawskim. Doświadczenie, percepcja, perspektywy; 9. Północne granice Grecji; 10. Współpraca transgraniczna wzdłuż granic Polski; 11. Polsko-Ukraińska współpraca transgraniczna; 12. Polsko-Białoruska współpraca transgraniczna - przypadek granicy zamkniętej; 13. Granica Polsko-Niemiecka - od napięcia do współdziałania w ramach programu współpracy transgranicznej UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26335 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26334/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16724/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again