Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Augustyn Justyna
(3)
Grzech Piotr
(3)
Krupa Jan (1955- )
(3)
Makarinska Małgorzata
(3)
Szpara Krzysztof
(3)
Zajdel-Ostrowska Mariola (1962- )
(3)
Zgłobicki Bartosz
(3)
Cierpiał-Wolan Marek
(1)
Dyrda Grażyna (nauki ekonomiczne)
(1)
Kłos Stanisław (1935- )
(1)
Mędrzycki Łukasz
(1)
Sobala-Gwosdz Agnieszka
(1)
Uchman Jadwiga
(1)
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(1)
Wojnar Elżbieta
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Zwolińska-Ligaj Magdalena
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Dziedzictwo kulturowe
(2)
Opieka społeczna
(2)
Polityka regionalna
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Samorząd gminny
(2)
Turystyka
(2)
Agroturystyka
(1)
Bezdomność
(1)
Euroregion Karpacki
(1)
Innowacje
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Patologia społeczna
(1)
Podkarpackie, Województwo (Polska ; 1999- )-sytuacja gospodarcza
(1)
Podkarpackie, Województwo (Polska ; 1999- )-sytuacja społeczna
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Potencjał turystyczny
(1)
Pszczelarstwo
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Turystyka kulinarna
(1)
Ukraina
(1)
Wieś
(1)
Środowisko
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Województwo podkarpackie (1999- )
(7)
Pogórze Dynowskie
(3)
Podkarpackie, Województwo (Polska ; 1999- )
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(2)
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Przewodniki
(1)
Przewodniki turystyczne
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Ochrona środowiska
(2)
Podróże i turystyka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
1.Podkarpackie na tle Polski i innych województw; 2. Wybrane aspekty sytuacji społeczno gospodarczej województwa podkarpackiego; 3. Analiza wybranych czynników wzrostu gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18527 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18526 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37867/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37890/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Cel i zakres pracy. Podstawy metodyczne; Rozdział 2. Teorie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 3. Podkarpackie: geneza i natura regionu problemowego; Rozdział 4. Hierarchia, funkcje i przestrzenny zasięg oddziaływania miast; Rozdział 5. Zmiany poziomu życia w województwie podkarpackim w okresie 1990-2000; Rozdział 6. Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego gmin i miast w okresie 1994-2002; Rozdział 7. Aktywność endogeniczna. Postrzeganie problemów rozwojowych; Rozdział 8. Ośrodki wzrostu, miejsca sukcesu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31266, 31265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31264/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1737/1/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1736/1/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57965/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska ( 1998 - 2003); 2. Podkarpacie na tle kraju ( 2000-2003); 3. Podkarpacie na tle innych województw w 2003 r.; 4. Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska według podregionów w 2003 r. ; 5. Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby; 6. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód; 7. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza; 8. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej; 9. Odpady; 10. Działalnośc inspekcyjno-kontrolna w ochronie środowiska; 11. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; 12. Mapy; 13. Spis wykresów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26077 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26076 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 64212 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62918, 62917 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62916/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54359 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54358/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Słowo wstępne JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego; 3. Podstawy prawne funkcjonowania euroregionów na Ukrainie; 4. Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej; 5. Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich; 6. Scenariusze rozwoju współpracy transgranicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Przypadek podkarpackiego pogranicza polsko-ukraińskiego; 7. Potrzeby i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na przykładzie podkarpacia; 8. Organizacyjno-ekonomiczny mechanizm kształtowania strategicznych kierunków rozwoju regionów (na przykładzie obwodu zakarpackiego); 9. Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna; 10. Ocena polsko-ukraińskiej wymiany handlowej z uwzględnieniem obszarów transgranicznych; 11. Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej; 12. Doskonalenie mechanizmu ekonomicznej współpracy transgranicznej opartej na zasadach marketingowych; 13. Czynniki ograniczające i aktywizujące współprace transgraniczną Polski i Ukrainy; 14. Uwarunkowania stabilności systemu bankowego na Ukrainie-analiza instytucjonalna; 15. Główne czynniki zwiększania ekonomicznej aktywności ukraińskich i polskich przedsiębiorstw:analiza porównawcza; 16. Poziom rozwoju przygranicznych powiatów województwa podkarpackiego; 17. Współczesne problemy transgranicznej współpracy Ukrainy i Polski w świetle badań socjologicznych; 18. Struktury gospodarcze Polski i Ukrainy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej; 19. Poprawa sytuacji dochodowej w regionach przygranicznych jako warunek osiągania spójności społeczno-ekonomicznej-przykład Podkarpacia; 20. Rozwój terenów przygranicznych w kontekście "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r."-wybrane aspekty (na przykładzie powiatu lubaczowskiego); 21. Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej; 22. Modernizacja technologiczna w ramach współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Czynniki i bariery; 23. Współpraca uczelni i przedsiębiorstw w celu modernizacji regionów transgranicznych na przykładzie rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych na Podkarpaciu; 24. Doświadczenia i perspektywy wykorzystania klastrów innowacyjnych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w regionach transgranicznych Ukrainy i Polski; 25. Makroekonomiczne czynniki stymulowania eksportu technologii; 26. Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój i modernizację regionów transgranicznych; 27. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej; 28. Modelowanie procesów współpracy transgranicznej w sferze oświaty; 29. Kształtowanie wartości duchowych młodzieży studenckiej w kontekście współpracy przygranicznej; 30. Infrastruktura transportowa i graniczna-warunkiem efektywnej współpracy transgranicznej; 31. Infrastruktura dojazdowa i infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą w województwie podkarpackim; 32. Rynki transgraniczne jako czynnik transformacji ukraińsko-polskich stosunków handlowych; 33. Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej; 34. Analiza strukturalna polityki inwestycyjnej w polsko-ukraińskim regionie transgranicznym; 35. Migracja zarobkowa obywateli ukraińskich do państw Unii Europejskiej a kształtowanie społecznych preferencji w stosunku do polityki zagranicznej Ukrainy; 36. Zagraniczna emigracja zarobkowa na obszarach wiejskich Podkarpacia; 37. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego; 38. Rozwój przedsiębiorczości przygranicznej w Euroregionie San; 39. Mały biznes: problemy i perspektywy rozwoju na Ukrainie; 40. Rozwojowe produkty i inwestycje turystyczne Ziemii Lwowskiej; 41. Historyczno-geograficzne regiony jako podstawa tworzenia euroregionu; 42. Zapewnienie sprawnej kontroli celnej jako aspekt minimalizacji barier dla współpracy transgranicznej; 43. Unormowania prawne współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy; 44. Funkcje konsula honorowego Ukrainy oraz jego rola w rozwoju współpracy transgranicznej; 45. Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego krajów UE; 46. Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy; 47. Unifikacja makroekonomicznych instrumentów państwowej regulacji zasobów finansowych; 48. Doskonalenie form i metod zarządzania produkcją; 49. Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej jako niezbędny warunek rozwoju przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28644, 28643 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28642/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again