Form of Work
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Heropolitańska Izabela
(2)
Babiarz Stefan
(1)
Bieranowski Adam
(1)
Gromadzki Leszek
(1)
Jaśniewicz Maciej
(1)
Kawaler Paweł
(1)
Klonowska Sylwia
(1)
Kolanowski Tomasz
(1)
Kozioł Agnieszka
(1)
Pęk Ryszard (sędzia)
(1)
Stefańska Ewa
(1)
Zedler Feliks
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Doradcy podatkowi
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Wierzytelność
(2)
Wierzytelność banku
(2)
Banki
(1)
Hipoteka
(1)
Nieruchomości
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Prawo układowe
(1)
Rachunkowość podatkowa
(1)
Spadek
(1)
Upadłość
(1)
Wierzytelności
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-53-4
Rozdział 1: Ewolucja form gwarancji na świecie i w Polsce oraz stan obecny; Rozdział 2: Zabezpieczenia ryzyka związane z podejmowaniem przez bank zobowiązań gwarancyjnych; Rozdział 3: Rodzaje gwarancji bankowych; Rozdział 4: Akredytywa standby; Rozdział 5: Poręczenia bankowe; Rozdział 6: Udzielanie i obsługa bankowa gwarancji, poręczeń i awali; Rozdział 7: Czynniki, które bank powinien uwzględniać w decyzjach o prowadzeniu operacji gwarancyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5381 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5380/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zabezpieczenie wierzytelności banku / Izabela Heropolitańska. - Wyd. 3 roz. i zakt. - Warszawa : Wydawnictwo TWIGGER, 1999. - 588 [2] s. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-48-9
Rozdział 1: Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku; Rozdział 2: Zabezpieczenia wekslowe; Rozdział 3: Zabezpiieczenia czekowe; Rozdział 4: Poręczenie; Rozdział 5: Gwarancje; Rozdział 6: Umowa o świadczenie przez osobę trzecią; Rozdział 7: Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią; Rozdział 8: Przystapienie do długu; Rozdział 9: Przejęcie długu; Rozdział 10: Przelew wierzytelności; Rozdział 11: Zobowiązanie do przelewu wierzytelności; Rozdział 12: Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozdział 13: Zastrzeżenie włąsności rzeczy sprzedanej; Rozdział 14: Zastaw ogólny( zwykły) na rzeczach ruchomych; Rozdział 15: Zastaw na prawach; Rozdział 16: Zastaw rejestrowy; Rozdział 17: Przyrzeczenie ustanowienia zastawu ( umowa przedwstepna); Rozdział 18: Kaucja; Rozdział 19: Zabezpieczenia na rynku bankowym; Rozdział 20: Zabezpieczenie na akredytywie; Rozdział 21: Zabezpieczenie na należnościach z tytułu sprzedaży Rozdział 22: Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia; Rozdział 23: Zabezpieczenia na prawach z zakresu wynalazczości; Rozdział 24: Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach; Rozdział 25: Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych; Rozdział 26: Zabezpieczenie na skarbowych paierach wartościowych; Rozdział 27: Zabezpieczenia na obligacjach; Rozdział 28: Zabezpieczenia na udziałąch w spółce z ograniczoną odpowiedzialością oraz na akcjach nie będących predmiotem obrotu na giełdzie; Rozdział 29: Zabezpieczenie na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie; Rozdział 30: Hipoteka; Rozdział 31: Roszczenie o ustanowieniu hipoteki; Rozdział 32: Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości); Rozdział 33: Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości ( umowa przedwstepna); Rozdział 34: Hipoteka morska; Rozdział 35: Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji; Rozdział 36: Zastaw ustawowy; Rozdział 37: Zastaw skarbowy; Rozdział 38: Hipoteka ustawowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5487 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5486/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-03-9
Cz. 1: Przelew wierzytelności; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Pojęcie wierzytelności; Rozdział 3: Przedmiot przelewu; Rozdział 4: Możliwość przelewu różnego rodzaju wierzytelności; 5. Wniosek o skup wierzytelności; Rozdział 6: Umowa przeewu wierzytelności; Rozdział 7: Spłata przelanej wierzytelności; Rozdział 8: Dochodzenie przez bankroszczeń w przypadku nie spłacenia w terminie wierzytelności; Rozdział 9: Przelew wierzytelności, których dłużnikiem jest Skarb Państwa; Cz. 2: Faktoring; Rozdział 10: Pojęcie faktoringu; Rozdział 11: Rodzaje faktoringu; Rozdział 12: Wniosek faktoringowy; Rozdział 13: Faktura vat; Rozdział 14: Rachunki uproszczone i rachunki; Rozdział 15: Umowa faktoringu; Rozdział 16: Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez faktora; Rozdział 17: Zapłata kwoty faktury; Rozdział 18: Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia faktury handlowej prze dłużnika faktoringowego; Cz. 3: Forfaiting wierzytelności handlowych; Rozdział 19: Pojęcie forfaitingu; Rozdział 20: Wniosek forfaitingowy; Rozdział 21: Umowa forrfaitingowa; Rozdział 22: Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez forfaitera; Rozdział 23: Zapłata kwoty faktury; Rozdział 24: Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia za fakturę handlową przez dłużnika forfaitingowego; Cz. 4: Skup wierzytelności leasingowych; Rozdział 25: Pojęcie skupu wierzytelności leasingowych; Rozdział 26: Rodzaje skupu wierzytelności leasingowych; Rozdział 27: Wniosek o skup wierzytelności leasingowej; Rozdział 28: Umowa skupu wierzytelności leasingowych; Rozdział 29: Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez bank; Rozdział 30: Zapłata rat leasingowych; Rozdział 31: Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia raty leasingowej prze leasingobiorcę; Cz. 5: Forfaiting wierzytelności leasingowych; Rozdział 32: Pojęcie forfaitingu wierzytelności leasingowej; Rozdział 33: Wniosek forfaitingowy; Rozdział 34: Umowa forfaitingowy; Rozdział 35: Umowa forfaitingu wierzytelności leasingowych; Cz. 5: Dyskonto weksli; Rozdział 36: Pojęcie dyskonta; Rozdział 37: Wniosek dyskontowy; Rozdział 38: Weksel; Rozdział 39: Koszty dyskonta; Rozdział 40: Rodzaje dyskontowania weksli; Rozdział 41: Formy dyskontowania weksli; Rozdział 42: Postępowanie banku dyskutującego ze zdyskontowanym wekslem; Rozdział 43: Redyskonto weksli; Cz. 7: Forfaiting wekslowy; Rozdział 44: Pojęcie forfaitingu wekslowego; Rozdział 45: Wniosek forfaitingowy; Rozdział 46: Weksel; Rozdział 47: Koszty forfaitingu; Rozdział 48: Postępowanie forfaitera ze zdyskontowanym a forfait wekslem; Cz. 8: Sprzedaż przez banki wierzytelności; Rozdział 49: Pojęcie sprzedaży wierzytelności; Rozdział 50: Wierzytelności nie mogące być przedmiotem sprzedaży; Rozdział 51: Publiczna sprzedaż wierzytelności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5493 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5492/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wycena należności - zasady ogólne; Rozdział 2: Wycena nalezności - zasady szczegółowe; Rozdział 3: Wycena należności w walucie obcej; Rozdział 4: Podatek odroczony przy wycenie należności; Rozdział 5: Zasady rachunkowości a wycena należności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19842 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19841/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zagadnienia Prawne)
ISBN: : 978-83-8092-831-2
Rozdział 5: Nieruchomość w umowach obciążających; Rozdział 6: Skutki podatkowe obciążenia nieruchomości; Rozdział 7: Umowy o korzystaniu z nieruchomości; Rozdział 8: Skutki podatkowe umów o korzystaniu z nieruchomości; Rozdział 9: Czynności prawne i orzeczenia z zakresu prawa spadkowego; Rozdział 10: Skutki podatkowe umów (orzeczeń) dotyczących spadku; Rozdział 11: Niektóre inne instytucje prawa cywilnego i administracyjnego dotyczące nieruchomości; Rozdział 12: Obowiązek podatkowy a inne instytucje prawa cywilnego i administracyjnego dotyczące nieruchomości. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57864/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Uwagi wprowadzające do prawa upadłościowego i układowego; Rozdział 1: Uwagi ogólne o prawie upadłościowym i układowym; Rozdział 2: Miejsce prawa upadłościowego i układowego w systemie prawa polkiego; Rozdział 3: Wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa upadłościowego i układowego; Cz. 2: Prawo upadłościowe; Dział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 4: Struktura polskiego prawa upadłościowego; Rozdział 5: Podmioty podlegające upadłości. Zdolność upadłościowa; Rozdział 6: Podstawy upadlości;Dział 2: Organy prowadzące postępowanie upadlościowe; Rozdział 7: Sąd upadłościowy i sędzia -komisarz; Rozdział 8: Syndyk masy upadłości; Rozdział 9: Zastępca syndyka, zarządca odrębnego majatku, zastępca zarządcy; Rozdział 10:Udział w postępowaniu upadłościowym komornika i notariusza; Dział 3: Uczestnicy postępowania upadłościowego; Rozdział 11: Uwagi wprowadzające; Rozdział 12: Dłużnik i upadły; Rozdział 13: Wierzyciele; Rozdział 14: Zgromadzenie wierzycieli; Rozdział 15: Rada wierzycieli; Rozdział 16: Inni uczestnicy postępowania; Dział 4: Zagadnienia strukturalne postępowania upadłościowego; Rozdział 17: Uwagi ogólne dotyczące struktury postępowania upadłościowego; Rozdział 18: Poszczególne odrębności strukturalne postępowania upadłościowego; Dział 5: Środki zaskarżenia; Rozdział 19: Ogólne uwagi o systemie środków zaskarżenia; Rozdział 20: Środki odwoławcze; Rozdział 21: Sprzeciw kierownika wojewódzkiego urzędu pracy; Rozdział 22: Sprzeciw; Rozdział 23: Zarzuty na plan podziału funduszów masy; Rozdział 24: Zarzuty przeciwko układowi upadłego z wierzycielami; Rozdział 25: Przedstawienie sądowi do rozstrzygnięcia uchwały zgromadzenia wierzycieli oraz rady wierzycieli; Rozdział 26: Skarga; Dział 6: Koszty postępowania upadłościowego; Rozdział 27: Pojęcie i skład kosztów; Rozdział 28: Ponoszenie i zwrot kosztów; Dział 7: Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; Rozdział 29: Zagadnienia wstępne; Rozdział 30: Wszczęcie postępowania; Rozdział 31: Zakres rozpoznawania sprawy; Rozdział 32: Zakończenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości; Dział 8: Skutki ogłoszenia upadłości; Rozdział 33: Uwagi ogólne o skutkach ogłoszenia upadłości; Rozdział 34: Masa upadłości; Rozdział 35: Wyłączenia z masy upadłości; Rozdział 36: Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego; Rozdział 37: Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki pracy; Rozdział 38: Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego i jego małżonka; Rozdział 39: Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego; Rozdział 40: Wpływ ogłoszenia upadłości na hipotekę, zastaw rejestrowy, zastaw i wpis w rejestrze statków ustanowionych na majątku upadłego; Dział 9: Właściwe postępowanie upadłościowe; Tytuł 1: Dochodzenie roszczeń wierzycieli od upadłego; Rozdział 41: Uwagi wprowadzające; Rozdział 42: Zgłoszenie wierzytelności; Rozdział 43: Postępowanie w przedmiocie uznania wierzytelności; Rozdział 44: Lista wierzytelności; Tytuł 2: Zarząd i likwidacja masy upadłości; Rozdział 45: Objęcie majątku upadłego przez syndyk; Rozdział 46: Opieczętowanie i spis inwentarza; Rozdział 47: Zarządzanie masą upadłości; Rozdział 48: Zagadnienia ogólne likwidacji masy upadłości; Rozdział 49: Zbycie w całości przedsiębiorstwa upadłego oraz zakładu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa; Rozdział 50: Sprzedaż nieruchomości; Rozdział 51: Sprzedaż ruchomości; Rozdział 52: Ściągnięcie wierzytelności oraz realizacja innych praw majątkowych; Tytuł 3: Zaspokojenie wierzycieli; Rozdział 53: Uwagi ogólne o zaspokojeniu wierzycieli; Rozdział 54: Podział funduszów masy w przypadku zaspokojenia wierzycili przez fundusze: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Gwarancyjny dla funduszy emerytalnych; Rozdział 55: Postępowanie w przedmiocie podziału funduszów masy; Tytuł 4: Układ upadłego z wierzycielami; Rozdział 56: Warunki dopuszczenia układu; Rozdział 57: Podmiotowy zakres układu; Rozdział 58: Przedmiotowy zakres układu; Rozdział 59: Przebieg postępowania układowego w ramach postępowania upadłościowego; Rozdział 60: Skutki układu i wykonanie układu; Rozdział 61: Uchylenie układu i jego skutki; Tytuł 5: Zakończenie postępowania upadłościowego; Rozdział 62: Sposoby zakończenia. Umorzenie postępowania; Rozdział 63: Ukończenie postępowania upadłościowego; Rozdział 64: Uchylenie postępowania upadłościowego; Dział 10: Orzekanie o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienie funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy oraz członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni; Rozdział 65: Charakterystyka prawna; Rozdział 66: Osoby objęte postępowaniem. Podstawy orzekania; Rozdział 67: Postępowanie; Dział 11: Odrębności postępowania upadłościowego w przypadku upadłości banków oraz instytucji emitujących obligacje, na których zabezpieczenie przeznaczona jest osobna masa; Rozdział 68: Odrębności postępowania upadłościowego w przypadku upadłośc banków; Rozdział 69: Odrębności postępowania upadłościowego w przypadku upadłości emitentów listów zastawnych lub obligacji; Cz. 3: Prawo układowe; Dział 1: Rozdział 70: Uwagi ogólne o strukturze prawa układowego; Rozdział 71: Zdolność układowa; Rozdział 72: Ograniczenie przedsiębiorców posiadających zdolność układową w prawie żądania otwarcia postępowania układowego; Rozdział 73: Uwagi ogólne o zobowiązaniach (należnościach) dłużnika, które nie mogą być objęte układem; Rozdział 74: Zobowiązania (należności), które z mocy ustwy nie są objęte układem; Rozdział 75: Przedmiot układu. Propozycje układowe; Rozdział 76: Podstawy żądania otwarcia postępowania układowego; Dział 2: Organy prowadzące postępowanie układowe; Rozdział 77: Sąd układowy i sędzia - komisarz; Rozdział 78: Uwagi ogólne o nadzorcy sądowym; Rozdział 79: Czynności nadzoru; Rozdział 80: Wyrażenie zgody na dokonywania przez dłużnika czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu i czynności zbycia lub obciążenia praw dłużnika wpisanych do ksiąg lub rejestrów; Rozdział 81: Uprawnienia nadzorcy sądowego w postępowaniu sądowym prowadzonym przez dłużnika; Rozdział 82: Zarząd majątkiem dłużnika i inne czynności nadzorcy sądowego; Rozdział 83: Wynagrodzenie, i zwrot wydatków, odpowiedzialność nadzorcy sądowego; Rozdział 84: Kurator nad wykonywaniem układu; Dział 3: Uczestnicy postępowania układowego; Rozdział 85: Uwagi wprowadzające; Rozdział 86: Dłużnik; Rozdział 87: Spadkobiercy dłużnika; Rozdział 88: Wierzyciele; Rozdział 89: Zgromadzenie wierzycieli; Dział 4: Struktura postępowaia układowego; Rozdział 90: Regulacja prawna dotycząca struktury postępowania układowego; Rozdział 91: Poszczególne odrębności strukturalne; Rozdział 92: Koszty postępowania układowego; Dział 5: Przebieg postępowania układowego; Tytuł 1: Postępowanie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego i skutki otwarcia układu; Rozdział 93: Postępowaie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego; Rozdział 94: Skutki prawne otwarcia postępowania układowego; Tytuł 2: Zawarcie układu i jego skutki; Rozdział 95: Sprawdzenie wierzytelności; Rozdział 96: Lista wierzytelności; Rozdział 97: Zawarcie i zatwierdzenie układu; Rozdział 98: Układ i jego skutki; Tytuł 3: Wykonanie układu i uchylenie układu; Rozdział 99: Postępowanie w sparwie wykonania układu i ukończenie postępowania; Rozdział 100: Uchylenie układu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8648, 8647, 8646, 8645, 8644, 8643, 8642, 8641, 8640 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8639/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again